O IBALidé na IBA

Lidé na IBA prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

zástupce ředitele pro vědu a zahraniční spolupráci, vědecký pracovník IBA PřF MU

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 49 3186
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=993

environmentalistika, environmentální informatika, informační systémy veřejné správy, e-learning, výukové aktivity

Publikace:


2016

Kalina, J., Hřebíček, J., Hůlek, R., Borůvková, J., Klánová, J.: Global Monitoring Plan Data Warehouse as a tool for worldwide assessment of persistent organic pollution. In: Sabine Sauvage, José-Miguel Sánchez-Pérez, Andrea Rizzoli. Proceedings of 8th International Congress on Environmental Modelling and Software. 2016 978-88-903574-5-9

2015

Soukopová, J., Hřebíček, J., Struk, M., Kalina, J., Prášek, J., Valta, J.: Metodika hodnocení efektivnosti výdajů obcí na odpadové hospodářství. 2015

Soukopová, J., Hřebíček, J., Valta, J.: National environmental data facilities and services of the Czech Republic and their use in environmental economics. In: Denzer, R., Argent, R.M., Schimak, G., Hřebíček, J. (eds.) Environmental Software Systems: Infrastructures, Services and Applications. IFIP Advances in Information and Communication Technology 2015; 448: 361-370 2015 978-3-319-15994-2

2014

Horsák, Z., Hřebíček, J.: Biodegradable waste management in the Czech Republic. A proposal for improvement. Polish Journal of Environmental Studies 2014; 23(6): 2019-2025.

Hřebíček, J., Trenz, O., Chvátalová, Z., Soukopová, J.: Optimization of corporate performance using data envelopment analysis with Maple. In: Herskovits, J., Rodrigues, H. C., Soares, C. M. M., Guedes, J. M., Araujo, A. L., Folgado, J. O., Moleiro, F., Madeira, J. F. A. (eds.) Engineering Optimization IV - Proceedings of the 4th International Conference on Engineering Optimization, ENGOPT 2 2014 978-1-138-02725-1

Kalina, J., Hřebíček, J., Bulková, G.: Case study: Prognostic model of Czech municipal waste production and treatment. In: Ames, D.P., Quinn, N.W.T., Rizzoli, A.E. (eds.) 7th International Congress on Environmental Modelling and Software: Bold Visions for Environmental Modeling, iEMSs 2014: 932-939. 2014 978-88-903574-4-2

Kalina, J., Hřebíček, J., Bulková, G. .: Prognóza produkce komunálních odpadů do roku 2024. Waste forum 2014; 2014(3): 114-122.

Komenda, M., Schwarz, D., Hřebíček, J., Holčík, J., Dušek, L.: A framework for curriculum management - the use of outcome-based approach in practice. In: Zvacek, S., Restivo, M. T., Onohuome Uhomoibhi, J., Helfert, M. (eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Computer Supported Education 2014: 473-478 2014 978-989-758-020-8

Kubásek, M., Hřebíček, J.: Involving citizens into mapping of illegal landfills and other civic issues in the Czech Republic. In: Ames, D.P., Quinn, N.W.T., Rizzoli, A.E. (eds.) 7th International Congress on Environmental Modelling and Software: Bold Visions for Environmental Modeling, iEMSs 2014: 318-325. 2014 978-88-903574-4-2

Soukopová, J., Kalina, J., Hřebíček, J.: Mathematical and economic model of municipal waste management using Maple. In: Talašová, J., Stoklasa, J., Talášek, T. (eds.) 32nd International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME) 2014: 938-943. 2014 978-80-244-4209-9

