O IBALidé na IBA

Lidé na IBA RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.

vědecká pracovnice centra RECETOX PřF MU

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 49 3929
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=163612

Vědecká a pracovní činnost pro Divizi analýzy dat:
organizace výuky, vícerozměrná analýza dat, analýza biodiversity a společenstev, hodnocení ekologických a humánních rizik
Vědecká a pracovní činnost pro divizi Environmentální informatika a modelování:
analýza environmentálních dat, biologie a ekologie

Publikace:


2018

Bursová, S., Necidová, L., Haruštiaková, D.: Growth and toxin production of Bacillus cereus strains in reconstituted initial infant milk formula. Food Control 2018; 93: 334-343.

Bursová, Š., Necidová, L., Haruštiaková, D., Vorlová, L.: Sledování dynamiky růstu Yersinia enterocolitíca v mletém vepřovém mase. Maso International 2018; 2018(4): 38-42.

Gelová, Z., ten Hoopen, P., Novák, O., Motyka, V., Pernisová, M., Dabravolski, S., Didi, V., Tillack, I., Oklešťková, J., Strnad, M., Hause, B., Haruštiaková, D., Conrad, U., Janda, L., Hejátko, J.: Antibody-mediated modulation of cytokinins in tobacco: organ-specific changes in cytokinin homeostasis. Journal of Experimental Botany 2018; 69(3): 441-454.

Jakubčinová, K., Haruštiaková, D., Števove, B., Švolíková, K., Makovinská, J., Kováč, V.: Distribution patterns and potential for further spread of three invasive fish species (Neogobius melanostomus, Lepomis gibbosus and Pseudorasbora parva) in Slovakia. Aquatic Invasions 2018; 13(4): 513-524.

Pernisová, M., Grochová, M., Konečný, T., Plačková, L., Haruštiaková, D., Kakimoto, T., Heisler, M., Novák, O., Hejátko, J.: Cytokinin signalling regulates organ identity via AHK4 receptor in Arabidopsis. Development 2018; 145(14): dev163907.

2017

Bogdanovičová, K., Necidová, L., Haruštiaková, D., Janštová, B.: Milk powder risk assessment with staphylococcus aureus toxigenic strains. Food Control 2017; 73(Part A): 2-7.

Bursová, Š., Necidová, L., Haruštiaková, D., Janštová, B.: Growth potential of Yersinia enterocolitica in pasteurised cow's and goat's milk stored at 8 °C and 24 °C. Food Control 2017; 73(Part B): 1415-1419.

Haruštiaková, D., Welker, M.: Chemotype diversity in Planktothrix rubescens (cyanobacteria) populations is correlated to lake depth. Environmental Microbiology Reports 2017; 9(2): 158-168.

Kameník, J., Saláková, A., Vyskočilová, V., Pechová, A., Haruštiaková, D.: Salt, sodium chloride or sodium? Content and relationship with chemical, instrumental and sensory attributes in cooked meat products. Meat Science 2017; 131: 196-202.

Kocianová, E., Rusňáková Tarageľová, V., Haruštiaková, D., Špitalská, E.: Seasonal infestation of birds with immature stages of Ixodes ricinus and Ixodes arboricola. Ticks and Tick-borne Diseases 2017; 8(3): 423-431.

2016

Hamšíková Svitálková, Z., Haruštiaková, D., Mahríková, L., Mojšová, M., Berthová, L., Slovák, M., Kocianová, E., Vayssier-Taussat, M., Kazimírová, M.: Candidatus Neoehrlichia mikurensis in ticks and rodents from urban and natural habitats of South-Western Slovakia. Parasites & Vectors 2016; 9: 2.

Hamšíková, Z., Kazimírová, M., Haruštiaková, D., Mahríková, L., Slovák, M., Berthová, L., Kocianová, E., Schnittger, L.: Babesia spp. in ticks and wildlife in different habitat types of Slovakia. Parasites & Vectors 2016; 9: 292.

