O IBALidé na IBA

Lidé na IBA PhDr. Karel Hejduk

projektový manažer

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 49 7246
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=142508

Publikace:


2016

Horita, N., Koblizek, V., Plutinský, M., Novotna, B., Hejduk, K., Kaneko, T.: Chronic obstructive pulmonary disease prognostic score: A new index. Biomedical Papers 2016; 160(2): 211-218.

Koblížek, V., Novotná, B., Zbožínková, Z., Hejduk, K.: Diagnosing COPD: advances in training and practice - a systematic review. Advances in Medical Education and Practice 2016; 7: 219-231.

Pavelka, K., Šedová, L., Hejduk, K., Dušek, L.: 15 let zkušeností s biologickou léčbou zánětlivých revmatických onemocnění v národním registru ATTRA. Časopis lékařů českých 2016; 155(6): 285-293.

Skřičková, J., Dušek, L., Malúšková, D., Mužík, J., Gregor, J., Hejduk, K., Koptíková, J., Brabec, P.: Epidemiologie karcinomu plic v ČR. In: Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016: 3–6. ISBN 978-80-7471-165-7. Solen 2016 978-80-7471-165-7

Skřičková, J., Fröhlich, K., Kuhn, M., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Kolek, V., Grygárková, Y., Koubková, L., Černovská, M., Tomíšková, M., Roubec, J., Havel, L., Salajka, F., Zemanová, M., Čoupková, H., Sixtová, D., Šatánková, M., Marel, M.: Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice. Onkologie 2016; 10(1): 31-36.

Štourač, P., Adamus, M., Seidlová, D., Pavlík, T., Janků, P., Křikava, I., Mrozek, Z., Procházka, M., Klučka, J., Štoudek, R., Bártíková, I., Kosinová, M., Harazim, H., Robotková, H., Hejduk, K., Hodická, Z., Kirchnerova, M., Frančáková, J., Obare Pyszkov: Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation. Anesthesia and Analgesia 2016; 122(5): 1536-1545.

2015

Koblížek, V., Novotná, B., Kočová, E., Popelková, P., Plutinský, M., Zatloukal, J., Dvořák, T., Sobotík, O., Šafránek, P., Šnelerová, B., Heribanová, L., Musilová, P., Majerčiaková, M., Vencálek, T., Hejduk, K., Praus, R., Vytřísalová, M., Hronek, M., Kov: Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN). Studia pneumologica et phthiseologica 2015; 75(1): 20-28.

Marel, M., Koblížek, V., Skřičková, J., Hejduk, K.: Solitární plicní ložiska na CT vyšetření u rizikové populace, Návrh doporučeného postupu managementu plicních ložisek u rizikové populace. Studia pneumologica et phthiseologica 2015; 75(3): 102-113.

Ságová, M., Znojová, M., Hejduk, K., Švancara, J., Tesař, V., Rychlík, I., Sulková, S.D.: Jak se cítí dialyzovaný pacient? Pilotní výsledky dotazníkového průzkumu v České republice. Aktuality v nefrologii 2015; 21(1): 22-27.

2014

Novotná, B., Koblížek, V., Zatloukal, J., Plutinský, M., Hejduk, K., Zbožínková, Z., Jarkovský, J., Sobotík, O., Dvořák, T., Šafránek, P.: Czech multicenter research database of severe COPD. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014; 2014(9): 1265-1274.

2013

Horák, P., Skácelová, M., Hejduk, K., Smržová, A., Pavelka, K.: Abatacept and its use in the treatment of rheumatoid arthritis (RA) in the Czech Republic-data from the ATTRA registry. Clinical Rheumatology 2013; 32(10): 1451-1458.

Koblížek, V., Chlumský, J., Zindr, V., Neumannová, K., Zatloukal, J., Zak, J., Sedlák, V., Kociánová, J., Zatloukal, J., Hejduk, K., Prachařová, Š.: Chronic obstructive pulmonary disease: Official diagnosis and treatment guidelines of the Czech Pneumological and Phthisiological society; a novel phenotypic approach to COPD with patient-oriented care. Biomedical Papers 2013; 157(2): 189-201.

Pochop, L., Hejduk, K.: Zpráva z „malých“ registrů – Pemetrexed, Tarceva a Yondelis. Klinická onkologie 2013; 26(1): 53-54.

2012

Grell, P., Hejduk, K., Vyzula, R.: Klinický registr BREAST. Klinická onkologie 2012; 25(3): 216-218.

Němeček, R., Tomášek, J., Hejduk, K., Bortlíček, Z.: Klinický registr CORECT. Klinická onkologie 2012; 25(6): 480-485.

Pavelka, K., Fojtíková, M., Hejduk, K.: Efficacy of the first and subsequent courses of anti-TNF therapy in patients with ankylosing spondylitis – results from the Czech National Register ATTRA. Reumatologia 2012; 50(4): 276-293.

Skřičková, J., Bortlíček Z., Hejduk K., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F., Koubková L., Tomíšková M., Grygárková I., Havel L., Hrnčiarik M., Zemanová M., Sixtová D., Roubec J., Čoupková H., Košatová K.: Nové možnosti nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v první linii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice. Onkologie 2012; 6(2): 79-81.

Skřičková, J., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, F., Koubková, L., Tomíšková, M., Grygárková, I., Havel, L., Hrnčiarik, M., Zemanová, M., Sixtová, D., Reoubec, J., Čoupková, H., Košatová, K.: Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii v registru TULUNG v České republice. Farmakoterapie 2012; 8(5): 485-488.

Skřičková, J., Hejduk, K., Bortlíček, Z., Pešek, M., Kolek, V., Koubková, L., Zatloukal, P., Zemanová, M., Roubec, J., Sixtová, D., Salajka, F., Čoupková, H., Tomíšková, M., Grygárková, Y., Havel, L., Hrnčiarik, M.: Účinnost a bezpečnost léčby pemetrexedem a cisplatinou u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) typu adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu. Studia Pneumologica et Phthiseologica 2012; 72(3): 125-128.

Skřičková, J., Kolek, V., Adam, Z., Bortlíček, Z., Brabec, P., Brhel, P., Burkoň, P., Červinková, I., Čoupek, P., Doubek, M., Doubková, M., Dušek, L., Hanke, I., Hejduk, K., Jakubcová, T., Jakubec, P., Jakubíková, L., Janíková, A., Jedlička, V., Kabelka,: Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 2012 ISBN 978-80-7345-298-8

Špelda, S., Skřičková, J., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, F., Koubková, L., Tomíšková, M., Grygárková, Y., Havel, L., Hrnčiarik, M., Zemanová, M., Sixtová, D., Roubec, J., Čoupková, H., Košatová, K.: Klinický registr TULUNG. Klinická onkologie 2012; 25(5): 383-384.


Zpět na výpis