O IBALidé na IBA Učitelé

Učitelé RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.

odborný asistent

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 778 543 722
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=11180

databázové systémy (ORACLE), specializace medicínská informatika, výukové aktivity

Publikace:


2018

Kodytková, D., Bajčiová, V., Krejčí, D., Zapletalová, M., Dusek, V., Jarkovský, J., Mužík, J., Klimeš, D., Stary, J., Smelhaus, V., Vrzalova, A., Janotova, I., Štěrba, J., Dušek, L.: Trends in incidence of childhood cancers in the Czech Republic: population-based analysis of national registries (1994-2014). Neoplasma 2018; 65(4): 620-629.

2017

Májek, O., Dušková, J., Dvořák, V., Beková, A., Klimeš, D., Blaha, M., Anttila, A., Dušek, L.: Performance indicators in a newly established organized cervical screening programme: registry-based analysis in the Czech Republic. European Journal of Cancer Prevention 2017; 26(3): 232-239.

2016

Kodytková, D., Klimeš, D., Bajčiová, V., Šmelhaus, V., Štěrba, J.: Dětský onkologický registr. Československá pediatrie 2016; 71, 7-8): 362-365.

2014

Blaha, M., Kala, P., Klimeš, D., Bernat, I., Branny, M., Červinka, P., Horák, J., Kočka, V., Mates, M., Němec, P., Pešl, L., Štípal, R., Šťásek, J., Želízko, M.: Uživatelské výstupy z národního registru katetrových implantací aortální chlopně (Czech TAVI Registry): možnosti analytických výstupů založených na databázovém systému TrialDB2. Vnitřní lékařství 2014; 60(10): 837-845.

Blaha, M., Kala, P., Klimeš, D., Jarkovský, J., Branny, M., Šťástek, J., Vojáček, J., Kočka, V., Želízko, M., Červinka, P., Mates, M., Němec, P., Dušek, L.: Czech TAVI Registry – technické zajištění multicentrického sběru parametrických dat. Intervenční a akutní kardiologie 2014; 13(1): 11-14.

Dušek, L., Blaha, M., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Klika, P., Klimeš, D., Malúšková, D., Gregor, J., Burger, M., Brabec, P.: Vývoj a současná funkčnost informační základny české onkologické péče. Vnitřní lékařství 2014; 60(suppl. 2): 28-62.

Dušek, L., Májek, O., Blaha, M., Daneš, J., Zavoral, M., Seifert, B., Dvořák, V., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Jung, T., Brzková, M., Klika, P., Klimeš, D., Koptíková, J., Gregor, J.: Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů. Klinická onkologie 2014; 27 (suppl. 2): 2S59-2S68.

Dušek, L., Májek, O., Klimeš, D., Blaha, M., Brabec, P., Gregor, J.: Stav a vývoj informační základny pro hodnocení onkologických screeningových programů v České republice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S49-2S58.

Májek, O., Ngo, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Klimeš, D., Dušek, L.: Indikátory kvality screeningových programů. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S106-2S112.

Widimský, P., Hricák, V., Jarkovský, J., Zbožínková, Z., Littnerová, S., Klimeš, D., Hýblová, L., Fraňová, B.: Antiplatelet therapy in patients after an acute coronary syndrome: comparison of the Czech and Slovak Republics results of the ATHRO registry. Cor et Vasa 2014; 56(4): e320-e324.

2013

Blaha, M., Klika, P., Klimeš, D., Schwarz, D.: BRONK – SW pro zajištění elektronického sběru dat onkologických pacientů FN Brno. Masarykova univerzita, 2013 2013

Dušek, L., Schwarz, D., Burger, M., Blaha, M., Kožený, P., Němeček, K., Brabec, P., Klimeš, D., Májek, O., Pavlík, T.: Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky. Masarykova univerzita, 2013 2013

Holub, P., Melkes, O., Blaha, M., Klimeš, D., Schwarz, D.: IS-VILP-PROXY: softwarové řešení odděleného sběru dat ve zdravotnických zařízeních pro hodnocení vysoce inovativních léčivých přípravků. Masarykova univerzita, 2013 2013

Klimeš, D., Májek, O., Dušek, L., Šnábl, I.: MaSc. Masarykova univerzita, 2013 2013

Klimeš, D., Šmíd, R., Kubásek, M., Vyzula, R., Dušek, L.: DIOS - database of formalized chemotherapeutic regimens. Studies in Health Technology and Informatics 2013; (186): 165-169.