2013

Dušek, L., Klánová, J., Jarkovský, J., Gregor, J., Hůlek, R., Holoubek, I., Hřebíček, J.: Estimating impacts of environmental interventions in monitoring programs requires conceptual data models and robust statistical processing. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 204-221. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Hůlek, R., Jarkovský, J., Kubásek, M., Gregor, J., Hřebíček, J., Dušek, L., Klánová, J., Šebková, K., Borůvková, J., Holoubek, I.: GENASIS system architecture on the way from environmental data repository towards a research infrastructure. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 230-239. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Jarkovský, J., Dušek, L., Kubásek, M., Hůlek, R., Gregor, J., Hřebíček, J., Klánová, J., Šebková, K., Borůvková, J., Holoubek, I.: GENASIS: on-line data browser for environmental monitoring and associated information systems. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 253-261. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Kubásek, M., Hřebíček, J., Dušek, L., Mužík, J., Kalina, J.: SVOD – system for visualizing of oncological data and their semantic enhancement. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 597-607. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Prášek, J., Valta, J., Hřebíček, J.: National INSPIRE Geoportal of the Czech Republic. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 425-438. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Soukopová, J., Malý, I., Hřebíček, J., Struk, M.: Decision support of waste management expenditures efficiency assessment. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 651-660. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

2012

Hřebíček, J., Dušek, L., Kalina, J., Kubásek, M., Holoubek, I., Klánová, J.: Ontology-based approach to the discovery of human health and environmental risks assessment. In: 6th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs), 2012: 500-507. 2012 ISBN 978-88-903574-2-8.

Hřebíček, J., Hodinka, M., Motyčka, A., Popelka, O., Trenz, O.: Environmental and sustainability indicators: case study for agriculture and food processing sector. In: 26th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2012), 2012: 83-93. 2012 ISBN 978-3-8440-1248-4.

Hřebíček, J., Hodinka, M., Popelka, O., Trenz, O.: Current trends of corporate performance evaluation in the building and construction sector. International Journal of Energy and Environment 2012; 6(6): 567-578.

Hřebíček, J., Hodinka, M., Štencl, M., Popelka, O., Trenz, O.: Sustainability indicators evaluation and reporting: case study for building and construction sector. In: 7th WSEAS International Conference on Energy & Environment (EE `12), 2012: 305-312. 2012 ISBN 978-1-61804-110-4.

Hřebíček, J., Kalina, J., Pospíchal, Z.: Vývoj skladby SKO v Brně. Odpadové fórum 2012; 13(6): 16-18.

Hřebíček, J., Popelka, O., Štencl, M., Trenz, O.: Corporate performance indicators for agriculture and food processing sector. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 2012; 60(4): 121-132.

Jarkovský, J., Dušek, L., Kubásek, M., Klánová, J., Hůlek, R., Gregor, J., Šebková, K., Borůvková, J., Hřebíček, J., Holoubek, I.: On-line data browser for environmental monitoring and associated information systems. Masarykova univerzita, 2012 2012

Kubásek, M., Hřebíček, J., Kalina, J.: Annotation of environmental and epidemiological systems: TaToo case study. In: 26th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2012), 2012: 95-102. 2012 ISBN 978-3-8440-1248-4.

2011

Dihé, P., Frysinger, S., Güttler, R., Schlobinski, S., Petronzio, L., Denzer, R., Nešić, S., Lobo, T.P., Schimak, G., Hřebíček, J., Donatelli, M.: An architecture for the semantic enhancement of environmental resources. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 372-384. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Dušek, L., Hřebíček, J., Kubásek, M., Jarkovský, J., Kalina, J., Baroš, R., Bednářová, Z., Klánová, J., Holoubek, I.: Conceptual model enhancing accessibility of data from cancer–related environmental risk assessment studies. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 461-479. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Holoubek, I., Dušek, L., Klánová, J., Kubásek, M., Jarkovský, J., Baroš, R., Komprdová, K., Bednářová, Z., Hůlek, R., Hřebíček, J.: GENASIS information system: a global environmental assessment of persistent organic pollutants. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 480-485. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Hřebíček, J., Kalina, J., Piliar, F., Manhart, J., Součková, K.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích (2. vydání). Brno: Nakladatelství a vydavatelství Littera - Kovařík, 2011. 2011

Hřebíček, J., Pillmann, W.: eEnvironment: reality and challenges for eEnvironment implementation in Europe. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 42005. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Chudárek, T., Horsák, Z., Kalina, J., Piliar, F., Hřebíček, J.: Uplatnění zásad integrovaného systému nakládání s odpady. Odpadové fórum 2011; 12(4): 22-23.

