O IBALidé na IBA Vedení IBA

Vedení IBA

1.doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ředitel, docent
vedoucí pro analýzu a strategii projektů

tel.: +420 224 972 712
e-mail:
2.Ing. Petr Brabec, Ph.D.

zástupce ředitele pro kvalitu a management

tel.: +420 549 49 4559
e-mail:
3.prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

zástupce ředitele pro vědu a zahraniční spolupráci, vědecký pracovník IBA PřF MU

tel.: +420 549 49 3186
e-mail:
4.RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

zástupce ředitele pro analýzu dat

tel.: +420 775 892 510
e-mail:
5.RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
odborný asistent, senior analytik

tel.: +420 775 892 511
e-mail:
6.doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

zástupce ředitele pro vývoj IT
docent, systémový analytik

tel.: +420 549 49 2854
e-mail:
7.Ing. Bc. Hana Turková (Ošlejšková)

vedoucí ekonomického oddělení

tel.: +420 549 49 5629
e-mail:
8.Marie Kubíčková, MSc

vedoucí personálního oddělení

tel.: +420 549 49 6894
e-mail: