O IBALidé na IBA Vedení IBA

Vedení IBA RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
odborný asistent, senior analytik

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 775 892 511
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=52483

statistická analýza dat, analýza přežití, klasifikace, analýza dat microarrays, výukové aktivity

Publikace:


2018

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIX. Kovariance Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(3): 362-363.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXVIII. Úvod do korelační analýzy Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(2): 235-237.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXVII. Statistická analýza studií s jedním zařazeným pa­cientem („N of 1 trials“). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(1): 116-118.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXX. Kovariance. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(4): 487-490.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXXI. Pearsonův korelační koeficient. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(5): 608-613.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXXII. Statistické hodnocení Pearsonova korelačního koeficientu v příkladech. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(6): 727-731.

Hlavsa, J., Cecka, F., Záruba, P., Zajak, J., Gurlich, R., Strnad, R., Pavlík, T., Kala, Z., Loveček, M.: Tumor grade as significant prognostic factor in pancreatic cancer: validation of a novel TNMG staging system. Neoplasma 2018; 65(4): 637-643.

Klučka, J., Šenkyřík, J., Skotáková, J., Štoudek, R., Ťoukálková, M., Křikava, I., Mareček, L., Pavlík, T., Štouračová, A., Štourač, P.: Laryngeal mask airway Unique position in paediatric patients undergoing magnetic resonance imaging (MRI): prospective observational study. BMC Anesthesiology 2018; 18(1): 153.

2017

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXI. Závěrečné příklady k analýzám trendů v kontingenčních tabulkách. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(1): 112-114.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXII. Pozor na interpretaci ekologických (korelačních) studií - I. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(2): 239-240.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIII. Pozor na interpretaci ekologických (korelačních) studií - II. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(3): 357-360.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIV. Klinické studie s jedním zařazeným pacientem („N of 1 trials“). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(4): 486-488.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXV. Přínosy a rizika klinických studií s jedním zařazeným pacientem ("N of 1 trials"). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(5): 608-611.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXVI. Statistická analýza studií s jedním zařazeným pacientem ("N of 1 trials"). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(6): 730-733.

Komzák, M., Hart, R., Paša, L., Šmíd, P., Náhlík, D., Pavlík, T.: Biomechanical assessment of the reconstruction of the anterolateral ligament during anterior cruciate ligament surgery. Clinical Investigation 2017; 7(2): 95-102.

Kosinová, M., Štourač, P., Adamus, M., Seidlová, D., Pavlík, T., Janků, P., Křikava, I., Mrozek, Z., Procházka, M., Klučka, J., Štoudek, R., Bártíková, I., Harazim, H., Robotková, H., Hejduk, K., Hodická, Z., Kirchnerova, M., Frančáková, J., Obare Pyszkov: Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes. International Journal of Obstetric Anesthesia 2017; 32: 4-10.

Nechvátalová, J., Pavlík, T., Litzman, J., Vlková, M.: Terminally differentiated memory T cells are increased in patients with common variable immunodeficiency and selective IgA deficiency. Central European Journal of Immunology 2017; 42(3): 244-251.

Šumec, R., Rektorová, I., Jech, R., Menšíková, K., Roth, J., Růžička, E., Sochorová, D., Dušek, L., Kaňovský, P., Rektor, I., Pavlík, T., Filip, P., Bareš, M.: Motion and emotion: anxiety-axial connections in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission 2017; 124(3): 369-377.

2016

Buchler, T., Bortlíček, Z., Poprach, A., Pavlík, T., Veskrnova, V., Honzirkova, M., Zemanova, M., Fiala, O., Kubáčková, K., Slabý, O., Svoboda, M., Vyzula, R., Dušek, L., Melichar, B.: Outcomes for Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Achieving a Complete Response on Targeted Therapy: A Registry-based Analysis. European Urology 2016; 70(3): 469-475.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LV. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - II. Vícenásobný vliv rizikových faktorů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(1): 112-116.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LVI. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - III. Preventabilní frakce. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(2): 236-238.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LVII. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - IV. Hodnocení populačního efektu preventivních programů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(3): 365-369.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LVIII. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - V. Hodnocení dopadu preventivních programů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(4): 486-490.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIX. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - VI. Kauzalita vztahů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(5): 613-615.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LX. Analýza trendu ve vztahu kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(6): 729-731.

Poprach, A., Lakomý, R., Bortlíček, Z., Melichar, B., Pavlík, T., Slabý, O., Vyzula, R., Svoboda, M., Kiss, I., Študentová, H., Zemanová, M., Fiala, O., Kubáčková, K., Dušek, L., Hornová, J., Büchler, T.: Efficacy of Sunitinib in Elderly Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma: Data from Real-World Clinical Practice. Drugs & Aging, 2016; 33(9), September): 655-663.

Štourač, P., Adamus, M., Seidlová, D., Pavlík, T., Janků, P., Křikava, I., Mrozek, Z., Procházka, M., Klučka, J., Štoudek, R., Bártíková, I., Kosinová, M., Harazim, H., Robotková, H., Hejduk, K., Hodická, Z., Kirchnerova, M., Frančáková, J., Obare Pyszkov: Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation. Anesthesia and Analgesia 2016; 122(5): 1536-1545.

