O IBALidé na IBA

Lidé na IBA doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

docent, systémový analytik

Kontakty:

e-mail:
tel.:
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=195581

zpracování a analýza signálů a obrazů, 3D vizualizace medicínských obrazových dat, telemedicína, biokybernetika, výukové aktivity

ORCID: 0000-0002-7261-0022

Publikace:


2018

Bláha, J., Štourač, P., Grochová, M., Klozová, R., Richterová, S., Nosková, P., Seidlová, D., Zenkner, V., Novotný, A., Schwarz, D., Scamburová, J., Kosinová, M., Kufa, C., Kirchnerová, M., Macková, J., Varosová, L., Tobolaková, R., Cepák, J., Firment, J.: Labor analgesia in Czech Republic and Slovakia: a 2015 national survey. International Journal of Obstetric Anesthesia 2018; 35: 42-51.

Komenda, M., Ščavnický, J., Růžičková, P., Karolyi, M., Štourač, P., Schwarz, D.: Similarity detection between virtual patients and medical curriculum using R. In John Mantas, Zdenko Sonicki, Mihaela Crişan-Vida, Kristina Fišter, Maria Hägglund, Aikaterini Kolokathi, Mira Hercigonja-Szekeres. Studies in Health Technology and Informatics 255. 2018 978-1-61499-920-1

2017

Brožová, L., Schwarz, D., Šnábl, I., Kalina, J., Pavlíčková, B., Komenda, M., Jarkovský, J., Němec, P., Hořínek, D., Štefániková, Z., Pour, L., Hájek, R., Maisnar, V.: Czech Registry of Monoclonal Gammopathies – technical solution, data collection and visualisation. Klinická onkologie 2017; 30(Suppl. 2): 2S43-2S50.

Dluhoš, P., Schwarz, D., Cahn, W., Haren, N.v., Kahn, R., Španiel, F., Horáček, J., Kašpárek, T., Schnack, H.: Multi-center machine learning in imaging psychiatry: A meta-model approach. NeuroImage 2017; 155, 15 July 2017): 10-24.

2016

Hýža, P., Veselý, J., Streit, L., Schwarz, D., Kubek, T., Catalano, F., Lombardo, G.: Our Preliminary Experience with a New Method of DIEAP Flap Dissection. Acta chirurgiae plasticae 2016; 58(2): 64-69.

Janoušová, E., Montana, G., Kašpárek, T., Schwarz, D.: Supervised, Multivariate, Whole-Brain Reduction Did Not Help to Achieve High Classification Performance in Schizophrenia Research. Frontiers in Neuroscience 2016; 10: 392.

Majernik, J., Szerdiová, L., Schwarz, D., Zivcak, J.: Integration of Virtual Patients into Modernizing Activities of Medical Education across MEFANET. In: IDT 2016 - ProceedIn:gs of the In:ternational Conference on In:formation and Digital Technologies 2016; 186-189. 2016 978-1-4673-8861-0

Popovici, V., Budinská, E., Čápková, L., Schwarz, D., Dušek, L., Feit, J., Jaggi, R.: Joint analysis of histopathology image features and gene expression in breast cancer. BMC Bioinformatics 2016; 17: 209.

Vyškovský, R., Schwarz, D., Janoušová, E., Kašpárek, T.: Random Subspace Ensemble Artificial Neural Networks for Firstepisode Schizophrenia Classification. In: Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, MarcIn: Paprzycki. Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 8: Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. 2016 978-83-60810-90-3

2015

Harazim, H., Štourač, P., Kosinová, M., Smékalová, O., Štoudek, R., Schwarz, D., Rusňák, V., Liška, M.: Zapojení interaktivní výuky do pregraduálního studia akutní medicíny: virtuální pacient, pokročilé simulace a přenosy z operačních sálů. Anesteziologie & intenzivní medicína 2015; 26(4): 202-212.

Janoušová, E., Schwarz, D., Kašpárek, T.: Combining various types of classifiers and features extracted from magnetic resonance imaging data in schizophrenia recognition. Psychiatry Research: Neuroimaging 2015; 232(3): 237-249.

Komenda, M., Schwarz, D., Švancara, J., Vaitsis, Ch., Zary, N., Dušek, L.: Practical use of medical terminology in curriculum mapping. Computers in Biology and Medicine 2015; 63(1): 74-82.

Komenda, M., Schwarz, D., Vaitsis, C., Zary, N., Štěrba, J., Dušek, L.: OPTIMED platform: curriculum harmonisation system for medical and healthcare education. Studies in Health Technology and Informatics 2015; 210: 511-515. 2015

Komenda, M., Víta, M., Vaitsis, Ch., Schwarz, D., Pokorná, A., Zary, N., Dušek, L.: Curriculum mapping with academic analytics in medical and healthcare education. PLoS One 2015; 10(12): e0143748.

2014

Dluhoš, P., Schwarz, D., Kašpárek, T.: Wavelet features for recognition of first episode of schizophrenia from MRI brain images. Radioengineering 2014; 23(1): 274-281.

Hýža, P., Streit, L., Schwarz, D., Kubek, T., Gilboe, H.E., Veselý, J.: Vasospasm of the flap pedicle - the new experimental model on rat. Acta chirurgiae plasticae 2014; 56 (1-2): 3-11.

Hýža, P., Streit, L., Schwarz, D., Kubek, T., Veselý, J.: Vasospasm of the flap pedicle: the effect of 11 of the most often used vasodilating drugs. Comparative study in a rat model. Plastic and Reconstructive Surgery 2014; 134(4): 574E-584E.

Komenda, M., Schwarz, D., Hřebíček, J., Holčík, J., Dušek, L.: A framework for curriculum management - the use of outcome-based approach in practice. In: Zvacek, S., Restivo, M. T., Onohuome Uhomoibhi, J., Helfert, M. (eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Computer Supported Education 2014: 473-478 2014 978-989-758-020-8

Schwarz, D., Dušek, L., Bareš, M., Bienertová Vašků, J., Feberová, J., Kofránek, J., Komenda, M., Ludíková, B., Mayer, J., Majerník, J., Polčák, R., Potomková, J., Procházka, M., Raudaschl, A., Štourač, P., Štěrba, J., Štípek, S., Štuka, Č., Tachecí, I.,: Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. Brno: Facta Medica, 2014. 2014 978-80-904731-9-5

Schwarz, D., Kašpárek, T.: Brain morphometry of MR images for automated classification of first-episode schizophrenia. Information Fusion 2014; 19(1): 97-102.

Štourač, P., Kuchařová, E., Křikava, I., Malý, R., Kosinová, M., Harazim, H., Smékalová, O., Bártíková, I., Štoudek, R., Janků, P., Huser, M., Wágnerová, K., Haklová, O., Hakl, L., Schwarz, D., Zelinková, H., Littnerová, S., Jarkovský, J., Gál, R., Ševčík: Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie 2014; 79(5): 363-370.

Štourač, P., Seidlová, D., Bártíková, I., Kuchařová, E., Janků, P., Křikava, I., Huser, M., Wágnerová, K., Haklová, O., Hakl, L., Štoudek, R., Kosinová, M., Schwarz, D., Zelinková, H., Ševčík, P., Gál, R.: Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii – prospektivní observační studie.. Anesteziologie a intenzivní medicína 2014; 25(1): 8-16.