Chvátalová, Z., Hřebíček, J., Žigárdy, M.: Computer simulation of stock exchange behavior in Maple. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 2011; 5(1): 59-66.

Kalina, J., Hřebíček, J., Chudárek, T.: Informační podpora integrovaného systému nakládání s odpady. Odpadové fórum 2011; 12(4): 24-25.

Kisza, K., Hřebíček, J.: SISE semantics interpretation concept. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 70-76. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Kubásek, M., Hřebíček, J., Kalina, J., Dušek, L., Holoubek, I.: Semantics annotations of ontology for scenario: anthropogenic impact and climate change issues. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 398-406. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Kubásek, M., Hřebíček, J., Kalina, J., Dušek, L., Urbánek, J., Holoubek, I.: Global environmental assessment requires global functional searching engines: robust application of TaToo tools. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 507-518. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Soukopová, J., Hřebíček, J.: Model of cost and price relationships for municipal waste management of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 2011; 59(7): 371-378.

Soukopová, J., Hřebíček, J., Štencl, M., Trenz, O.: Integration of economic, environmental, social and corporate governance performance and reporting in enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 2011; 59(7): 157-166.

Soukopová, J., Malý, I., Bakoš, E., Neshybová, J., Špaček, D., Hřebíček, J., Hájek, M.: Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Littera - Kovařík, 2011. 2011 ISBN 978-80-85763-60-7

Štencl, M., Trenz, O., Popelka, O., Hřebíček, J.: Using semantic search as a means of support for research projects. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 454-460. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

2010

Brabec, K., Dušek, L., Holoubek, I., Hřebíček, J., Kubásek, M., Urbánek, J.: GENASIS national and international monitoring networks for persistent organic pollutants. In: EGU (European Geosciences Union) General Assembly 2010, 2010. 2010

Hřebíček, J., Brabec, K., Dušek, L., Holoubek, I., Kubásek, M., Urbánek, J.: Assessment of environmental impact by persistent organic pollutants. In: SEGH 2010 International Conference and Workshops: Environmental Quality and Human Health, 2010. 2010

Hřebíček, J., Dušek, L., Kubásek, M., Jarkovský, J., Brabec, K., Holoubek, I., Kohút, L., Urbánek, J.: Validation scenario for anthropogenic impact and global climate change for Tatoo. In: Environmental Information Systems and Services: Infrastructures and Platforms Workshop 2010, 2010. 2010

Hřebíček, J., Hejč, M., Soukopová, J.: Analýza nákladových a cenových vztahů v odpadovém hospodářství ČR. Studia Oecologica 2010; 4(1): 47-55.

Hřebíček, J., Holčík, J.: Proceedings of the 6th Summer School on Computational Biology. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 2010 ISBN 978-80-7204-698

Hřebíček, J., Horsák, Z., Kalina, J., Piliar, F., Lacuška, M.: Srovnání nakládání s biologickým odpadem v integrovaných systémech nakládání s odpady. Waste Forum 2010; 3(5): 491-496.

Hřebíček, J., Chvátalová, Z.: Chosen features of system maple 13 in education of mathematics, engineering and applied research. In: APLIMAT 2010: 9th International Conference on Applied Mathematics, 2010. 2010

Hřebíček, J., Kalina, J., Tomek, J.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Littera - Kovařík, 2010. 2010 ISBN 978-80-85763-56

Hřebíček, J., Kurfürstová, J., Škrobák, J.: Webový informační systém INDIKÁTORY. Masarykova univerzita, 2010 2010

Hřebíček, J., Legat, R.: eDemocracy & eEnvironment: Reality and challenges for eEnvironment implementation in Europe. In: 8th Eastern European eGov Days 2010, 2010. 2010

Hřebíček, J., Ministr, J., Pitner, T.: 7. letní škola aplikované informatiky. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Littera - Kovařík, 2010. 2010 ISBN 978-80-85763-59

Hřebíček, J., Pillmann, W.: eEnvironment and the single information space in Europe for the environment. In: 24th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2010), 2010: 45-55. 2010 ISBN 978-3-8322-9458.

