O IBALidé na IBA

Lidé na IBA prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ředitel, profesor
vedoucí pro analýzu a strategii projektů

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 224 972 712
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=670

Vědecká a pracovní činnost pro Divizi analýzy dat:
vícerozměrná analýza a modelování environmentálních a klinických dat, epidemiologie, analýza biodiversity, hodnocení ekologických a humánních rizik, výukové aktivity 
Vědecká a pracovní činnost pro Divizi environmentální informatika a modelování:

metodika hodnocení ekologických rizik, analýza environmentálních a ekotoxikologických dat

Publikace:


2018

Adámková Krákorová, D., Kubackova, K., Dušek, L., Tomáš, T., Janíček, P., Tuček, Š., Prausova, J., Kiss, I., Zambo, I.: Advantages in prognosis of adult patients with Ewing sarcoma: 11-years experiences and current treatment management. Pathology & Oncology Research 2018; 24(3): 623-630.

Bořilová Linhartová, P., Jánoš, J., Slezáková, S., Bartova, J., Petanova, J., Kuklínek, P., Fassmann, A., Dušek, L., Izakovičová Hollá, L.: Recurrent aphthous stomatitis and gene variability in selected interleukins: a case-control study European Journal of Oral Sciences 2018; 126(6): 485-492.

Bořilová Linhartová, P., Kavříková, D., Tomandlová, M., Poskerová, H., Řehka, V., Dušek, L., Izakovičová Hollá, L.: Differences in interleukin-8 plasma levels between diabetic patients and healthy individuals independently on their periodontal status. International Journal of Molecular Sciences 2018; 19(10): 3214.

Cibula, D., Abu-Rustum, N., Fischerova, D., Pather, S., Lavigne, K., Slama, J., Alektiar, K., Ming-Yin, L., Kocian, R., Germanova, A., Frühauf, F., Dostalek, L., Dušek, L., Narayan, K.: Surgical treatment of “intermediate risk” lymph node negative cervical cancer patients without adjuvant radiotherapy – A retrospective cohort study and review of the literature. Gynecologic Oncology 2018; 151(3): 438-443.

Danhofer, P., Pejčochová, J., Dušek, L., Rektor, I., Ošlejšková, H.: The influence of EEG-detected nocturnal centrotemporal discharges on the expression of core symptoms of ADHD in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes (BCECTS): A prospective study in a tertiary referral center. Epilepsy & Behavior 2018; 79: 75-81.

Dornak, T., Justanová, M., Konvalinkova, R., Mužík, J., Hoskovcova, M., Srp, M., Riha, M., Navratilova, D., Otruba, P., Gal, O., Dušek, L., Jech, R., Bareš, M., Kanovsky, P.: Early manifestation of spasticity after first stroke in the territory of the internal carotid artery: A prospective multicenter study. Biomedical Papers 2018; 162(4): 319-323.

Dostalek, L., Zikan, M., Fischerova, D., Kocian, R., Germanova, A., Fruhauf, F., Dušek, L., Slama, J., Dundr, P., Nemejcova, K., Cibula, D.: SLN biopsy in cervical cancer patients with tumors larger than 2 cm and 4 cm. Gynecologic Oncology 2018; 148(3): 456-460.

Duda, M., Dušek, L., Jínek, T., Adamčík, L., Škrovina, M.: Stav chirurgické léčby karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce v České republice. Rozhledy v chirurgii 2018; 97(7): 309-319.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIX. Kovariance Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(3): 362-363.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXVIII. Úvod do korelační analýzy Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(2): 235-237.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXVII. Statistická analýza studií s jedním zařazeným pa­cientem („N of 1 trials“). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(1): 116-118.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXX. Kovariance. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(4): 487-490.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXXI. Pearsonův korelační koeficient. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(5): 608-613.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXXII. Statistické hodnocení Pearsonova korelačního koeficientu v příkladech. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(6): 727-731.