2015

Bencsiková, B., Bortlíček, Z., Halámková, J., Ostřížková, L., Kiss, I., Melichar, B., Pavlík, T., Dušek, L., Valík, D., Vyzula, R., Zdražilová Dubská, L.: Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: broadening KRAS-focused clinical view. BMC Gastroenterology 2015; 15: 37.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Malúšková, D., Pavlík, T., Gregor, J., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M.: Epidemiologie a populační screening nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice na podkladě nově dostupných dat. Gastroenterologie a hepatologie 2015; 69(6): 509-517.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: LI. Yuleovo Q – užitečný nástroj pro srovnávání různých odhadů poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(3): 367-369.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIX. Vzájemná srovnatelnost a aproximace odhadů relativního rizika a poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(1): 100-102.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIII. Atributivní riziko. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(5): 598-600.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : L. Vybrané komentáře k odhadům a interpretaci poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(2): 240-243.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIV. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií – I. Aplikace v různých typech studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(6): 717-720.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LII. Odhad poměru šancí u složitějších tabulek četností. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(4): 491-493.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Májek, O., Koptíková, J.: Biostatistika v molekulární medicíně. In: Slabý, O. (ed.) Molekulární medicína. Praha: Galén, 2015: 179-208. 2015 978-80-7492-121-6

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Büchler, T., Mužík, J., Malúšková, D., Koptíková, J., Bortlíček, Z., Abrahámová, J.: Estimating cancer incidence, prevalence, and the number of cancer patients treated with anti-tumor therapy in 2015 and 2020 analysis of the Czech national cancer registry. Klinická onkologie 2015; 28(1): 30-43.

Kubáčková, K., Bortlíček, Z., Pavlík, T., Melichar, B., Linke, Z., Pokorná, P., Vyzula, R., Prausová, J., Büchler, T.: Prognostic factors in renal cell carcinoma patients treated with sorafenib: results from the Czech registry. Targeted Oncology 2015; 10(3): 385-392.

Kubáčková, K., Melichar, B., Bortlíček, Z., Pavlík, T., Poprach, A., Svoboda, M., Lakomý, R., Vyzula, R., Kiss, I., Dušek, L., Prausová, J., Büchler, T.: Comparison of two prognostic models in patients with metastatic renal cancer treated with sunitinib: a retrospective, registry-based study. Targeted Oncology 2015; 10(4): 557-563.

Poprach, A., Bortlíček, Z., Melichar, B., Lakomý, R., Svoboda, M., Kiss, I., Zemanová, M., Fiala, O., Kubáčková, K., Coufal, O., Pavlík, T., Dušek, L., Vyzula, R., Büchler, T.: Efficacy of sunitinib in patients with metastatic or unresectable renal cell carcinoma and renal insufficiency. European Journal of Cancer 2015; 51(4): 507-513.

Ťoukálková, M., Štourač, P., Smékalová, O., Štouračová, A., Pavlík, T., Repko, M., Mašek, M.: Existuje nezávislý prediktor nemocniční smrtnosti pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru? Retrospektivní dvouletá observační studie. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca 2015; 82(4): 288-292.

Turčáni, P., Skřičková, J., Pavlík, T., Janoušová, E., Orban, M.: The prevalence of obstructive sleep apnea in patients hospitalized for COPD exacerbation. Biomedical Papers-Olomouc 2015; 159(3): 422-428.

Žďárská, D.J., Pit'hová, P., Pavlík, T., Kvapil, M.: Volí diabetologové terapii racionálně? Základní výsledky projektu PROROK (Prospektivní observační projekt významu diference glykemie nalačno a postprandiální glykemie pro odhad úspěšnosti terapie diabetu 2. typu). Vnitřní lékařství 2015; 61(4): 295-300.

2014

Büchler, T., Pavlík, T., Melichar, B., Bortlíček, Z., Usiaková, Z., Dušek, L., Kiss, I., Kohoutek, M., Benešová, V., Vyzula, R., Abrahámová, J., Obermannová, R.: Bevacizumab with 5-fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin versus bevacizumab with capecitabine and oxaliplatin for metastatic colorectal carcinoma: results of a large registry-based cohort analysis. BMC Cancer 2014; 14: 323

Dušek, L., Blaha, M., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Klika, P., Klimeš, D., Malúšková, D., Gregor, J., Burger, M., Brabec, P.: Vývoj a současná funkčnost informační základny české onkologické péče. Vnitřní lékařství 2014; 60(suppl. 2): 28-62.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J.: Objektivní potřeba a stav nádorové prevence v České republice a v Evropě. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S7-2S18.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J., Brabec, P., Abrahámová, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S19-2S39.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Melichar, B., Büchler, T., Fínek, J., Cibula, D., Babjuk, M., Svoboda, M., Vyzula, R., Ryška, A., Ryska, M., Petera, J., Abrahámová, J.: Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klinická onkologie 2014; 27(6): 406-423.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích – II. Zdroj dat jako zavádějící faktor. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(2): 256-260.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích - III. Spojitá data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(3): 389-392.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVII. Modelové příklady spojování výsledků vzájemně nezávislých asociačních studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(5): 651-653.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVIII. "Rare disease assumption" v asociačních studiích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(6): 784-786.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIII. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích - I. Kategoriální data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(1): 125-129.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVI. Různé typy observačních studií nesou různá rizika zkreslení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(4): 519-523.

Hlavsa, J., Procházka, V., Mazanec, J., Hausnerová, J., Pavlík, T., Andrašina, T., Novotný, I., Penka, I., Kala, Z.: Standardizace patologického vyšetření resekátu pankreatu. Rozhledy v chirurgii 2014; 93(3): 132-138.

Kroupa, R., Juránková, J., Dastych, M., Šenkyřík, M., Pavlík, T., Prokešová, J., Ječmenová, M., Dolina, J., Hep, A.: Different clinical utility of oropharyngeal bacterial screening prior to percutaneous endoscopic gastrostomy in oncological and neurological patients. BioMed Research International 2014; 2014: 590891.

Pavlík, T., Májek, O., Büchler, T., Vyzula, R., Petera, J., Ryska, M., Ryška, A., Cibula, D., Babjuk, M., Abrahámová, J., Vorlíček, J., Mužík, J., Dušek, L.: Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer epidemiology 2014; 38(1): 28-34.

Poprach, A., Pavlík, T., Melichar, B., Kubáčková, K., Bortlíček, Z., Svoboda, M., Lakomý, R., Vyzula, R., Kiss, I., Dušek, L., Büchler, T.: Clinical and laboratory prognostic factors in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib and sorafenib after progression on cytokines. Urologic Oncology: Seminars And Original Investigations 2014; 32(4): 488-495.

Procházková, J., Keřkovský, M., Pavlík, T., Mechl, M.: Difuzně vážené obrazy při celotělovém zobrazování magnetickou rezonancí (DWIBS) v diagnostice mnohočetného myelomu. Česká radiologie 2014; 68(1): 16-21.

Slavíček, L., Pavlík, T., Tomášek, J., Bortlíček, Z., Büchler, T., Melichar, B., Vyzula, R., Prausová, J., Fínek, J., Májek, O., Dušek, L.: Efficacy and safety of bevacizumab in elderly patients with metastatic colorectal cancer: results from the Czech population-based registry. BMC Gastroenterology 2014; 14: 53.

Šedo, J., Blaha, M., Pavlík, T., Klika, P., Dušek, L., Büchler, T., Abrahámová, J., Šrámek, V., Šlampa, P., Komínek, L., Pospíšil, P., Sláma, O., Vyzula, R.: Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového modelu. Klinická onkologie 2014; 27(3): 192-202.

Uher, M., Pavlík, T., Májek, O., Mužík, J., Büchler, T., Abrahámová, J., Vyzula, R., Fínek, J., Vorlíček, J., Dušek, L.: Význam standardizace v hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR - Metodický koncept a výsledky analýzy dat Národního onkologického registru. Klinická onkologie 2014; 27(2): 127-135.

Varga, G., Pacík, D., Wasserbauer, R., Pavlík, T., Janoušová, E., Praksová, P.: Je potřeba stanovit frekvenci urodynamického vyšetření u pacientů postižených dysfunkcí dolních močových cest v důsledku roztroušené sklerózy?. Urologické listy 2014; 12(3): 21-31.

2013

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Pavlík, T., Gregor, J., Skovajsová, M., Daneš, J.: Vývoj epidemiologie zhoubných nádorů prsu u žen dle nových dat Národního onkologického registru ČR a dalších datových zdrojů. Praktická gynekologie 2013; 17(1): 31-39.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XLII. Simpsonův paradox a faktory modifikující účinek v analýze asociačních studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(6): 783-787.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XLI. Simpsonův paradox. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(5): 655-656.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XL. Studium vlivu zavádějících faktorů; na odhad poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(4): 519-523.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIX. Statistické nástroje pro posouzení homogenity a korekci odhadů poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(3): 374-378.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVIII. Možnosti grafického znázornění výstupů asociačních analýz kontingenčních tabulek. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(2): 251-256.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVII. Statistické testy srovnávající odhady poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(1): 114-118.

Dušek, L., Schwarz, D., Burger, M., Blaha, M., Kožený, P., Němeček, K., Brabec, P., Klimeš, D., Májek, O., Pavlík, T.: Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky. Masarykova univerzita, 2013 2013

Janoušová, E., Pavlík, T., Mayer, J., Dušek, L.: currentSurvival: Estimation of CCI and CLFS Functions. Masarykova univerzita, 2013 2013

Littnerová, S., Jarkovský, J., Pařenica, J., Pavlík, T., Špinar, J., Dušek, L.: Proč používat propensity skóre v observačních studiích?. Cor et Vasa 2013; 55(4): 483-490.

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Seifert, B., Dušková, J., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Beková, A., Malík, T., Klimeš, D., Blaha, M., Pavlík, T., Gregor, J., Mužík, J., Dušek, L.: Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2013 ISBN 978-80-210-6504-8

Mužík, J., Pavlík, T., Májek, O., Kandrnal, V., Kramář, F., Šlampa, P., Dušek, L.: Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. In: Šlampa, P.: Gliomy. Praha: Maxdorf, 2013: 24-33. 2013 ISBN 978-80-7345-321-3

Pavlík, T., Janoušová, E., Mayer, J., Indrák, K., Jarošová, M., Klamová, H., Žáčková, D., Voglová, J., Faber, E., Karas, M., Poláková Machová, K., Ráčil, Z., Demečková, E., Demitrovičová, L., Tóthová, E., Chudej, J., Markuljak, I., Cmunt, E., Kozák, T., M: Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology 2013; 88(9): 790-797.