Hřebíček, J., Pospíšil, Z., Urbánek, J.: Úvod do matematického modelování s využitím Maple. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 2010 ISBN 978-80-7204-691

Hřebíček, J., Soukopová, J.: Model of cost and price relationships in municipal waste management of the Czech Republic. In: SEGH 2010 International Conference and Workshops: Environmental Quality and Human Health, 2010. 2010

Hřebíček, J., Soukopová, J.: Integrated model of municipal waste management of the Czech Republic. In: 5th Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, 2010: 1006-1013. 2010 ISBN 978-88-903574-1.

Hřebíček, J., Soukopová, J.: Modelling integrated waste management system of the Czech Republic. In: 14th WSEAS International Conference on SYSTEMS, 2010. 2010

Hřebíček, J., Soukopová, J., Kutová, E.: Standardization of key performance indicators for environmental management and reporting in the Czech Republic. International Journal of Energy and Environment 2010; 4(4): 169-176.

Hřebíček, J., Soukopová, J., Kutová, E.: Key performance indicators for environmental management and reporting in the Czech Republic. In: Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars (USCUDAR 2010), 2010: 76-82. 2010 ISBN 978-960-474-227.

Karamagioli, E., Hřebíček, J., Legat, R., Schleidt, K.: Environmental democracy via ICT; Public participation via ICT towards sustainable development. In: 8th Eastern European eGov Days 2010, 2010. 2010

Pillmann, W., Hřebíček, J.: ICT for Public Access to Environmental Information. In: 8th Eastern European eGov Days 2010, 2010. 2010

Rizzoli, A., Schimak, G., Donatelli, M., Hřebíček, J., Avellino, G., Mon, J.: TaToo: tagging environmental resources on the web by semantic annotations. In: 5th Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, 2010. 2010

Soukopová, J., Hřebíček, J.: Environmental-economic modelling municipal solid waste management system of the Czech Republic. In: , 2010: 667-677. 2010 ISBN 978-3-8322-9458.

Urbánek, J., Brabec, K., Dušek, L., Holoubek, I., Hřebíček, J., Kubásek, M.: Monitoring and assessment of environmental impact by persistent organic pollutants. In: 20th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN 2010), 2010. 2010

2009

Brabec, K, Jarkovský, J., Dušek, L., Kubásek, M., Hřebíček, J., Holoubek, I., Čupr, P., Klánová, J.: GENASIS: System for the Assessment of Environmental Contamination by Persistent Organic Pollutants. In: 23th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2009), 2009. 2009

Hřebíček, J, Hájek, M., Chvátalová, Z., Ritschelová, I.: Current Trends in Sustainability Reporting in the Czech Republic. In: 23th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2009), 2009. 2009

Hřebíček, J, Chvátalová, Z.: Vizualizační možnosti systému Maple. Slovenský časopis pre geometriu a grafiku 2009; 6(12): 42648.

Hřebíček, J, Legat, R.: Challenges of eEnvironment. In: 23th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2009), 2009. 2009

Hřebíček, J, Pillmann, W.: Shared Environmental Information System and Single Information Space in Europe for the Environment: Antipodes or Associates?. In: Proceedings of the European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe, 2009: 447-458. 2009 .

2008

Hejč, M., Horsák, Z., Hřebíček, J.: Information tools for supporting implementation of integrated waste management system in the framework of the Czech Republic. In: 22nd International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2008), 2008: 634-640. 2008 ISBN 978-3-8322-7313-2.

Hejč, M., Hřebíček, J.: Primary environmental data quality model: proposal of a prototype of model concept. In: 4th Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, 2008: 83-90. 2008 ISBN 978-84-7653-074-0.