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Seifert, B., Dušková, J., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Beková, A., Malík, T., Klimeš, D., Blaha, M., Pavlík, T., Gregor, J., Mužík, J., Dušek, L.: Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2013 ISBN 978-80-210-6504-8

Schwarz, D., Hůlek, R., Klimeš, D., Šnábl, I., Štourač, P., Dušek, L.: ICT infrastruktura EPOSS & SepsisQ. Masarykova univerzita, 2013 2013

2012

Dušek, L., Abrahámová, J., Bortlíček, Z., Brabec, P., Fínek, J., Gregor, J., Hoch, J., Klimeš, D., Koptíková, J., Kožený, P., Májek, O., Malúšková, D., Mužík, J., Pavlík, T., Poc, P., Ryska, M., Seifert, B., Slavíček, L., Suchánek, Š., Tomášek, J., Vorlíč: Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 2012 ISBN 978-80-87347-07-2

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Schwarz, D., Klimeš, D., Blaha, M., Hoch, J.: Rektum.cz – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby nádorů rekta. Masarykova univerzita, 2012 2012

Májek, O., Daneš, J., Skovajsová, M., Zavoral, M., Suchánek, Š., Dvořák, V., Dušková, J., Malík, T., Seifert, B., Kožený, P., Klimeš, D., Pavlík, T., Dušek, L.: Informační zázemí onkologických screeningových programů ČR a jejich výsledky hodnocené z mezinárodního hlediska. Acta Medicinae 2012; 1(2): 41852.

2011

Büchler, T., Dušek, L., Fínek, J., Poprach, A., Budňáková, D., Kandrnal, V., Jarkovský, J., Bortlíček, Z., Klimeš, D., Abrahámová, J., Vyzula, R.: Výsledky terapie metastatického renálního karcinomu lékem everolimus - analýza údajů z klinického registru RENIS. Klinická onkologie 2011; 24(5): 389-392.

Dušek, L., Vyzula, R., Abrahámová, J., Fínek, J., Skřičková, J., Vorlíček, J., Brabec, P., Klimeš, D., Kandrnal, V., Bortlíček, Z., Májek, O., Pavlík, T.: Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 863-871.

Dušek, L., Vyzula, R., Abrahámová, J., Vorlíček, J., Bortlíček, Z., Klimeš, D., Brabec, P., Pavlík, T., Májek, O., Gregor, J.: Role klinických registrů České onkologické společnosti ČLS JEP v hodnocení cílené léčby nádorových onemocnění. Medicína po promoci 2011; 12(6): 66-74.

Maisnar, V., Pelcová, J., Klimeš, D., Sandecká, V., Radocha, J., Klincová, M., Hájek, R.: RMG - registr monoklonálních gamapatií. Onkologie 2011; 5(3): 138-140.

Májek, O., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Burešová, L., Klimeš, D., Brabec, P., Kožený, P., Dušek, L.: Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme. . BMC Public Health 2011; 11(): 288.

Májek, O., Dušek, L., Mužík, J., Brabec, P., Klimeš, D., Suchý, M., Gregor, J., Daneš, J., Zavoral, M., Seifert, B., Suchánek, Š., Dvořák, V., Skovajsová, M., Kožený, P.: Systém informační podpory národních programů screeningu zhoubných nádorových onemocnění v ČR. Lékař a technika 2011; 41(1): 55-66.

2010

Dušek, L., Pitrová, Š., Řehák, J., Vlková, E., Chrapek, O., Klimeš, D., Brabec, P., Kandrnal, V., Jarkovský, J.: Informační zázemí České oftalmologické společnosti ČLS JEP pro monitoring a hodnocení léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace - národní projekt AMADEUS. Česká a slovenská oftalmologie 2010; 66(3): 99-109.

Dušek, L., Zavoral, M., Seifert, B., Kožený, P., Májek, O., Mužík, J., Suchánek, Š., Klimeš, D., Brabec, P., Andres, P., Jaklová, L., Gregor, J.: Informační základna programu kolorektálního screeningu v ČR - přehled dostupných dat z období 2000-2009. Praktický lékař 2010; 90(2): 124-132.

Májek, O., Dušek, L., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Klimeš, D., Burešová, L., Andres, P.: Performance indicators of breast cancer screening in elderly women. In: 21th ICSN Biennial Meeting, 2010. 2010

2009

Brabec, P, Šufliarsky, J., Linke, Z., Plank, L., Mrhalová, M., Pavlík, T., Klimeš, D., Gregor, J.: A whole population study of gastrointestinal stromal tumors in the Czech Republic and Slovakia. Neoplasma 2009; 56(5): 459-464.