2013

Blaha, M., Klika, P., Klimeš, D., Schwarz, D.: BRONK – SW pro zajištění elektronického sběru dat onkologických pacientů FN Brno. Masarykova univerzita, 2013 2013

Čábelka, R., Džubák, P., Hajdúch, M., Holoubek, M., Schwarz, D.: Portál MedChemBio. Masarykova univerzita, 2013 2013

Dušek, L., Blaha, M., Komenda, M., Klika, P., Mužík, J., Schwarz, D.: I-COPedu - Informační centrum onkologických pracovišť. Masarykova univerzita, 2013 2013

Dušek, L., Schwarz, D., Burger, M., Blaha, M., Kožený, P., Němeček, K., Brabec, P., Klimeš, D., Májek, O., Pavlík, T.: Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky. Masarykova univerzita, 2013 2013

Gregor, J., Hůlek, R., Jarkovský, J., Borůvková, J., Kalina, J., Šebková, K., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L.: Tools for collection, analysis and visualization of data from the Stockholm Convention Global Monitoring Plan on Persistent Organic Pollutants. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 222-229. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Holub, P., Melkes, O., Blaha, M., Klimeš, D., Schwarz, D.: IS-VILP-PROXY: softwarové řešení odděleného sběru dat ve zdravotnických zařízeních pro hodnocení vysoce inovativních léčivých přípravků. Masarykova univerzita, 2013 2013

Hůlek, R., Jarkovský, J., Borůvková, J., Kalina, J., Gregor, J., Šebková, K., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L.: Global Monitoring Plan of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: visualization and on-line analysis of data from the monitoring reports. Masarykova univerzita, 2013 2013

Komenda, M., Schwarz, D.: Visual analytics in environmental research: a survey on challenges, methods and available tools. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 618-629. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Maláska, J., Slezák, M., Schwarz, D., Jarkovský, J., Adamus, M., Cvachovec, K., Černý, V., Dostál, P., Fořtová, M., Havel, E., Herold, I., Kasal, E., Kula, R., Maňák, J., Matějovič, M., Nalos, D., Pařízková, R., Sobáňová, A., Šrámek, V., Tichý, J., Turek,: Léčba těžke sepse na pracovištích intenzivní péče v České republice – pilotní výsledky projektu EPOSS. Vnitřní lékařství 2013; 59(11): 962-970.

Schwarz, D., Adamus, M., Černý, V., Dušek, L., Maláska, J., Matějovič, M., Ševčík, P., Šrámek, V., Slezák, M.: EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice. Anesteziologie a intenzivní medicína 2013; 24(4): 240-249.

Schwarz, D., Hůlek, R., Klimeš, D., Šnábl, I., Štourač, P., Dušek, L.: ICT infrastruktura EPOSS & SepsisQ. Masarykova univerzita, 2013 2013

Schwarz, D., Štourač, P., Komenda, M., Harazim, H., Kosinová, M., Gregor, J., Hůlek, R., Smékalová, O., Křikava, I., Štoudek, R., Dušek, L.: Interactive algorithms for teaching and learning acute medicine in the network of medical faculties MEFANET. Journal of Medical Internet Research 2013; 15(7): 298-311.

Švancara, J., Šnábl, I., Šustr, R., Jarkovský, J., Andrýsková, L., Matoušková, P., Novotná, M., Gregor, J., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L.: Zdravotní a sociální ukazatele české populace a vybrané ukázky z dat studie ELSPAC (1991–2012). Masarykova univerzita, 2013 2013

2012

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Schwarz, D., Klimeš, D., Blaha, M., Hoch, J.: Rektum.cz – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby nádorů rekta. Masarykova univerzita, 2012 2012

Komenda, M., Schwarz, D., Feberová, J., Štípek, S., Mihál, V., Dušek, L.: Medical faculties educational network: Multidimensional quality assessment. Computer Methods and Programs in Biomedicine 2012; 108(3): 900-909.

Majerník, D., Schwarz, D.: 3D technologies and education. In: MEFANET 2012, 2012: 51-57. 2012 ISBN 978-80-904731-3-3.

Majerník, J., Schwarz, D., Komenda, M., Dušek, L.: A unified educational platform of multimedia support in education at medical faculties of MEFANET Project. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012; 55(): 476-484.