Fiala, O., Veskrnova, V., Chloupková, R., Poprach, A., Kiss, I., Kopeckova, K., Dušek, L., Slavicek, L., Kohoutek, M., Finek, J., Svoboda, M., Petruzelka, L., Boublikova, L., Dvorak, J., Melichar, B., Buchler, T.: Impact of delayed addition of anti-EGFR monoclonal antibodies on the outcome of first-line therapy in metastatic colorectal cancer patients: A retrospective registry-based analysis. Targeted Oncology 2018; 13(6): 735-743.

Hofer, M., Hoferova, Z., Gruzdev, A., Dušek, L., Falk, M.: Impaired post-irradiation survival of cyclooxygenase-2-deficient mice. Physiological Research 2018; 67(5): 809-812.

Hofer, M., Hoferova, Z., Remšík, J., Novakova, M., Prochazkova, J., Fedr, R., Kohoutek, J., Dušek, L., Hampl, A., Soucek, K.: Hematological findings in non-treated and gamma-irradiated mice deficient for MIC-1/GDF15. Physiological Research 2018; 67(4): 623-636.

Klezl, P., Kaspar, M., Klecka, J., Richterova, R., Stanc, O., Burgetova, A., Fischerova, D., Dušek, L., Popken, G., Zatura, F.: Die Rolle von kontrastmittelverstärktem „pulse inversion harmonic imaging“ (CEUS) und kontrastmittelverstärkter Computertomographie (CECT) bei der präoperativen Diagnose von renalen Raumforderungen. Der Urologe : Zeitschrift für klinische und praktische Urologie 2018; 57(2): 181-190.

Kodytková, D., Bajčiová, V., Krejčí, D., Zapletalová, M., Dusek, V., Jarkovský, J., Mužík, J., Klimeš, D., Stary, J., Smelhaus, V., Vrzalova, A., Janotova, I., Štěrba, J., Dušek, L.: Trends in incidence of childhood cancers in the Czech Republic: population-based analysis of national registries (1994-2014). Neoplasma 2018; 65(4): 620-629.

Marečková, K., Mareček, R., Bencúrová, P., Klánová, J., Dušek, L., Brázdil, M.: Perinatal stress and human hippocampal volume: Findings from typically developing young adults. Scientific Reports 2018; 8: 4696-4705.

Mužík, J., Májek, O., Svobodová, I., Šlampa, P., Dušek, L.: Epidemiologie gliomů podle dat Národního onkologického registru. In Radek Lakomý, Tomáš Kazda, Pavel Šlampa (eds). Gliomy. 2. vydání. Praha: Maxdorf Jessenius, 2018: 14-23. 2018 978-80-7345-561-3

Ngo, O., Bučková, B., Suchánek, Š., Zavoral, M., Dušek, L., Májek, O.: Hodnocení výkonnosti center pro screeningovou koloskopii v České republice. Gastroenterologie a hepatologie 2018; 72(5): 379-384.

Pavlušová, M., Miklík, R., Spacek, R., Benešová, K., Zeman, K., Cohen-Solal, A., Mebazaa, A., Littnerová, S., Felšőci, M., Pohludkova, L., Dušek, L., Špinarová, L., Vítovec, J., Špinar, J., Jarkovský, J., Pařenica, J.: Increased dose of diuretics correlates with severity of heart failure and renal dysfunction and does not lead to reduction of mortality and rehospitalizations due to acute decompensation of heart failure; data from AHEAD registry. Cor et Vasa 2018; 60(3): E215-E223.

Poprach, A., Fiala, O., Chloupková, R., Melichar, B., Lakomý, R., Petráková, K., Zemanova, M., Kopeckova, K., Slabý, O., Studentova, H., Kopecky, J., Kiss, I., Finek, J., Dušek, L., Buchler, T.: Pazopanib for metastatic renal cell carcinoma: A registry-based analysis of 426 patients. Anticancer Research 2018; 38(1): 449-456.