Hejč, M., Hřebíček, J., Piliar, F., Horsák, Z., Friedmann, B., Chudárek, T.: Prognóza nakládání s biodegradabilním odpadem v České republice do roku 2020. Odpady 2008; 18(12): 9-10.

Holoubek, I., Hřebíček, J., Dušek, L.: ICT tools for environmental and human risk assessment. In: 4th Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, 2008. 2008

Hřebíček, J.: Informační systémy v odpadovém hospodářství. In: Environmentálna a bezpečnostná informatika. Žilina: Strix, 2008: 327-352. 2008 ISBN 978-80-89281-19-0

Hřebíček, J.: Information interoperability of public safety communication in Europe. In: 2nd International Congress INTEROP - soft PROTECT, 2008. 2008

Hřebíček, J.: Mathematical modelling with Maple and MapleSim. In: APLIMAT 2008: 7th International Conference on Applied Mathematics, 2008: 839-852. 2008 ISBN 978-80-89313-03-7.

Hřebíček, J., Hejč, M., Piliar, F.: Prognóza nakládání s biodegradabilním odpadem v ČR do roku 2020. Odpady 2008; (12): 17-19.

Hřebíček, J., Holoubek, I.: Workshop 12: ICT tools for environmental and human risk assessment. In: 4th Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, 2008. 2008

Hřebíček, J., Charalabidis, Y., Kisza, K., Loukis, E., Peters, R., Štefaník, M., Hejč, M.: Federated eParticipation systems on environmental issues and its role in industrial ecology. In: 22nd International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2008), 2008: 93-100. 2008 ISBN 978-3-8322-7313-2.

Hřebíček, J., Kisza, K.: Conceptual model of single information space for environment in Europe. In: 4th Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, 2008: 735-742. 2008 ISBN 978-84-7653-074-0.

Hřebíček, J., Legát, R., Nagy, M.: Current trends in eEnvironment and its role in eDemocracy. In: 4th Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, 2008: 1612-1619. 2008 ISBN 978-84-7653-074-0.

Hřebíček, J., Legat, R., Nagy, M., Pillmann, W.: Challenges of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe. In: 22nd International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2008), 2008: 182-189. 2008 ISBN 978-3-8322-7313-2.

Hřebíček, J., Pekárková, L.: Key performance indicators for sustainable reporting according to NACE. In: 22nd International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2008), 2008: 45-53. 2008 ISBN 978-3-8322-7313-2.

Hřebíček, J., Soukopová, J.: Dobrovolné podnikové zprávy o hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2008. 2008 ISBN 978-80-7212-495-4

Ráček, J., Hlaváček, M., Hřebíček, J., Ludík, T., Jager, R.: Integration of eGgovernment services of the Czech Ministry of Environment. In: 6th Eastern European eGov Days 2008, 2008. 2008

Ritschelová, I., Sidorov, E., Hájek, M., Hřebíček, J.: Corporate environmental reporting in the Czech Republic and its relation to environmental accounting at macro level. In: 11th Annual EMAN Conference on Sustainability and Corporate Responsibility Accounting, 2008. 2008

Řezáč, M., Hřebíček, J.: Modelling with Maple and MapleSim. In: 22nd European Conference on Modelling nad Simulation (ECMS 2008), 2008. 2008

2007

Dušek, L., Jarkovský, J., Koptíková, J., Némethová, D., Kubík, V., Ráček, J., Hřebíček, J.: Biodiversity: a principle of life in the hands of computational science. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Dušek, L., Némethová, D., Hřebíček, J.: Proceedings of the 3rd International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University in Brno, 2007. 2007 ISBN 978-80-210-4370-1

Hlaváček, M., Hejč, M., Hřebíček, J.: eGovernment services in environment - automate data quality assessment - Czech Republic approach. In: 21th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2007), 2007. 2007

Hřebíček, J., Dušek, L., Ráček, J., Hejč, M.: Data quality in biodiversity information management. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Hřebíček, J., Hlaváček, M., Zálišová, I.: eGovernment services for environment protection of the Czech Republic. In: 5th Eastern European eGov Days 2007, 2007. 2007