Vaňásek, J., Odrážka, K., Doležel, M., Kolářová, I., Jarkovský, J., Pavlík, T., Hlávka, A., Dušek, L.: Statistical analysis of dose-volume profiles and its implication for radiation therapy planning in prostate carcinoma. International Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics 2013; 86(4): 769-776.

2012

Bareš, M., Rektorová, I., Jech, R., Farníková, K., Roth, J., Růžička, E., Kaňovský, P., Rektor, I., Pavlík, T., Uhlířová, L., Vydlák, J.: Does WOQ-9 help to recognize symptoms of non-motor wearing-off in Parkinson’s disease?. Journal of Neural Transmission 2012; 119(3): 373-380.

Büchler, T., Nohejlová Medková, A., Kupec, M., Blaha, M., Pavlík, T., Dušek, L., Abrahámová, J.: Porovnání nákladů u režimů XELOX a FOLFOX-4 v léčbě kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie 2012; 25(6): 440-444.

Büchler, T., Pavlík, T., Bortlíček, Z., Poprach, A., Vyzula, R., Abrahámová, J., Melichar, B.: Objective response and time to progression on sequential treatment with sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma. Medical Oncology 2012; 29(5): 3321-3324.

Dušek, L., Abrahámová, J., Bortlíček, Z., Brabec, P., Fínek, J., Gregor, J., Hoch, J., Klimeš, D., Koptíková, J., Kožený, P., Májek, O., Malúšková, D., Mužík, J., Pavlík, T., Poc, P., Ryska, M., Seifert, B., Slavíček, L., Suchánek, Š., Tomášek, J., Vorlíč: Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 2012 ISBN 978-80-87347-07-2

Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T.: Kolorektální karcinom v ČR - data minulá a budoucí. Rozhledy v chirurgii 2012; 91(1): 39-43.

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů trávicího traktu v České republice - současný stav a predikce. Gastroenterologie a hepatologie 2012; 66(5): 331-339.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXI. Bayesovská vs klasická statistika v medicínských aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(1): 103-107.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXII. Bayesovská vs klasická statistika v klinických aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(2): 255-258.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIII. Bayesovská statistika v klinických a neurovědních aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(3): 383-388.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIV. Bayesovské sítě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(4): 504-507.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXV. Rozlišujme poměr šancí a relativní riziko. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(5): 642-645.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVI. Hodnocení statistické významnosti poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(6): 764-767.

Kvapil, M., Pavlík, T., Titman, O., Horák, P.: Kvalita péče o pacienty s diabetes mellitus v České republice: Analýza pro rok 2012. In: Diabetologie 2012. Praha: Triton, 2012: 197-206. 2012 ISBN 978-80-7387-551-0

Májek, O., Daneš, J., Skovajsová, M., Zavoral, M., Suchánek, Š., Dvořák, V., Dušková, J., Malík, T., Seifert, B., Kožený, P., Klimeš, D., Pavlík, T., Dušek, L.: Informační zázemí onkologických screeningových programů ČR a jejich výsledky hodnocené z mezinárodního hlediska. Acta Medicinae 2012; 1(2): 41852.

Ošlejšková, H., Kubíčková, K., Foglová, J., Hanáková, P., Makovská, Z., Pavlík, T., Doležel, Z.: Vliv novorozenecké žloutenky na vznik autizmu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(4): 472-476.

Pavlík, T., Májek, O., Mužík, J., Koptíková, J., Slavíček, L., Fínek, J., Feltl, D., Vyzula, R., Dušek, L.: Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti-tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health 2012; 12(): 117.

Poprach, A., Pavlík, T., Melichar, B., Puzanov, I., Dušek, L., Bortlíček, Z., Vyzula, R., Abrahámová, J., Büchler, T.: Skin toxicity and efficacy of sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma: a national registry-based study. Annals of Oncology 2012; 23(12): 3137-3143.

Skřičková, J., Kolek, V., Adam, Z., Bortlíček, Z., Brabec, P., Brhel, P., Burkoň, P., Červinková, I., Čoupek, P., Doubek, M., Doubková, M., Dušek, L., Hanke, I., Hejduk, K., Jakubcová, T., Jakubec, P., Jakubíková, L., Janíková, A., Jedlička, V., Kabelka,: Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 2012 ISBN 978-80-7345-298-8

Tanhäuserová, V., Tomandl, J., Pácal, L., Klepárník, M., Malúšková, D., Bartáková, V., Kuricová, K., Řehořová, J., Štěpánková, S., Svojanovský, J., Olšovský, J., Bělobrádková, J., Krusová, D., Jurajda, M., Mužík, J., Pavlík, T., Kaňková, K.: ADMA, SDMA and L-arginine/ADMA ratio but not DDAH genetic polymorphisms are reliable predictors of diabetic nephropathy progression as identified by competing risk analysis. Kidney & Blood Pressure Research 2012; 36(1): 200-208.

2011

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXV. Hodnocení diagnostických testů – senzitivita a specificita. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(1): 97-103.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVI. Hodnocení diagnostických testů – věrohodnostní poměr a diagnostický poměr šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(2): 221-225.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVII. Hodnocení diagnostických testů – vliv prevalence nemoci. 2011; 74(3): 362-366.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVIII. Hodnocení diagnostických testů – křivky ROC. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(4): 493-499.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXIX. Spolehlivost (reliabilita) klinických testů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(5): 594-599.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXX. Validita klinických testů v širším kontextu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(6): 711-713.