Slezáková, S., Bořilová Linhartová, P., Masopustová, L., Bártová, J., Petanová, J., Kuklínek, P., Fassmann, A., Dušek, L., Izakovičová Hollá, L.: Association of the NOD-like receptor 3 (NLRP3) gene variability with recurrent aphthous stomatitis in the Czech population. Journal of Oral Pathology & Medicine 2018; 47(4): 434-439.

2017

Adamová, B., Vlčková, E., Raputová, J., Šrotová, I., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.: Jak léčíme pacienty s bolestivou diabetickou polyneuropatií?. Neurologie pro praxi 2017; 18(6): 408-414.

Albreht, T., Amati, C., Angelastro, A., Asioli, M., Amunni, G., Molina Barceló, A., Berling, C., Caraceni, A., Colamesta, V., Comiskey, K., Conroy, F., Hynes, M., Cusack, M., O’Connor, L., D’Angelo, D., Dušek, L., Kaasa, S., Kowalski, C., Lin, Y., Federic: Integrated cancer control: the case for comprehensive cancer care networks (CCCN). In Albreht, T., Kiasuwa, R., Van den Bulcke, M. (eds.) European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control. Ljubljana: National Institute of Public Health, Ljubljana, and Scientific Institute of Public Health, Brussels, 2017: 77-103. 2017 978-961-7002-28-7

Büchler, T., Poprach, A., Bortlíček, Z., Lakomý, R., Chloupková, R., Vyzula, R., Zemanová, M., Kopečková, K., Svoboda, M., Slabý, O., Kiss, I., Studentová, H., Hornová, J., Fiala, O., Kopecký, J., Fínek, J., Dušek, L., Melichar, B.: Outcomes of patients with long-term treatment response to vascular endothelial growth factor-targeted therapy for metastatic renal cell cancer. Clinical Genitourinary Cancer 2017; 15(6): e1047-e1053.

Bulava, A., Hanis, J., Dušek, L.: Clinical outcomes of radiofrequency catheter ablation of atrial fibrillation in octogenarians – 10-year experience of a one high-volume center. Journal of Geriatric Cardiology 2017; 14(9): 575-581.

Bulava, A., Mokracek, A., Eisenberger, M., Kurfirst, V., Dušek, L.: Middle-term results of hybrid atrial fibrillation ablation using AtriCure system. Cor et Vasa 2017; 59(4): e345-e352.

Bulava, A., Mokracek, A., Eisenberger, M., Kurfirst, V., Dušek, L.: Electrophysiological findings after surgical ablation of atrial fibrillation using AtriCure system. Cor et Vasa,2017, roč. 59(4): e359-e366.

Bulava, A., Mokráček, A., Hanis, J., Eisenberger, M., Kurfirst, V., Dušek, L.: Correlates of arrhythmia recurrence after hybrid epi- and endocardial radiofrequency ablation for persistent atrial fibrillation. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology 2017; 10(8): e005273.

Cibula, D., Zikán, M., Fischerová, D., Kocián, R., Germanová, A., Burgetová, A., Dušek, L., Fartáková, Z., Schneiderová, M., Němejcová, K., Sláma, J.: Pelvic floor reconstruction by modified rectus abdominis myoperitoneal (MRAM) flap after pelvic exenterations. Gynecologic Oncology 2017; 144(3): 558-563.

Danhofer, P., Pejčochová, J., Dušek, L., Rektor, I., Ošlejšková, H.: The influence of EEG-detected nocturnal centrotemporal discharges on the expression of core symptoms of ADHD in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes (BCECTS): A prospective study in a tertiary referral center. Epilepsy & Behavior 2017; 79: 75-81.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXI. Závěrečné příklady k analýzám trendů v kontingenčních tabulkách. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(1): 112-114.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXII. Pozor na interpretaci ekologických (korelačních) studií - I. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(2): 239-240.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIII. Pozor na interpretaci ekologických (korelačních) studií - II. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(3): 357-360.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIV. Klinické studie s jedním zařazeným pacientem („N of 1 trials“). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(4): 486-488.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXV. Přínosy a rizika klinických studií s jedním zařazeným pacientem ("N of 1 trials"). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(5): 608-611.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXVI. Statistická analýza studií s jedním zařazeným pacientem ("N of 1 trials"). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(6): 730-733.

