O IBALidé na IBA

Lidé na IBA RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

zástupce ředitele pro analýzu dat

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 775 892 510
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=9787

Vědecká a pracovní činnost pro Divizi analýzy dat:
řízení projektů, vícerozměrová analýza dat a stochastické modelování, analýza biodiverzity a společenstev, hodnocení ekologických a humánních rizik

Vědecká a pracovní činnost pro Divizi environmentální informatika a modelování: 
analýza environmentálních dat, biologie a ekologie

Publikace:


2018

Almáši, M., Besse, L., Brožová, L., Jarkovský, J., Bezděková, R., Pour, L., Minarik, J., Kessler, P., Pavlicek, P., Roziakova, L., Penka, M., Hájek, R., Vašků, A., Ševčíková, S.: Selected genetic polymorphisms associated with hypoxia and multidrug resistance in monoclonal gammopathies patients. Klinická onkologie 2018; 31(3): 213-229.

Andrašinová, T., Adamová, B., Buskova, J., Keřkovský, M., Jarkovský, J., Bednařík, J.: Is there a correlation between degree of radiologic lumbar spinal stenosis and its clinical manifestation? Clinical Spine Surgery 2018; 31(8): E403-E408.

Depret, F., Boutin, L., Jarkovský, J., Chaussard, M., Soussi, S., Bataille, A., Oueslati, H., Moreno, N., Tymowski, C.d., Pařenica, J., Benešová, K., Vauchel, T., Ferry, A., Benyamina, M., Cupaciu, A., Coutrot, M., Garnier, J., Serror, K., Chaouat, M., Me: Prediction of major adverse kidney events in critically ill burn patients. Burns 2018; 44(8): 1887-1894.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIX. Kovariance Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(3): 362-363.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXVIII. Úvod do korelační analýzy Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(2): 235-237.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXVII. Statistická analýza studií s jedním zařazeným pa­cientem („N of 1 trials“). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(1): 116-118.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXX. Kovariance. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(4): 487-490.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXXI. Pearsonův korelační koeficient. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(5): 608-613.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXXII. Statistické hodnocení Pearsonova korelačního koeficientu v příkladech. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(6): 727-731.

Ganovská, E., Jarkovský, J., Kala, P., Poloczek, M.a, Toman, O., Pávková Goldbergová, M., Kluz, K., Kubková, L., Tesák, M., Elbl, L., Cermáková, Z., Dastych, M., Jeřábek, P., Boček, O., Littnerová, S., Benešová, K., Špinar, J., Parenica, J.: Zvýšená hladina NP u stabilních pacientů 3 m?síce po STEMI je jednoduchý nástroj k predikci dlouhodobé nepříznivé prognózy. Kardiologická revue - Interní medicína 2018; 20(1): 71-76.

Hájek, R., Jarkovský, J., Maisnar, V., Pour, L., Špička, I., Minařík, J., Gregora, E., Kessler, P., Sýkora, M., Fraňková, H., Campioni, M., DeCosta, L., Treur, M., Gonzalez-McQuire, S., Bouwmeester, W.: Real-world outcomes of multiple myeloma: Retrospective analysis of the Czech Registry of Monoclonal Gammopathies. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia 2018; 18(6): E219-E240.

Handl, M., Hermanová, M., Hotárková, S., Jarkovský, J., Múdry, P., Shatokhina, T., Vesela, M., Štěrba, J., Zambo, I.: Clinicopathological correlation of tumor-associated macrophages in Ewing sarcoma. Biomedical Papers 2018; 162(1): 54-60.

Hlavička, J., Vaněk, T., Jarkovský, J., Benešová, K.: Use of OPCAB in Czechia 2010-2015: Have we learned any lessons? Cor et Vasa 2018; 60(4): E393-E399.

Chrastina, J., Novák, Z., Zeman, T., Kočvarová, J., Pail, M., Doležalová, I., Jarkovský, J., Brázdil, M.: Single-center long-term results of vagus nerve stimulation for epilepsy: A 10-17 year follow-up study. Seizure - European Journal of Epilepsy 2018; 59: 41-47.

Jelinek, T., Maisnar, V., Pour, L., Spicka, I., Minarik, J., Gregora, E., Kessler, P., Sykora, M., Frankova, H., Adamova, D., Wrobel, M., Mikula, P., Jarkovský, J., Diels, J., Gatopoulou, X., Vesela, S., Besson, H., Brožová, L., Ito, T., Hajek, R.: Adjusted comparison of daratumumab monotherapy versus real-world historical control data from the Czech Republic in heavily pretreated and highly refractory multiple myeloma patients. Current Medical Research and Opinion 2018; 34(5): 775-783.

Kodytková, D., Bajčiová, V., Krejčí, D., Zapletalová, M., Dusek, V., Jarkovský, J., Mužík, J., Klimeš, D., Stary, J., Smelhaus, V., Vrzalova, A., Janotova, I., Štěrba, J., Dušek, L.: Trends in incidence of childhood cancers in the Czech Republic: population-based analysis of national registries (1994-2014). Neoplasma 2018; 65(4): 620-629.

Lábr, K., Špinar, J., Pařenica, J., Špinarová, L., Málek, F., Špinarová, M., Ludka, O., Jarkovský, J., Benešová, K., Pávková Goldbergová, M., Lábrová, R.: Renal functions and prognosis stratification in chronic heart failure patients and the importance of neutrophil gelatinase-associated lipocalin. Kidney and Blood Pressure Research 2018; 43(6): 1865-1877.

Lipový, B., Fiamoli, M., Mager, R., Jelínková, Z., Jarkovský, J., Chaloupková, Z., Holoubek, J., Suchánek, I., Brychta, P.: Oleogel-S10 to accelerate healing of donor sites: Monocentric results of phase III clinical trial. Acta chirurgie plasticae 2018; 59(3-4): 129-134.

Maňousek, J., Andršová, I., Stejskal, V., Vlašínová, J., Sepši, M., Kuta, J., Klánová, J., Mazík, M., Jarkovský, J., Šnajdrová, L., Benešová, K., Novotný, T., Zadáková, A., Špinar, J.: Hypersensitivity to material and environmental burden as a possible cause of late complications of cardiac implantable electronic devices. EP Europace 2018; 20(9): E140-E147.

Mayerová, M., Ustohal, L., Jarkovský, J., Pivnička, J., Kašpárek, T., Češková, E.: Influence of dose, gender, and cigarette smoking on clozapine plasma concentrations. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2018; 14: 1535-1543.

Motovská, Z., Hlinomaz, O., Kala, P., Hromádka, M., Knot, J., Varvařovský, I., Dušek, J., Jarkovský, J., Miklík, R., Rokyta, R., Toušek, F., Kramaříková, P., Svoboda, M., Majtan, B., Šimek, S., Branny, M., Mrozek, J., Červinka, P., Ostřanský J., Widimský,: 1-year outcomes of patients undergoing primary angioplasty for myocardial infarction treated with prasugrel versus ticagrelor. Journal of the American College of Cardiology 2018; 71(4): 371-381.

Pavlušová, M., Klimes, J., Špinar, J., Zeman, K., Jarkovský, J., Benešová, K., Miklík, R., Pohludková, L., Felšőci, M., Veselá, V., Blahovcová, M., Dostál, F., Vonka, R., Pařenica, J.: Chronic heart failure - Impact of the condition on patients and the healthcare system in the Czech Republic: A retrospective cost-of-illness analysis. Cor et Vasa 2018; 60(3): E224-E233.

Pavlušová, M., Miklík, R., Spacek, R., Benešová, K., Zeman, K., Cohen-Solal, A., Mebazaa, A., Littnerová, S., Felšőci, M., Pohludkova, L., Dušek, L., Špinarová, L., Vítovec, J., Špinar, J., Jarkovský, J., Pařenica, J.: Increased dose of diuretics correlates with severity of heart failure and renal dysfunction and does not lead to reduction of mortality and rehospitalizations due to acute decompensation of heart failure; data from AHEAD registry. Cor et Vasa 2018; 60(3): E215-E223.

Přeček, J., Hutyra, M., Sněhota, M., Jarkovský, J., Adam, T., Špaček, M., Hudec, Š., Táborský, M.: Prognostic value of cystatin C in relation to other markers of renal function in early prediction of hospital mortality and major cardiac adverse events in patients with ST elevation myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervent Cor et Vasa 2018; 60(4): E352-E360.

Radocha, J., Maisnar, V., Pour, L., Špička, I., Minařík, J., Szeligová, L., Pavlíček, P., Jungová, A., Krejčí, M., Pika, T., Straub, J., Brožová, L., Stejskal, L., Heindorfer, A., Jindra, P., Kessler, P., Mikula, P., Sykora, M., Wróbel, M., Jarkovský, J.,: Validation of multiple myeloma risk stratification indices in routine clinical practice: Analysis of data from the Czech Myeloma Group Registry of Monoclonal Gammopathies. Cancer Medicine 2018; 7(8): 4132-4145.

Sedlaříková, L., Bollová, B., Radová, L., Brožová, L., Jarkovský, J., Almáši, M., Penka, M., Kuglík, P., Sandecká, V., Štork, M., Pour, L., Ševčíková, S.: Circulating exosomal long non-coding RNA PRINS - first findings in monoclonal gammopathies. Hematological Oncology 2018; 36(5): 786-791.

Staník, M., Poprach, A., Macik, D., Capak, I., Krejčí, D., Mareckova, N., Lakomý, R., Jarkovský, J., Doležel, J.: Clinically node-positive bladder cancer: oncological results of induction chemotherapy and consolidative surgery. Neoplasma 2018; 65(2): 287-291.

Stašková, K., Toušek, P., Toušek, F., Malá, A., Želízko, M., Horák, D., Sluka, M., Vodzinská, A., Jančar, R., Aschermann, M., Jarkovský, J., Widimský, P.: Trends in the treatment and outcomes of elderly patients with acute coronary syndrome: Results from the CZECH registries. Cor et Vasa 2018; 60(1): E66-E69.

2017

Adamová, B., Vlčková, E., Raputová, J., Šrotová, I., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.: Jak léčíme pacienty s bolestivou diabetickou polyneuropatií?. Neurologie pro praxi 2017; 18(6): 408-414.

Branny, M., Branny, P., Hudec, M., Bilka, M., Škňouřil, L., Chovančík, J., Kluzová, K., Kufová, P., Januška, J., Jarkovský, J., Blaha, M.: Alternative access routes for transcatheter aortic valve implantation (TAVI). Cor et Vasa 2017; 59(1): e10-e16.

Brožová, L., Jarkovský, J., Pour, L., Minařík, J., Jungová, A., Gregora, E., Špička, I., Maisnar, V., Hájek, R.: Asymptomatic and treatment-requering multiple myeloma – data from the Czech Registry of Monoclonal Gammopathies. Klinická onkologie 2017; 30(Suppl. 2): 2S51-2S59.

Brožová, L., Schwarz, D., Šnábl, I., Kalina, J., Pavlíčková, B., Komenda, M., Jarkovský, J., Němec, P., Hořínek, D., Štefániková, Z., Pour, L., Hájek, R., Maisnar, V.: Czech Registry of Monoclonal Gammopathies – technical solution, data collection and visualisation. Klinická onkologie 2017; 30(Suppl. 2): 2S43-2S50.

Budera, P., Kurfirst, V., Černý, S., Němec, P., Pirk, J., Lindner, J., Rohn, V., Mokráček, A., Hájek, T., Pojar, M., Brat, R., Šantavý, P., Branny, P., Benešová, K., Jarkovský, J., Straka, Z.: Reality of surgical treatment of atrial fibrillation in the Czech Republic - Data from the National Register of Cardiac Surgery (2010-2015). Cor et Vasa 2017; 59(4): e305-e311.

Castillo, J., Jurczyszyn, A., Brožová, L., Crusoe, E., Czepiel, J., Davila, J., Dispenzieri, A., Eveillard, M., Fiala, M., Ghobrial, I., Gozzetti, A., Gustine, J., Hájek, R., Hungria, V., Jarkovský, J., Jayabalan, D., Laubach, J., Lewicka, B., Maisnar, V.: IgM myeloma: A multicenter retrospective study of 134 patients. American Journal of Hematology 2017; 92(8): 746-751.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXI. Závěrečné příklady k analýzám trendů v kontingenčních tabulkách. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(1): 112-114.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXII. Pozor na interpretaci ekologických (korelačních) studií - I. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(2): 239-240.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIII. Pozor na interpretaci ekologických (korelačních) studií - II. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(3): 357-360.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIV. Klinické studie s jedním zařazeným pacientem („N of 1 trials“). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(4): 486-488.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXV. Přínosy a rizika klinických studií s jedním zařazeným pacientem ("N of 1 trials"). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(5): 608-611.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXVI. Statistická analýza studií s jedním zařazeným pacientem ("N of 1 trials"). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(6): 730-733.

Hrdý, O., Straževská, E., Suk, P., Vach, R., Karlík, R., Jarkovský, J., Sas, I., Gál, R.: Central venous catheter-related thrombosis in intensive care patients - incidence and risk factors: A prospective observational study. Biomedical Papers 2017; 161(4): 369-373.

Jarkovský, J., Benešová, K., Hejduk, K., Dušek, L., Lukáš, M.: Epidemiologie, hospitalizační léčba a migrace IBD pacientů za specializovanou péčí v České republice. Gastroenterologie a hepatologie 2017; 71(6): 501-509.

Jarkovský, J., Skřivanová, K., Benešová, K., Šnajdrová, L., Gregor, J., Peterková, H., Bendová, M., Brančíková, D., Němcová Elfmarková, N., Svěrák, T., Anderková, Ľ., Minář, L., Protivánková, M., Nedvěd, J., Dušek, L., Themoshok, L.: Predictors of quality of life in Czech female breast cancer survivors following treatment with special interest to coping strategies. Vnitřní lékařství 2017; 63(6): 389-396.

Kala, P., Blaha, M., Mates, M., Želízko, M., Branny, M., Kočka, V., Třetina, M., Jarkovský, J., Němec, P., Šťásek, J., Červinka, P.: Czech TAVI registry – hospital outcome. Cor et Vasa 2017; 59(1): e51-e56.

Kala, P., Kaňovský, J., Nováková, T., Miklík, R., Boček, O., Poloczek, M., Jeřábek, P., Prýmková, L., Ondrúš, T., Jarkovský, J., Blaha, M., Mintz, G.: Radial artery neointimal hyperplasia after transradial PCI-Serial optical coherence tomography volumetric study. PLoS One 2017; 12(10): e0185404.

Kala, P., Novotný, T., Andršová, I., Benešová, K., Holická, M., Jarkovský, J., Hnatkova, K., Koc, L., Mikolášková, M., Nováková, T., Ondrúš, T., Přívarová, L., Špinar, J., Malik, M.: Higher incidence of hypotension episodes in women during the sub-acute phase of ST elevation myocardial infarction and relationship to covariates. PLoS One 2017; 12(3): e0173699.

Kociánová, E., Václavík, J., Tomková, J., Ondra, P., Jarkovský, J., Benešová, K., Václavík, T., Kamasová, M., Táborský, M.: Heart rate is a useful marker of adherence to beta-blocker treatment in hypertension. Blood Pressure 2017; 26(5): 311-318.

Lábr, K., Špinar, J., Pařenica, J., Špinarová, L., Málek, F., Špinarová, M., Ludka, O., Jarkovský, J., Benešová, K., Lábrová, R.: Betablokátory v registru chronického srdečního selhání FAR NHL. Kardiologická revue - Interní medicína 2017; 19(1): 68-72.

Malúšková, D., Svobodová, I., Kučerová, M., Brožová, L., Mužík, J., Jarkovský, J., Hájek, R., Maisnar, V., Dušek, L.: Epidemiology of multiple myeloma in the Czech Republic. Klinická onkologie 2017; 30(Suppl. 2): 2S35-2S42.

Osmancik, P., Tousek, P., Herman, D., Neuzil, P., Hala, P., Stasek, J., Haman, L., Kala, P., Poloczek, M., Branny, M., Chovancik, J., Cervinka, P., Holy, J., Vancura, V., Rokyta, R., Taborsky, M., Kovarnik, T., Zemanek, D., Peichl, P., Hašková, Š., Jarkov: Interventional left atrial appendage closure vs novel anticoagulation agents in patients with atrial fibrillation indicated for long-term anticoagulation (PRAGUE-17 study). American Heart Journal 2017; 183: 108-114.

Pařenica, J., Jarkovský, J., Maláska, J., Mebazaa, A., Gottwaldová, J., Helánová, K., Litzman, J., Dastych, M., Tomandl, J., Špinar, J., Dostálová, L., Lokaj, P., Tomandlová, M., Pávková Goldbergová, M., Ševčík, P., Legrand, M.: Infectious complications and immune/inflammatory response in cardiogenic shock patients: A prospective observational study. Shock 2017; 47(2): 165-174.

Pávková Goldbergová, M., Jarkovský, J., Lipková, J., Littnerová, S., Poloczek, M., Špinar, J., Kubková, L., Kluz, K., Kala, P., Maňoušek, J., Vašků, A., Pařenica, J.: Relationship of long-term prognosis to MMP and TIMP polymorphisms in patients after ST elevation myocardial infarction. Journal of Applied Genetics 2017; 58(3): 331-341.

Pokorná, A., Benešová, K., Jarkovský, J., Mužík, J., Beeckman, D.: Pressure injuries in inpatient care facilities in the Czech Republic. Analysis of a national electronic database. Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing 2017; 44(4): 331-335.

Pokorná, A., Benešová, K., Mužík, J., Jarkovský, J., Dušek, L.: Data sources for monitoring of non-healing wounds in a National Health Information System – epidemiology of non-healing wounds – analysis of the National Register of Hospitalized Patients in 2007–2015. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(Suppl. 1): S8-S17.

Raputová, J., Šrotová, I., Vlčková, E., Sommer, C., Üceyler, N., Birklein, F., Rittner, H.L., Rebhorn, C., Adamová, B., Kovaľová, I., Králíčková Nekvapilová, E., Forer, L., Bělobrádková, J., Olšovský, J., Weber, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.: Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross-sectional observational study. Pain 2017; 158(12): 2340-2353.

Sandecká, V., Hájek, R., Pour, L., Špička, I., Ščudla, V., Gregora, E., Radocha, J., Walterová, L., Kessler, P., Zahradová, L., Adamová, D., Valentová, K., Vonke, I., Obernauerova, J., Starostka, D., Wrobel, M., Brožová, L., Jarkovský, J., Mikulášová, A.,: A first Czech analysis of 1887 cases with monoclonal gammopathy of undetermined significance. European Journal of Haematology 2017; 99(1): 80-90.

Sedlaříková, L., Gromesová, B., Kubaczková, V., Radová, L., Filipova, J., Jarkovský, J., Brožová, L., Velichová, R., Almáši, M., Penka, M., Bezděková, R., Štork, M., Adam, Z., Pour, L., Krejčí, M., Kuglík, P., Hájek, R., Ševčíková, S.: Deregulated expression of long non-coding RNA UCA1 in multiple myeloma. European Journal of Haematology 2017; 99(3): 223-233.

Špinar, J., Jarkovský, J., Špinarová, L., Vítovec, J., Linhart, A., Widimsky, P., Miklík, R., Zeman, K., Belohlavek, J., Malek, F., Cihalik, C., Špác, J., Felšőci, M., Ostadal, P., Dušek, L., Kettner, J., Vaclavik, J., Littnerová, S., Monhart, Z., Malek,: Worse prognosis of real-world patients with acute heart failure from the Czech AHEAD registry in comparison to patients from the RELAX-AHF trial. ESC Heart Failure 2017; 4(1): 8-15.

Widimský, P., Toušek, P., Toušek, F., Sluka, M., Vodzinská, A., Kupková, P., Hutyra, M., Jarkovský, J.: Barriers in the implementation of guidelines for acute coronary syndromes. Focus on antiplatelet therapy. Cor et Vasa 2017; 59(3): e240-e245.

Zlámalíková, L., Moulis, M., Ravčuková, B., Lišková, K., Malčíková, J., Šálek, D., Jarkovský, J., Svitáková, M., Hrabálková, R., Šmarda, J., Šmardová, J.: Complex analysis of the TP53 tumor suppressor in mantle cell and diffuse large B-cell lymphomas. Oncology Reports 2017; 38(4): 2535-2542.

2016

Anderková, Ľ., Elfmarková, N., Svěrák, T., Peterková, H., Brancikova, D., Bendova, M., Protivankova, M., Benešová, K., Dušek, L., Jarkovský, J., Minar, L., Skřivanová, K.: Change in Quality of Life Measured over Time in Czech Women with Breast Cancer. Klinická onkologie 2016; 29(2): 113-121.

Benešová, L., Mináriková, P., Hálková, T., Belšánová, B., Suchánek, Š., Bělina, F., Dušek, L., Jarkovský, J., Zavoral, M., Minárik, M.: Využití panelu somatických genových mutací a amplifikací pro odhad prognózy pacientů s karcinomem žaludku. Gastroenterologie a hepatologie 2016; 70(3): 244-251.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LV. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - II. Vícenásobný vliv rizikových faktorů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(1): 112-116.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LVI. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - III. Preventabilní frakce. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(2): 236-238.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LVII. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - IV. Hodnocení populačního efektu preventivních programů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(3): 365-369.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LVIII. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - V. Hodnocení dopadu preventivních programů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(4): 486-490.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIX. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - VI. Kauzalita vztahů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(5): 613-615.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LX. Analýza trendu ve vztahu kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(6): 729-731.

Ganovská, E., Arrigo, M., Helánová, K., Littnerová, S., Sadoune, M., Kubena, P., Pavlušová, M., Jarkovský, J., Gottwaldová, J., Kala, P., Dastych, M., Ishihara, S., Van Aelst, L.N., Cohen-Solal, A., Gayat, E., Špinar, J., Pařenica, J., Mebazaa, A.: Natriuretic peptides in addition to Zwolle score to enhance safe and early discharge after acute myocardial infarction: A prospective observational cohort study. International Journal of Cardiology 2016; 215: 527-531.

Juráková, M., Huser, M., Belkov, A., Janků, P., Hudeček, R., Štourač, P., Jarkovský, J., Ventruba, P.: Prospective randomized comparison of the transobturator mid-urethral sling with the single-incision sling among women with stress urinary incontinence: 1-year follow-up study. International Urogynecology Journal 2016; 27(5): 791-796.

Kaňovský, J., Kala, P., Novotný, T., Benešová, K., Holická, M., Jarkovský, J., Koc, L., Mikolášková, M., Ondrúš, T., Malik, M.: Association of the right ventricle impairment with electrocardiographic localization and related artery in patients with ST-elevation myocardial infarction. Journal of Electrocardiology 2016; 49(6): 907-910.

Kovaľová, I., Keřkovský, M., Kadaňka, Z., Kadaňka, Z., Němec, M., Jurova, B., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.: Prevalence and Imaging Characteristics of Nonmyelopathic and Myelopathic Spondylotic Cervical Cord Compression. Spine 2016; 41(24): 1908-1916.

Kryukov, F., Kryukova, E.V., Brožová, L., Kufova, Z., Filipova, J., Growkova, K., Sevcikova, T., Jarkovský, J., Hájek, R.: Does AL amyloidosis have a unique genomic profile? Gene expression profiling meta-analysis and literature overview. Gene 2016; 591(2): 490-498.

Linzer, P., Filip, M., Jurek, P., Šálek, T., Gajdoš, M., Jarkovský, J.: Comparison of biochemical response between the minimally invasive and standard open posterior lumbar interbody fusion. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2016; 50(1): 16-23.

Loveček, M., Skalický, P., Ryska, M., Gürlich, R., Hlavsa, J., Čečka, F., Krška, Z., Krška, Z., Strnad, R., Peteja, M., Klein, J., Šiller, J., Zajak, J., Krejčí, T., Rupert, K., Kočík, M., Šefr, R., Straka, m., Dušek, L., Jarkovský, J., Havlík, R., Neoral: Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v České republice. Rozhledy v chirurgii 2016; 95(4): 151-155.

Manousek, J., Stejskal, V., Kubena, P., Jarkovský, J., Němec, P., Lokaj, P., Dostalova, L., Zadakova, A., Pavlušová, M., Benešová, K., Kala, P., Miklík, R., Špinar, J., Pařenica, J.: Delayed-Type Hypersensitivity to Metals of Environmental Burden in Patients with Takotsubo Syndrome - Is There a Clinical Relevance? PLOS ONE 2016; 11(11): e0164786.

Mikulášová, A., Smetana, J., Wayhelová, M., Janyšková, H., Sandecká, V., Kufová, Z., Almáši, M., Jarkovský, J., Gregora, E., Kessler, P., Wrobel, M., Walker, B., Wardell, Ch., Morgan, G., Hájek, R., Kuglík, P.: Genome-wide profiling of copy-number alteration in monoclonal gammopathy of undetermined significance. European Journal of Haematology 2016; 97(6): 568-575.

Motovska, Z., Hlinomaz, O., Miklik, R., Hromadka, M., Varvarovsky, I., Dusek, J., Knot, J., Jarkovský, J., Kala, P., Rokyta, R., Tousek, F., Kramarikova, P., Majtan, B., Simek, S., Branny, M., Mrozek, J., Cervinka, P., Ostransky, J., Widimsky, P.: Prasugrel Versus Ticagrelor in Patients With Acute Myocardial Infarction Treated With Primary Percutaneous Coronary Intervention Multicenter Randomized PRAGUE-18 Study. Circulation 2016; 134(21): 1603-1612.

Nováková, T., Kaňovský, J., Miklík, R., Boček, O., Poloczek, M., Jeřábek, P., Prýmková, L., Ondrúš, T., Jarkovský, J., Benešová, K., Špinar, J., Kala, P.: Short sheath benefit in radial artery injury after PCI - optical coherence tomography serial study. Biomedical Papers 2016; 160(3): 393-398.

Pařenica, J., Kala, P., Pávková Goldbergová, M., Tomandl, J., Špinar, J., Littnerová, S., Jarkovský, J., Mebazaa, A., Tomandlová, M., Dastych, M., Gottwaldová, J., Gayat, E.: Natriuretic peptides, nitrite/nitrate and superoxide dismutase have additional value on top of the GRACE score in prediction of one-year mortality and rehospitalisation for heart failure in STEMI patients - Multiple biomarkers prospective cohort study. International Journal of Cardiology 2016; 211, MAY 15 2016): 96-104.

Pokorná, A., Benešová, K., Mužík, J., Búřilová, P., Jarkovský, J., Dušek, L.: Sledování dekubitálních lézí u pacientů s neurologickým onemocněním - analýza Národního registru hospitalizovaných. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79, Supplement 1):

Pokorná, A., Jarkovský, J., Mužík, J., Vasmanská, S., Saibertová, S., Krejčiříková, P.: A new online software tool for pressure ulcer monitoring as an educational instrument for unified nursing assessment in clinical settings. MEFANET Journal 2016; 4(1): 26-32.

Seifertová, M., Jarkovský, J., Vetešníková Šimková, A.: Does the parasite-mediated selection drive the MHC class IIB diversity in wild populations of European chub (Squalius cephalus)? Parasitology Research 2016; 115(4): 1401-1415.

Skřivanová, K., Anderková, Ľ., Brančíková, D., Jarkovský, J., Benešová, K., Elfmarková, N., Svěrák, T., Bendova, M., Peterková, H., Nedved, J., Protivánková, M., Minář, L., Holoubková, E., Dušek, L.: Predicting Vitality Change in Older Breast Cancer Survivors after Primary Treatment – an Approach Based on Using Time-related Difference of Pro-inflammatory Marker C-reactive Protein. Klinická onkologie 2016; 29(1): 52-58.

Svěrák, T., Skřivanová, K., Anderková, Ľ., Bendova, M., Brančíková, D., Elfmarková, N., Peterková, H., Jarkovský, J., Benešová, K., Minář, L., Dušek, L., Nedvěd, J., Protivánková, M.: Screening of Psychological Distress 4.5 Years after Diagnosis in Breast Cancer Patients Compared to Healthy Population. Klinická onkologie 2016; 29(3): 210-215.

Šmardová, J., Lišková, K., Ravčuková, B., Malčíková, J., Hausnerová, J., Svitáková, M., Hrabálková, R., Zlámalíková, L., Staňo Kozubík, K., Blaháková, I., Špeldová, J., Jarkovský, J., Šmarda, J.: Complex analysis of the p53 tumor suppressor in lung carcinoma. Oncology Reports 2016; 35(3): 1859-1867.

Špinar, J., Jarkovský, J., Špinarová, L., Mebazaa, A., Gayat, E., Vítovec, J., Linhart, A., Widimsky, P., Miklik, R., Zeman, K., Belohlavek, J., Malek, F., Felšőci, M., Kettner, J., Ostadal, P., Cihalik, C., Vaclavik, J., Taborsky, M., Dušek, L., Littnero: AHEAD score - Long-term risk classification in acute heart failure. International Journal of Cardiology 2016; 202: 21-26.

Štourač, P., Kosinová, M., Harazim, H., Huser, M., Janků, P., Littnerová, S., Jarkovský, J.: The analgesic efficacy of remifentanil for labour. Systematic review of the recent literature. Biomedical Papers 2016; 160(1): 30-38.

Tesák, M., Kala, P., Jarkovský, J., Poloczek, M., Boček, O., Jerabek, P., Kubková, L., Manousek, J., Špinar, J., Mebazaa, A., Pařenica, J., Cohen-Solal, A.: The value of novel invasive hemodynamic parameters added to the TIMI risk score for short-term prognosis assessment in patients with ST segment elevation myocardial infarction. International Journal of Cardiology 2016; 214: 236-241.

Tichý, M., Knopfová, L., Jarkovský, J., Pekarčíková, L., Veverková, L., Vlček, P., Katolická, J., Čapov, I., Hermanová, M., Šmarda, J., Beneš, P.: Overexpression of c-Myb is associated with suppression of distant metastases in colorectal carcinoma. Tumor Biology 2016; 37(8): 10723-10729.

Toušek, P., Kočka, V., Malý, M., Kozel, M., Petr, R., Hajsl, M., Jarkovský, J., Lisa, L., Buděšínský, T., Widimský, P.: Long-term follow-up after bioresorbable vascular scaffold implantation in STEMI patients: PRAGUE-19 study update. EuroIntervention 2016; 12(1): 23-29.

Toušek, P., Kočka, V., Malý, M., Kozel, M., Robert, P., Hajšl, M., Jarkovský, J., Widimský, P.: Two-year follow-up after bioresorbable vascular scaffold implantation in STEMI patients - Results from PRAGUE-19 study. International Journal of Cardiology 2016; 209: 20-21.

Uvizl, R., Adamus, M., Cerny, V., Dušek, L., Jarkovský, J., Šrámek, V., Matejovic, M., Štourač, P., Kula, R., Maláska, J., Sevcik, P.: Patient survival, predictive factors and disease course of severe sepsis in Czech intensive care units: a multicentre, retrospective, observational study. Biomedical Papers 2016; 160(2): 287-297.

Zlámalíková, L., Moulis, M., Šálek, D., Jarkovský, J., Šmarda, J., Šmardová, J.: Expression of D-type cyclins in mantle cell and diffuse large B-cell lymphomas. Oncology Reports 2016; 35(5): 2673-2680.

2015

Adamová, B., Bednařík, J., Andrašinová, T., Kovaľová, I., Kopáčik, R., Jaborník, M., Keřkovský, M., Jakubcová, B., Jarkovský, J.: Does lumbar spinal stenosis increase the risk of spondylotic cervical spinal cord compression? European Spine Journal 2015; 24(12): 2946-2953.

Adamová, B., Voháňka, S., Dušek, L., Jarkovský, J., Chaloupka, R., Bednařík, J.: Outcomes and their predictors in lumbar spinal stenosis: a 12-year follow-up. European Spine Journal 2015; 24(2): 369-380.

Češková, E., Přikryl, R., Libiger, J., Švancara, J., Jarkovský, J.: Gender differences in the treatment of first-episode schizophrenia: Results from the European First Episode Schizophrenia Trial. Schizophrenia Research 2015; 169(1-3): 303-307.

Dobšák, P., Soška, V., Sochor, O., Jarkovský, J., Nováková, M., Homolka, M., Souček, M., Palanová, P., Lopez-Jimenez, F., Shirai, K.: Increased cardio-ankle vascular index in hyperlipidemic patients without diabetes or hypertension. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis 2015; 22(3): 272-283.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: LI. Yuleovo Q – užitečný nástroj pro srovnávání různých odhadů poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(3): 367-369.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIX. Vzájemná srovnatelnost a aproximace odhadů relativního rizika a poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(1): 100-102.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIII. Atributivní riziko. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(5): 598-600.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : L. Vybrané komentáře k odhadům a interpretaci poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(2): 240-243.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIV. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií – I. Aplikace v různých typech studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(6): 717-720.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LII. Odhad poměru šancí u složitějších tabulek četností. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(4): 491-493.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Májek, O., Koptíková, J.: Biostatistika v molekulární medicíně. In: Slabý, O. (ed.) Molekulární medicína. Praha: Galén, 2015: 179-208. 2015 978-80-7492-121-6

Helánová, K., Littnerová, S., Kubena, P., Ganovská, E., Pavlušová, M., Kubková, L., Jarkovský, J., Pávková Goldbergová, M., Lipková, J., Gottwaldová, J., Kala, P., Toman, O., Dastych, M., Špinar, J., Pařenica, J.: Prognostic impact of neutrophil gelatinase-associated lipocalin and B-type natriuretic in patients with ST-elevation myocardial infarction treated by primary PCI: a prospective observational cohort study. BMJ Open 2015; 5(10): e006872.

Holoubková, E., Skřivanová, K., Nedvěd, J., Jarkovský, J.: Metody hodnocení kvality života u žen s karcinomem prsu – přehled a základní charakteristika. Klinická onkologie 2015; 28(5): 332-337.

Hrazdirová, A., Potrepčiaková, S., Skřičková, J., Jarkovský, J.: Rozdíly v průběhu tuberkulózy u českých nemocných a cizinců. Studia pneumologica et phthiseologica 2015; 75(2): 49-54.

Huser, M., Šmardová, L., Janků, P., Crha, I., Žáková, J., Štourač, P., Jarkovský, J., Mayer, J., Ventruba, P.: Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 2015; 32(8): 1187-1193.

Chrapek, O., Jarkovský, J., Studnička, J., Šín, M., Kolář, P., Jirková, B., Dušek, L., Pitrová, S., Řehák, J.: The efficacy of ranibizumab treatment in clinical practice in patients with the wet form of age-related macular degeneration. The results of the Czech National Registry. Biomedical Papers-Olomouc 2015; 159(3): 407-412.

Chrapek, O., Jarkovský, J., Šín, M., Studnička, J., Kolář, P., Jirková, B., Dušek, L., Pitrová, Š., Řehák, J.: Prognostic factors of early morphological response to treatment with ranibizumab in patients with wet age-related macular degeneration. Journal of Ophthalmology 2015; 2015: 867479.

Kalina, J., Hůlek, R., Borůvková, J., Jarkovský, J., Klánová, J., Dušek, L.: Three levels of R language involvement in global monitoring plan warehouse architecture. In: Denzer, R., Argent, R.M., Schimak, G., Hřebíček, J. (eds.) Environmental Software Systems: Infrastructures, Services and Applications. IFIP Advances in Information and Communication Technology 2015; 448: 426-433. 2015 978-3-319-15994-2

Kluz, K., Pařenica, J., Kubková, L., Littnerová, S., Tomandl, J., Poloczek, M., Toman, O., Tesák, M., Čermáková, Z., Gottwaldová, J., Maňoušek, J., Pávková Goldbergová, M., Špinar, J., Jarkovský, J.: Unstable angina pectoris prior to ST elevation myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention has no influence on prognosis. Biomedical Papers-Olomouc 2015; 159(2): 251-258.

Koblížek, V., Novotná, B., Kočová, E., Popelková, P., Plutinský, M., Zatloukal, J., Dvořák, T., Sobotík, O., Šafránek, P., Šnelerová, B., Heribanová, L., Musilová, P., Majerčiaková, M., Vencálek, T., Hejduk, K., Praus, R., Vytřísalová, M., Hronek, M., Kov: Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN). Studia pneumologica et phthiseologica 2015; 75(1): 20-28.

Linzer, P., Filip, M., Šámal, F., Kremr, J., Šálek, T., Gajdoš, M., Jarkovský, J.: Comparison of biochemical markers of muscle damage and inflammatory response between the open discectomy, microsurgical discectomy, and microsurgical discectomy using tubular retractor. Journal of Neurological Surgery Part A-Central European Neurosurgery 2015; 76(5): 384-391.

Lipový, B., Řihová, H., Jarkovský, J., Kempný, T., Brychta, P.: Spotřeba antibiotik a antimykotik u těžce popálených pacientů vyžadujících intenzivní péči. Klinická farmakologie a farmacie 2015; 29(1): 5-7.

Littnerová, S., Kala, P., Jarkovský, J., Kubková, L., Kluz, K., Kubena, P., Tesák, M., Toman, O., Poloczek, M., Špinar, J., Dušek, L., Pařenica, J.: GRACE score among six risk scoring systems (CADILLAC, PAMI, TIMI, Dynamic TIMI, Zwolle) demonstrated the best predictive value for prediction of long-term mortality in patients with ST-elevation myocardial infarction. PLoS One 2015; 10(4): e0123215.

Littnerová, S., Pařenica, J., Špinar, J., Vítovec, J., Linhart, A., Widimský, P., Jarkovský, J., Miklík, R., Špinarová, L., Zeman, K., Bělohlávek, J., Málek, F., Felšőci, M., Kettner, J., Ošťádal, P., Číhalík, Č., Špác, J., Al-Hiti, H., Fedorco, M., Fojt,: Positive influence of being overweight/obese on long term survival in patients hospitalised due to acute heart failure. PLoS One 2015; 10(2): e0117142.

Minařík, J., Pavlíček, P., Pour, L., Pika, T., Maisnar, V., Špička, I., Jarkovský, J., Krejčí, M., Bačovský, J., Radocha, J., Straub, J., Kessler, P., Wrobel, M., Walterová, L., Sýkora, M., Obernauerová, J., Brožová, L., Gregora, E., Adamová, D., Gumulec,: Subcutaneous bortezomib in multiple myeloma patients induces similar therapeutic response rates as intravenous application but it does not reduce the incidence of peripheral neuropathy. PLoS One 2015; 10(4): e0123866.

Obermannová, R., Dušek, L., Greplová, K., Jarkovský, J., Štěrba, J., Vyzula, R., Demlová, R., Zdražilová-Dubská, L., Valík, D.: Time-course pattern of blood 25-hydroxycholecalciferol is significant predictor of survival outcome in metastatic colorectal cancer: a clinical practice-based study. Neoplasma 2015; 62(6): 958-65.

Petera, J., Dušek, L., Sirák, I., Soumarová, R., Jarkovský, J.: Cancer in the elderly in the Czech Republic. European Journal of Cancer Care 2015; 24(2): 163-178.

Peterková, H., Skřivanová, K., Zamastilová, H., Svěrák, T., Brančíková, D., Elfmarková, N., Anderková, Ľ., Bendová, M., Jarkovský, J., Benešová, K., Minář, L., Nedvěd, J., Holoubková, E., Protivánková, M., Dušek, L.: Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 2015 978-80-210-8042-3

Procházková, D., Jarkovský, J., Haňková, Z., Konečná, P., Benáková, H., Vinohradská, H., Mikušková, A.: Long-term treatment for hyperphenylalaninemia and phenylketonuria: a risk for nutritional vitamin B12 deficiency? Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2015; 28(11-12): 1327-1332.

Roblová, L., Toušek, F. , Toušek, P., Pešl, L., Horák, D., Rokyta, R., Červinka, P., Želízko, M., Janský, P., Aschermann, M., Holm, F., Pechman, V., Jarkovský, J., Widimský, P.: Outcomes of patients hospitalized for suspected acute coronary syndrome, in whom the diagnosis was not confirmed: Results from the CZECH-1 and CZECH-2 registries.. Cor et Vasa 2015; 57(1): e1-e5.

Sandecká, V., Hájek, R., Adam, Z., Špička, I., Ščudla, V., Gregora, E., Radocha, J., Walterová, L., Kessler, P., Adamová, D., Valentová, K., Vonke, I., Ulmanová, L., Starostka, D., Wróbel, M., Brožová, L., Jarkovský, J., Mikulášová, A., Říhová, L., Almáši: Monoklonální gamapatie nejasného významu s nízkým a vysokým stupněm rizika: výstupy z analýz RMG registru České myelomové skupiny pro praxi. Klinická biochemie a metabolismus 2015; 23(2): 53-59.

Sedláčková, L., Jarkovský, J., Kalina, J., Poleszczuk, G., Svobodová, Z.: A negative correlation between mercury content in muscle and body weight in carp from uncontaminated ponds. Czech Journal of Food Science 2015; 33(3): 204-209.

Skřivanová, K., Anderková, Ľ., Brančíková, D., Bendová, M., Elfmarková, N., Svěrák, T., Peterková, H., Jarkovský, J., Benešová, K., Minář, L., Dušek, L.: Vztah kvality života a typu léčby u žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie 2015; 19(1): 25-37.

Skřivanová, K., Brančíková, D., Svěrák, T., Anderková, Ľ., Elfmarková, N., Bendová, M., Peterková, H., Holoubková, E., Jarkovský, J., Benešová, K., Protivánková, M., Minář, L., Dušek, L.: Vztah socioekonomických determinant, sociální opory a průběhu onkologické léčby u českých starších žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie 2015; 19(3): 172-181.

Skřivanová, K., Svěrák, T., Brančíková, D., Jarkovský, J., Benešová, K., Anderková, Ľ., Elfmarková, N., Peterková, H., Bendová, M., Minář, L., Holoubková, E., Nedvěd, J., Protivánková, M., Dušek, L.: Predicting psychological distress after primary oncological treatment in elderly breast cancer survivors: Retrospective study. Praktická gynekologie 2015; 19(4): 210-218.

Šrotová, I., Vlčková, E., Straková, J., Kincová, S., Adamová, B., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.: Validace české verze komplexního protokolu kvantitativního testování senzitivity. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(4): 442-452.

Štourač, P., Bláha, J., Klozová, R., Nosková, P., Seidlová, D., Brožová, L., Jarkovský, J.: Anesthesia for cesarean delivery in the Czech Republic: a 2011 national survey. Anesthesia and Analgesia 2015; 120(6): 1303-1308.

Štourač, P., Bláha, J., Nosková, P., Klozová, R., Seidlová, D., Jarkovský, J., Zelinková, H.: Analgezie u porodu v České republice v roce 2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Česká gynekologie 2015; 80(2): 125-132.

Tomandlová, M., Jarkovský, J., Tomandl, J., Kubková, L., Kala, P., Littnerová, S., Gottwaldová, J., Kubena, P., Ganovská, E., Poloczek, M., Špinar, J., Mueller, Ch., Mebazaa, A., Pávková Goldbergová, M., Pařenica, J.: Prognostic value of pentraxin-3 level in patients with STEMI and its relationship with heart failure and markers of oxidative stress. Disease Markers 2015; 2015: 159051.

Vyskočilová, K., Špinarová, L., Špinar, J., Mikušová, T., Vítovec, J., Málek, J., Málek, F., Linhart, A., Fedorco, M., Widimský, P., Číhalík, Č., Pařenica, J., Littnerová, S., Jarkovský, J.: Prevalence and clinical significance of liver function abnormalities in patients with acute heart failure. Biomedical Papers-Olomouc 2015; 159(3): 429-436.

Weber, P., Meluzínová, H., Matějovská Kubešová, H., Polcarová, V., Jarkovský, J., Bielaková, K., Weberová, D.: Geriatric giants - contemporary occurrence in 12,210 in-patients. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy 2015; 116(7): 408-416.

2014

Blaha, M., Kala, P., Klimeš, D., Jarkovský, J., Branny, M., Šťástek, J., Vojáček, J., Kočka, V., Želízko, M., Červinka, P., Mates, M., Němec, P., Dušek, L.: Czech TAVI Registry – technické zajištění multicentrického sběru parametrických dat. Intervenční a akutní kardiologie 2014; 13(1): 11-14.

Branny, M., Branny, P., Januška, J., Hudec, M., Kluzová, K., Kufová, P., Sknouril, L., Jarkovský, J., Blaha, M., Kala, P.: Differences in long-term outcome after femoral, subclavian and aortic approach to transcatheter aortic valve implantation (TAVI). Experimental & Clinical Cardiology 2014; 20(8): 2658-2671.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích – II. Zdroj dat jako zavádějící faktor. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(2): 256-260.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích - III. Spojitá data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(3): 389-392.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVII. Modelové příklady spojování výsledků vzájemně nezávislých asociačních studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(5): 651-653.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVIII. "Rare disease assumption" v asociačních studiích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(6): 784-786.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIII. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích - I. Kategoriální data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(1): 125-129.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVI. Různé typy observačních studií nesou různá rizika zkreslení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(4): 519-523.

Felšőci, M., Holická, M., Pařenica, J., Jarkovský, J., Miklík, R., Hořáková, K., Špinar, J.: Why some patients with acute coronary syndrome hospitalized in a university tertiary centre do not undergo coronary angiography? Results from the AHEAD-ACS registry. Cor et Vasa 2014; 56(4): e369-e375.

Jansa, P., Jarkovský, J., Al-Hiti, H., Popelová, J., Ambroz, D., Zatočil, T., Votavová, R., Poláček, P., Marešová, J., Aschermann, M., Brabec, P., Dušek, L., Linhart, A.: Epidemiology and long-term survival of pulmonary arterial hypertension in the Czech Republic: a retrospective analysis of a nationwide registry. BMC Pulmonary Medicine 2014; 14: 45.

Kadlec, B., Skřičková, J., Merta, Z., Dušek, L., Jarkovský, J.: The incidence and predictors of thromboembolic events in patients with lung cancer. The Scientific World Journal 2014; 2014: 125706.

Kala, P., Němec, P., Malik, P., Ondrášek, J., Třetina, M., Pokorný, P., Jarkovský, J., Blaha, M.: Vliv zkušenosti na výsledky katetrové implantace aortální chlopně v léčbě významné aortální stenózy. Vnitřní lékařství 2014; 60(4): 316-321.

Kalina, J., Jarkovský, J., Dušek, L., Klánová, J., Borůvková, J., Šnábl, I., Šmíd, R.: Time series assessment in the era of Stockholm Convention & GMP. http://www.genasis.cz/time-series/ 2014

Kalina, J., Klánová, J., Dušek, L., Harner, T., Borůvková, J., Jarkovský, J.: GENASIS: Global ENvironmental ASsessment Information System (GENASIS) computational tools. https://cran.r-project.org/web/packages/genasis/index.html 2014

Kočka, V., Malý, M., Toušek, P., Buděšínský, T., Lisa, L., Prodanov, P., Jarkovský, J., Widimský, P.: Bioresorbable vascular scaffolds in acute ST-segment elevation myocardial infarction: a prospective multicentre study 'Prague 19'. European Heart Journal 2014; 35(12): 787-794.

