O IBALidé na IBA

Lidé na IBA PhDr. Karel Hejduk

projektový manažer

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 49 7246
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=142508

Publikace:


2018

Brat, K., Plutinský, M., Hejduk, K., Svoboda, M., Popelkova, P., Zatloukal, J., Volakova, E., Pecaninova, M., Heribanova, L., Koblizek, V.: Respiratory parameters predict poor outcome in COPD patients, category GOLD 2017 B. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2018; 13: 1037-1052.

Koblížek, V., Hejduk, K., Jelínková, M., Kos, S., Král, N., Čierná-Peterová, I., Májek, O.: Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci České republiky (protokol nového multicentrického pilotního projektu ÚZIS pro období 2018-2020). Postgraduální medicína 2018; 20(4): 380-390.

Král, N., Koblížek, V., Konštacký, S., Hejduk, K., Májek, O., Čierná-Peterová, I.: CHOPN v ordinaci praktického lékaře, možnosti včasného záchytu… aneb zapojte se také! Practicus (Praha) 2018;17(8): 30-32.

Novotna, B., Abdel-Hamid, M., Koblizek, V., Svoboda, M., Hejduk, K., Rehacek, V., Bis, J., Salajka, F.: A pilot data analysis of a metabolomic HPLC-MS/MS study of patients with COPD. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2018; 27(4): 531-539.

2017

Benej, M., Čapov, I., Skřičková, J., Hejduk, K., Peštál, A., Wechsler, J., Čoupková, H., Hytych, V.: Association of the postoperative white blood cells (WBC) count in peripheral blood after radical surgical treatment of left upper lobe non-small cell lung cancer (NSCLC) with overall survival - single center results. Bratislava Medical Journal – Bratislavské lekárske listy 2017; 118(5): 299-301.

Fiala, O., Hošek, P., Pešek, M., Fínek, J., Racek, J., Büchler, T., Poprach, A., Hejduk, K., Chloupková, R., Sorejs, O., Ecksteinová, M., Vítovec, M., Čížková, K., Kučera, R., Topolčan, O.: Prognostic role of serum C-reactive protein in patients with advanced-stage NSCLC treated with pemetrexed. Neoplasma 2017; 64(4): 605-610.

Fiala, O., Pešek, M., Skřičková, J., Kolek, V., Salajka, F., Tomíšková, M., Šatánková, M., Kultan, J., Kulíšková, J., Svatoň, M., Hrnčiarik, M., Hejduk, K., Chloupková, R., Topolčan, O., Hornychovč, H., Novč, M., Ryška, A., Fínek, J.: Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy. Tumor Biology 2017; 39(2): 1010428317691186.

Jarkovský, J., Benešová, K., Hejduk, K., Dušek, L., Lukáš, M.: Epidemiologie, hospitalizační léčba a migrace IBD pacientů za specializovanou péčí v České republice. Gastroenterologie a hepatologie 2017; 71(6): 501-509.

Kopečková, K., Büchler, T., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Chloupková, R., Melichar, B., Pokorná, P., Tomášek, J., Linke, Z., Petruželka, L., Kiss, I., Prausová, J.: Regorafenib in the real-life clinical practice: Data from the Czech registry. Targeted Oncology 2017; 12(1): 89-95.

Kosinová, M., Štourač, P., Adamus, M., Seidlová, D., Pavlík, T., Janků, P., Křikava, I., Mrozek, Z., Procházka, M., Klučka, J., Štoudek, R., Bártíková, I., Harazim, H., Robotková, H., Hejduk, K., Hodická, Z., Kirchnerova, M., Frančáková, J., Obare Pyszkov: Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes. International Journal of Obstetric Anesthesia 2017; 32: 4-10.

Lakomý, R., Poprach, A., Bortlíček, Z., Melichar, B., Chloupková, R., Vyzula, R., Zemanová, M., Kopečková, K., Svoboda, M., Slabý, O., Kiss, I., Študentová, H., Juráček, J., Fiala, O., Kopecký, J., Fínek, J., Dušek, L., Hejduk, K., Büchler, T.: Utilization and efficacy of second-line targeted therapy in metastatic renal cell carcinoma: data from a national registry. BMC Cancer 2017; 17: 880.

Smid, D., Franssen, F., Gonik, M., Miravitlles, M., Casanova, C., Cosio, B., Lucas-Ramos, P.d., Marin, J., Martinez, C., Mir, I., Soriano, J., Torres, J.d., Agusti, A., Atalay, N., Billington, J., Boutou, A., Brighenti-Zogg, S., Chaplin, E., Coster, S., D: Redefining cut-points for high symptom burden of the global initiative for chronic obstructive lung disease classification in 18,577 patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of the American Medical Directors Association 2017; 18(12): 1097.e11-1097.e24.

Závada, J., Hánová, P., Hurňáková, J., Szczuková, L., Uher, M., Forejtová, Š., Klein, M., Mann, H., Olejárová, M., Růžičková, O., Šléglová, O., Hejduk, K., Pavelka, K.: The relationship between synovitis quantified by an ultrasound 7-joint inflammation score and physical disability in rheumatoid arthritis – a cohort study. Arthritis Research & Therapy, 2017; 19: 5.

2016

Horita, N., Koblizek, V., Plutinský, M., Novotna, B., Hejduk, K., Kaneko, T.: Chronic obstructive pulmonary disease prognostic score: A new index. Biomedical Papers 2016; 160(2): 211-218.

Koblížek, V., Novotná, B., Zbožínková, Z., Hejduk, K.: Diagnosing COPD: advances in training and practice - a systematic review. Advances in Medical Education and Practice 2016; 7: 219-231.

Pavelka, K., Šedová, L., Hejduk, K., Dušek, L.: 15 let zkušeností s biologickou léčbou zánětlivých revmatických onemocnění v národním registru ATTRA. Časopis lékařů českých 2016; 155(6): 285-293.

Skřičková, J., Dušek, L., Malúšková, D., Mužík, J., Gregor, J., Hejduk, K., Koptíková, J., Brabec, P.: Epidemiologie karcinomu plic v ČR. In: Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016: 3–6. ISBN 978-80-7471-165-7. Solen 2016 978-80-7471-165-7

Skřičková, J., Fröhlich, K., Kuhn, M., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Kolek, V., Grygárková, Y., Koubková, L., Černovská, M., Tomíšková, M., Roubec, J., Havel, L., Salajka, F., Zemanová, M., Čoupková, H., Sixtová, D., Šatánková, M., Marel, M.: Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice. Onkologie 2016; 10(1): 31-36.

Štourač, P., Adamus, M., Seidlová, D., Pavlík, T., Janků, P., Křikava, I., Mrozek, Z., Procházka, M., Klučka, J., Štoudek, R., Bártíková, I., Kosinová, M., Harazim, H., Robotková, H., Hejduk, K., Hodická, Z., Kirchnerova, M., Frančáková, J., Obare Pyszkov: Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation. Anesthesia and Analgesia 2016; 122(5): 1536-1545.

2015

Koblížek, V., Novotná, B., Kočová, E., Popelková, P., Plutinský, M., Zatloukal, J., Dvořák, T., Sobotík, O., Šafránek, P., Šnelerová, B., Heribanová, L., Musilová, P., Majerčiaková, M., Vencálek, T., Hejduk, K., Praus, R., Vytřísalová, M., Hronek, M., Kov: Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN). Studia pneumologica et phthiseologica 2015; 75(1): 20-28.

Marel, M., Koblížek, V., Skřičková, J., Hejduk, K.: Solitární plicní ložiska na CT vyšetření u rizikové populace, Návrh doporučeného postupu managementu plicních ložisek u rizikové populace. Studia pneumologica et phthiseologica 2015; 75(3): 102-113.

Ságová, M., Znojová, M., Hejduk, K., Švancara, J., Tesař, V., Rychlík, I., Sulková, S.D.: Jak se cítí dialyzovaný pacient? Pilotní výsledky dotazníkového průzkumu v České republice. Aktuality v nefrologii 2015; 21(1): 22-27.

2014

Novotná, B., Koblížek, V., Zatloukal, J., Plutinský, M., Hejduk, K., Zbožínková, Z., Jarkovský, J., Sobotík, O., Dvořák, T., Šafránek, P.: Czech multicenter research database of severe COPD. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014; 2014(9): 1265-1274.

2013

Horák, P., Skácelová, M., Hejduk, K., Smržová, A., Pavelka, K.: Abatacept and its use in the treatment of rheumatoid arthritis (RA) in the Czech Republic-data from the ATTRA registry. Clinical Rheumatology 2013; 32(10): 1451-1458.

Koblížek, V., Chlumský, J., Zindr, V., Neumannová, K., Zatloukal, J., Zak, J., Sedlák, V., Kociánová, J., Zatloukal, J., Hejduk, K., Prachařová, Š.: Chronic obstructive pulmonary disease: Official diagnosis and treatment guidelines of the Czech Pneumological and Phthisiological society; a novel phenotypic approach to COPD with patient-oriented care. Biomedical Papers 2013; 157(2): 189-201.

Pochop, L., Hejduk, K.: Zpráva z „malých“ registrů – Pemetrexed, Tarceva a Yondelis. Klinická onkologie 2013; 26(1): 53-54.

2012

Grell, P., Hejduk, K., Vyzula, R.: Klinický registr BREAST. Klinická onkologie 2012; 25(3): 216-218.

Němeček, R., Tomášek, J., Hejduk, K., Bortlíček, Z.: Klinický registr CORECT. Klinická onkologie 2012; 25(6): 480-485.

Pavelka, K., Fojtíková, M., Hejduk, K.: Efficacy of the first and subsequent courses of anti-TNF therapy in patients with ankylosing spondylitis – results from the Czech National Register ATTRA. Reumatologia 2012; 50(4): 276-293.

Skřičková, J., Bortlíček Z., Hejduk K., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F., Koubková L., Tomíšková M., Grygárková I., Havel L., Hrnčiarik M., Zemanová M., Sixtová D., Roubec J., Čoupková H., Košatová K.: Nové možnosti nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v první linii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice. Onkologie 2012; 6(2): 79-81.

Skřičková, J., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, F., Koubková, L., Tomíšková, M., Grygárková, I., Havel, L., Hrnčiarik, M., Zemanová, M., Sixtová, D., Reoubec, J., Čoupková, H., Košatová, K.: Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii v registru TULUNG v České republice. Farmakoterapie 2012; 8(5): 485-488.

Skřičková, J., Hejduk, K., Bortlíček, Z., Pešek, M., Kolek, V., Koubková, L., Zatloukal, P., Zemanová, M., Roubec, J., Sixtová, D., Salajka, F., Čoupková, H., Tomíšková, M., Grygárková, Y., Havel, L., Hrnčiarik, M.: Účinnost a bezpečnost léčby pemetrexedem a cisplatinou u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) typu adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu. Studia Pneumologica et Phthiseologica 2012; 72(3): 125-128.

Skřičková, J., Kolek, V., Adam, Z., Bortlíček, Z., Brabec, P., Brhel, P., Burkoň, P., Červinková, I., Čoupek, P., Doubek, M., Doubková, M., Dušek, L., Hanke, I., Hejduk, K., Jakubcová, T., Jakubec, P., Jakubíková, L., Janíková, A., Jedlička, V., Kabelka,: Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 2012 ISBN 978-80-7345-298-8

Špelda, S., Skřičková, J., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, F., Koubková, L., Tomíšková, M., Grygárková, Y., Havel, L., Hrnčiarik, M., Zemanová, M., Sixtová, D., Roubec, J., Čoupková, H., Košatová, K.: Klinický registr TULUNG. Klinická onkologie 2012; 25(5): 383-384.


Zpět na výpis