Potomková, J., Mihál, V., Schwarz, D.: Medical education for YouTube generation. In: E-Learning - Engineering, On-Job Training and Interactive Teaching. Rijeka (Croatia): InTech, 2012: 157-176. 2012 ISBN 978-953-510-283-0

Schwarz, D.: DBM Toolbox for Neuroimage Data. Masarykova univerzita, 2012. 2012

Schwarz, D., Jarkovský, J., Štourač, P., Harazim, H., Maláska, J., Ševčík, P., Dušek, L.: Advanced clinical case player for data-driven education based on real severe sepsis cases. In: MEFANET 2012, 2012: 72-78. 2012 ISBN 978-80-904731-3-3.

Schwarz, D., Komenda, M., Dušek, L., Vejražka, M., Feberová, J.: Strengthening the cooperation in education among medical faculties: the MEFANET project experience and its extensions. In: MEFANET 2012, 2012: 23-30. 2012 ISBN 978-80-904731-3-3.

Šnajdrová, L., Gregor, J., Komenda, M., Schwarz, D., Dušek, L.: Five years of MEFANET: progress and developments. In: MEFANET 2012, 2012: 41456. 2012 ISBN 978-80-904731-3-3.

2011

Baláková, L., Štourač, P., Křikava, I., Brandová, M., Janečková, A., Černý, A., Schwarz, D., Šnábl, I., Šustr, R., Ševčík, P.: Methodical guidance of students during multimedial algorithm creation for the portal AKUTNE.CZ. In: MEFANET 2011, 2011: 24-26. 2011 ISBN 978-80-210-5539-1.

Kašpárek, T., Thomaz, C.E., Sato, J.R., Schwarz, D., Janoušová, E., Mareček, R., Přikryl, R., Vaníček, J., Fujita, A., Češková, E.: Maximum-uncertainty linear discrimination analysis of first-episode schizophrenia subjects. Psychiatry Research: Neuroimaging 2011; 191(3): 174-181.

Komenda, M., Gregor, J., Schwarz, D.: MEFANET 2010: Virtual or real medicine? E-learning in morphological fields of medicine. In: MEFANET 2011, 2011: 42650. 2011 ISBN 978-80-210-5539-1.

Schwarz, D., Kašpárek, T.: Comparison of two methods for automatic brain morphometry analysis. Radioengineering 2011; 20(4): 996-1001.

Schwarz, D., Komenda, M., Majerník, J., Mihál, V., Štípek, S., Dušek, L.: MEFANET after four years of progressing: standardization of educational web platform among medical faculties. In: MEFANET 2011, 2011: 119-124. 2011 ISBN 978-80-210-5539-1.

Štourač, P., Schwarz, D., Křikava, I., Štoudek, R.: AKUTNE.CZ: výukový a publikační portál zaměřený na akutní medicínu. Masarykova univerzita, 2011. 2011

Štouračová, A., Mechl, M., Šprláková-Puková, A., Schwarz, D., Burda, J.: Možnosti zobrazení artikulární chrupavky včetně volumetrických měření. Česká radiologie 2011; 65(1): 61-69.

2010

Adam, Z., Komenda, M., Doubek, M., Krejčí, M., Tomíška, M., Schwarz, D., Vorlíček, J.: Vysoké školy musí mít nejen kvalitní výuku, ale také účinnou kontrolu kvality znalostí a schopností studentů (produktů) vysoké školy. Vnitřní lékařství 2010; 56(6): 624-628.

Janoušová, E., Schwarz, D., Kašpárek, T.: Classification of 3-D MRI Brain Data Using Modified Maximum Uncertainty Linear Discriminant Analysis. In: Medical Image Understanding and Analysis (MIUA) 2010, 2010: 83-87. 2010 ISBN 978-0-9566150-0.

Janoušová, E., Schwarz, D., Kašpárek, T.: Data reduction in classification of 3-D brain images in the schizophrenia research. In: 20th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2010, 2010: 69-74. 2010 ISBN 978-80-214-4106.

