O IBALidé na IBA Vedení IBA

Vedení IBA Ing. Petr Brabec, Ph.D.

Ing. Petr Brabec, Ph.D.

zástupce ředitele pro kvalitu a management

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 49 4559
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=135291

softwarové inženýrství, řízení projektů, medicínská informatika

Publikace:


2019

Bohošová, J., Juráček, J., Poprach, A., Kopecky, J., Fiala, O., Svoboda, M., Fabian, P., Radová, L., Brabec, P., Buchler, T., Slabý, O.: MiR-376b-3p Is Associated With Long-term Response to Sunitinib in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients. Cancer Genomics & Proteomics 2019; 16(5): 353-359.

2016

Skřičková, J., Dušek, L., Malúšková, D., Mužík, J., Gregor, J., Hejduk, K., Koptíková, J., Brabec, P.: Epidemiologie karcinomu plic v ČR. In: Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016: 3–6. ISBN 978-80-7471-165-7. Solen 2016 978-80-7471-165-7

2015

Bladen, C.L., Salgado, D., Monges, S., Foncuberta, M.E., Kekou, K., Kosma, K., Dawkins, H., Lamont, L., Roy, A.J., Chamova, T., Guergueltcheva, V., Chan, S., Korngut, L., Campbell, C., Dai, Y., Wang, J., Barišić, N., Brabec, P., Lahdetie, J., Walter, M.C.: The TREAT-NMD DMD global database: analysis of more than 7,000 Duchenne muscular dystrophy mutations. Human Mutation 2015; 36(4): 395-402.

Joensuu, H., Rutkowski, P., Nishida, T., Steigen, S.E., Brabec, P., Plank, L., Nilsson, B., Braconi, Ch., Bordoni, A., Magnusson, M.K., Šufliarsky, J., Federico, M., Jonasson, J.G., Hostein, I., Bringuier, P.P., Emile, J.F.: KIT and PDGFRA mutations and the risk of GI stromal tumor recurrence. Journal of Clinical Oncology 2015; 33(6): 634-642.

Kocáková, I., Kocák, I., Špelda, S., Krejčí, E., Bencsiková, B., Jurečková, A., Vyzula, R., Bortlíček, Z., Strenková, J., Brabec, P.: Long term experience of patients with unresectable or metastatic KIT positive gastrointestinal stromal tumours. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy 2015; 116(4): 218-221.

2014

Dušek, L., Blaha, M., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Klika, P., Klimeš, D., Malúšková, D., Gregor, J., Burger, M., Brabec, P.: Vývoj a současná funkčnost informační základny české onkologické péče. Vnitřní lékařství 2014; 60(suppl. 2): 28-62.

Dušek, L., Májek, O., Klimeš, D., Blaha, M., Brabec, P., Gregor, J.: Stav a vývoj informační základny pro hodnocení onkologických screeningových programů v České republice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S49-2S58.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J., Brabec, P., Abrahámová, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S19-2S39.

Jansa, P., Jarkovský, J., Al-Hiti, H., Popelová, J., Ambroz, D., Zatočil, T., Votavová, R., Poláček, P., Marešová, J., Aschermann, M., Brabec, P., Dušek, L., Linhart, A.: Epidemiology and long-term survival of pulmonary arterial hypertension in the Czech Republic: a retrospective analysis of a nationwide registry. BMC Pulmonary Medicine 2014; 14: 45.

Strenková, J., Voháňka, S., Haberlová, J., Junkerová, J., Mazanec, R., Mrázová, L., Parmová, O., Ridzoň, P., Staněk, J., Šišková, D., Vondráček, P., Brabec, P., Šnajdrová, L.: REaDY - český registr svalových dystrofií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(2): 230-234.

2013

Bladen, C.L., Rafferty, K., Straub, V., Monges, S., Moresco, A., Dawkins, H., Roy, A., Chamova, T., Guergueltcheva, V., Korngut, L., Campbell, C., Yi, D., Barišić, N., Kos, T., Brabec, P., Rahbek, J., Lahdetie, J., Tuffery-Giraud, S., Claustres, M., Letur: The TREAT-NMD duchenne muscular dystrophy registries: Conception, design, and utilization by industry and academia. Human Mutation 2013; 34(11): 1449-1457.