Dušek, L., Vyzula, R., Abrahámová, J., Fínek, J., Skřičková, J., Vorlíček, J., Brabec, P., Klimeš, D., Kandrnal, V., Bortlíček, Z., Májek, O., Pavlík, T.: Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 863-871.

Dušek, L., Vyzula, R., Abrahámová, J., Vorlíček, J., Bortlíček, Z., Klimeš, D., Brabec, P., Pavlík, T., Májek, O., Gregor, J.: Role klinických registrů České onkologické společnosti ČLS JEP v hodnocení cílené léčby nádorových onemocnění. Medicína po promoci 2011; 12(6): 66-74.

Kaiser-Šrámková, L., Poul, J., Straka, J., Urbášek, K., Pavlík, T., Cvanová, M.: Kritické zpracování prodlužování femuru za posledních deset let. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca 2011; 78(3): 244-248.

Kvapil, M., Pavlík, T., Titman, O., Horák, P.: Kvalita péče o pacienty s diabetes mellitus v České republice: Analýza pro rok 2011. In: Diabetologie 2011. Praha: Triton, 2011: 261-276. 2011 ISBN 978-80-7387-461-2

Leštianský, B., Hakl, M., Pešlová, M., Veselá, V., Pavlík, T., Kostřica, R.: Etorikoxib v premedikaci před tonzilektomií. Anesteziologie a intenzivní medicína 2011; 22(3): 137-145.

Marek, F., Procházka, V., Kala, Z., Dolina, J., Pavlík, T.: Kvalita života po laparoskopické fundoplikaci v závislosti na předoperační symptomatologii. Rozhledy v chirurgii 2011; 90(3): 166-171.

Minks, E., Mareček, R., Pavlík, T., Ovesná, P., Bareš, M.: Is the cerebellum a potential target for stimulation in Parkinson`s disease? Results of 1-Hz rTMS on upper limb motor tasks. Cerebellum 2011; 10(4): 804-811.

Neumann, A., Bohatá, Š., Keřkovský, M., Pavlík, T.: Vliv přítomnosti vápníku v koronárním řečišti na systolickou funkci levé komory. Česká radiologie 2011; 65(4): 279-288.

Pavlík, T., Janoušová, E., Pospíšil, Z., Mužík, J., Žáčková, D., Ráčil, Z., Klamová, H., Cetkovský, P., Trněný, M., Mayer, J., Dušek, L.: Estimation of current cumulative incidence of leukaemia-free patients and current leukaemia-free survival in chronic myeloid leukaemia in the era of modern pharmacotherapy. BMC Medical Research Methodology 2011; 11(11): 140.

Penka, M., Kissová, J., Buliková, A., Zavřelová, J., Ovesná, P., Pavlík, T.: Trombohemoragický syndrom u nemocných s myeloproliferativním onemocněním s trombocytemií. Vnitřní lékařství 2011; 57(3): 306-311.

2010

Abrahámová, J., Černovská, M., Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T.: Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušky a plíce (C34) v ČR. Remedia 2010; 19(6): 451-455.

Bohatá, Š., Pavlík, T., Chlumská, D., Válek, V.: Přínos kontrastního ultrazvukového vyšetření v diferenciální diagnostice ložiskových procesů jater. Česká radiologie 2010; 64(1): 43770.

Dušek, L., Májek, O., Pavlík, T., Vyzula, R., Abrahámová, J., Fínek, J., Mužík, J., Koptíková, J., Brabec, P., Kožený, P., Daneš, J., Ryška, A., Vorlíček, J.: Nová data pro plánování a optimalizaci léčebné péče o pacientky s karcinomem prsu v České republice v období 2010-2011. Farmakoterapie 2010; 6(): 4-13.

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J., Vyzula, R., Fínek, J., Vorlíček, J.: Epidemiologie solidních nádorů v ČR podle dat Národního onkologického registru za období 1977-2007. Postgraduální medicína 2010; 12(3): 268-277.

Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Babjuk, M., Vyzula, R., Fínek, J., Petruželka, L.: Epidemiologie zhoubných nádorů ledvin v ČR: dlouhodobé trendy a predikce pro rok 2010. Farmakoterapie 2010; 6(Suppl.): 5-10.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXI. Kontingenční tabulky, test nezávislosti kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(3): 315-320.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXII. Rozbor složitějších kontingenčních tabulek je účinným nástrojem pro studium vztahů kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(4): 444-447.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXIII. Kontingenční tabulky neslouží jen pro testy hypotézy o nezávislosti znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(5): 591-594.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXIV. Vybrané příklady hodnocení kategoriálních dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(6): 742-748.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XIX. Statistické testy pro četnosti kategorií, binomické a Poissonovo rozdělení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(1): 81-84.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XX. Statistické testy pro četnosti kategorií, test dobré shody. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(2): 191-195.

Jedličková, H., Hlubinka, M., Pavlík, T., Semrádová, V., Budinská, E., Vlašín, Z.: Bullous pemphigoid and internal diseases - A case-control study. European Journal of Dermatology 2010; 20(1): 96-101.