Kubiczková, L., Kryukov, F., Slabý, O., Kryukova, E.V., Jarkovský, J., Nekvindová, J., Radová, L., Grešliková, H., Kuglík, P., Vetešníková, E., Pour, L., Adam, Z., Ševčíková, S., Hájek, R.: Circulating serum microRNAs as novel diagnostic and prognostic biomarkers for multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance. Haematologica 2014; 99(3): 511-518.

Kuricová, K., Dvořáková, V., Pácal, L., Bartáková, V., Brožová, L., Jarkovský, J., Kaňková, K.: NOS3 894G> T polymorphism is associated with progression of kidney disease and cardiovascular morbidity in type 2 diabetic patients: NOS3 as a modifier gene for diabetic nephropathy?. Kidney and Blood Pressure Research 2014, 38(1): 92-98.

Nedbálková, M., Svojanovský, J., Trnavský, K., Kuman, M., Jarkovský, J., Karpíšek, M., Souček, M.: Metabolický syndrom po transplantaci ledviny. Vnitřní lékařství 2014; 60(3): 196-204.

Novotná, B., Koblížek, V., Zatloukal, J., Plutinský, M., Hejduk, K., Zbožínková, Z., Jarkovský, J., Sobotík, O., Dvořák, T., Šafránek, P.: Czech multicenter research database of severe COPD. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014; 2014(9): 1265-1274.

Pařenica, J., Maláska, J., Jarkovský, J., Helánová, K., Jabandžiev, P., Michálek, J., Veselková, Z., Littnerová, S., Kubková, L., Gál, R., Ševčík, P., Pávková Goldbergová, M., Litzman, J., Čermáková, Z., Špinar, J.: Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST. Vnitřní lékařství 2014; 60(2): 114-122.

Pávková Goldbergová, M., Němec, P., Lipková, J., Jarkovský, J., Gatterová, J., Ambrozková, D., Vašků, A., Souček, M., Pávek, N.: Relation of IL-6, IL-13 and IL-15 gene polymorphisms to the rheumatoid factors, anti-CCP and other measures of rheumatoid arthritis activity.. International journal of Immunogenetics 2014; 41(1): 34-40.

Přikryl, R., Ustohal, L., Přikrylová Kučerová, H., Kašpárek, T., Jarkovský, J., Hublová, V., Mayerová, M., Češková, E.: Repetitive transcranial magnetic stimulation reduces cigarette consumption in schizophrenia patients. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2014; 49: 30-35.

Staník, M., Čapák, I., Macík, D., Vašina, J., Lžičařová, E., Jarkovský, J., Šustr, M., Miklánek, D., Doležel, J.: Sentinel lymph node dissection combined with meticulous histology increases the detection rate of nodal metastases in prostate cancer. International Urology and Nephrology 2014; 46(8): 1543-1549.

Svoboda, J., Felšőci, M., Littnerová, S., Pařenica, J., Pavlušová, M., Jarkovský, J., Špinar, J.: Acute heart failure in pre-hospital care. Results from CARE PRE-H registry. Experimental and Clinical Cardiology 2014; 20(8): 3604-3620.

Svoboda, J., Felšőci, M., Littnerová, S., Pařenica, J., Pavlušová, M., Jarkovský, J., Špinar, J.: Profil nemocných s akutním srdečním selháním léčených v přednemocníční péči. Kardiologická revue - Interní medicína 2014; 16(5): 386-390.

Špinar, J., Vítovec, J., Souček, M., Špinarová, L., Lábrová, R., Šišáková, M., Jarkovský, J., Špác, J., Ondrejková, A.: The First Registry. Comparison of anticoagulant treatment in patients with atrial fibrillation. Experimental and Clinical Cardiology 2014; 20(1): 662-673.

Štourač, P., Bláha, J., Nosková, P., Klozová, R., Seidlová, D., Jarkovský, J., Zelinková, H.: Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie.. Anesteziologie a intenzivní medicína 2014; 25(5): 341-347.

Štourač, P., Kuchařová, E., Křikava, I., Malý, R., Kosinová, M., Harazim, H., Smékalová, O., Bártíková, I., Štoudek, R., Janků, P., Huser, M., Wágnerová, K., Haklová, O., Hakl, L., Schwarz, D., Zelinková, H., Littnerová, S., Jarkovský, J., Gál, R., Ševčík: Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie 2014; 79(5): 363-370.

Toušek, P., Toušek, F., Horák, D., Červinka, P., Rokyta, R., Pešl, L., Jarkovský, J., Widimský, P.: The incidence and outcomes of acute coronary syndromes in a central European country: Results of the CZECH-2 registry. International Journal of Cardiology 2014; 173(2): 204-208.

Uhlík, J., Šimůnková, P., Žaloudíková, M., Partlová, S., Jarkovský, J., Vajner, L.: Airway wall remodeling in young and adult rats with experimentally provoked bronchial asthma. International Archives of Allergy and Immunology 2014; 164(4): 289-300.

Václavík, J., Sedlák, R., Jarkovský, J., Kociánová, E., Táborský, M.: Effect of spironolactone in patients with resistant arterial hypertension in relation to age and sex: Insights from the ASPIRANT trial. Biomedical Papers–Olomouc 2014; 158(3): 384-390.

Václavík, J., Sedlák, R., Jarkovský, J., Kociánová, E., Táborský, M.: Effect of spironolactone in resistant arterial hypertension: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial (ASPIRANT-EXT). Medicine 2014; 93(27): e162.

Václavík, J., Špinar, J., Vindiš, D., Vítovec, J., Widimslý, P., Číhalík, Č., Linhart, A., Málek, F., Táborský, M., Dušek, L., Jarkovský, J., Fedorco, M., Felšőci, M., Miklík, R., Pařenica, J.: ECG in patients with acute heart failure can predict in-hospital and long-term mortality. Internal and Emergency Medicine 2014; 9(3): 283-291.

Vaňásek, J., Odrážka, K., Doležel, M., Dušek, L., Jarkovský, J., Hlávka, A., Valentová, E., Kolářová, I: Searching for an appropriate image-guided radiotherapy method in prostate cancer – implications for safety margin. Tumori 2014; 100(5): 518-523.

Veverková, L., Jarkovský, J., Žák, J., Reška, M., Konečný, J., Vlček, P., Čapov, I.: Outcome of negative pressure wound therapy with different devices. Wound Medicine 2014; 6): 15-17.

Vyskočilová, K., Špinarová, L., Špinar, J., Vítovec, J., Littnerová, S., Mikušová, T., Pařenica, J., Jarkovský, J.: Prognostický význam elevace funkčních jaterních testů u akutních koronárních syndromů s manifestním srdečním selháním. Kardiologická revue - Interní medicína 2014; 16(1): 25-30.

Widimský, P., Hricák, V., Jarkovský, J., Zbožínková, Z., Littnerová, S., Klimeš, D., Hýblová, L., Fraňová, B.: Antiplatelet therapy in patients after an acute coronary syndrome: comparison of the Czech and Slovak Republics results of the ATHRO registry. Cor et Vasa 2014; 56(4): e320-e324.

2013

Bednářová, Z., Kuta, J., Kohút, L., Machát, J., Klánová, J., Holoubek, I., Jarkovský, J., Dušek, L., Hilscherová, K.: Spatial patterns and temporal changes of heavy metal distributions in river sediments in a region with multiple pollution sources. Journal of Soils and Sediments 2013; 13(7): 1257-1269.

Dementyeva, E., Kryukov, F., Kubiczková, L., Němec, P., Ševčíková, S., Ihnatová, I., Jarkovský, J., Minarik, J., Stefanikova, Z., Kuglík, P., Hájek, R.: Clinical implication of centrosome amplification and expression of centrosomal functional genes in multiple myeloma. Journal of Translational Medicine 2013; 11(): 7.

Dobšíková, R., Blahová, J., Mikulíková, I., Modrá, H., Prášková, E., Svobodová, Z., Škorič, M., Jarkovský, J.: The effect of oyster mushroom beta-1.3/1.6-D-glucan and oxytetracycline antibiotic on biometrical, haematological, biochemical, and immunological indices, and histopathological changes in common carp (Cyprinus carpio L.). Fish & Shellfish Immunology 2013; 35(6): 1813-1823.

Doležel, J., Capak, I., Valík, D., Miklanek, D., Macík, D., Pacal, M., Staník, M., Jarkovský, J.: Effect of ureterointestinal anastomosis on renal function and morbidity in intestinal urinary diversion. Scandinavian Journal of Urology 2013; 47(3): 225-229.

Dušek, L., Klánová, J., Jarkovský, J., Gregor, J., Hůlek, R., Holoubek, I., Hřebíček, J.: Estimating impacts of environmental interventions in monitoring programs requires conceptual data models and robust statistical processing. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 204-221. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Dušek, L., Klánová, J., Jarkovský, J., Hůlek, R., Borůvková, J.: Methodology of data collection, management, analysis, and reporting under the Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants. Masarykova univerzita, 2013. 2013

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XLII. Simpsonův paradox a faktory modifikující účinek v analýze asociačních studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(6): 783-787.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XLI. Simpsonův paradox. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(5): 655-656.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XL. Studium vlivu zavádějících faktorů; na odhad poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(4): 519-523.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIX. Statistické nástroje pro posouzení homogenity a korekci odhadů poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(3): 374-378.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVIII. Možnosti grafického znázornění výstupů asociačních analýz kontingenčních tabulek. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(2): 251-256.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVII. Statistické testy srovnávající odhady poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(1): 114-118.

Gregor, J., Hůlek, R., Jarkovský, J., Borůvková, J., Kalina, J., Šebková, K., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L.: Tools for collection, analysis and visualization of data from the Stockholm Convention Global Monitoring Plan on Persistent Organic Pollutants. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 222-229. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Gřiva, M., Jarkovský, J., Brázdilová, P.: Stav nutrice u pacientů na kardiologickém lůžkovém oddělení krajské nemocnice. Cor et Vasa 2013; 55(5): 544-551.

Halamková, J., Kiss, I., Pavlovský, Z., Tomášek, J., Jarkovský, J., Cech, Z., Bednářová, D., Tuček, S., Hanáková, L., Moulis, M., Zavřelová, J., Man, M., Benda, P., Robek, O., Kala, Z., Penka, M.: Clinical impact of PAI 1 4G/5G gene polymorphism in colorectal carcinoma patients. Neoplasma 2013; 60(2): 151-159.

Hůlek, R., Jarkovský, J., Borůvková, J., Kalina, J., Gregor, J., Šebková, K., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L.: Global Monitoring Plan of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: visualization and on-line analysis of data from the monitoring reports. Masarykova univerzita, 2013 2013

Hůlek, R., Jarkovský, J., Kubásek, M., Gregor, J., Hřebíček, J., Dušek, L., Klánová, J., Šebková, K., Borůvková, J., Holoubek, I.: GENASIS system architecture on the way from environmental data repository towards a research infrastructure. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 230-239. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Hůlek, R., Kalina, J., Dušek, L., Jarkovský, J.: Integration of R statistical environment into ICT infrastructure of GMP and GENASIS. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 240-252. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Hutyra, M., Skála, T., Kamínek, M., Horák, D., Köcher, M., Tudos, Z., Jarkovský, J., Přeček, J., Táborský, M.: Speckle tracking echocardiography derived systolic longitudinal strain is better than rest single photon emission tomography perfusion imaging for nonviable myocardium identification. Biomedical Papers 2013; 157(1): 44531.

Chrapek, O., Šín, M., Jirková, B., Jarkovský, J., Řehák, J.: Anatomické výsledky kryochirurgických operací při rhegmatogenním odchlípení sítnice, naše zkušenosti. Česká a slovenská oftalmologie 2013; 69(4): 164-168.

Jarkovský, J., Dušek, L., Kubásek, M., Hůlek, R., Gregor, J., Hřebíček, J., Klánová, J., Šebková, K., Borůvková, J., Holoubek, I.: GENASIS: on-line data browser for environmental monitoring and associated information systems. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 253-261. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Kala, P., Třetina, M., Poloczek, M., Ondrášek, J., Malík, P., Pokorný, P., Pařenica, J., Špinar, J., Jarkovský, J., Littnerová, S., Němec, P.: Quality of life after transcatheter aortic valve implantation and surgical replacement in high-risk elderly patients. Biomedical Papers 2013; 157(1): 75-80.

Kameník, L., Sedloň, P., Hnátek, T., Krčová, E., Jarkovský, J., Littnerová, S., Táborský, M.: Optimizing the pacing site in the ventricular septum by fluoroscopy and morphology of the paced QRS complex. Biomedical Papers 2013; 157(1): 56-63.

Kružíková, K., Kensová, R., Sedláčková, L., Jarkovský, J., Poleszczuk, G., Svobodová, Z.: The correlation between fish mercury liver/muscle ratio and high and low levels of mercury contamination in Czech localities. International Journal of Electrochemical Science 2013; 8(1): 45-56.

Kryukov, F., Dementyeva, E.V., Kubiczková, L., Jarkovský, J., Brožová, L., Petrík, J., Němec, P., Ševčíková, S., Minarik, J., Stefanikova, Z., Kuglík, P., Hájek, R.: Cell cycle genes co-expression in multiple myeloma and plasma cell leukemia. Genomics 2013; 102(4): 243-249.

Kryukov, F., Němec, P., Dementyeva, E., Kubiczková, L., Ihnatová, I., Budinská, E., Jarkovský, J., Ševčíková, S., Kuglík, P., Hájek, R.: Molecular heterogeneity and centrosome-associated genes in multiple myeloma. Leukemia & Lymphoma 2013; 54(9): 1982-1988.

Littnerová, S., Jarkovský, J., Pařenica, J., Pavlík, T., Špinar, J., Dušek, L.: Proč používat propensity skóre v observačních studiích?. Cor et Vasa 2013; 55(4): 483-490.

Ludka, O., Štípal, R., Šenkyříková, M., Musil, V., Trna, J., Jarkovský, J., Dušek, L., Špinar, J.: Význam stanovení BNP při přijetí a při propuštění u pacientů hospitalizovaných pro akutní dekompenzaci chronického systolického srdečního selhání. Cor et Vasa 2013; 55(4): 379-386.

Maláska, J., Slezák, M., Schwarz, D., Jarkovský, J., Adamus, M., Cvachovec, K., Černý, V., Dostál, P., Fořtová, M., Havel, E., Herold, I., Kasal, E., Kula, R., Maňák, J., Matějovič, M., Nalos, D., Pařízková, R., Sobáňová, A., Šrámek, V., Tichý, J., Turek,: Léčba těžke sepse na pracovištích intenzivní péče v České republice – pilotní výsledky projektu EPOSS. Vnitřní lékařství 2013; 59(11): 962-970.

Minařík, J., Sandecká, V., Maisnar, V., Gregora, E., Špička, I., Starostka, D., Plonková, H., Jarkovský, J., Walterová, L., Wrobel, M., Adamová, D., Pika, T., Melicharová, H., Pour, L., Radocha, J., Pavlíček, P., Štraub, J., et al.: 10 years of experience with thalidomide in multiple myeloma patients: Report of the Czech Myeloma Group. Leukemia Research 2013; 37(9): 1063-1069.

Pařenica, J., Špinar, J., Vítovec, J., Widimský, P., Linhart, A., Fedorco, M., Vaclavík, J., Miklík, R., Felšőci, M., Horáková, K., Čihalík, Č., Málek, F., Špinarová, L., Bělohlávek, J., Kettner, J., Zeman, K., Dušek, L., Jarkovský, J.: Long-term survival following acute heart failure: The Acute Heart Failure Database Main registry (AHEAD Main). European Journal of Internal Medicine 2013; 24(2): 151-160.

Paulová, H., Stračina, T., Jarkovský, J., Nováková, M., Táborská, E.: Hydroxyl radicals’ production and ECG parameters during ischemia and reperfusion in rat, guinea pig and rabbit isolated heart. General Physiology and Biophysics 2013; 32(2): 221-228.