Dušek, L., Schwarz, D., Burger, M., Blaha, M., Kožený, P., Němeček, K., Brabec, P., Klimeš, D., Májek, O., Pavlík, T.: Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky. Masarykova univerzita, 2013 2013

Kalita, Z., Brabec, P., Švancara, J., Pavlovská, L., Gaťková, A., Ulč, I.: Vyhodnocení sběru epidemiologických dat u cévních mozkových příhod z registru IKTA. Incidence cévních mozkových příhod v okrese Zlín. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(2): 183-188.

Kalita, Z., Brabec, P., Švancara, J., Voháňka, S., Jura, R., Mikulík, R., Kuliha, M., Neumann, J., Rajner, J., Král, M., Polívka, J., Václavík, D., Taláb, R., Latta, J., Škoda, O., Barteys, M.: Rizikový profil pacientů s prodělanou ischemickou cévní mozkovou příhodou – analýza dat z registru IKTA. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(3): 343-349.

Kalita, Z., Zvolský, M., Švancara, J., Brabec, P.: Srovnání epidemiologických dat u akutních cévních mozkových příhod podle metodiky ÚZIS a IKTA ve zlínském okrese a v ČR. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(3): 350-357.

2012

Büchler, T., Klapka, R., Melichar, B., Brabec, P., Dušek, L., Vyzula, R., Abrahamova, J.: Sunitinib followed by sorafenib or vice versa for metastatic renal cell carcinoma-data from the Czech registry. Annals of Oncology 2012; 23(2): 395-401.

Dušek, L., Abrahámová, J., Bortlíček, Z., Brabec, P., Fínek, J., Gregor, J., Hoch, J., Klimeš, D., Koptíková, J., Kožený, P., Májek, O., Malúšková, D., Mužík, J., Pavlík, T., Poc, P., Ryska, M., Seifert, B., Slavíček, L., Suchánek, Š., Tomášek, J., Vorlíč: Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 2012 ISBN 978-80-87347-07-2

Joensuu, H., Vehtari, A., Riihimaki, J., Nishida, T., Steigen, S.E., Brabec, P., Plank, L., Nilsson, B., Cirilli, C., Braconi, Ch., Bordoni, A., Magnusson, M.K., Linke, Z., Šufliarsky, J., Federico, M., Jonasson, J.G., Dei Tos, A.P., Rutkowski, P.: Risk of recurrence of gastrointestinal stromal tumour after surgery: an analysis of pooled population-based cohorts. Lancet Oncology 2012; 13(3): 265-274.

Poprach, A., Bortlíček, Z., Büchler, T., Melichar, B., Lakomý, R., Vyzula, R., Brabec, P., Svoboda, M., Dušek, L., Gregor, J.: Patients with advanced and metastatic renal cell carcinoma treated with targeted therapy in the Czech Republic: twenty cancer centres, six agents, one database. Medical Oncology 2012; 29(5): 3314-3320.

Salaj, P., Penka, M., Smejkal, P., Geierová, V., Ovesná, P., Brabec, P., Cetkovský, P., Kubeš, R., Mesterton, J., Lindgren, P.: Economic analysis of recombinant activated factor VII versus plasma-derived activated prothrombin complex concentrate in mild to moderate bleeds: Haemophilia registry data from the Czech Republic. Thrombosis Research 2012; 129(5): e233-e237.

Skřičková, J., Kolek, V., Adam, Z., Bortlíček, Z., Brabec, P., Brhel, P., Burkoň, P., Červinková, I., Čoupek, P., Doubek, M., Doubková, M., Dušek, L., Hanke, I., Hejduk, K., Jakubcová, T., Jakubec, P., Jakubíková, L., Janíková, A., Jedlička, V., Kabelka,: Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 2012 ISBN 978-80-7345-298-8

Slavíček, L., Benešová, V., Cahová, S., Janovský, V., Bartoš, J., Lysý, M., Brabec, P., Dušek, L., Bortlíček, Z.: Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu v České republice. Farmakoterapie 2012; 8(2): .