Litzman, J., Štikarovská, D., Pikulová, Z., Pavlík, T., Pešák, S., Thon, V., Kuklínek, P., Lokaj, J.: Change in referral diagnoses and diagnostic delay in hypogammaglobulinaemic patients during 28 years in a single referral centre. International Archives of Allergy and Immunology 2010; 153(1): 95-101.

Minks, E., Mareček, R., Pavlík, T., Chroust, K., Bareš, M.: Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace cerebella na motoriku horní končetiny u pacientů v iniciálním stadiu Parkinsonovy nemoci - pilotní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(1): 32-36.

Minks, E., Pavlík, T., Mareček, R., Ovesná, P., Bareš, M.: 1 Hz cerebellum rTMS can modify the voluntary movements of the upper limb in early Parkinson’s disease patients. In: 16th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, 2010. 2010

Pavlík, T.: Limity statistické interpretace dat z observačních studií na příkladu inzulinu glargin. In: Diabetologie 2010. Praha: Triton, 2010: 259-263. 2010 ISBN 978-80-7387-381

Penka, M., Schwarz, J., Ovesná, P., Hluší, A., Kořístek, Z., Doubek, M., Dulíček, P., Pospíšilová, D., Kissová, J., Buliková, A., Pavlík, T.: Esenciální trombocytemie a jiné myeloproliferace s trombocytemií léčené Thromboreductinem. Výstupy z databáze Registru k 1. čtvrtletí roku 2010. Vnitřní lékařství 2010; 56(6): 503-512.

Rektorová, I., Bareš, M., Jech, R., Farníková, K., Rektor, I., Roth, J., Růžička, E., Kaňovský, P., Chroust, K., Pavlík, T.: Gender differences in motor and non-motor clinical manifestation of Parkinson`s disease-analysis of the EWO study. In: 14th International Congress of Parkinson`s Disease and Movement Disorders, 2010. 2010

Růžička, F., Horká, M., Holá, V., Kubešová, A., Pavlík, T., Votava, M.: The differences in the isoelectric points of biofilm-positive and biofilm-negative Candida parapsilosis strains. Journal of Microbiological Methods 2010; 80(3): 299-301.

Szotkowski, T., Mužík, J., Voglová, J., Koza, V., Maaloufova, J., Kozák, T., Jarošová, M., Michalová, K., Žák, P., Steinerová, K., Vydra, J., Lánská, M., Katrincsáková, B., Sičová, K., Pavlík, T., Dušek, L., Indrák, K.: Prognostic factors and treatment outcome in 1,516 adult patients with de novo and secondary acute myeloid leukemia in 1999-2009 in 5 hematology intensive care centers in the Czech Republic. Neoplasma 2010; 57(6): 578-589.

Špinar, J., Vítovec, J., Souček, M., Dušek, L., Pavlík, T.: Studie CORD - analýza nemocných starších 80 let a nemocných s izolovanou systolickou hypertenzí. Kardiologická revue 2010; 12(1): 21-27.

2009

Babjuk, M., Brabec, P., Dušek, L., Pavlík, T., Fínek, J., Pacík, D., Petruželka, L., Matoušková, M.: Moderní řešení mezioborové komunikace urologů a onkologů a jeho implementace na příkladu hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Česká urologie 2009; 13(2): 149-160.

Brabec, P, Šufliarsky, J., Linke, Z., Plank, L., Mrhalová, M., Pavlík, T., Klimeš, D., Gregor, J.: A whole population study of gastrointestinal stromal tumors in the Czech Republic and Slovakia. Neoplasma 2009; 56(5): 459-464.

Brabec, P., Vondráček, P., Klimeš, D., Baumeister, S., Lochmüller, H., Pavlík, T., Gregor, J.: Characterization of the DMD/BMD patient population in Czech Republic and Slovakia using an innovative registry approach. Neuromuscular Disorders 2009; 19(4): 250-254.

Dušek, L, Abrahámová, J., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Populační odhady počtu nemocných s kolorektálním karcinomem - jeden z nástrojů včasné diagnostiky časných stadií a rekurence onemocnění. Farmakoterapie 2009; 5(): 11-20.

Dušek, L, Hoch, J., Mužík, J., Pavlík, T.: Epidemiologie a léčba kolorektálního karcinomu v českých populačních datech. Rozhledy v chirurgii 2009; 88(6): 295-302.

Dušek, L, Mužík, J., Babjuk, M., Pavlík, T., Koptíková, J., Májek, O., Fínek, J., Petruželka, L.: Přehled epidemiologie urologických malignit v České republice. In: V Konsenzuální doporučené postupy v uroonkologii. Praha: Galén, 2009: . 2009 ISBN 978-80-7262-639-7

Dušek, L, Ondrušová, M., Mužík, J., Koptíková, J., Pavlík, T., Májek, O., Kubásek, M., Ondruš, D., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Nový informační systém pro prediktivní hodnocení onkologické zátěže: spolupráce Slovenské a České republiky. Onkológia 2009; 4(3): 255-257.

Dušek, L, Zavoral, M., Májek, O., Suchánek, Š., Mužík, J., Pavlík, T., Šnajdrová, L., Gregor, J., Andres, P.: Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Fínek, J., Vyzula, R.: Data and Background Information on Czech Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 61-78. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XIII. Úvod do statistického usuzování - postupy a terminologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(1): 83-86.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XIV. Vyzkoušejte zvláštní typ neparametrického testování hypotéz: permutační tesy - Fisherův exaktní test. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(2): 183-185.