Dvořák, J., Nikolov, D.H., Dušek, L., Filipová, A., Richter, I., Buka, D., Ryška, A., Mokrý, J., Filip, S., Melichar, B., Büchler, T., Abrahámová, J.: Association of the combined parameters including the frequency of primary cilia, CD8+ tumor infiltrating lymphocytes and PD-1 expression with the outcome in intestinal cancer. Journal uf BUON 2017; 22(6): 1477-1487.

Fischerová, D., Zikán, M., Semerádová, I., Sláma, J., Kocián, R., Dundr, P., Němejcová, K., Burgetová, A., Dušek, L., Cibula, D.: Ultrasound in preoperative assessment of pelvic and abdominal spread in patients with ovarian cancer: a prospective study. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2017; 49(2): 263-274.

Frühauf, F., Zikán, M., Semerádová, I., Dundr, P., Němejcová, K., Dušek, L., Cibula, D., Fischerova, D.: The diagnostic accuracy of ultrasound in assessment of myometrial invasion in endometrial cancer: Subjective assessment versus objective techniques. Biomed Research International 2017; 2017: 1318203.

Hofer, M., Hoferová, Z., Dušek, L., Souček, K., Gruzdev, A.: Hematological profile of untreated or ionizing radiation-exposed cyclooxygenase-2-deficient mice. Physiological Research 2017; 66(4): 673-676.

Jarkovský, J., Benešová, K., Hejduk, K., Dušek, L., Lukáš, M.: Epidemiologie, hospitalizační léčba a migrace IBD pacientů za specializovanou péčí v České republice. Gastroenterologie a hepatologie 2017; 71(6): 501-509.

Jarkovský, J., Skřivanová, K., Benešová, K., Šnajdrová, L., Gregor, J., Peterková, H., Bendová, M., Brančíková, D., Němcová Elfmarková, N., Svěrák, T., Anderková, Ľ., Minář, L., Protivánková, M., Nedvěd, J., Dušek, L., Themoshok, L.: Predictors of quality of life in Czech female breast cancer survivors following treatment with special interest to coping strategies. Vnitřní lékařství 2017; 63(6): 389-396.

Kadaňka, Z., Adamová, B., Keřkovský, M., Kadaňka, Z., Dušek, L., Jurová, B., Vlčková, E., Bednařík, J.: Predictors of symptomatic myelopathy in degenerative cervical spinal cord compression. Brain and Behavior 2017; 7(9): e00797.

Keřkovský, M., Bednařík, J., Jurová, B., Dušek, L., Kadaňka, Z., Kadaňka, Z., Němec, M., Kovaľová, I., Šprláková-Puková, A., Mechl, M.: Spinal cord MR diffusion properties in patients with degenerative cervical cord compression. Journal of Neuroimaging 2017; 27(1): 149-157.

Lakomý, R., Poprach, A., Bortlíček, Z., Melichar, B., Chloupková, R., Vyzula, R., Zemanová, M., Kopečková, K., Svoboda, M., Slabý, O., Kiss, I., Študentová, H., Juráček, J., Fiala, O., Kopecký, J., Fínek, J., Dušek, L., Hejduk, K., Büchler, T.: Utilization and efficacy of second-line targeted therapy in metastatic renal cell carcinoma: data from a national registry. BMC Cancer 2017; 17: 880.

Májek, O., Dušková, J., Dvořák, V., Beková, A., Klimeš, D., Blaha, M., Anttila, A., Dušek, L.: Performance indicators in a newly established organized cervical screening programme: registry-based analysis in the Czech Republic. European Journal of Cancer Prevention 2017; 26(3): 232-239.