2011

Abrahámová, J., Dušek, L., Brabec, P., Vyzula, R., Donátová, Z.: Lapatinib v léčbě pokročilého karcinomu prsu. Praktický lékař 2011; 91(7): 417-421.

Blatný, J., Seidlová, D., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ševčík, P., Ventruba, P., Černý, V.: Severe postpartum haemorrhage treated with recombinant activated factor VII in 80 Czech patients: analysis of the UniSeven registry. International Journal of Obstetric Anesthesia 2011; 20(4): 367-368.

Brabec, P., Dušek, L.: Klinické registry jako nezbytná podpora personalizované medicíny. Česko-slovenská patologie 2011; 47(4): 173-175.

Dušek, L., Kandrnal, V., Brabec, P., Demlová, R., Koptíková, J., Gregor, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity onkologické péče z hlediska dostupnosti a analýzy klinických dat. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 836-844.

Dušek, L., Vyzula, R., Abrahámová, J., Fínek, J., Skřičková, J., Vorlíček, J., Brabec, P., Klimeš, D., Kandrnal, V., Bortlíček, Z., Májek, O., Pavlík, T.: Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 863-871.

Dušek, L., Vyzula, R., Abrahámová, J., Vorlíček, J., Bortlíček, Z., Klimeš, D., Brabec, P., Pavlík, T., Májek, O., Gregor, J.: Role klinických registrů České onkologické společnosti ČLS JEP v hodnocení cílené léčby nádorových onemocnění. Medicína po promoci 2011; 12(6): 66-74.

Májek, O., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Burešová, L., Klimeš, D., Brabec, P., Kožený, P., Dušek, L.: Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme. . BMC Public Health 2011; 11(): 288.

Májek, O., Dušek, L., Mužík, J., Brabec, P., Klimeš, D., Suchý, M., Gregor, J., Daneš, J., Zavoral, M., Seifert, B., Suchánek, Š., Dvořák, V., Skovajsová, M., Kožený, P.: Systém informační podpory národních programů screeningu zhoubných nádorových onemocnění v ČR. Lékař a technika 2011; 41(1): 55-66.

Zdziarska, J, Chojnowski, K., Klukowska, A., Letowska, M., Mital, A., Musial J., Podolak-Dawidziak, M., Windyga, J., Ovesná, P., Brabec, P., Zawilska, K.: Registry of inherited bleeding disorders in Poland – current status and potential role of the HemoRec database. Haemophilia 2011; 17(1): e189-e195.

2010

Dušek, L., Májek, O., Pavlík, T., Vyzula, R., Abrahámová, J., Fínek, J., Mužík, J., Koptíková, J., Brabec, P., Kožený, P., Daneš, J., Ryška, A., Vorlíček, J.: Nová data pro plánování a optimalizaci léčebné péče o pacientky s karcinomem prsu v České republice v období 2010-2011. Farmakoterapie 2010; 6(): 4-13.

Dušek, L., Pitrová, Š., Řehák, J., Vlková, E., Chrapek, O., Klimeš, D., Brabec, P., Kandrnal, V., Jarkovský, J.: Informační zázemí České oftalmologické společnosti ČLS JEP pro monitoring a hodnocení léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace - národní projekt AMADEUS. Česká a slovenská oftalmologie 2010; 66(3): 99-109.

Dušek, L., Zavoral, M., Seifert, B., Kožený, P., Májek, O., Mužík, J., Suchánek, Š., Klimeš, D., Brabec, P., Andres, P., Jaklová, L., Gregor, J.: Informační základna programu kolorektálního screeningu v ČR - přehled dostupných dat z období 2000-2009. Praktický lékař 2010; 90(2): 124-132.

