Služby a servisHTA, CEA

HTA – hodnocení zdravotnických technologií, CEA – analýza nákladové efektivity

Díky účasti v řadě klinických projektů má IBA MU dlouholeté zkušenosti v oblasti hodnocení zdravotnických technologií (HTA – Health Technology Assessment), respektive hodnocení nákladové efektivity (CEA – Cost Effectiveness Analysis). Pracovníci IBA LF MU se podílejí na činnosti Univerzitního centra pro epidemiologii a farmakoekonomiku (UCEP), a to ve spolupráci s Farmakologickým ústavem LF MU.

Cílem této spolupráce je především přispět k inovacím ve výzkumu a vzdělávání v oblasti farmakoepidemiologie a farmakoekonomiky a zároveň poskytnout všem relevantním partnerům (plátcům zdravotní péče, státní správě, odborným lékařským společnostem apod.) komplexní a profesionální servis, který je založen na spolupráci mezioborového týmu.

Některé výstupy zabývající se hodnocením zdravotnických technologií a nákladovou efektivitou byly publikovány i v odborné literatuře a ilustrují bohaté zkušenosti IBA LF MU a ostatních partnerů zejména v oblasti onkologie, kardiologie, oftalmologie i v dalších oborech. Seznam vybraných publikací je uveden níže.

Reference

  • Dušek, L., Schwarz, D., Burger, M., Blaha, M., Kožený, P., Němeček, K., Brabec, P., Klimeš, D., Májek, O., Pavlík, T. Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky. 2013. Metodika naplňující nařízení §39d zákona 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 376/2011 Sb.. Publikováno na portálu http://www.nrc.cz/vilp/index.htm.
  • Říhová, B., Pařenica, J., Jarkovský, J., Miklík, R., Šulcová, A., Littnerová, S., Felšőci, M., Kala, P, Špinar, J. Cardiology department hospitalization costs in patients with acute heart failure vary according to the etiology of the acute heart failure: Data from the AHEAD Core registry 2005–2009. Cor et Vasa, 2013; 55(1): e7-e14.
  • Studnička, J., Říhová, B., Rencová, E., Rozsíval, P., Dubská, Z., Chrapek, O., Kolář, P., Kandrnal, V., Demlová, R., Pitrová, Š., Řehák, J. Cost and effectiveness of therapy for wet age-related macular degeneration in routine clinical practice. Ophthalmologica, 2013; 230(1): 34-42.
  • Dhaifalah, I., Májek, O. Cost effectiveness, the economic considerations of prenatal screening strategies for trisomy 21 in the Czech Republic. Česká gynekologie, 2012; 77(1): 39-51.
  • Büchler, T., Nohejlová Medková, A., Kupec, M., Blaha, M., Pavlík, T., Dušek, L., Abrahámová, J. Porovnání nákladů u režimů XELOX a FOLFOX-4 v léčbě kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie, 2012; 25(6): 440-444.
  • Doležal, T., Říhová, B., Demlová, R., Dušek, L. Principy farmakoekonomického hodnocení – světové trendy a česká realita. Postgraduální medicína, 2011; 13(8): 825-827.
  • Dušek, L., Kandrnal, V., Brabec, P., Demlová, R., Koptíková, J., Gregor, J., Vyzula, R., Fínek, J. Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity onkologické péče z hlediska dostupnosti a analýzy klinických dat. Postgraduální medicína, 2011; 13(8): 836-844.
  • Májek, O., Dušek, L., Suchánek, Š., Demlová, R., Kožený, P., Suchý, M., Zavoral, M. Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu: edukační přehled a modelování účinku programu v České republice. Postgraduální medicína, 2011; 13(8): 854-862.
  • Salaj, P., Penka, M., Smejkal, P., Geierová, V., Ovesná, P., Dušek, L. Economic comparison of recombinant activated factor VII versus plasma-derived activated prothrombin complex concentrate using the hemophilia registries of the Czech Republic. Haemophilia, 2010; 16(S4): 59.
  • Ondráčková, B., Miklík, R., Pařenica, J., Špinar, J., Pavlík, T. Náklady a délka hospitalizace u pacientů s akutním srdečním selháním. Farmakoekonomika, 2007; 2: 50-55.