Malúšková, D., Svobodová, I., Kučerová, M., Brožová, L., Mužík, J., Jarkovský, J., Hájek, R., Maisnar, V., Dušek, L.: Epidemiology of multiple myeloma in the Czech Republic. Klinická onkologie 2017; 30(Suppl. 2): 2S35-2S42.

Meluzín, J., Stárek, Z., Kulík, T., Jež, J., Lehar, F., Tomandl, J., Dušek, L., Wolf, J., Leinveber, P., Novák, M.: Improvement in the prediction of exercise-induced elevation of left ventricular filling pressure in patients with normal left ventricular ejection fraction. Echocardiography 2017; 34(1): 78-86.

Meluzín, J., Stárek, Z., Kulík, T., Jež, J., Lehar, F., Wolf, J., Dušek, L., Leinveber, P., Novák, M.: Prevalence and predictors of early heart failure with preserved ejection fraction in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Journal of Cardiovascular Failure 2017; 23(7): 558-562.

Ngo, O., Bučková, B., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M., Dušek, L., Májek, O.: Účast české populace na screeningu kolorektálního karcinomu - vývoj a aktuální stav. Gastroenterologie a hepatologie 2017; 71(5): 377-383.

Pokorná, A., Benešová, K., Mužík, J., Jarkovský, J., Dušek, L.: Data sources for monitoring of non-healing wounds in a National Health Information System – epidemiology of non-healing wounds – analysis of the National Register of Hospitalized Patients in 2007–2015. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(Suppl. 1): S8-S17.

Popovici, V., Budinská, E., Dušek, L., Kozubek, M., Bosman, F.: Image-based surrogate biomarkers for molecular subtypes of colorectal cancer. Bioinformatics 2017; 33(13): 2002-2009.

Raputová, J., Šrotová, I., Vlčková, E., Sommer, C., Üceyler, N., Birklein, F., Rittner, H.L., Rebhorn, C., Adamová, B., Kovaľová, I., Králíčková Nekvapilová, E., Forer, L., Bělobrádková, J., Olšovský, J., Weber, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.: Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross-sectional observational study. Pain 2017; 158(12): 2340-2353.

Sláma, J., Fischerová, D., Zikán, M., Kocián, R., Germanová, A., Frühauf, F., Dušek, L., Cibula, D.: Sensitivity of follow-up methods in patients after fertility-sparing surgery for cervical cancers. International Journal of Gynecological Cancer 2017; 27(1): 147-153.

Špinar, J., Jarkovský, J., Špinarová, L., Vítovec, J., Linhart, A., Widimsky, P., Miklík, R., Zeman, K., Belohlavek, J., Malek, F., Cihalik, C., Špác, J., Felšőci, M., Ostadal, P., Dušek, L., Kettner, J., Vaclavik, J., Littnerová, S., Monhart, Z., Malek,: Worse prognosis of real-world patients with acute heart failure from the Czech AHEAD registry in comparison to patients from the RELAX-AHF trial. ESC Heart Failure 2017; 4(1): 8-15.

Šrotová, I., Vlčková, E., Dušek, L., Bednařík, J.: A-waves increase the risk of developing neuropathy. Brain and Behavior 2017; 7(8): e00760.

Šumec, R., Rektorová, I., Jech, R., Menšíková, K., Roth, J., Růžička, E., Sochorová, D., Dušek, L., Kaňovský, P., Rektor, I., Pavlík, T., Filip, P., Bareš, M.: Motion and emotion: anxiety-axial connections in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission 2017; 124(3): 369-377.

Zikán, M., Fischerová, D., Semerádová, I., Sláma, J., Dundr, P., Weinberger, V., Dušek, L., Cibula, D.: Accuracy of ultrasound in prediction of rectosigmoid infiltration in epithelial ovarian cancer. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2017; 50(4): 533-538.

