Události a média

Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro tým z FN Brno, LF MU a IBA MU

20.1.2017 | Další informace...

Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za nejvýznamnější příspěvek k rozvoji klinické medicíny za rok 2016 byla udělena autorům za článek „Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues“, který vyšel v odborném časopise Journal of Assisted Reproduction and Genetics.


Česko-slovenská síť lékařských a zdravotnických fakult MEFANET oslavila jubileum

16.12.2016 | Další informace...

Rychlost vývoje a běhu událostí vnímáme vždy relativně. Z pohledu naší planety či života na ní je deset let jen nepatrný zlomek v dlouhé linii času. Pro organismus s názvem MEFANET (MEdical FAculties NETwork) je to ale plnohodnotná evoluční perioda, v níž se postupně stal důležitým členem evropské komunity medicínského vzdělávání. A když si uvědomíme, že v aktivitách sítě MEFANET hrají klíčovou roli moderní informační a komunikační technologie, je jasné, že doba jejího vzniku už může zejména mladším kolegům poněkud splývat se stoletím páry.


Publikace založená na datech z projektu CHOPN získala cenu Výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

15.12.2016 | Další informace...

Článek nazvaný „Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN)“ získal cenu Výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP za 2. nejlepší publikovanou práci v kategorii originální sdělení v časopise Studia pneumologica et phthiseologica v roce 2015.


Konference DRG Restart 2016 – stav projektu rok před dokončením

14.11.2016 | Další informace...

Již třetí ročník konference věnované revitalizaci českého systému úhrad akutní lůžkové péče proběhl 9. a 10. listopadu 2016 v Kongresovém centru Praha. Zástupci poskytovatelů i plátců zdravotní péče, odborníci i političtí představitelé tak měli opět možnost seznámit se s aktuálním průběhem projektu DRG Restart a s plány na poslední rok jeho řešení.


» Archiv