Pirracchio, R., Pařenica, J., Rigon, M.R., Chevret, S., Špinar, J., Jarkovský, J., Zannad, F., Alla, F., Mebazaa, A.: The effectiveness of inodilators in reducing short term mortality among patient with severe cardiogenic shock: a propensity-based analysis. PLoS One 2013; 8(8): e71659.

Procházková, D., Jarkovský, J., Vinohradská, H., Konečná, P., Machačová, L., Doležel, Z.: Controlled diet in phenylketonuria and hyperphenylalaninemia may cause serum selenium deficiency in adult patients: the Czech experience. Biological Trace Element Research 2013; 154(2): 178-184.

Říhová, B., Pařenica, J., Jarkovský, J., Miklík, R., Šulcová, A., Littnerová, S., Felšőci, M., Kala, P., Špinar, J.: Cardiology department hospitalization costs in patients with acute heart failure vary according to the etiology of the acute heart failure: Data from the AHEAD Core registry 2005–2009. Cor et Vasa 2013; 55(1): 15-23.

Sepši, M., Křivan, L., Kozák, M., Šebo, M., Poloczek, M., Jarkovský, J., Rybka, L., Kubková, L., Vlašínová, J., Špinar, J.: Optimalizace srdeční resynchronizační léčby u non-responderů. Cor et Vasa 2013; 55(4): 387-395.

Smetana, J., Beránková, K., Zaoralová, R., Němec, P., Grešliková, H., Kupská, R., Mikulášová, A., Fröhlich, J., Ševčíková, S., Zahradová, L., Krejčí, M., Sandecká, V., Almaši, M., Kaisarová, P., Melicharová, H., Adam, Z., Penka, M., Jarkovský, J., Jurczys: Gain(1)(q21) is an unfavorable genetic prognostic factor for patients with relapsed multiple myeloma treated with thalidomide but not for those treated with bortezomib. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia 2013; 13(2): 123-130.

Snopková, S., Pohanka, M., Polák, P., Havlíčková, K., Jarkovský, J., Moulis, M., Štroblová, H., Husa, P.: Acute toxoplasmosis-etiological factor for development of Hodgkin’s lymphoma?. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2013; 45(12): 953-956.

Soška, V., Frantisova, M., Dobšák, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Nováková, M., Shirai, K., Fajkusová, L., Freiberger, T.: Cardio-ankle vascular index in subjects with dyslipidaemia and other cardiovascular risk factors. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis 2013; 20(5): 443-451.

Šlaisová, R., Benda, K., Jarkovský, J., Petrášová, H., Szturz, P., Válek, V.: Contrast-enhanced ultrasonography compared to gray-scale and power doppler in the diagnosis of peripheral lymphadenopathy. European Journal of Radiology 2013; 82(4): 693-698.

Švancara, J., Šnábl, I., Šustr, R., Jarkovský, J., Andrýsková, L., Matoušková, P., Novotná, M., Gregor, J., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L.: Zdravotní a sociální ukazatele české populace a vybrané ukázky z dat studie ELSPAC (1991–2012). Masarykova univerzita, 2013 2013

Táborský, M., Říhová, D., Mráz, T., Mandysová, E., Vlašínová, J., Kameník, L., Novák, M., Neužil, P., Jarkovský, J., Littnerová, S.: TUGENDHAT: a pilot randomized study on effects of biventricular pacing in patients with bradycardia pacing indication and normal systolic function on heart failure, atrial fibrillation and quality of life (results of 12 month follow-up). Bratislava Medical Journal 2013; 114(6): 323-329.

Tomčíková, D., Felšőci, M., Špinar, J., Miklík, R., Mikušová, T., Vítovec, J., Špinarová, L., Widimský, P., Linhart, A., Bělohlávek, J., Fedorco, M., Čihalík, Č., Málek, F., Bambuch, M., Vaclavik, J., Kettner, J., Jarkovský, J., Dušek, L., Pařenica, J.: Risk of in-hospital mortality identified according to the typology of patients with acute heart failure: Classification tree analysis on data from the Acute Heart Failure Database-Main registry. Journal of Critical Care 2013; 28(3): 250-258.

Václavík, J., Sedlák, R., Jarkovský, J., Kociánová, E., Táborský, M.: The effect of spironolactone in patients with resistant arterial hypertension in relation to baseline blood pressure and secondary causes of hypertension. Biomedical Papers 2013; 157(1): 50-55.

Vaňásek, J., Odrážka, K., Doležel, M., Kolářová, I., Jarkovský, J., Pavlík, T., Hlávka, A., Dušek, L.: Statistical analysis of dose-volume profiles and its implication for radiation therapy planning in prostate carcinoma. International Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics 2013; 86(4): 769-776.

Vaňásek, J., Odrážka, K., Dušek, L., Jarkovský, J., Michálek, R., Chrobok, V., Doležel, M., Kolářová, I.: Experience with intensity-modulated radiotherapy in the treatment of head and neck cancer. Journal of BUON 2013; 18(4): 970-976.

Žourková, A., Slanař, O., Jarkovský, J., Palčíková, I., Pindurová, E., Cvanová, M.: MDR1 in paroxetine-induced sexual dysfunction. Journal of Sex and Marital Therapy 2013; 39(1): 71-78.

2012

Bělohlávek, J., Kučera, K., Jarkovský, J., Franěk, O., Pokorná, M., Danda, J., Skřipský, R., Kandrnal, V., Balík, M., Kunštýř, J., Horák, J., Šmíd, O., Valášek, J., Mrázek, V., Schwarz, Z., Linhart, A.: Hyperinvasive approach to out-of hospital cardiac arrest using mechanical chest compression device, prehospital intraarrest cooling, extracorporeal life support and early invasive assessment compared to standard of care. A randomized parallel groups compa Journal of Translational Medicine 2012; 10(): 163.

Büchler, T., Dušek, P., Brisuda, A., Šimonová, K., Fencl, P., Jarkovský, J., Babjuk, M., Abrahámová, J.: Positron emission tomography and clinical predictors of survival in primary extragonadal germ cell tumors. Klinická onkologie 2012; 25(3): 178-183.

Büchler, T., Simonová, K., Fencl, P., Jarkovský, J., Abrahámová, J.: Clinical outcomes of patients with nonseminomatous germ cell tumours and negative postchemotherapy positron emission tomography. Cancer Investigation 2012; 30(6): 487-492.

Divišová, Š., Vlčková, E., Hnojčíková, M., Němec, M., Dubový, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bělobrádková, J., Bednařík, J.: Validita a prediktivní hodnota skríningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(5): 562-572.

Divišová, Š., Vlčková, E., Hnojčíková, M., Škorňa, M., Němec, M., Dubový, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bělobrádková, J., Bednařík, J.: Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. Journal of the Peripheral Nervous System 2012; 17(3): 341-350.

Dobšák, P., Tomandl, J., Špinarová, L., Vítovec, J., Dušek, L., Nováková, M., Jarkovský, J., Krejčí, J., Hude, P., Honek, T., Siegelová, J., Homolka, P.: Effects of neuromuscular electrical stimulation and aerobic exercise training on arterial stiffness and autonomic functions in patients with chronic heart failure. Artificial Organs 2012; 36(10): 920-930.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXI. Bayesovská vs klasická statistika v medicínských aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(1): 103-107.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXII. Bayesovská vs klasická statistika v klinických aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(2): 255-258.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIII. Bayesovská statistika v klinických a neurovědních aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(3): 383-388.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIV. Bayesovské sítě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(4): 504-507.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXV. Rozlišujme poměr šancí a relativní riziko. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(5): 642-645.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVI. Hodnocení statistické významnosti poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(6): 764-767.

Felšőci, M., Pařenica, J., Miklík, R., Jarkovský, J., Špinar, J.: Vliv věku, krevního tlaku, body mass indexu, základních laboratorních parametrů a ejekční frakce levé komory na hospitalizační mortalitu hypertoniků s akutním srdečním selháním. Cardiology Letters 2012; 21(4): 288-294.

Felšőci, M., Pařenica, J., Špinar, J., Vítovec, J., Widimský, P., Linhart, A., Vaclavik, J., Málek, F., Bambuch, M., Miklík, R., Špinarová, L., Bělohlávek, J., Čihalík, Č., Jarkovský, J.: Impact of antecedent hypertension on outcomes in patients hospitalized with severe forms of acute heart failure. Acta Cardiologica 2012; 67(5): 515-523.

Helánová, K., Pařenica, J., Jarkovský, J., Dostalová Kopečná, L., Littnerová, S., Klabenešová, I., Čermáková, Z., Lokaj, P., Kala, P., Poloczek, M., Toman, O., Gimunová, O., Maláska, J., Špinar, J.: Elevace proteinu S-100B u pacientů s akutním koronárním syndromem po resuscitaci je prediktorem nepříznivé neurologické prognózy. Vnitřní lékařství 2012; 58(4): 266-272.

Helánová, K., Špinar, J., Jarkovský, J., Felšőci, M., Miklík, R., Pařenica, J.: Kardiorenální syndrom u pacientů s akutním srdečním selháním. Kardiologická revue 2012; 14(4): 240-245.

Hruban, L., Janků, P., Ventruba, P., Paúrová, L., Ťápalová, V., Haraštová, A., Huser, M., Gerychová, R., Hodická, Z., Jarkovský, J.: Vedení porodu po předchozím císařském řezu, analýza výsledků z let 2007–2010. Česká gynekologie 2012; 77(2): 127-132.

Jarkovský, J., Dušek, L., Kubásek, M., Klánová, J., Hůlek, R., Gregor, J., Šebková, K., Borůvková, J., Hřebíček, J., Holoubek, I.: On-line data browser for environmental monitoring and associated information systems. Masarykova univerzita, 2012 2012

Jarkovský, J., Pařenica, J., Miklík, R., Pávková Goldbergová, M., Kala, P., Malásková, L., Čermáková, Z., Poloczek, M., Vytiska, M., Kubková, L., Helánová, K., Pařenicová, I., Littnerová, S., Dostálová, L., Kubena, P., Vašků, A., Špinar, J.: Determinants of invasively measured aortic pulse pressure and its relationship with B-type natriuretic peptides in stable patients with preserved left ventricular systolic function.. European Journal of Cardiovascular Medicine 2012; 2(1): 32-40.

Kala, P., Kaňovský, J., Rokyta, R., Šmíd, M., Pospíšil, J., Knot, J., Roháč, F., Poloczek, M., Ondrúš, T., Holická, M., Špinar, J., Jarkovský, J., Dušek, L.: Age – related treatment strategy and long-term outcome in acute myocardial infarction patients in the PCI era. BMC Cardiovascular Disorders 2012; 12(): 31.

Komprdová, K., Komprda, J., Sáňka, M., Hájek, O., Hůlek, R., Jarkovský, J.: Prostorové modelování koncentrací a zásob pesticidů. Masarykova univerzita, 2012 2012

Lipový, B., Fiamoli, M., Gregorová, N., Řihová, H., Jarkovský, J., Cvanová, M., Suchánek, I., Brychta, P.: Epidemiologie kritických popálenin na jižní Moravě. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca 2012; 79(4): 370-375.

Lokaj, P., Pařenica, J., Pávková Goldbergová, M., Helánová, K., Miklík, R., Kubena, P., Pařenicová, M., Jarkovský, J., Littnerová, S., Vašků, A., Špinar, J.: Pulse pressure in clinical practice. European Journal of Cardiovascular Medicine 2012; 2(1): 66-68.

Málek, F., Ošťádal, P., Pařenica, J., Jarkovský, J., Vítovec, J., Widimský, P., Linhart, A., Fedorco, M., Coufal, Z., Miklík, R., Krűger, A., Vondráková, D., Špinar, J.: Uric acid, allopurinol therapy, and mortality in patients with acute heart failure — results of the Acute HEart FAilure Database registry. Journal of Critical Care 2012; 27(6): 737.e11-24.

Matušková, V., Kolář, P., Vysloužilová, D., Vlková, E., Dušek, L., Kandrnal, V., Jarkovský, J., Uher, M.: Ranibizumab v léčbě vlhké formy VMPD - dvouleté výsledky léčby z registru AMADEuS. Česká a slovenská oftalmologie 2012; 68(5): 171-177.

Mičánková Adamová, B., Voháňka, S., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.: Prediction of long-term clinical outcome in patients with lumbar spinal stenosis. European Spine Journal 2012; 21(12): 2611-2619.

Navrátilová, M., Jarkovský, J., Češková, E., Vašků, A., Leonard, B., Sobotka, L.: Influence of nutritional support on nutritional and mental status in dementia patients with Alzheimer`s disease: comparative and intervention study. In: Malnutrition: Risk Factors, Health Effects and Prevention. New York: Nova Science Publishers, 2012: 101-117. 2012 ISBN 978-1-62100-351-9

Navrátilová, M., Jarkovský, J., Tůmová, J., Hamrová, M., Sobotka, L., Leonard, B.: Relationship of the blood pressure and nutritional state of the patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa: the study of 117 patients in the 5 years study. In: Malnutrition: Risk Factors, Health Effects and Prevention. New York: Nova Science Publishers, 2012: 119-140. 2012 ISBN 978-1-62100-351-9

Pařenica, J., Maláska, J., Jarkovský, J., Lipková, J., Dastych, M., Helánová, K., Litzman, J., Tomandl, J., Littnerová, S., Ševčíková, J., Gál, R., Ševčík, P., Špinar, J., Pávková Goldbergová, M.: Soluble ST2 levels in patients with cardiogenic and septic shock are not predictors of mortality. Experimental & Clinical Cardiology 2012; 17(4): 205-209.

Pařenica, J., Němec, P., Tomandl, J., Ondrášek, J., Pávková Goldbergová, M., Třetina, M., Jarkovský, J., Littnerová, S., Poloczek, M., Pokorný, P., Špinar, J., Čermáková, Z., Miklík, R., Malík, P., Peš, O., Lipková, J., Tomandlová, M., Kala, P.: Prognostic utility of biomarkers in predicting of one- year outcomes in patients with aortic stenosis treated with transcatheter or surgical aortic valve implantation. PLOS ONE 2012; 7(12): e48851.

Pávková Goldbergová, M., Pařenica, J., Jarkovský, J., Kala, P., Poloczek, M., Maňoušek, J., Kluz, K., Kubková, L., Littnerová, S., Tesák, M., Toman, O., Pávek, N., Čermáková, Z., Tomandl, J., Vašků, A., Špinar, J.: The association between levels of tissue inhibitor of metalloproteinase-1 with acute heart failure and left ventricular dysfunction in patients with ST elevation myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervention. Genetic Testing and Molecular Biomarkers 2012; 16(10): 1172-1178.

Pávková Goldbergová, M., Pávek, N., Lipková, J., Jarkovský, J., Štouračová, M., Gatterová, J., Vašků, A., Souček, M., Němec, P.: Circulating cytokine pattern and factors describing rheumatoid arthritis: IL-15 as one of the biomarkers for RA?. Biomarkers 2012; 17(7): 655-667.

Procházková, D., Kolbová, L., Jarkovský, J., Vinohradská, H., Konečná, P., Doležel, Z.: Vyšetření sérové koncentrace prealbuminu a selenu ke sledování nutričního stavu pacientů s fenylketonurií a hyperfenylalaninemií. Česko-slovenská pediatrie 2012; 67(3): 170-177.

Ryska, M., Dušek, L., Pohnán, R., Bunganič, B., Bieberová, L., Ryska, O., Loveček, M., Jon, B., Rupert, K., Krejčí, M., Jarkovský, J.: Kvalita života je důležitým faktorem indikační rozvahy u nemocných s pokročilým karcinomem pankreatu – multicentrická prospektivní studie. Rozhledy v chirurgii 2012; 91(4): 199-208.

Schwarz, D., Jarkovský, J., Štourač, P., Harazim, H., Maláska, J., Ševčík, P., Dušek, L.: Advanced clinical case player for data-driven education based on real severe sepsis cases. In: MEFANET 2012, 2012: 72-78. 2012 ISBN 978-80-904731-3-3.