Brabec, P., Vondráček, P., Klimeš, D., Baumeister, S., Lochmüller, H., Pavlík, T., Gregor, J.: Characterization of the DMD/BMD patient population in Czech Republic and Slovakia using an innovative registry approach. Neuromuscular Disorders 2009; 19(4): 250-254.

Dušek, L, Dvořák, V., Chroust, K., Májek, O., Mužík, J., Klimeš, D., Brabec, P., Michal, M., Ondruš, J.: Nový informační systém a datový audit cervikálního screeningu v ČR. Postgraduální medicína 2009; 11(5): 543-552.

Klimeš, D., Kubásek, M., Šmíd, R., Dušek, L.: Internet-based system for anti-tumor chemotherapy evaluation. Computer Methods and Programs in Biomedicine 2009; 93(3): 292-296.

Schwarz, D., Klimeš, D., Dušek, L., Hajdúch, M., Brabec, P., Štípek, S., Štuka, Č., Mihál, V.: eHealth Principles and their Implementation in Czech Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 377-389. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

2008

Dušek, L., Abrahámová, J., Lakomý, R., Vyzula, R., Koptíková, J., Pavlík, T., Mužík, J., Klimeš, D.: Multivariate analysis of risk factors for testicular cancer: a hospital-based case-control study in the Czech Republic. Neoplasma 2008; 55(4): 356-368.

Klimeš, D., Dušek, L., Kubásek, M., Novotný, J., Fínek, J., Vyzula, R.: The structured storage of oncological chemoterapeutic regimens. In: 1st International Conference on Health Informatics (Healthinf 2008), 2008. 2008

Májek, O., Daneš, J., Bartoňková, H., Skovajsová, M., Burešová, L., Klimeš, D., Chroust, K., Dušek, L.: Effect of mammography examination volume on the incidence of breast cancer in the Czech Republic. In: 20th ICSN Biennial Meeting, 2008. 2008

2007

Brabec, P., Klimeš, D., Andres, P., Dušek, L., Vyzula, R.: Možnosti využití informačních systémů nemocnic k hlášení populačních dat - zkušenosti Masarykova onkologického ústavu. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 120-123.

Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Žaloudík, J., Klimeš, D., Bourek, A., Indrák, K., Mihál, V., Hajdúch, M., Štěrba, J., Vyzula, R., Abrahámová, J.: Registrace dat tvoří nezbytnou informační základnu současné onkologie. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 53-62.

Klimeš, D., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Brabec, P., Abrahámová, J., Dušek, L.: Edukační verze on-line dostupné elektronické hlášenky NOR. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 124-131.

Komolíková, L., Svobodník, A., Gelnarová, E., Klimeš, D., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Mužík, J., Dušek, L.: Stochastické modely hodnocení efektivity screeningových programů se zaměřením na diagnózu karcinom prsu. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 176-181.

Svobodník, A., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Klimeš, D., Komolíková, L., Dušek, L.: Aktuální výsledky mamografického screeningu v České republice. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 161-165.

Svobodník, A., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Májek, O., Klimeš, D.: Aktuální stav národního programu skríninku rakoviny prsu v České republice. Časopis lékařů českých 2007; 146(12): 945-949.

2006

Klimeš, D.: A technical solution for data collection and performance evaluation of mamography screening in Czech Republic. In: International Breast Cancer Screening Network (IBSN) - Biennial Meeting, 2006. 2006

Klimeš, D., Svobodník, A., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Švihálek, J., Dušek, L.: Kvalita dat mamografického screeningu v České republice. Zkušenosti z centrálního zpracování dat prvního roku programu. Česká radiologie 2006; 60(2): 86-91.

Šmíd, R., Kubásek, M., Klimeš, D., Dušek, L., Jarkovský, J., Maršálek, B., Hilscherová, K., Bláha, L., Čupr, P., Holoubek, I.: Web Portal for Management of Bioindication Methods and Ecotoxicological Tests in Ecological Risk Assessment. Ecotoxicology 2006; 15(8): 623-627.