Hřebíček, J., Konečný, M.: Introduction to ubiquitous cartography and dynamic geovisualization with implications for disaster and crisis management. In: Arno Scharl, Klaus Tochtermann (eds.): The Geospatial Web: How Geobrowsers, Social Software and the Web 2.0 are Shaping the Network Society. London: Springer, 2007: 209-214. 2007 ISBN 1-84628-826-6

Hřebíček, J., Misařová, P., Hyršlová, J.: Environmental key performance indicators and corporate reporting. In: Environmental Accounting and Sustainable Development Indicators (EA-SDI 2007), 2007. 2007

Hřebíček, J., Némethová, D., Ráček, J.: Proposal of interoperability framework of the Czech Republic in environmental information exchange. In: 21th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2007), 2007. 2007

Hřebíček, J., Ráček, J.: Environmental information space I. Theory and practice. In: 6th International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2007), 2007. 2007

Hřebíček, J., Ráček, J., Kisza, K., Štefaník, M.: Environmental information space II. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Hřebíček, J., Růžička, P.: Key indicators of environmental performance and their assesment. In: Sustainability Accounting and Reporting at Microeconomic and Macroeconomic Levels, 2007. 2007

Hřebíček, J., Swayne, D.: Proceedings of the International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2007). Wien: IFIP, 2007. 2007 ISBN 978-3-901882-22-7

Hřebíček, J., Žižka, J.: Vědecké výpočty v biologii a medicíně. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 2007

Pavlovič, J., Hřebíček, J.: Mathematical model for hazardous waste decontamination strategy. In: TIES 2007: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2007. 2007

Pavlovič, J., Hřebíček, J., Valdman, J.: Service-oriented infrastructure and eGovernment to eBusiness interoperability. In: 5th Eastern European eGov Days 2007, 2007. 2007

Špinar, D., Saur, V., Ráček, J., Némethová, D., Hřebíček, J., Hejč, M., Bubeníčková, H., Pavlíček, R.: Přístupnost webových stránek orgánů státní správy. Brno: Auditorium, 2007. 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Štefaník, M., Hřebíček, J., Ráček, J.: Interoperability in eGovernment services for environment protection. In: 5th Eastern European eGov Days 2007, 2007. 2007

2006

Dušek, L., Holoubek, I., Hřebíček, J., Jarkovský, J., Némethová, D.: Can we monitor biodiversity as complex endpoint for ecological risk assessment? In: TIES 2006: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2006. 2006

Dušek, L., Holoubek, I., Koptíková, J., Jarkovský, J., Kubík, V., Ráček, J., Hřebíček, J.: Contribution of ICTs to the environmental and human risk. In: 2nd International Summer School on Computational Biology, 2006. 2006

Dušek, L., Hřebíček, J., Žižka, J.: Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University in Brno, 2006. 2006 ISBN 80-7355-070-9

Fiala, J., Hřebíček, J., Ministr, J., Ráček, J.: The use of information and communication technology in company environmental awareness amplification. In: 3rd Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, 2006: 314-319. 2006 ISBN 1-4243-0852-6.

Hejč, M., Hřebíček, J.: Solving waste management data uncertainties. Case study of South Moravian Region. In: 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2006), 2006: 405-409. 2006 ISBN 3-8322-5321-1.

Hilty, L.M., Page, B., Hřebíček, J.: Environmental Informatics. Environmental Modelling and Software 2006; 21(11): 1517-1518.

Holoubek, I., Dušek, L., Hřebíček, J., Jarkovský, J., Čupr, P.: Environmental risk assessment & data evaluation. In: 2nd Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, 2006. 2006

Hřebíček, J.: Nové trendy v environmentálním reportingu EU. Environmentální aspekty podnikání 2006; 10(3): 2-4.

Hřebíček, J.: New trends in environmental reporting EU. In: The System of Accounting and Reporting for Sustainable Development at Microeconomic and Macroeconomic Levels, 2006: 53-57. 2006 ISBN 80-7194-867-5.