Gregor, J., Brabec, P.: reGISTer - klinický registr českých a slovenských pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem. Farmakoterapie 2010; 6(Suppl.): 26-28.

Salaj, Petr, Geierová, V., Cetkovský, P., Penka, M., Smejkal, P., Ovesná, P., Brabec, P., Kubeš, R.: Economic analysis of recombinant activated Factor VII versus plasma-derived activated prothrombin complex concentrate in mild- to-moderate bleeds: Haemophilia Registry data from the Czech Republic. . In: 33rd World Congress of the International Society of Hematology, 2010. 2010

Seidlová, D., Blatný, J., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ševčík, P., Ventruba, P.: Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení - data z registru UniSeven v České republice. Česká gynekologie 2010; 75(4): 297-305.

Seidlová, D., Blatný, J., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ševčík, P., Ventruba, P., Černý, V.: Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení - data z registru UniSeven v České republice. Anesteziologie a intenzivní medicína 2010; 21(5): 229-238.

2009

Babjuk, M., Brabec, P., Dušek, L., Pavlík, T., Fínek, J., Pacík, D., Petruželka, L., Matoušková, M.: Moderní řešení mezioborové komunikace urologů a onkologů a jeho implementace na příkladu hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Česká urologie 2009; 13(2): 149-160.

Brabec, P, Šufliarsky, J., Linke, Z., Plank, L., Mrhalová, M., Pavlík, T., Klimeš, D., Gregor, J.: A whole population study of gastrointestinal stromal tumors in the Czech Republic and Slovakia. Neoplasma 2009; 56(5): 459-464.

Brabec, P., Vondráček, P., Klimeš, D., Baumeister, S., Lochmüller, H., Pavlík, T., Gregor, J.: Characterization of the DMD/BMD patient population in Czech Republic and Slovakia using an innovative registry approach. Neuromuscular Disorders 2009; 19(4): 250-254.

Dušek, L, Dvořák, V., Chroust, K., Májek, O., Mužík, J., Klimeš, D., Brabec, P., Michal, M., Ondruš, J.: Nový informační systém a datový audit cervikálního screeningu v ČR. Postgraduální medicína 2009; 11(5): 543-552.

Chroust, K., Fínek, J., Zemánek, P., Brabec, P., Dušek, L.: Zkušenosti s managementem dat retrospektivního klinického projektu v podmínkách české a slovenské onkologie (projekt IKARUS). Klinická onkologie 2009; 22(4): 163-167.

Puetz, J, Darling, G., Brabec, P., et al.: Thrombotic Events in Neonates Receiving Recombinant Factor VIIa or Fresh Frozen Plasma. Pediatric Blood & Cancer 2009; 56(6): 1074-1078.

Salaj, P., Brabec, P., Penka, M., Pohlreichová, V., Smejkal, P., Cetkovský, P., Dušek, L., Hedner, U.: Effect of rFVIIa dose and time to treatment on patients with haemophilia and inhibitors: analysis of HemoRec registry data from the Czech Republic. Haemophilia 2009; 15(3): 752-759.

Schwarz, D., Klimeš, D., Dušek, L., Hajdúch, M., Brabec, P., Štípek, S., Štuka, Č., Mihál, V.: eHealth Principles and their Implementation in Czech Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 377-389. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Smejkal, P., Brabec, P., Matýšková, M., Buliková A, Šlechtová, M., Kissová, J., Chlupová, G., Mužík, J., Penka, M.: FEIBA in treatment of acute bleeding episodes in patients with haemophilia A and factor VIII inhibitors: a retrospective survey in regional haemophilia centre. Haemophilia 2009; 15(3): 743-751.

2008

Schwarz, D., Penka, M., Dušek, L., Brabec, P.: Telehematology - ICT solution of a shared digital image repository. In: 1st International Conference on Health Informatics (Healthinf 2008), 2008. 2008

2007

Brabec, P., Klimeš, D., Andres, P., Dušek, L., Vyzula, R.: Možnosti využití informačních systémů nemocnic k hlášení populačních dat - zkušenosti Masarykova onkologického ústavu. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 120-123.