Smilek, P., Neuwirthová, J., Jarkovský, J., Dušek, L., Rottenberg, J., Kostřica, R., Srovnal, J., Hajdúch, M., Drábek, J., Klozar, J.: Epidermal growth factor receptor (EGFR) expression and mutations in the EGFR signaling pathway in correlation with anti-EGFR therapy in head and neck squamous cell carcinomas. Neoplasma 2012; 59(5): 508-515.

Soška, V., Dobšák, P., Dušek, L., Shirai, K., Jarkovský, J., Nováková, M., Brhel, P., Šťastná, J., Fajkusová, L., Freiberger, T., Yambe, T.: Cardio-ankle vascular index in heterozygous familial hypercholesterolemia. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis 2012; 19(5): 453-461.

Soška, V., Jarkovský, J., Ravčuková, B., Tichý, L., Fajkusová, L., Freiberger, T.: The logarithm of the triglyceride/HDL-cholesterol ratio is related to the history of cardiovascular disease in patients with familial hypercholesterolemia. Clinical Biochemistry 2012; 45(): 96-100.

Špinarová, L., Špinar, J., Vítovec, J., Linhart, A., Widimsky, P., Fedorco, M., Malek, F., Cihalik, Č., Miklík, R., Dušek, L., Židová, K., Jarkovský, J., Littnerová, S., Pařenica, J.: Gender differences in total cholesterol levels in patients with acute heart failure and its importance for short and long time prognosis. Biomedical Papers 2012; 156(1): 21-28.

Zeman, K., Pohludková, L., Nováková, L., Dušek, L., Littnerová, S., Miklík, R., Pařenica, J., Špinar, J., Jarkovský, J.: Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Praktický lékař 2012; 92(8): 465-469.

Zeman, K., Pohludková, L., Špinar, J., Jarkovský, J., Littnerová, S., Dušek, L., Miklík, R., Felšőci, M., Pařenica, J.: Krátkodobá prognóza a léčba pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání v regionální nemocnici bez kardiocentra. Vnitřní lékařství 2012; 58(4): 273-279.

2011

Büchler, T., Dušek, L., Fínek, J., Poprach, A., Budňáková, D., Kandrnal, V., Jarkovský, J., Bortlíček, Z., Klimeš, D., Abrahámová, J., Vyzula, R.: Výsledky terapie metastatického renálního karcinomu lékem everolimus - analýza údajů z klinického registru RENIS. Klinická onkologie 2011; 24(5): 389-392.

Dušek, L., Hřebíček, J., Kubásek, M., Jarkovský, J., Kalina, J., Baroš, R., Bednářová, Z., Klánová, J., Holoubek, I.: Conceptual model enhancing accessibility of data from cancer–related environmental risk assessment studies. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 461-479. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXV. Hodnocení diagnostických testů – senzitivita a specificita. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(1): 97-103.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVI. Hodnocení diagnostických testů – věrohodnostní poměr a diagnostický poměr šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(2): 221-225.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVII. Hodnocení diagnostických testů – vliv prevalence nemoci. 2011; 74(3): 362-366.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVIII. Hodnocení diagnostických testů – křivky ROC. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(4): 493-499.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXIX. Spolehlivost (reliabilita) klinických testů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(5): 594-599.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXX. Validita klinických testů v širším kontextu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(6): 711-713.

Felšőci, M., Pařenica, J., Špinar, J., Vítovec, J., Widimský, P., Linhart, A., Fedorco, M., Málek, F., Číhalík, Č., Miklík, R., Jarkovský, J.: Does previous hypertension affect outcome in acute heart failure?. European Journal of Internal Medicine 2011; 22(6): 591-596.

Fialová, K., Blahák, J., Motola, M., Jarkovský, J., Mužík, J., Nováková, M.: Effect of perphenazine on electrogram of rat isolated heart. Acta Veterinaria Brno 2011; 80(1): 87-92.

Halámková, J., Kiss, I., Pavlovský, Z., Jarkovský, J., Tomášek, J., Tuček, Š., Hanáková, L., Moulis, M., Čech, Z., Zavřelová, J., Penka, M.: Clinical relevance of uPA, uPAR, PAI 1 and PAI 2 tissue expression and plasma PAI 1 level in colorectal carcinoma patients. Hepatogastroenterology 2011; 58(112): 1918-1925.

Halámková, J., Kiss, I., Pavlovský, Z., Tomášek, J., Jarkovský, J., Čech, Z., Tuček, S., Hanáková, L., Moulis, M., Zavřelová, J., Man, M., Benda, P., Robek, O., Kala, Z., Penka, M.: Clinical significance of the plasminogen activator system in relation to grade of tumor and treatment response in colorectal carcinoma patients. Neoplasma 2011; 58(5): 377-385.

Holoubek, I., Dušek, L., Klánová, J., Kubásek, M., Jarkovský, J., Baroš, R., Komprdová, K., Bednářová, Z., Hůlek, R., Hřebíček, J.: GENASIS information system: a global environmental assessment of persistent organic pollutants. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 480-485. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Jarkovský, J., Dušek, L., Janoušová, E.: Is on-line data analysis safety? Pitfalls steaming from automated processing of heterogeneous environmental data and possible solutions. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 486-490. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Koudeláková, T., Chovancová, E., Brezovský, J., Monincová, M., Fořtová, A., Jarkovský, J., Damborský, J.: Substrate specificity of haloalkane dehalogenases. Biochemical Journal 2011; 435(2): 345-354.

Králíková, M., Melounová, J., Crha, I., Matejovičová, M., Žáková, J., Jarkovský, J., Tallová, J.: Intraindividual variability of homocysteine and related thiols concentrations in follicular fluid. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 2011; 28(9): 863-868.

Kružíková, K., Dušek, L., Jarkovský, J., Hejtmánek, M., Vostradovský, J., Poleszczuk, G., Svobodová, Z.: Long-term monitoring of mercury content in fish from the Želivka reservoir-syndrom of newly filled reservoir. International Journal of Electrochemical Science 2011; 6(12): 5956-5967.

Lenz, J., Karásek, P., Jarkovský, J., Múčková, K., Dítě, P., Kala, Z., Veselská, R., Hermanová, M.: Clinicopathological correlations of nestin expression in surgically resectable pancreatic cancer including an analysis of perineural invasion. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2011; 20(4): 389-396.

Littnerová, S., Jarkovský, J.: Temporal changes in biological communities affecting models for evaluating of ecological status. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 519-527. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Meluzín, J., Špinarová, L., Hude, P., Krejčí, J., Podroužková, H., Pešl, M., Orban, M., Dušek, L., Jarkovský, J., Kořínek, J.: Estimation of left ventricular filling pressures by speckle tracking echocardiography in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging 2011; 12(1): 43405.

Mikulík, R., Goldemund, D., Reif, M., Brichta, J., Neumann, J., Jarkovský, J., Krýza, J.: Calling 911 in response to stroke: no change following a four-year educational campaign. Cerebrovascular Diseases 2011; 32(4): 342-348.

Pacík, D., Vít, V., Katolická, J., Jarkovský, J.: Úbytek kostní hmoty u androgen deprivační terapie: naléhavý problém pacientů s karcinomem prostaty - naše zkušenosti. Urologické listy 2011; 9(1): 60-64.

Papajík, T., Mysliveček, M., Skopalová, M., Malan, A., Buriánková, E., Koza, V., Hnátková, M., Trněný, M., Šedová, Z., Kubová, Z., Koranda, P., Flodr, P., Jarkovský, J., Dušek, L., Indrák, K.: Determining the extent and stage of disease in patients with newly diagnosed non-Hodgkin’s lymphoma using 18F-FDG-PET/CT. Neoplasma 2011; 58(4): 291-297.

Papajík, T., Mysliveček, M., Šedová, Z., Buriánková, E., Procházka, V., Koranda, P., Raida, L., Kubová, Z., Palová, M., Kučerová, L., Flodr, P., Jarkovský, J., Dušek L., Indrák K.: Standardised uptake value of 18F-FDG on staging PET/CT in newly diagnosed patients with different subtypes of non-Hodgkin's lymphoma. European Journal of Haematology 2011; 86(1): 32-37.

Pařenica, J., Kala, P., Jarkovský, J., Poloczek, M., Toman, O., Pávková Goldbergová, M., Maňoušek, J., Prymusová, K., Kubková, L., Tesák, M., Elbl, L., Čermáková, Z., Špinar, J.: Akutní srdeční selhání a časný rozvoj dysfunkce levé komory u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST léčených primární perkutánní koronární intervencí. Vnitřní lékařství 2011; 57(1): 43-51.

Říhová, B., Pařenica, J., Miklík, R., Felšőci, M., Hořáková, K., Šulcová, A., Jarkovský, J., Špinar, J.: Náklady na rehospitalizaci pacientů s akutním srdečním selháním. Vnitřní lékařství 2011; 57(10): 803-807.

Snopková, S., Jarkovský, J., Matýšková, M., Povolná, K., Polák, P., Cvanová, M., Husa, P.: Změny krevních lipidů při dlouhodobé antiretrovirové léčbě. Vnitřní lékařství 2011; 57(5): 463-471.

Soška, V., Fiala, J., Nebeská, K., Jarkovský, J., Hrubá, D.: The atherogenic index of plasma is increased by hormonal contraception. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 2011; 71(2): 94-100.

Špinar, J., Ludka, O., Sepši, M., Ajibona, O. A., Pařenica, J., Jarkovský, J.: Atrial fibrillation as prognostic factor of myocardial infarction and/or acute heart failure. Interventional Medicine & Applied Science 2011; 3(3): 104-107.

Špinar, J., Pařenica, J., Vítovec, J., Widimský, P., Linhart, A., Fedorco, M., Malek, F., Čihalík, Č., Špinarová, L., Miklik, R., Felšőci, M., Bambuch, M., Dušek, L., Jarkovský, J.: Baseline characteristics and hospital mortality in the Acute Heart Failure Database (AHEAD) Main registry. Critical Care 2011; 15(6): R291.

Václavík, J., Sedlák, R., Plachý, M., Navrátil, K., Plášek, J., Jarkovský, J., Václavík, T., Husár, R., Kociánová, E., Táborský, M.: Addition of spironolactone in patients with resistant arterial hypertension (ASPIRANT): a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Hypertension 2011; 57(6): 1069-1075.

2010

Brabec, K., Kubošová, K., Jarkovský, J., Hájek, O., Bartušek, P., Kohút, L.: Natural and stressor drivers of invertebrate communities interacting in longitudinal dimension of stream ecosystems: from pilot studies to regional patterns. In: ASLO & NABS 2010 Summer Meeting, 2010. 2010

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXI. Kontingenční tabulky, test nezávislosti kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(3): 315-320.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXII. Rozbor složitějších kontingenčních tabulek je účinným nástrojem pro studium vztahů kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(4): 444-447.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXIII. Kontingenční tabulky neslouží jen pro testy hypotézy o nezávislosti znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(5): 591-594.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXIV. Vybrané příklady hodnocení kategoriálních dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(6): 742-748.

Dušek, L., Pitrová, Š., Řehák, J., Vlková, E., Chrapek, O., Klimeš, D., Brabec, P., Kandrnal, V., Jarkovský, J.: Informační zázemí České oftalmologické společnosti ČLS JEP pro monitoring a hodnocení léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace - národní projekt AMADEUS. Česká a slovenská oftalmologie 2010; 66(3): 99-109.

Freiberger, T., Grodecká, L., Ravčuková, B., Kuřecová, B., Postránecká, V., Vlček, J., Jarkovský, J., Thon, V., Litzman, J.: Association of FcRn expression with lung abnormalities and IVIG catabolism in patients with common variable immunodeficiency. Clinical Immunology 2010; 136(3): 419-425.

Freiberger, T., Ravčuková, B., Grodecká, L., Kuřecová, B., Jarkovský, J., Bartoňková, D., Thon, V., Litzman, J.: No association of FCRN promoter VNTR polymorphism with the rate of maternal-fetal IgG transfer. Journal of Reproductive Immunology 2010; 85(2): 193-197.

Gřiva, M., Náplava, R., Špendlíková, M., Jarkovský, J., Hlinomaz, O., Čihalík, Č.: Potential role of selected biomarkers for predicting the presence and extent of coronary artery disease. Biomedical Papers 2010; 154(3): 219-225.

Hermanová, M., Karásek, P., Tomášek, J., Lenz, J., Jarkovský, J., Dítě, P.: Comparative analysis of clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2 expression in resectable pancreatic cancer. World Journal of Gastroenterology 2010; 16(15): 1879-1884.

Hilscherová, K., Dušek, L., Štěpánková, T., Jálová, V., Čupr, P., Giesy, J., Nehyba, S., Jarkovský, J., Klánová, J., Holoubek, I.: Seasonally and regionally determined indication potential of bioassays in contaminated river sediments. Environmental Toxicology and Chemistry 2010; 29(3): 522-534.

Hřebíček, J., Dušek, L., Kubásek, M., Jarkovský, J., Brabec, K., Holoubek, I., Kohút, L., Urbánek, J.: Validation scenario for anthropogenic impact and global climate change for Tatoo. In: Environmental Information Systems and Services: Infrastructures and Platforms Workshop 2010, 2010. 2010

Chrapek, O., Pitrová, Š., Dušek, L., Jarkovský, J., Kandrnal, V., Řehák, J.: Výsledky léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace u pacientů evidovaných v celonárodním registru AMADEUS. Česká a slovenská oftalmologie 2010; 66(3): 110-118.

Kincl, V., Panovský, R., Meluzín, J., Seménka, J., Groch, L., Tomčíková, D., Jarkovský, J., Dušek, L.: Association between laboratory markers and presence of coronary artery disease. Biomedical Papers 2010; 154(3): 227-233.

Křikava, I., Jarkovský, J., Štourač, P., Nováková, M., Ševčík, P.: The effects of lidocaine on bupivacaine-induced cardiotoxicity in the isolated rat heart. In: 7th International Medical Postgraduate Conference, 2010. 2010

Kubošová, K., Brabec, K., Jarkovský, J., Syrovátka, V.: Selection of indicative taxa for river habitats: a case study on benthic macroinvertebrates using indicator species analysis and the random forest methods. Hydrobiologia 2010; 651(1): 101-114.

Kuta, J., Machát, J., Zeman, J., Bzůrová, J., Jarkovský, J., Bábek, O., Holoubek, I.: Arsenic distribution in sediments of complex catchment. In: SETAC Europe 20th Annual Meeting, 2010. 2010

Lammel, G., Stemmler, I., Dvorská, A., Holoubek, I., Jarkovský, J., Klánová, J., Stohl, A.: Atmospheric lifetime and global distribution and fate of DDT. In: American Chemical Society Meeting, 2010. 2010

Miklík, R., Špinar, J., Pařenica, J., Dušek, L., Jarkovský, J., Felšöci, M.: Registry akutního srdečního selhání. Kardiologická praxe 2010; 8(2): 67-73.

Nehyba, S., Hilscherová, K., Jarkovský, J., Dušek, L., Kuchovský, T., Zeman, J., Klánová, J., Holoubek, I.: Grain size, geochemistry and organic pollutants in modern fluvial deposits in eastern Moravia (Czech Republic). Environmental Earth Sciences 2010; 60(3): 591-602.

Pařenica, J., Pávková Goldbergová, M., Kala, P., Poloczek, M., Maňoušek, J., Prymusová, K., Kubková, L., Jarkovský, J., Tomčíková, D., Toman, O., Tesák, M., Tomandl, J., Vašků, A., Špinar, J.: ACE gene insertion/deletion polymorphism has a mild influence on the acute development of left ventricular dysfunction in patients with ST elevation myocardial infarction treated with primary PCI. BMC Cardiovascular Disorders 2010; 10(): 60.