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J., Gelnarová, E., Mužík, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Information System for Predictive Evaluation of Cancer Epidemiology and the Number of Cancer Patients in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 255-273. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Vyzula, R., Feltl, D., Hajdúch, M., Fínek, J., Suchý, M., Mužík, J., Pavlík, T.: Monitoring of the Results and Quality of Cancer Care in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 311-338. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Janíková, A, Kořístek, Z., Vinklárková, J., Pavlík, T., Štícha, M., Navrátil, M., Král, Z., Vášová, I., Mayer, J.: Efficacious but insidious: A retrospective analysis of fludarabine induced myelotoxicity using long term culture initiating cells in 100 follicular lymphoma patients. Experimental Hematology 2009; 37(11): 1266–1273.

Papajik, T, Pikalova, Z., Raida, L., Skoumalova, I., Vondrakova, J., Faber, E., Prochazka, V., Kubova, Z., Kucerova, L., Pavlík, T., Dušek, L., Indrak, K.: Rituximab does not adversely affect the stem cells mobilization and engkraftment after high dose therapy and autologous transplantation in patients with diffuse large B cell lymphoma in first complete or partial remission. Biomedical Papers 2009; 153(3): 211-214.

Papajik, T, Trněný, M., Vášová, I., Belada, D., Jankovská, M., Jindra, P., Mužík, J., Pavlík, T., Dušek, L., Indrák, K.: Epidemiologie ne-hodgkinových lymfomů v České republice, Evropě a Severní Americe. Onkologie 2009; 3(3): 41487.

Pavlík, T., Dušek, L., Májek, O., Žaloudík, J.: Five-Year Survival Rates of Cancer Patients in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 339-376. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Penka, M, Schwarz, J., Pavlík, T., et, al.: Výsledky léčby nemocných s esenciální trombocytemií a dalšími myeloproliferacemi provázenými trombocytemií: zpráva z registru pacientů léčených Thromboreductinem. Vnitřní lékařství 2009; 55(11): 1-12.

Svoboda, M, Grell, P., Šimíčková, M., Fabian, P., Petráková, K., Palácová, M., Macková, D., Trojanec, R., Hajdúch, M., Pavlík, T., Vyzula, R., Nenutil, R.: Výsledky retrospektivní analýzy cílené léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem v MOÚ. Identifikace prediktivních faktorů. Klinická onkologie 2009; 21(6): 348-358.

Špinar, J, Vítovec, J., Souček, M., Dušek, L., Pavlik, T.: Comparing recommended doses of angiotensin receptor blockers and ACE inhibitors (CORD Study). Cardiovascular Therapy and Prevention 2009; 8(4): 63-70.

Špinar, J., Vítovec, J., Souček, M., Dušek, L., Pavlík, T.: CORD: COmparison of Recommended Doses of ace inhibitors and angiotensin II receptor blockers. International Journal of Cardiology 2009; 144(2): 293-294.

Vrtělová, P, Coufal, O., Pavlík, T., Bažout, M., Fait, V.: Prediktory invazivity a záchyt uzlinových metastáz u duktálních karcinomů in situ. (DCIS). Klinická onkologie 2009; 22(6): 278-283.

2008

Bulik, O., Machálka, M., Liberda, O., Foltán, R., Jura, R., Gelnarová, E., Pavlík, T.: Traumatické poranění mozku a zlomeniny obličejového skeletu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(5): 559-564.

Dušek, L., Abrahámová, J., Koptíková, J., Mužík, J., Povýšil, C., Gelnarová, E., Pavlík, T., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 10959. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Dušek, L., Abrahámová, J., Lakomý, R., Vyzula, R., Koptíková, J., Pavlík, T., Mužík, J., Klimeš, D.: Multivariate analysis of risk factors for testicular cancer: a hospital-based case-control study in the Czech Republic. Neoplasma 2008; 55(4): 356-368.

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Babjuk, M.: Epidemiologie urologických nádorů v České republice. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2008; 57(14): 42586.

Dušek, L., Pavlík, T., Abrahámová, J., Koptíková, J., Mužík, J., Gelnarová, E.: Referenční data pro hodnocení léčebné péče u zhoubných nádorů varlat. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 31-56. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii VII. Reprodukovatelnost a opakovatelnost měření u spojitých dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(1): 106-109.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii VIII. Binomické rozdělení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(2): 229-232.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii IX. Poissonovo rozdělení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(3): .

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii X. Vybrané otázky sumární statistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(4): 491-493.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XI. Úvod do statistického usuzování - velikost účinku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(5): 603-606.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XII. Úvod do statistického usuzování - postupy a terminologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(6): 735-739.

Janíková, A., Bolčák, K., Pavlík, T., Mayer, J., Král, Z.: Value of [18F]fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the management of follicular lymphoma: the end of a dilemma?. Clinical Lymphoma and Myeloma 2008; 8(5): 287-293.

Litzman, J., Litzman, J., Freiberger, T., Grimbacher, B., Gathmann, B., Salzer, U., Pavlík, T., Vlček, J., Postránecká, V., Trávníčková, Z, Thon, V.: Mannose-binding lectin gene polymorphic variants predispose to the development of bronchopulmonary complications but have no influence on other clinical and laboratory symptoms or signs of common variable immunodeficiency. Clinical & Experimental Immunology 2008; 153(3): 324-330.

