Služby a servisWebstudio

Webstudio

V rámci svého portfolia nabízí společné pracoviště IBA LF MU a ÚZIS ČR komplexní služby z oblasti webdesignu a přípravy grafických podkladů:

Webdesign

 • statické webové prezentace
 • edukační portály a systémy pro podporu výuky
 • interaktivní vizualizace dat
 • e-commerce řešení
 • konferenční systémy
 • webové aplikace „na míru“
 

Grafické a redaktorské práce

 • překreslování grafiky do vektorové podoby
 • tvorba statických schémat i dynamických animací
 • tvorba vizuálního stylu, tvorba logotypů
 • příprava posterů a roll-up
 • předtisková příprava
 • jazykové korektury a překlady

Kvalitní a promyšlená internetová prezentace je vaší vizitkou – zprostředkovává první a rozhodující kontakt s klientem. Naše služby pokrývají celý proces tvorby prezentace od grafického návrhu přes copywriting až po finální web. Disponujeme dostatečnými personálními kapacitami, díky kterým jsme schopni v krátkém čase zpracovat jednoduché i náročnější internetové projekty.

Výběr našich projektů

 • OPTIMED

  Cílem projektu je komplexní inovace systému výuky oboru Všeobecného lékařství na LF MU a posílení výuky orientované na řešení problému v souladu s uplatněním absolventa v oblasti klinické i akademické. Portál OPTIMED reprezentuje vytvoření inovovaného, propracovaného a dynamického systému, který usnadňuje studentům i vyučujícím orientaci ve výuce a ve svém důsledku zefektivňuje znalosti a dovednosti studentů pro praxi.
 • slideshow

  Hematologický atlas CELL

  Pro Českou leukemickou skupinu – pro život jsme navrhli a vyvinuli edukační atlas hematologické cytologie. Tento atlas slouží zejména lékařům-hematologům ke vzdělávání v oblasti klasifikace zhoubných onemocnění krve.
 • slideshow

  INKAviz

  Projekt INKAviz představuje vytvoření software pro online prezentaci dat z projektu INKA – Inovační kapacity 2014+. Software představuje webovou aplikaci, která zpřístupňuje přes webový prohlížeč databázi, jejíž struktura koresponduje se strukturou primárních dat z projektu INKA
 • slideshow

  CCCN pilot model

  Ve spolupráci IBA LF MU, Kraje Vysočina a jihomoravského kraje byl v rámci projektu CanCon vytvořen pilotní model tzv. sítě komplexní onkologické péče. Webstudio IBA LF MU a ÚZIS ČR v rámci projektu vyvinulo webový portál tohoto pilotního modelu včetně interaktivních pohledů na epidemiologická data a publikace komplexního hodnocení onkologické péče v rámci pilotního modelu.
 • Webový portál klasifikačního systému CZ-DRG

  Hlavní motivací pro vytvoření webového portálu s klasifikačními pravidly pro zařazení hospitalizačních případů do jednotlivých úrovní systému CZ-DRG byla snaha zpřístupnit pravidla tohoto systému širokému spektru uživatelů a zájemců z řad zdravotnických profesionálů. V budoucnu bude možné využít webový portál i pro online zařazení konkrétního hospitalizačního případu do DRG báze a skupiny dle algoritmu CZ-DRG.
 • Paliativní data

  Cílem Národní datové základny paliativní péče je na základě dostupných datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) zmapovat a popsat závěr života a umírání v České republice. Projekt poskytuje komplexní pohled na problematiku závěru života a přispívá tak k práci zdravotníků snažících se o zmírnění utrpení a zlepšení kvality života desetitisíců umírajících ročně.

Náš tým

RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
vedoucí webstudia, analytik
Mgr. Radim Kučera
grafik
Mgr. BcA. Markéta Soukupová
grafička
Mgr. Jakub Gregor, Ph.D.
redaktor
Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.
redaktorka
RNDr. Roman Vyškovský
databázový specialista
Zdeněk Loula
vývojář
Mgr. Jakub Ščavnický
vývojář
Bc. Petra Růžičková
analytička
Vojtěch Bulhart
multimédia
Mgr. Matěj Karolyi
vývojář, výzkumný pracovník
Bc. Petr Panoška
vývojář
     
Ivo Šnábl
vývojář