Necidova, L., Bogdanovicova, K., Haruštiaková, D., Bartova, K.: Short communication: Pasteurization as a means of inactivating staphylococcal enterotoxins A, B, and C in milk. Journal of Dairy Science 2016; 99(11): 8638-8643.

Pernisová, M., Prát, T., Grones, P., Haruštiaková, D., Matonohová, M., Spíchal, L., Nodzynski, T., Friml, J., Hejátko, J.: Cytokinins influence root gravitropism via differential regulation of auxin transporter expression and localization in Arabidopsis. New Phytologist 2016; 212(2): 497-509.

2015

Svitálková, Z., Haruštiaková, D., Mahríková, L., Berthová, L., Slovák, M., Kocianová, E., Kazimírová, M.: Anaplasma phagocytophilum prevalence in ticks and rodents in an urban and natural habitat in South-Western Slovakia. Parasites & Vectors 2015; 8: 276.

2014

Bencová, V., Maris, K., Spustová, V., Gazovic, V., Straussová, Z., Černohorská, B., Haruštiaková, D.: Comparison of iPTH values in serum and plasma samples depending on the time and temperature in patients with chronic kidney disease. Bratislavské lekárské listy 2014; 115(7): 439-441.

2010

Blahová, J., Havelková, M., Kružíková, K., Hilscherová, K., Halouzka, R., Modrá, H., Grabic, R., Halířová, J., Jurčíková, J., Ocelka, T., Haruštiaková, D., Svobodová, Z.: Assessment of contamination of the Svitava and Svratka rivers in the Czech Republic using selected biochemical markers. Environmental Toxicology and Chemistry 2010; 29(3): 541-549.

2009

Blahová, J., Havelkova, M., Kruzikova, K., Kovarova, J., Haruštiaková, D., Kasikova, B., Hypr, D., Jurcikova, J., Ocelka, T., Svobodova, Z.: Fish biochemical markers as a tool for pollution assessment on the Svitava and Svratka rivers, Czech Republic. Neuroendocrinology Letters 2009; 30(Suppl 1): 211–218.

Havelková, M, Slatinská, I., Široká, Z., Blahová, J., Krijt, J., Randák, T., Žlábek, V., Haruštiaková, D., Jarkovský, J., Svobodová, Z.: Use of Biochemical Markers for the Assessment of Organic Pollutant Contamination of the Vltava river, Czech Republic. Acta Veterinaria Brno 2009; 78(3): 513-524.

Havelková, M, Slatinská, I., Široká, Z., Blahová, J., Krijt, J., Randák, T., Žlábek, V., Haruštiaková, D., Jarkovský, J., Svobodová, Z.: Use of Biochemical Markers for the Assessment of Organic Pollutant Contamination of the Vltava river, Czech Republic. Acta Veterinaria Brno 2009; 78(3): 513-524.

Kovarova, J, Celechovska, O., Kizek, R., Adam, V., Haruštiaková, D., Svobodova, Z.: Effect of metals, with special attention of Cd, content of the Svitava and Svratka rivers on levels of thiol compounds in fish liver and their use as biochemical markers. Neuroendocrinology Letters 2009; 30(Suppl 1): 169-176.

Kovarova, J, Kizek, R., Adam, V., Haruštiaková, D., Celechovska, O., Svobodova, Z.: Effect of Cadmium Chloride on Metallothionein Levels in Carp. Sensors 2009; 9(6): 4789-4803.

Mikula, P., Kružíková, K., Dobšíková, R., Haruštiaková, D., Svobodová, Z.: The influence of propylparaben on vitellogenesis and sex ratio in juvenile zebrafish (Danio rerio). Acta Veterinaria 2009; 78(2): 319-326.

2008

Dušek, L., Haruštiaková, D., Martínková, N.: Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008. 2008 ISBN 978-80-210-4793-8


Zpět na výpis