2005

Klimeš, D.: Accessing of heterogeneous medical data sources to answer clinical questions and health care management. In: 1st International Summer School on Computational Biology, 2005. 2005

Klimeš, D., Dušek, L., Fínek, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Brabec, P., Novotný, J., Vyzula, R., Abrahámová, J., Petruželka, L.: Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení. Projekt DIOS: Dose Intensity as Oncology Standard. Masarykova univerzita, 2005 2005

Penka, M., Dušek, L., Blatný, J., Mužík, J., Smejkal, P., Komrska, V., Salaj, P., Zdráhalová, K., Klimeš, D., Zapletal, O., Šnábl, I., Matýšková, M., Pták, J., Hrachovinová, I., Ptoszková, H., Blažek, B., Buliková, A., Krčová, V.: Haemophilia inhibitor analysis - results of multicentric information system HemIS (Haemophilia - Information System). In: EHA 10th Annual Congress 2005, 2005. 2005

Šmíd, R., Klimeš, D., Dušek, L., Jarkovský, J., Maršálek, B., Hofman, J., Bláha, L., Čupr, P., Holoubek, I.: Interactive information system for ecotoxicological tests - DATEST 2.0. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 441-445. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Vyzula, R., Dušek, L., Žaloudník, J., Demlová, R., Klimeš, D., Selvekerová, S.: Breast cancer and neoadjuvant therapy: any predictive marker?. Neoplasma 2005; 51(6): 471-480.

2004

Dušek, J., Švihálek, J., Hofman, J., Mužík, J., Koptíková, J., Svobodník, A., Klimeš, D., Holoubek, I.: DATEST version 2.0.: educational interactive information system for exotoxicological tests. In: SETAC Europe 14th Annual Meeting, 2004. 2004

Gelnarová, E., Svobodník, A., Klimeš, D., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Dušek, L.: Systém centrální validace dat mamografického screeningu v České republice. Česká radiologie 2004; 58(4): 210-213.

Indrák, K., Dušek, L., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., Szotkowski, T., Vorlíček, J., Voglová, J., Čermák, J., Kozák, T., Mayer, J., Malý, J., Cetkovský, P., Koza, V. , Michalová, K., Hubáček, J., Buchtová, I., Maaloufová, J., Žikešová, E., Schwarz, J: The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry (model project ALERT, the Czech Republic). In: EHA 9th Annual Congress 2004, 2004. 2004

Indrák, K., Dušek, L., Papajík, T., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., Szotkowski, T., Vorlíček, J., Voglová, J., Čermák, J., Kozák, T., Mayer, J., Malý, J., Cetkovský, P., Koza, V., Michalová, K., Hubáček, J., Buchtová, I., Maaloufová, J., Klimeš, D.,: The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry (model project ALERT, the Czech Republic). In: 1st Annual Meeting HTAi 2004 (Health Technology Assessment International), 2004. 2004

Klimeš, D., Svobodník, A., Gelnarová, E., Daneš, J., Bartoňková, H., Skovajsová, M., Dušek, L.: Vedení datového auditu a správná interpretace ukazatelů efektivity mamografického screeningu v České republice. Česká radiologie 2004; 58(4): 222-227.

Klimeš, D., Šmíd, R., Pavliš, P., Svobodník, A., Dušek, L.: Informační technologie pro současnou onkologii - sběr a analýza dat. Klinická onkologie 2004 2004; 17(Suppl. 1): 97-100.

Penka, M., Dušek, L., Smejkal, P., Matýšková, M., Komrska, V., Salaj, P., Blatný, J., Klimeš, D., Mužík, J., Šnábl, I., Krčová, V., Hrachovinová, I., Pták, J., Blažek, B., Buliková, A., Ptoszková, H.: Project HemIS (Haemophilia - Information System): multicentric information system. In: 35. Hämophilie-Symposion, 2004. 2004

Penka, M., Dušek, L., Smejkal, P., Matýšková, M., Komrska, V., Salaj, P., Blatný, J., Klimeš, D., Mužík, J., Šnábl, I., Krčová, V., Hrachovinová, I., Pták, J., Blažek, B., Čermáková, Z., Buliková, A., Novák, P., Ptoszková, H., Čaniga, M.: Project HemIS (Haemophilia - Information System): multicentric information system for evaluation of clinical data of patients with haemophilia. In: XXVIth International Congress of The World Federation of Haemophilia, 2004. 2004

Svobodník, A., Klimeš, D., Bartoňková, H., Daneš, J., Skovajsová, M., Krejčová, L., Dušek, L.: Health technology assessment in practice: evaluation of the costs and benefits of screening for breast cancer in Czech Republic. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 77-82. 2004 ISBN 80-210-3395-9

2002

Dušek, L., Vyzula, R., Klimeš, D., Široký, P., Novák, J., Andres, P., Demlová, R., Žaloudík, J.: Registrace klinických dat pro hodnocení kvality péče v onkologii - případová studie diagnózy C50. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VI. Praha: Galén, 2002: 94-96. 2002 ISBN 80-7262-196-3


Zpět na výpis