Kašpárek, T., Mareček, R., Schwarz, D., Přikryl, R., Vaníček, J., Mikl, M., Češková, E.: Source-based morphometry of gray matter volume in men with first-episode schizophrenia. Human Brain Mapping 2010; 31(2): 300-310.

Komenda, M., Schwarz, D., Šnábl, I., Dušek, L., Štípek, S., Mihál, V.: The common portal platform in the MEFANET. In: AMEE 2010, 2010. 2010

Muchová, M., Janoušová, E., Daniš, L., Andrlová, H., Schwarz, D.: The prevalence and characteristics of headaches in schoolchildren in the Czech Republic. In: 2nd European Headache and Migraine Trust International Congress - EHMTIC, 2010. 2010

Poděbradská, R., Stejskal, P., Schwarz, D.: Spektrální analýza variability srdeční frekvence jako pomocný faktor hodnocení úspěšnosti komplexní intervence v léčbě obezity. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2010; 19(4): 240-243.

Řiháček, I., Fráňa, P., Schwarz, D., Plachý, M., Souček, M.: Normalizovaný smoothness index a parametrický populační RDH index losartanu u pacientů s čerstvě zjištěnou hypertenzí a metabolickým syndromem. Vnitřní lékařství 2010; 56(9): 901-909.

Řiháček, I., Fráňa, P., Schwarz, D., Plachý, M., Souček, M.: Losartane and telmisartane in the patients with newly diagnosed hypertension and metabolic syndrome effect of one year of treatment to clinical blood pressure, 24h blood pressure, metabolic and anthropometric parameters. In: 20th European Meeting on Hypertension, 2010. 2010

Řiháček, I., Fráňa, P., Schwarz, D., Plachý, M., Souček, M.: The normalized smoothness index and population RDH index of losartane and telmisartane in patients with newly diagnosed hypertension and metabolic syndrome. In: 20th European Meeting on Hypertension, 2010. 2010

Řiháček, I., Schwarz, D.: Poměr through/peak léčiva, smoothness index, RDH index a jejich význam v chronoterapii. In: Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy. Praha: Grada Publishing a.s., 2010: 157-168. 2010 ISBN 978-80-247-2896

Schwarz, D., Kašpárek, T., Janoušová, E.: Schizophrenia classification using spatial warps of MRI brain images. In: 20th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2010, 2010: 220-223. 2010 ISBN 978-80-214-4106.

Schwarz, D., Komenda, M., Štípek, S., Mihál, V., Dušek, L.: MEFANET report 03: Edukační sborník z 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 2010 ISBN 978-80-210-5302

Schwarz, D., Šnábl, I., Komenda, M., Dušek, L.: Jednotná portálová platforma pro sdílení a nabídku elektronického vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET. Verze 1.7 [2010]. Masarykova univerzita, 2010 2010

2009

Hýža, P, Veselý, J., Schwarz, D., Vašků, A., Choudry, U., Streit, L., Bistoni, G., Sukop, A: The effect of blood around a flap pedicle on flap perfusion in an experimental rodent model. Acta chirurgiae plasticae 2009; 51(1): 21-25.

Hýža, P, Veselý, J., Schwarz, D., Vašků, A., Choudry, U., Streit, L., Sukop, A.: The efficacy of magnesium sulfate on resolving surgically provoked vasospasm of the flap pedicle in an experiment. Acta chirurgiae plasticae 2009; 51(1): 15-19.

Kašpárek, T, Přikryl, R., Schwarz, D., Přikrylová Kučerová, H., Mareček, R., Mikl, M., Vaníček, J., Češková, E.: Gray matter morphology and the level of functioning in one-year follow-up of first-episode schizophrenia patients. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 2009; 33(8): 1438-46.

Kašpárek, T., Mareček, R., Schwarz, D., Přikryl, R., Vaníček, J., Mikl, M., Češková, E.: Source-based morphometry of gray matter volume in the first-episode schizophrenia. In: European Archives of Psychiatry + Clinical Neuroscience, 2009: S57. 2009 .

