Události a média

Konference We are our choices: Learning to Make Good Decisions

25.10.2018 | Další informace...

Mezinárodní síť WAVES, konsorcium institucí a společností zabývajících se moderními metodami ve výuce nejen medicínských oborů, jejíž součástí je i IBA LF MU, uspořádala druhý ročník konference We are our choices: Learning to Make Good Decisions.


Institut biostatistiky a analýz v roce 2017

Následující text byl z větší části publikován ve výroční zprávě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a shrnuje nejdůležitější události a aktivity Institutu biostatistiky a analýz v uplynulém roce.


» Archiv