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Brabec, P., Pavliš, P., Abrahámová, J., Vyzula, R.: Informační systém pro analytické zpracování dat Národního onkologického registru - projekt SVOD v roce 2006. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 96-108.

Klimeš, D., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Brabec, P., Abrahámová, J., Dušek, L.: Edukační verze on-line dostupné elektronické hlášenky NOR. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 124-131.

Ráček, J., Jarkovský, J., Némethová, D., Brabec, P., Hodovský, J.: Data analysis and processing of biomonitoring data in the ARROW project for the evaluation of ecological status of surface waters in the Czech Republic according to WFD EU. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Ráček, J., Kisza, K., Hodovský, J., Brabec, P.: Information system for processing of taxonomy diversity data. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

2006

Dušek, L., Brabec, P., Šnajdrová, L., Koptíková, J., Schwarz, D.: NOP on-line (Národní onkologický program on-line). Masarykova univerzita, 2006 2006

Dušek, L., Žaloudík, J., Vyzula, R., Koptíková, J., Brabec, P., Vorlíček, J.: How to increase effectiveness of cost effectiveness evaluation in clinical practice - data management case study. In: 11th European Forum on Quality Improvement in Health Care, 2006. 2006

Dušek, L., Žaloudík, J., Vyzula, R., Koptíková, J., Brabec, P., Vorlíček, J.: Electronic documentation and health care quality assessment: Czech experience from national implementation in the field of oncology. In: 11th European Forum on Quality Improvement in Health Care, 2006. 2006

Jarkovský, J., Ráček, J., Némethová, D., Brabec, P., Hodovský, J.: Assessment of ecological state of surface waters in ARROW project: robust multivariate predictive models. In: 3rd Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, 2006: 392-397. 2006 ISBN 1-4243-0852-6.

Jarkovský, J., Ráček, J., Némethová, D., Pavliš, P., Brabec, P., Hřebíček, J., Hodovský, J.: Information system of ARROW project: assessment of ecological state of surface waters. In: 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2006), 2006: 353-360. 2006 ISBN 3-8322-5321-1.

Némethová, D., Jarkovský, J., Dušek, L., Hřebíček, J., Pavliš, P., Brabec, P., Kubošová, K., Gelnarová, E.: Methodology of evaluation of ecological state of surface waters in the Czech Republic. In: CIS workshop on surface waters monitoring networks and classification systems, 2006. 2006

Némethová, D., Jarkovský, J., Dušek, L., Hřebíček, J., Pavliš, P., Brabec, P., Kubošová, K., Gelnarová, E.: Pragmatic implementation of demands of the Water Framework Directive of the European Union requires robust models applicable for predictive assessment of surface water quality. In: Workshop Ecostat, 2006. 2006

Vondráček, P., Fajkusová, L., Hermanová, M., Bálintová, Z., Seeman, P., Mazanec, R., Zapletalová, E., Brabec, P.: New Perspectives in the Treatment of Inherited Neuromuscular Disorders: Innovative Ideas for the Third Millenium. In: J.et V. Engels (Ed.): Focus on Birth Defects Research. New York: Nova Science Publishers, 2006: 161-184. 2006 ISBN 1-59454-959-1

2005

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptiková, J., Brabec, P., Žaloudík, J., Vyzula, R.: The national web portal for cancer epidemiology in the Czech Republic. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005. 2005

Jarkovský, J., Dušek, L., Hřebíček, J., Ráček, J., Brabec, P., Hodovský, J.: Komplexní systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod - projekt ARROW. Planeta 2005; 13(12): 39-42.

Klimeš, D., Dušek, L., Fínek, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Brabec, P., Novotný, J., Vyzula, R., Abrahámová, J., Petruželka, L.: Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení. Projekt DIOS: Dose Intensity as Oncology Standard. Masarykova univerzita, 2005 2005


Zpět na výpis