Přikryl, R, Přikryl, R., Schwarz, D., Tronerová, S., Češková, E., Mikl, M., Vaníček, J.: Movement sequencing abilities and basal ganglia morphology in first-episode schizophrenia. The World Journal of Biological Psychiatry 2009; 10(): 752-762.

Schwarz, D, Dušek, L.: Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET. Verze 1.6 [2009]. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Schwarz, D, Kašpárek, T.: Methods for Nonlinear Intersubject Registration in Neuroscience. In: Recent Advances in Signal Processing. Croatia: Vukovar, 2009: 49-68. 2009 ISBN 978-953-307-002-5

Schwarz, D., Dušek, L., Štípek, S., Mihál, V., Paton, C.: MEFANET report 02: Edukační sborník z 2. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 2009 ISBN 978-80-210-4851-5

Schwarz, D., Klimeš, D., Dušek, L., Hajdúch, M., Brabec, P., Štípek, S., Štuka, Č., Mihál, V.: eHealth Principles and their Implementation in Czech Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 377-389. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

2008

Dušek, L., Mihál, V., Štípek, S., Potomková, J., Schwarz, D., Šnajdrová, L., Štuka, Č.: MEFANET report 01: Edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 2008 ISBN 978-80-210-4539-2

Dušek, L., Štípek, S., Schwarz, D.: Barriers and motivators for e-learning in everyday routine - how to keep progressing. In: AMEE 2008, 2008. 2008

Janoušová, E., Schwarz, D.: Comparison of brain tissue classification algorithms with the use of multimodal efficiency measure. In: 19th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2008, 2008. 2008

Kašpárek, T., Češková, E., Přikryl, R., Jarkovský, J., Schwarz, D., Mareček, R., Kučerová, H., Vaníček, J.: Gray matter changes in schizophrenia: heterogeneity and clinical implications. In: XIV World Congress of Psychiatry, 2008. 2008

Kašpárek, T., Přikryl, R., Češková, E., Kučerová, H., Mareček, R., Mikl, M., Schwarz, D., Vaníček, J.: Morfologie mozku predikuje globální funkční úroveň v průběhu jednoletého sledování pacientů s první epizodou schizofrenie. Psychiatrie 2008; 12(Suppl. 1): 35.

Kašpárek, T., Přikryl, R., Kučerová, H., Schwarz, D., Mareček, R., Vaníček, J., Češková, E.: Baseline gray matter volume in later good and poor functioning schizophrenia patients in one-year follow-up after the first episode schizophrenia. In: 1st Schizophrenia International Research Society Conference, 2008. 2008

Kašpárek, T., Přikryl, R., Schwarz, D., Kučerová, H., Mareček, R., Mikl, M., Vaníček, J., Češková, E.: Brain morphology in first-episode schizophrenia correlates with long-term level of functioning. In: XIV World Congress of Psychiatry, 2008. 2008

Kašpárek, T., Přikryl, R., Schwarz, D., Tronerová, S., Češková, E., Mikl, M., Vaníček, J.: Movement sequencing abilities and basal ganglia morphology in first-episode schizophrenia. World Journal of Biological Psychiatry 2008; (Jan 30): 1-11.

Schwarz, D., Dušek, L.: Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET. Masarykova univerzita, 2008 2008

Schwarz, D., Dušek, L., Štuka, Č., Štípek, S., Mihál, V.: A uniform solution to offer and share multimedia education content in the community of Czech and Slovak medical faculties - MEFANET. In: AMEE 2008, 2008. 2008

Schwarz, D., Kašpárek, T.: Spatial deformation model with the use of wavelet thresholding for nonlinear multimodal registration. In: 19th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2008, 2008. 2008

Schwarz, D., Kašpárek, T.: Multilevel block matching technique with the use of generalized partial volume interpolation for nonlinear intersubject registration of MRI brain images. In: 16th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2008), 2008. 2008

Schwarz, D., Penka, M., Dušek, L., Brabec, P.: Telehematology - ICT solution of a shared digital image repository. In: 1st International Conference on Health Informatics (Healthinf 2008), 2008. 2008

2007

Kašpárek, T., Přikryl, R., Mikl, M., Schwarz, D., Češková, E., Krupa, P.: Prefrontal but not temporal gray matter changes in males with first-episode schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 2007; 31(1): 151-157.