Hřebíček, J., Fiala, J., Ministr, J.: Využití informačních a komunikačních technologií ve sjednoceném reportingu podniku. Planeta 2006; 14(2): 12-14.

Hřebíček, J., Gander, W., Bartoň, S., Škrdla, M.: New Maple solution of the generalized Leibniz problem. In: Maple Conference 2006, 2006: 120-128. 2006 ISBN 1-897310-13-7.

Hřebíček, J., Hejč, M.: Environmental modelling with uncertainty. In: 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2006), 2006: 215-222. 2006 ISBN 3-8322-5321-1.

Hřebíček, J., Hejč, M.: Current trends in environmental modelling with uncertainties. In: 2nd International Summer School on Computational Biology, 2006. 2006

Hřebíček, J., Hejč, M., Holoubek, I.: Current trends in environmental modelling with uncertainties. In: 3rd Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, 2006: 342-347. 2006 ISBN 1-4243-0852-6.

Hřebíček, J., Kokrment, L.: Standardizace environmentálního reportingu v České republice. Planeta 2006; 14(2): 5-9.

Hřebíček, J., Ráček, J.: 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 2006 ISBN 80-210-4146-3

Hřebíček, J., Ráček, J., Kubásek, M.: Service-oriented information systems. In: 2nd International Summer School on Computational Biology, 2006. 2006

Hřebíček, J., Zálišová, I.: Interoperability framework of e-government in environmental information exchange of the Czech Republic. In: 4th Eastern European eGov Days 2006, 2006: 42583. 2006 ISBN 3-85403-203-X.

Hřebíček, J., Žák, V.: Matematický systém Maple. Zpravodaj ÚVT MU 2006; 17(2): 11-15.

Jarkovský, J., Ráček, J., Némethová, D., Pavliš, P., Brabec, P., Hřebíček, J., Hodovský, J.: Information system of ARROW project: assessment of ecological state of surface waters. In: 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2006), 2006: 353-360. 2006 ISBN 3-8322-5321-1.

Némethová, D., Jarkovský, J., Dušek, L., Hřebíček, J., Pavliš, P., Brabec, P., Kubošová, K., Gelnarová, E.: Methodology of evaluation of ecological state of surface waters in the Czech Republic. In: CIS workshop on surface waters monitoring networks and classification systems, 2006. 2006

Némethová, D., Jarkovský, J., Dušek, L., Hřebíček, J., Pavliš, P., Brabec, P., Kubošová, K., Gelnarová, E.: Pragmatic implementation of demands of the Water Framework Directive of the European Union requires robust models applicable for predictive assessment of surface water quality. In: Workshop Ecostat, 2006. 2006

Pavlovič, J., Hřebíček, J.: Finding optimal solutions of energetic remedial equations with genetic algorithms. In: 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2006), 2006: 401-404. 2006 ISBN 3-8322-5321-1.

Ráček, J., Hřebíček, J.: Interoperability framework of the Czech Republic in environmental information exchange. In: 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2006), 2006: 509-512. 2006 ISBN 3-8322-5321-1.

Ráček, J., Hřebíček, J., Pitner, T.: Process analysis of environmental reporting. In: 3rd Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, 2006: 320-324. 2006 ISBN 1-4243-0852-6.

2005

Andrýsková, J., Hřebíček, J.: Advisory web portals in the e-government of the Czech Republic. In: IADIS International Conference, e-Society 2005, 2005. 2005

Andrýsková, J., Hřebíček, J.: Sharing environmental information in the Czech Republic - environmental advisory web portal. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 823-829. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Dušek, L., Holoubek, I., Jarkovský, J., Koptíková, J., Kohout, J., Šmíd, R., Pavliš, P., Mužík, J., Hřebíček, J.: Tutorial: Human and ecological risk assessment, expert systems. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 948-953. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Dušek, L., Hřebíček, J., Jarkovský, J., eds.: Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University in Brno, 2005. 2005 ISBN 80-210-3907-8