Pavelka, Z., Zitterbart, K., Pavlík, T., Šlampa, P., Ventruba, J., Brichtová, E., Smrčka, M., Paleček, T., Jakubec, J., Houdek, M., Křen, L., Skotáková, J., Ošlejšková, H., Turbová, T., Štěrba, J.: Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(2): 206-214.

Pavlík, T., Dušek, L.: Introduction to multivariate data analysis with respect to gene expression data. In: Dušek L., Haruštiaková D., Martínková N. (eds.): Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008: . 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

Pavlík, T., Dušek, L., Mužík, J.: Moving windows based metod for population survival estimation. In: XXIVth International Biometric Conference, 2008. 2008

Pavlík, T., Schimek, M.G.: Influence of microarray data correlation structure on false discovery rate procedures. In: Dušek L., Haruštiaková D., Martínková N. (eds.): Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008: . 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

Penka, M., Schwarz, J., Pavlík, T., Pytlík, R., Doubek, M., Dulíček, P., Kissová, J., Hluší, A., Schutzová, M., Černá, O., Brychtová, Y., Szotkowski, T., Volková, Z., Seghetová, J., Vozobulová, V., Hadačová, I., Hochová, I., Voglová, J., Dušek, L.: Jak léčíme nemocné s esenciální trombocytemií a dalšími myeloproliferacemi provázenými trombocytemií a co může být prediktivní známkou rizika trombózy u těchto nemocných - zpráva z registru pacientů. Vnitřní lékařství 2008; 54(7-8): 775-782.

Poprach, A., Michalová, E., Pavlík T., Lakomý, R., Vyskočil, J., Němeček, R., Žaloudík, J., Vyzula, R., Kocák, I., Kocáková, I.: Současný stav testování chemorezistence nádorů ex vivo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Klinická onkologie 2008; 21(3): 116-121.

Schimek, M.G., Pavlík, T.: False discovery rate-controlled gene selection under variance heterogeneity and correlated expression measurements. In: XXIVth International Biometric Conference, 2008. 2008

Snopková, S., Povolná, K., Husa, P., Jarkovský, J., Pavlík, T.: Dyslipidemie indukovaná antiretrovirovými léčivy. Vnitřní lékařství 2008; 54(2): 169-177.

Špinar, J., Ludka, O., Musil, V., Pozdíšek, Z., Pavlík, T., Dušek, L., Vítovec, J., Špinarová, L., Souček, M.: The profile and prognosis of patients hospitalised with heart failure. The value of discharge blood pressure and cholesterol. International Heart Journal 2008; 49(6): 691-705.

2007

Dušek, L., Pavlík, T., Gelnarová, E., Mužík, J., Koptíková, J., Abrahámová, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: A new concept for modelling the number of cancer patients potentially treated in the Czech Republic. In: TIES 2007: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2007. 2007

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii I. Úvod a vymezení pojmů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(1): 99-100.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii II. Frekvenční analýza jako první vhled do dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(2): 214-217.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii III. Nebojme se mediánu a robustních statistik. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(3): 343-345.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii IV. Variabilita měření není vždy „chyba“. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(4): 446-449.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii V. Přínos a důsledky transformace dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(5): 600-603.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii VI. Přesnost, spolehlivost a reprodukovatelnost měření u diskrétních dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(6): 719-721.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J., Mužík, J., Gelnarová, E., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Národní onkologický registr ČR jako zdroj referenčních standardů pro hodnocení výsledků léčebné péče. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 77-95.

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Vorlíček, J.: Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - dokumentováno na příkladu karcinomu prsu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 157-159. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Žaloudík, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Přežití dosahované u onkologických pacientů v ČR. Praktický lékař 2007; 87(9): 531-536.

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Žaloudík, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - reakce na výsledky publikované ve studii EUROCARE 4. Klinická onkologie 2007; 20(6): 399-404.

Mužík, J., Abrahámová, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Gelnarová, E., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice - detailní analýza dat NOR 1977-2004. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 51-52. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Mužík, J., Abrahámová, J., Vyzula, R., Pavlík, T., Koptíková, J., Dušek, L.: Populační a environmentální rizikové faktory zhoubných nádorů varlat u současné populace českých mužů. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 53-55. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Ondráčková, B., Miklík, R., Pařenica, J., Špinar, J., Pavlík, T.: Náklady a délka hospitalizace u pacientů s akutním srdečním selháním. Farmakoekonomika 2007; 2(2): 50-55.

Pavlík, T., Schimek, M.G.: Assessment of microarray data correlation structure influence on false discovery rate procedures in R. In: 56th Session of the International Statistical Institute, 2007. 2007

2006

Novotná, B., Pavlík, T.: Pětileté sledování gravidních astmatiček.. Alergie 2006; 8(Suppl. 1): 38-44.

Pavlík, T., Jarkovský, J.: Statistické metody v analýze dat z DNA mikročipů. Klinická onkologie 2006; 19(Suppl. 2): 365-368.

Schimek, M. G., Pavlík, T.: A comparative study of false discovery rate procedures in R. In: 21th International Workshop on Statistical Modelling, 2006. 2006

2005

Pavlík, T.: Use of FWER and FDR multiple testing procedures in microarray data analysis. In: 1st International Summer School on Computational Biology, 2005. 2005


Zpět na výpis