Kašpárek, T., Přikryl, R., Schwarz, D., Tronerová, S., Češková, E., Mikl, M., Vaníček, J.: Morfologické koreláty neurologických měkkých příznaků u první epizody schizofrenie. Psychiatrie 2007; 11(Suppl. 1): 32.

Mužík, J., Dušek, L., Kubásek, M., Koptíková, J., Schwarz, D., Zemánek, P., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů ČR on-line na webovém portálu projektu SVOD. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 109-119.

Schwarz, D., Kašpárek, T.: Automated Tissue Classification in MRI Brain Images With the Use of Deformable Registration. In: 15th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2007, 2007: 1127-1130. 2007 ISBN 978-83-921340-2.

Schwarz, D., Kašpárek, T.: Brain Tissue Classification with Automated Generation of Training Data Improved by Deformable Registration.. In: W.G.Kropatsch, M. Kampel, A. Hanbury (eds.): Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer, 2007: 301-308. 2007 ISBN 987-3-540-74271

Schwarz, D., Kašpárek, T., Provazník, I., Jarkovský, J.: A deformable registration method for automated morphometry of MRI brain images in neuropsychiatric research. IEEE Transaction on Medical Imaging 2007; 26(4): 452-461.

2006

Dušek, L., Brabec, P., Šnajdrová, L., Koptíková, J., Schwarz, D.: NOP on-line (Národní onkologický program on-line). Masarykova univerzita, 2006 2006

Kašpárek, T., Přikryl, R., Kučerová, H., Schwarz, D., Češková, E., Krupa, P.: Hodnocení velikosti hipokampu u schizofrenie - zkušenosti z brněnské kliniky. Česká a slovenská psychiatrie 2006; 102(2): 73-79.

Kašpárek, T., Přikryl, R., Schwarz, D., Kučerová, H., Češková, E.: Hipokampus, morfologie mozku a schizofrenie. Časopis lékařů českých 2006; 145(7): 544-547.

Kašpárek, T., Přikryl, R., Schwarz, D., Kučerová, H., Češková, E.: Implications of hippocampal morphology in first-episode schizophrenia. In: Central/East European CINP Regional Meeting, 2006. 2006

Schwarz, D., Dušek, L.: Report RITM II: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 2006 ISBN 80-210-4213-3

Schwarz, D., Dušek, L.: Webový portál LF MU pro multimediální podporu výuky klinických a zdravotnických oborů. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Masarykova univerzita, 2006 2006

Schwarz, D., Kašpárek, T., Provazník, I.: Nonlinear registration for automatic morphometry in schizophrenia. In: 18th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2006, 2006. 2006

Schwarz, D., Provazník, I.: Low-dimensional Multimodal Deformable Registration of MRI Brain Images in Stereotaxic Space. European Journal for Biomedical Informatics 2006; 2(1): 42491.

2005

Schwarz, D.: Atlas-based registration of MRI brain images with the use of point similarity measures. In: Honeywell EMI Conference and Competition 2005, 2005: 632-636. 2005 ISBN 80-214-2942-9.

Schwarz, D., Dušek, L.: Report RITM: Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 2005 ISBN 80-210-3924-8

Schwarz, D., Provazník, I.: Comparison of point similarity measures for atlas-based registration of MRI brain images. In: 27th Annual International Conference of the IEEE EMBS, 2005: 501-504. 2005 ISBN 0-7803-8894-1.


Zpět na výpis