KontaktFakturační údaje

Fakturační údaje

Masarykova univerzita
Institut biostatistiky a analýz
Adresa: Kamenice 3, 625 00 Brno
K jednání pověřen: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Banka: KB a.s., Brno-město
Číslo účtu: 85636621/0100

Údaje pro zahraniční platební styk :
SWIFT code: KOMBCZPP
IBAN No.: CZ 43 0100 0000 0000 8563 6621