Služby a servisWeb studio

Web studio

IBA MU disponuje vlastním web studiem, které je schopno pokrýt služby v oblasti internetových stránek a graficky.

Kvalitní a promyšlená internetová prezentace je vaší vizitkou – zprostředkovává první a rozhodující kontakt s klientem. Naše služby pokrývají celý proces tvorby prezentace od grafického návrhu přes copywriting až po finální web včetně možnosti nejrůznějších webových aplikací. Čtyřmi hlavními charakteristikami, které promítáme do námi připravovaných prezentací, jsou:

  • Viditelnost - optimalizace pro vyhledávače (SEO), dohledatelnost
  • Přístupnost - bezbariérovost, správné zobrazení
  • Použitelnost - přínos pro uživatele, uživatelská přívětivost
  • Copywriting - stylistika textů, vliv na SEO

Webové studio disponuje dostatečnými kapacitami programátorů, kodérů, grafiků i testerů schopných zpracovat i náročnější internetové projekty, než jsou pouhé internetové prezentace. Námi nejčastěji používané technologie jsou PHP a .NET s příslušnými vazbami na databáze (včetně Oracle) a vybrané internetové technologie.

Aplikace může mít jednoduchou formu výpočetního modulu, speciální kalkulačky nebo objednávkového formuláře s databází. Pro rozsáhlejší aplikace pak zpravidla vytváříme zvlášť rozhraní pro koncové uživatele (frontoffice) a pro editory/administrátory (backoffice).

Kontaktní osoba: Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.