Seifertová, M., Jarkovský, J., Vyskočilová, M., Vetešníková Šimková, A.: Association between major histocompatibility complex class IIB alleles and metazoan parasite load in populations of European chub (Leuciscus cephalus): testing of balancing selection. In: 18th Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, 2010. 2010

Špinar, J., Ludka, O., Sepši, M., Schildberger, J., Dušek, L., Jarkovský, J.: Registr BRNO 2: farmakoterapie po infarktu myokardu. Vnitřní lékařství 2010; 56(6): 533-540.

Štourač, P., Štouračová, A., Křikava, I., Štoudek, R., Skřičková, J., Turčáni, P., Smutná, J., Jarkovský, J., Ševčík, P., Gál, R.: Influence of palliative endobronchial treatment on blood gases in general anaesthesia with high frequency jet ventilation: 5AP2-9. European Journal of Anaesthesiology 2010; 27(47): 96.

Táborský, M., Jarkovský, J., Vítovec, J., Novák, M., Špinarová, L., Kandrnal, V., Říhová, D., Špinar, J., Vlašínová, J., Švancara, J., Mráz, T., Mandysová, E., Neužil, P.: Tugendhat Registry: Patients at enrollment. Non-interventional study evaluating biventricular pacing in a patients group with the bradycardia pacing indication and a need of permanent ventricular pacing. In: Heart Failure Congress 2010, 2010. 2010

2009

Cernohlavkova, J., Jarkovský, J., Hofman J.: Effects of fungicides mancozeb and dinocap on carbon and nitrogen mineralization in soils. Ecotoxicology And Environmental Safety 2009; 72(1): 80-85.

Dušek, L, Holoubek, I., Jarkovský, J.: Methodological approaches in ecological risk assessment (EcoRA) Proceedings of the European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe. In: , 2009. 2009

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J., Jarkovský J.: Analýza dat v neurologii XVIII. O t-testu jsme ještě nenapsali vše. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(6): 589-596.

Fialova, K, Krizanova, O., Jarkovský, J., et al.: Apparent desensitization of the effects of sigma receptor ligand haloperidol in isolated rat and guinea pig hearts after chronic treatment. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 2009; 87(12): 1019-1027.

Havelková, M, Slatinská, I., Široká, Z., Blahová, J., Krijt, J., Randák, T., Žlábek, V., Haruštiaková, D., Jarkovský, J., Svobodová, Z.: Use of Biochemical Markers for the Assessment of Organic Pollutant Contamination of the Vltava river, Czech Republic. Acta Veterinaria Brno 2009; 78(3): 513-524.

Havelková, M, Slatinská, I., Široká, Z., Blahová, J., Krijt, J., Randák, T., Žlábek, V., Haruštiaková, D., Jarkovský, J., Svobodová, Z.: Use of Biochemical Markers for the Assessment of Organic Pollutant Contamination of the Vltava river, Czech Republic. Acta Veterinaria Brno 2009; 78(3): 513-524.

Holoubek, I, Dušek, L., Sáňka, M., Hofman, J., Čupr, P., Jarkovský, J., Zbíral, J., Klánová, J.: Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risk. Part I. Variation of concentration ranges according to different soil uses and locations. Environmental Pollution 2009; 157(12): 3207-3217.

Holoubek, I., Dušek, L., Klánová, J., Jarkovský, J.: Cancer-Related Environmental Risk Assessment in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 390-413. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Chromy, V, Svachova, L., Novosad, L., Jarkovský, J., Sedlak, P., Horak, P., Dobrovolna,, Hlavacova, B.: Albumin-based or albumin-linked calibrators cause a positive bias in serum proteins assayed by the biuret method. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2009; 47(1): 91-101.

Jarkovský, J, Kubošová, K., Brabec, K.: The implementation of EcoRA methodology in national-wide biomonitoring system of surface waters Proceedings of the European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Envir In: , 2009. 2009

Jarkovský, J, Zahrádková, S., Brabec, K., Kubošová, K., Bojková, J., Bartůšek, P., Syrovátka, V.: Indicative value of benthic maroinvertebrates in implementation of WFD. Proceedings of the European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Eu In: , 2009. 2009

Kazda, S, Kočiš, J., Wendsche, P., Jarkovský J.: Klinická komparativní studie výsledků terapie poranění zubu čepovce. Rozhledy v chirurgii 2009; 10(): 554-558.

Komprda, K, Komprda, J., Jarkovský, J., Sáňka, M., Hájek, O., Dušek, L., Holoubek, I., Klánová, J.: Spatially Resolved Distribution Models of POP Concentrations in Soil: A Stochastic Approach Using Regression Trees. Environmental Science & Technology 2009; 43(24): 9230-9236.

Kubošová, K, Komprda, J., Jarkovský, J., Sáňka, M., Bartušek, P., Holoubek, I.: Prostorová distribuce koncentrací perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě. In: Atlas krajiny České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2009: 272-273. 2009 ISBN 978-80-85116-59-5

2008

Blažek, R., Jarkovský, J., Koubková, B., Gelnar, M.: Seasonal variation in parasite occurrence and microhabitat distribution of monogenean parasites of gudgeon Gobio gobio (L.). Helminthologia 2008; 45(4): 185-191.

Brabec, K., Tomanová, S., Syrovátka, V., Petřivalská, K., Hering, D., Sharma, S., Miserendino, L., Moya, N., Rozkošný, R., Soldán, T., Graf, W., Korte, T., Schmidt-Kloiber, A., Tachamo, R.D., Kubošová, K., Jarkovský, J.: Comparison of macroinvertebrate feeding strategies in streams from Asia, South America and Europe. In: International Conference on Rivers in the Hindu Kush Himalaya: Ecology and Environmental Assessment, 2008. 2008

Havelková, M., Svobodová, Z., Kolářová, J., Krijt, J., Némethová, D., Jarkovský, J., Pospíšil, R.: Organic pollutant contamination of the river Tichá Orlice as assessed by biochemical markers. Acta Veterinaria 2008; 77(1): 133-141.

Huser, M., Crha, I., Hudeček, R., Ventruba, P., Žáková, J., Šmardová, L., Král, Z., Jarkovský, J.: Prevention of ovarian function damage by a GnRH analogue during chemotherapy in Hodgkin lymphoma patients. Human Reproduction 2008; 23(4): 863-868.

Jarkovský, J., Kubošová, K., Némethová, D., Dušek, L., Zahrádková, S.,Ráček, J., Hodovský, J.: The evaluation of ecological status of surface waters in the implementation of the WFD in the Czech Republic. In: SETAC Europe 18th Annual Meeting, 2008. 2008

Kašpárek, T., Češková, E., Přikryl, R., Jarkovský, J., Schwarz, D., Mareček, R., Kučerová, H., Vaníček, J.: Gray matter changes in schizophrenia: heterogeneity and clinical implications. In: XIV World Congress of Psychiatry, 2008. 2008

Koblížková, M., Dušek, L., Jarkovský, J., Hofman, J., Bucheli, T., Klánová, J.: Can physicochemical and microbial soil properties explain enantiomeric shifts of chiral organochlorines?. Environmental Science & Technology 2008; 42(16): 5978-5984.

Kubošová, K., Komprda, J., Jarkovský, J., Hájek, O., Dušek, L., Sáňka, M., Holoubek, I., Klánová, J.: Predictive spatial modelling of POPs background concentrations in the area of Czech Republic. In: SETAC Europe 18th Annual Meeting, 2008. 2008

Papajík, T., Raida, L., Faber, E., Vondráková, J., Procházka, V., Kubová, Z., Skoumalová, I., Jarošová, M., Kučerová, L., Tichý, M., Pauček, B., Mysliveček, M., Neoral, C., Oral, I., Jarkovský, J., Dušek, L., Indrák, K.: High-dose therapy and autologous stem cell transplantation in patients with diffuse large B-cell lymphoma in first complete or partial remission. Neoplasma 2008; 55(3): 215-221.

Přikrylová, I., Matějusová, I., Jarkovský, J., Gelnar, M.: Morphometric comparison of three members of the Gyrodactylus nemachili-like species group (Monogenea: Gyrodactylidae) on Barbatula barbatula L. in the Czech Republic, with a reinstatement of G. papernai Ergens & Bychowsky, 1967. Systematic Parasitology 2008; 69(1): 33-44.

Smýkal, P., Hýbl, M., Corander, J., Jarkovský, J., Flavell, A.J., Griga, M.: Genetic diversity and population structure of pea (Pisum sativum L.) varieties derived from combined retrotransposon, microsatellite and morphological marker analysis. Theoretical and Applied Genetics 2008; 117(3): 413-424.

Snopková, S., Povolná, K., Husa, P., Jarkovský, J., Pavlík, T.: Dyslipidemie indukovaná antiretrovirovými léčivy. Vnitřní lékařství 2008; 54(2): 169-177.

2007

Baruš, V., Jarkovský, J., Prokeš, M.: Philometra ovata (Nematoda: Philometroidea): a potential sentinel species of heavy metal accumulation. Parasitology Research 2007; 100(5): 929-933.

Crha, I., Ventruba, P., Žáková, J., Kubešová, B., Jarkovský, J., Huser, M.: Kryokozervace spermatu před gonadotoxickou léčbou - 11 let zkušeností. Česká gynekologie 2007; 72(5): 320-326.

Crha, I., Žáková, J., Ventruba, P., Hudeček, R., Jarkovský, J.: Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu. Praktická gynekologie 2007; 11(3): 117-119.

Dušek, L., Jarkovský, J., Koptíková, J., Némethová, D., Kubík, V., Ráček, J., Hřebíček, J.: Biodiversity: a principle of life in the hands of computational science. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Dvorská, A., Lammel, G., Holoubek, I., Klánová, J., Jarkovský, J., Klapka, R., Reimer, E., Kohoutek, J.: Monitoring of persistent organic pollutants in central Europe and evaluation of their origin. In: Von der Chemodynamik in Ökosystemen zur Stoffbewertung, 2007. 2007

Dvorská, A., Lammel, G., Klapka, R., Holoubek, I., Reimer, E., Klánová, J., Jarkovský, J., Skokanová, H.: Sources contributing to persistent toxic substances in air at a Central European background station. In: SETAC Europe 17th Annual Meeting, 2007. 2007

Dvorská, A., Lammel, G., Klapka, R., Skokanová, H., Jarkovský, J., Klánová, J., Holoubek, I.: Sources contributing to persistent organic pollutants in air at European rural stations. In: TIES 2007: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2007: 32. 2007 ISBN 978-80-210-4333-6.

Fojtová, M., Boudný, V., Kovařík, A., Lauerová, L., Adámková, L., Součková, K., Jarkovský, J.: Development of IFN-gamma resistance is associated with attenuation of SOCS genes induction and constitutive expression of SOCS 3 in melanoma cells. British Journal of Cancer 2007; 97(2): 231-237.

Hájek, R., Růžičková, J., Němec, P., Bruk, V., Fluger, I., Jarkovský, J., Némethová, D.: Hypercoagulation during cardiac surgery with cardiopulmonary bypass detected with thromboelastography. Applied Cardiopulmonary Pathophysiology 2007; 11(2): 80.

Holoubek, I., Klánová, J., Jarkovský, J., Kohoutek, J.: Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic. Part I. Ambient air and wet deposition 1996-2005. Journal of Environmental Monitoring 2007; 9(6): 557-563.

Holoubek, I., Klánová, J., Jarkovský, J., Kubík, V., Helešic, J.: Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic. Part II. Aquatic and terrestric environments 1996-2005. Journal of Environmental Monitoring 2007; 9(6): 564-571.

Jarkovský, J., Kubošová, K., Klapka, R., Kubík, V., Ráček, J., Hodovský, J., Petráš, M.: Data analysis and processing of biomonitoring data in the ARROW project for the evaluation of ecological state of surface waters in the Czech Republic according to WFD EU. In: 21th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2007), 2007. 2007

Jarkovský, J., Kubošová, K., Klapka, R., Némethová, D., Kubík, V., Ráček, J., Dušek, L., Hodovský, J.: Model of the evaluation of ecological state of surface waters in the Czech Republic: the ARROW project for the implementation of the WFD EU. In: TIES 2007: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2007: 56. 2007 ISBN 978-80-210-4333-6.

Jarkovský, J., Kubošová, K., Klapka, R., Némethová, D., Kubík, V., Ráček, J., Dušek, L., Hodovský, J.: Predictive modeling of biological communities in biomonitoring network: case study of ARROW: the Arrow project for the implementation of the WFD EU. In: TIES 2007: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2007: 56. 2007 ISBN 978-80-210-4333-6.

Jarkovský, J., Kubošová, K., Klapka, R., Ráček, J., Némethová, D., Hodovský, J.: Predictive modeling of biological communities in biomonitoring network: case study of ARROW project of WFD EU implementation in the Czech Republic. In: 6th International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2007), 2007. 2007

Jarkovský, J., Kubošová, K., Klapka, R., Ráček, J., Némethová, D., Hodovský, J.: Type specific and multi-metric model for evaluation of ecological state of surface waters: case study of ARROW project of WFD EU implementation in the Czech Republic. In: 6th International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2007), 2007. 2007

Jarkovský, J., Kubošová, K., Némethová, D., Dušek, L., Zahrádková, S., Ráček, J., Hodovský, J.: The evaluation of ecological status of surface waters in the ARROW project: implementation of the WFD in the Czech Republic. In: Conference on Risk Assessment in European River Basins, 2007. 2007

Jarkovský, J., Némethová, D., Kubík, V., Dušek, L.: Species-abundance diversity: from biodiversity indices to multivariate analyses and computer-assisted simulations. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Kadaňka, Z., Keřkovský, M., Bednařík, J., Jarkovský, J.: Cross-sectional transverse area and hyperintensities on magnetic resonance imaging in relation to the clinical picture in cervical spondylotic myelopathy. Spine 2007; 32(23): 2573-2577.

Koblížková, M., Némethová, D., Jarkovský, J., Klánová, J., Bucheli, T.D.: Fate or chiral organic pollutants in the environment. In: SETAC North America 28th Annual Meeting, 2007. 2007

Kubošová, K., Chytrý, M., Jarkovský, J., Hájek, O., Kubík, V., Ráček, J.: GIS and analysis of biodiversity data on spatial scale: case study on spatial prediction of plant species. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Kubošová, K., Jarkovský, J., Zahrádková, S., Brabec, K.: Selection of indicative species for evaluation of ecological state: case study on benthic macroinvertebrates focused on random forest method. In: TIES 2007: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2007. 2007

Navrátilová, M., Jarkovský, J., Tůmová, J., Hamrová, M., Matěnová, K., Češková, E.: Relationship of the blood pressure and nutritional state of the patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa. The study of 117 patients in the years 2000-2005. In: Addiction and Eating Disorders - Neurobiology and Comorbidities, 2007. 2007

Némethová, D., Dušek, L., Jarkovský, J.: Multivariate analyses of diversity data for community ecology. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Neumanová, R., Petera, J., Frgala, T., Dušek, L., Jarkovský, J., Kuřička, R.: Long-term outcome with interstitial brachytherapy boost in the treatment of women with early-stage breast cancer. Neoplasma 2007; 54(5): 413-423.

Ráček, J., Jarkovský, J., Némethová, D., Brabec, P., Hodovský, J.: Data analysis and processing of biomonitoring data in the ARROW project for the evaluation of ecological status of surface waters in the Czech Republic according to WFD EU. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Ráček, J., Némethová, D., Hodovský, J., Jarkovský, J.: ARROW - Assessment of ecological state of surface waters in the Czech Republic. In: 2nd Conference on Computational and Mathematical Population Dynamics (CMPD2), 2007. 2007

Schenková, J., Jarkovský, J., Helešic, J.: Strategies of coexistence of two species: Erpobdella octoculata and E.vilnensis (Hirudinea: Erpobdellidae). International Review of Hydrobiology 2007; 92(): 527-538.

Schwarz, D., Kašpárek, T., Provazník, I., Jarkovský, J.: A deformable registration method for automated morphometry of MRI brain images in neuropsychiatric research. IEEE Transaction on Medical Imaging 2007; 26(4): 452-461.