Dušek, L., Hřebíček, J., Jarkovský, J., Kohout, J.: Environmental Risk Assessment - ECORA Approach. In: TIES 2005: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2005. 2005

Hřebíček, J.: Globální informační systémy v mezinárodním měřítku. In: In Krammer M., Brauweiler J.,Ritschelová I. a kol. Mezinárodní management životního prostředí, Svazek II. Nástroje a systémy environmentálního managementu. Praha: C. H. Beck, 2005: 49 - 68. 2005 ISBN 80-7179-920-3

Hřebíček, J.: Environmental communication framework in e-government of the Czech Republic. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005. 2005

Hřebíček, J., Fiala, J., Ministr, J.: Use of information and communication technology in implementation of EMS and EMAS. In: Economic and social aspects of sustainable development, 2005: 23-28. 2005 ISBN 80-7194-791-1.

Hřebíček, J., Holoubek, I., Pešl, J.: Environmental modelling with uncertainness - case study of air. In: TIES 2005: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2005. 2005

Hřebíček, J., Kohout, J.: Formalized analysis supporting automated scenarios for environmental risk assessment. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 989-999. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Hřebíček, J., Kohout, J.: Epidemiology forecasting with Maple - a SARS study. In: Maple Conference 2005, 2005. 2005

Hřebíček, J., Kokrment, L.: Standardization of communication in environment - environmental reporting in the Czech Republic. In: IADIS International Conference on Applied Computing, 2005: 607-616. 2005 ISBN 972-99353-6-X.

Hřebíček, J., Pešl, J.: Dealing with estimated parameters in the environmental models. In: Second International ICSC Symposium on Information Technologies in Environmental Engineering (ITEE 2005), 2005: 655-664. 2005 ISBN 3-8322-4362-3.

Hřebíček, J., Pitner T., Ráček J.: Development of national environmental reporting system. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 718-723. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Hřebíček, J., Pitner, T., Ráček, J.: Analysis of environmental information management in Czech Republic. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2005), 2005: 26. 2005 ISBN 3-901882-21-9.

Hřebíček, J., Procházka, F., Staníček, Z., Soukupová, J.: Using universal information robot as decision support system of public projects evaluation. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2005), 2005: 16. 2005 ISBN 3-901882-21-9.

Jarkovský, J., Dušek, L., Hřebíček, J., Ráček, J., Brabec, P., Hodovský, J.: Komplexní systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod - projekt ARROW. Planeta 2005; 13(12): 39-42.

Jarkovský, J., Dušek, L., Pavliš, P., Kubošová, K., Hodovský, J., Hřebíček, J.: Classification of biological communities in biomonitoring programs - suggestion of robust solution. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 73-79. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Kokrment, L., Hřebíček, J.: Environmental and sustainability corporate reporting in the Czech Republic. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 732-738. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

2004

Gander, W., Hřebíček, J.: Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. 4th, expanded and rev. ed.. Heidelberg: Springer, 2004. 2004 ISBN 3-540-21127-6

Hřebíček, J., Hřebíčková, J., Mezník, I., Chvátalová, Z.: E-learning in teaching of mathematics using computer Algebra system Maple. In: The Future of Mathematics Education, 2004: 66-70. 2004 ISBN 83-919465-4-1.

Hřebíček, J., Kokrment, L., Ráček, J.: Workflow support of corporate environmental communication and reporting. In: 18th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2004), 2004. 2004

Hřebíček, J., Kubásek, M.: EnviWeb and environmental web services: case study of an environmental web portal. In: Arno Scharl (Ed.): Environmental Online Communication. Advanced Information and Knowledge Processing Series. London: Springer, 2004: 21-24. 2004 ISBN: 1-85233-783-4

Hřebíček, J., Pitner, T., Ráček, J.: Environmental information management in the Czech Republic with respect to reporting obligations. In: 18th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2004), 2004. 2004

Lacuška, M., Jančárik, A., Hřebíček, J.: Evaluation of Slovak waste information system and databases. In: 18th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2004), 2004. 2004


Zpět na výpis