Události a média

Dvořáčkova cena a Cena děkana LF MU za publikaci v Anesthesia & Analgesia

29.1.2018 | Další informace...

Publikace „Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation“ získala již dvě odborná ocenění.


Konference MEFANET 2017 – když se může beztrestně simulovat (doplněno video)

Fotbal a medicínské vzdělávání mají minimálně jedno společné: simulování je nebo se stává jejich klíčovou součástí. Zatímco však v prvním případě se jedná o jev, řekněme to kulantně, tolerovaný, ve druhém jde naopak o věc žádoucí a aktivně podporovanou. Proto není divu, že slovo „simulace“ bylo na 11. ročníku konference MEFANET jedním nejfrekventovanějších.


Patnáct let mamografického screeningu v ČR

20.12.2017 | Další informace...

V pátek 1. prosince se v Brně konala konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“. Na tomto setkání, které bylo určeno lékařům a dalším odborníkům zapojeným do tohoto screeningového programu, zazněla řada povzbudivých a optimistických prezentací o stavu mamografického screeningu v ČR.


IBA MU v roce 2016

14.4.2017 | Další informace...

Následující text byl publikován ve výroční zprávě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a shrnuje nejdůležitější události a aktivity IBA MU v uplynulém roce.


» Archiv