Smykal, P., Jarkovský, J., Corander, J., Hýbl, M.: Characterization of genetic diversity and structure analysis within pea (Pisum sativum) germplasm at Agritec Ltd.. In: XVIII. Eucarpia Genetic Resources Section Meeting, 2007. 2007

Welker, M., Šejnohová, L., Némethová, D., von Döhren, H., Jarkovský, J., Maršálek, B.: Seasonal shifts in chemotype composition of Microcystis sp. communities in the pelagial and the sediment of a shallow reservoir. Limnology and Oceanography 2007; 52(2): 609-619.

Žáková, J., Crha, I., Ventruba, P., Jarkovský, J.: Ultrasound-guided vs. clinical touch embryotransfer - results analysis. In: XIX World Congress on Fertility and Sterility, 2007. 2007

2006

Budinská, E., Jarkovský, J.: Metody detekce alterovaných oblastí DNA z dat CGH arrays. Klinická onkologie 2006; 19(Suppl. 2): 368-372.

Dušek, L., Holoubek, I., Hřebíček, J., Jarkovský, J., Némethová, D.: Can we monitor biodiversity as complex endpoint for ecological risk assessment? In: TIES 2006: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2006. 2006

Dušek, L., Holoubek, I., Koptíková, J., Jarkovský, J., Kubík, V., Ráček, J., Hřebíček, J.: Contribution of ICTs to the environmental and human risk. In: 2nd International Summer School on Computational Biology, 2006. 2006

Dušek, L., Jarkovský, J., Pavliš, P., Šmíd, R., Gelnar, M., Anděl, P., Hodovský, J., Holoubek, I.: Biodiversity as complex endpoint for ecological risk assessment. Can we get both early warning signaling and retrospectively valuable information?. In: 14th International Conference on Environmental Bioindicators (ICEBI), 2006. 2006

Holoubek, I., Dušek, L., Hřebíček, J., Jarkovský, J., Čupr, P.: Environmental risk assessment & data evaluation. In: 2nd Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, 2006. 2006

Jarkovský, J., Dušek, L., Gelnarová, E., Némethová, D., Kubošová, K., Hodovský, J.: Searching for sufficient level of taxonomic determination that can be accepted in biomonitoring networks - statistical case study on macrozoobenthos communities. In: 14th International Conference on Environmental Bioindicators (ICEBI), 2006. 2006

Jarkovský, J., Dušek, L., Némethová, D., Kubošová, K., Šmíd, R., Švihálek, J., Hodovský, J.: Pragmatic implementation of demands of the Water Framework Directive of the European Union requires robust models applicable for predictive assessment of surface water quality. In: 14th International Conference on Environmental Bioindicators (ICEBI), 2006. 2006

Jarkovský, J., Hodovský, J., Dušek, L., Ráček, J.: Automated processing and visualization of data from environmental biomonitoring networks: case study on freshwater ecosystems. In: 2nd International Summer School on Computational Biology, 2006. 2006

Jarkovský, J., Ráček, J., Némethová, D., Brabec, P., Hodovský, J.: Assessment of ecological state of surface waters in ARROW project: robust multivariate predictive models. In: 3rd Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, 2006: 392-397. 2006 ISBN 1-4243-0852-6.

Jarkovský, J., Ráček, J., Némethová, D., Gelnarová, E.: Introduction: Complexity of data analysis and its implementation in evaluation of ecological state of surface waters. In: Workshop Ecostat, 2006. 2006

Jarkovský, J., Ráček, J., Némethová, D., Pavliš, P., Brabec, P., Hřebíček, J., Hodovský, J.: Information system of ARROW project: assessment of ecological state of surface waters. In: 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2006), 2006: 353-360. 2006 ISBN 3-8322-5321-1.

Kincl, V., Meluzín, J., Špinarová, L., Hude, O., Krejčí, J., Panovský, R., Jarkovský, J., Dušek, L.: The prognostic value of right ventricular isovolumic relaxation time assessed by tissue Doppler imaging in patients with chronic heart failure. Vnitřní lékařství 2006; 52(11): 1111-1112.

Kincl, V., Meluzín, J., Špinarová, L., Hude, P., Krejčí, J., Panovský, R., Jarkovský, J., Dušek, L.: Risk stratification in patients with chronic heart failure by assesment of right ventricular isovolumic relaxation time using tissue Doppler imaging. Cor et Vasa 2006; 48(9): 305-310.

Kokeš, J., Zahrádková, S., Němejcová, D., Hodovský, J., Jarkovský, J., Soldán, T.: The PERLA system in the Czech Republic: a multivariate approach for assessing the ecological status of running waters.. Hydrobiologia 2006; 566(1): 343-354.

Kubošová, K., Brabec, K., Jarkovský, J.: Selection of indicative species for river habitats: case study on benthic macroinvertebrates using random forest metod. In: 2nd International Summer School on Computational Biology, 2006. 2006

Navrátilová, M., Jarkovský, J., Češková, E., Vašků, A., Leopard, B., Sobotka, L.: Influence of nutritional support on nutritional and mental status in dementia patients with Alzheimer`s disease: comparative and intervention study. In: ISH Satellite Symposium, 2006. 2006

Navrátilová, M., Jarkovský, J., Hamrová, M., Matěnová, K.: Relationship of the blood pressure and nutritional state of the patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa. The study of 117 patients in the years 2000-2005. In: 21st Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, 2006. 2006

Navrátilová, M., Sobotka, L., Jarkovský, J., Hamrová, M., Feketová, J.: Malnutrition and Alzheimer disease - multicentric comparative study in 176 patients with Alzheimer disease (AD) and vascular dementia (VD). In: 28th ESPEN Congress, 2006. 2006

Némethová, D., Jarkovský, J., Dušek, L., Hřebíček, J., Pavliš, P., Brabec, P., Kubošová, K., Gelnarová, E.: Methodology of evaluation of ecological state of surface waters in the Czech Republic. In: CIS workshop on surface waters monitoring networks and classification systems, 2006. 2006

Némethová, D., Jarkovský, J., Dušek, L., Hřebíček, J., Pavliš, P., Brabec, P., Kubošová, K., Gelnarová, E.: Pragmatic implementation of demands of the Water Framework Directive of the European Union requires robust models applicable for predictive assessment of surface water quality. In: Workshop Ecostat, 2006. 2006

Némethová, D., Jarkovský, J., Gelnarová, E., Kubošová, K., Ráček, J., Hodovský, J.: Implementation of data sources for analysis of obligatory level of taxa determination for routine biomonitoring. In: 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2006), 2006: 425-428. 2006 ISBN 3-8322-5321-1.

Papajík, T., Raida, L., Faber, E., Procházka, V., Vondráková, J., Rozmanová, S., Kubová, Z., Jarošová, M., Kučerová, L., Jarkovský, J., Dušek, L., Indrák, K.: Myeloablative chemotherapy and autologous stem cell transplantation in poor prognosis patients with advanced diffuse large B-cell and follicular lymphoma - effective therapy in first remission. In: EHA 11th Annual Congress 2006, 2006. 2006

Pavlík, T., Jarkovský, J.: Statistické metody v analýze dat z DNA mikročipů. Klinická onkologie 2006; 19(Suppl. 2): 365-368.

Pečínková, M., Machala, M., Jarkovský, J., Koubková, Božena, Ciganek, M., Neča, J., Gelnar, M.: Fractionation of parasite communities in relation to heavy metals and persistent organic pollutants. In: 35th Annual Congress of the Parasitological Society of Southern Africa, 2006. 2006

Schenková, J., Helešic, J., Jarkovský, J.: Seasonal dynamics of Bythonomus lemani and Bothrioneurum vejdovskyanum (Oligochaeta, Annelida) in relation to environmental variables. Biologia 2006; 61(5): 517-523.

Svobodová, Z., Vykusová, B., Modrá, H., Jarkovský, J., Smutná, M.: Haematological and biochemical profile of harvest-size carp during harvest and post-harvest storage. Aquaculture Research 2006; 37(10): 959-965.

Šmíd, R., Kubásek, M., Klimeš, D., Dušek, L., Jarkovský, J., Maršálek, B., Hilscherová, K., Bláha, L., Čupr, P., Holoubek, I.: Web Portal for Management of Bioindication Methods and Ecotoxicological Tests in Ecological Risk Assessment. Ecotoxicology 2006; 15(8): 623-627.

Žlábek, V., Randák, T., Čajka, T., Kolářová, J., Svobodová, Z., Hajšlová, J., Jarkovský, J.: Alkylphenols in muscle of fish from rivers in the Czech Republic. Toxicology Letters 2006; 164(Special Issue): S177-S177.

2005

Dávidová, M., Jarkovský, J., Matějusová, I., Gelnar, M.: Seasonal occurrence and metrical variability of Gyrodactylus rhodei Žitňan, 1964 (Monogenea, Gyrodactylidae). Parasitology Research 2005; 95(6): 398-405.

Dušek, L., Holoubek, I., Jarkovský, J., Koptíková, J., Kohout, J., Šmíd, R., Pavliš, P., Mužík, J., Hřebíček, J.: Tutorial: Human and ecological risk assessment, expert systems. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 948-953. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Dušek, L., Hřebíček, J., Jarkovský, J., eds.: Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University in Brno, 2005. 2005 ISBN 80-210-3907-8

Dušek, L., Hřebíček, J., Jarkovský, J., Kohout, J.: Environmental Risk Assessment - ECORA Approach. In: TIES 2005: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2005. 2005

Dušek, L., Jarkovský, J., Anděl, P., Gelnar, M., Holoubek, I.: Biodiversity in environmental bioindication: model measures suitable for various biological communities under different type of stress. In: 13th International Conference on Environmental Bioindicators (ICEBI), 2005. 2005

Dušek, L., Jarkovský, J., Šmíd, R.: Model evaluation of biodiversity as valuable support for ecological risk assessment. In: ECOTOX 2005, 2005. 2005

Dušek, L., Svobodová, Z., Janoušková, D., Vykusová, B., Jarkovský, J., Šmíd, R., Kukleta, P.: Bioaccumulation of mercury in muscle tissue of fish in the Elbe River (the Czech republic): multispecies monitoring study 1991 - 1996. Ecotoxicology and Environmental Safety 2005; 61(2): 256-267.

Dušek, L., Svobodová, Z., Janoušková, D., Vykusová, B., Jarkovský, J., Šmíd, R., Pavliš,, P.: Bioaccumulation of mercury in fish tissues: age-adjusted multi-species models for fresh water ecosystems. In: 13th International Conference on Environmental Bioindicators (ICEBI), 2005. 2005

Hájek, R., Růžičková, J., Zezula, R., Fluger, I., Němec, P., Jarkovský, J., Némethová, D.: Haemostatic profile of patients during cardiopulmonary bypass measured with thromboelastography. In: 18th ESICM Annual Congress, 2005. 2005

Jarkovský, J.: Expert systems in biomonitoring: challenge for biology, data analysis and informatics. In: 1st International Summer School on Computational Biology, 2005. 2005

Jarkovský, J., Dušek, L., Hřebíček, J., Ráček, J., Brabec, P., Hodovský, J.: Komplexní systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod - projekt ARROW. Planeta 2005; 13(12): 39-42.

Jarkovský, J., Dušek, L., Pavliš, P., Kubošová, K., Hodovský, J., Hřebíček, J.: Classification of biological communities in biomonitoring programs - suggestion of robust solution. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 73-79. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Jarkovský, J., Gelnar, M., Dušek, L.: Parasite communities of leuciscus cephalus under different environmental conditions. In: ECOTOX 2005, 2005. 2005

Jarkovský, J., Pavliš, P., Dušek, L., Hodovský, J.: Triton - a system for analysis of biomonitoring data and its robust solution for multivariate typology of river localities. In: IADIS International Conference on Applied Computing, 2005: 333-338. 2005 ISBN 972-99353-6-X.

Lidman, P., Staníček, Z., Procházka, F., Dušek, L., Jarkovský, J., Budinská, E.: Rule-based systems: employing intelligent computer assistant in biomedicine and clinical practice. In: 1st International Summer School on Computational Biology, 2005. 2005

Némethová, D., Maršálek, B., Jarkovský, J.: Biodiversity and community structure of phytoplankton communities under influence of cyanobacterial water blooms. In: ECOTOX 2005, 2005. 2005

Némethová, D., Maršálek, B., Jarkovský, J.: Cyanobacterial water blooms seriously change the structure and biodiversity of phytoplankton assemblages. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 669-672. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Pavliš, P., Jarkovský, J., Dušek, L., Skočovský, L.: TRITON - complex system for surface water quality assesment. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 63-67. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Šimková, M., Jarkovský, J., Koubková, B., Baruš, V., Prokeš, M.: Associations between fish reproductive cycle and the dynamics of metazoan parasite infection. Parasitology Research 2005; 95(1): 65-72.

Široká, Z., Krijt, J., Randák, T., Svobodová, Z., Pešková, G., Fuksa, J., Hajšlová, J., Jarkovský, J., Jánská, M.: Organic pollutant contamination of the river Elbe as assessed by biochemical markers. Acta Veterinaria 2005; 74(2): 293-303.

Šmíd, R., Klimeš, D., Dušek, L., Jarkovský, J., Maršálek, B., Hofman, J., Bláha, L., Čupr, P., Holoubek, I.: Interactive information system for ecotoxicological tests - DATEST 2.0. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 441-445. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Welker, M., von, Döhren, H., Maršálek, B., Šejnohová, L., Némethová, D., Jarkovský, J.: Seasonal shift in chemotype composition of Microcystis sp. populations in the pelagial and the sediment of a shallow reservoir. In: 6th European Workshop on the Molecular Biology of Cyanobacteria, 2005. 2005

2004

Boissier, J., Jarkovský, J., Morand, S., Mone, H.: A model to explain the origin of a parasite sex-specific population structure. Theoretical Population Biology 2004; 66(3): 269-276.

Brabec, K., Zahrádková, S., Nemejcová, D., Pařil, P., Kokeš, K., Jarkovský, J.: Assessment of organic pollution effect considering differences between lotic and lentic stream habitats. Hydrobiologia 2004; 516(): 331-346.

Jarkovský, J., Hodovský, J., Pavliš, P., Dušek, L.: Czech national expert system for freshwater quality monitoring - a multivariate tool for automatic processing of biotic and abiotic data. In: SETAC Europe 14th Annual Meeting, 2004. 2004

Jarkovský, J., Hodovský, J., Pavliš, P., Dušek, L.: A multivariate robust approach for validation of reference sites in biomonitoring networks: a case study on 450 river sites under environmental stress. In: SETAC Europe 14th Annual Meeting, 2004. 2004

Jarkovský, J., Koubková, B., Scholz, T., Prokeš, M., Baruš, V.: Seasonal dynamics of Proteocephalus sagittus (Cestoda: Proteocephalidae) in stone loach (Barbatula barbatula) from the Haná River, Czech Republic. Journal of Helminthology 2004; 78(3): 225-229.

Jarkovský, J., Morand, S., Šimková, A., Gelnar, M.: Reproductive barriers of congeneric monogenean parasites (Dactylogyrus: Monogenea): attachment apparatus morphology or copulatory organ incompatibility?. Parasitology Research 2004; 92(2): .

Přikrylová, I., Matějusová I., Jarkovský J., Gelnar M.: Combination morphological and molecular methods for identification of Gyrodactylus species parasitising Barbatula barbatula. In: BSP joint Spring Meeting and Malaria Meeting, 2004. 2004

Svobodová, Z., Žlábek, V., Randák, T., Máchová, J., Kolářová, J., Hajšlová, J., Suchan, P., Dušek, L., Jarkovský, J.: Profiles of PCBs in Tissues of Marketable Common Carp and Bottom Sediments from Selected Ponds in South and West Bohemia. Acta Vet. Brno 2004; 73(1): 133-142.

2003

Kadlec, D., Šimková, A., Jarkovský, J., Gelnar, M.: Parasite communities of freshwater fish under flood conditions. Parasitology Research 2003; 89(4): 272-283.


Zpět na výpis