2016

Abrahámová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Rozbor léčebné zátěže a pilotní prezentace výsledků KOC Praha. Praktický lékař 2016; 96(3): 128-134.

Anderková, Ľ., Elfmarková, N., Svěrák, T., Peterková, H., Brancikova, D., Bendova, M., Protivankova, M., Benešová, K., Dušek, L., Jarkovský, J., Minar, L., Skřivanová, K.: Change in Quality of Life Measured over Time in Czech Women with Breast Cancer. Klinická onkologie 2016; 29(2): 113-121.

Babinská, Z., Rudá, J., Amchová, P., Merhautová, J., Dušek, L., Šulcová, A.: Olfactory bulbectomy increases reinstatement of methamphetamine seeking after a forced abstinence in rats. Behavioural Brain Research 2016; 297: 20-27.

Benešová, L., Mináriková, P., Hálková, T., Belšánová, B., Suchánek, Š., Bělina, F., Dušek, L., Jarkovský, J., Zavoral, M., Minárik, M.: Využití panelu somatických genových mutací a amplifikací pro odhad prognózy pacientů s karcinomem žaludku. Gastroenterologie a hepatologie 2016; 70(3): 244-251.

Böhmova, J., Vodicka, R., Lubusky, M., Holuskova, I., Studnickova, M., Kratochvilova, R., Krejcirikova, E., Janikova, M., Durdová, V., Dolezalová, T., Filipová, H., Dušek, L., Dhaifalah, I., Vomackova, K., Kacerovsky, M., Prochazka, M., Vrtel, R.: Clinical Potential of Effective Noninvasive Exclusion of KEL1-Positive Fetuses in KEL1-Negative Pregnant Women. Fetal Diagnosis and Therapy 2016; 40(1): 48-53.

Buchler, T., Bortlíček, Z., Poprach, A., Pavlík, T., Veskrnova, V., Honzirkova, M., Zemanova, M., Fiala, O., Kubáčková, K., Slabý, O., Svoboda, M., Vyzula, R., Dušek, L., Melichar, B.: Outcomes for Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Achieving a Complete Response on Targeted Therapy: A Registry-based Analysis. European Urology 2016; 70(3): 469-475.

Bulava, A., Ošmera, O., Šnorek, M., Novotný, A., Dušek, L.: Cost analysis of telemedicine monitoring of patients with implantable cardioverter-defibrillators in the Czech Republic. Cor et Vasa 2016; 58(3): e293-e302.

Carlsson, P.M., Literák, J., Dušek, L., Hofman, J., Bucheli, T.D., Klánová, J.: Temporal and spatial variability of enantiomeric fractions (EFs) of chiral organochlorines in relation to soil properties. Journal of Soils and Sediments 2016; 16(6): 1718-1726.

Cibula, D., Zikan, M., Slama, J., Fischerova, D., Kocian, R., Germanova, A., Burgetova, A., Dušek, L., Dundr, P., Gregova, M., Nemejcova, K.: Risk of micrometastases in non-sentinel pelvic lymph nodes in cervical cancer. Gynecologic Oncology 2016; 143(1): 83-86.

Divišová, Š., Vlčková, E., Šrotová, I., Kincová, S., Skorna, M., Dušek, L., Dubový, P., Bednařík, J.: Intraepidermal nerve-fibre density as a biomarker of the course of neuropathy in patients with Type2 diabetes mellitus. Diabetic Medicine 2016; 33(5): 650-654.

Dušek, L., Mužík, J., Uher, M., Koptíková, J., Abrahámová, J.: Epidemiologie nádorů hlavy a krku. In: Šlampa, P., Smilek, P. (eds.) Nádory hlavy a krku. Praha: Mladá fronta, 2016: 13-23. Mladá fronta 2016 978-80-204-3743-3

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LV. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - II. Vícenásobný vliv rizikových faktorů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(1): 112-116.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LVI. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - III. Preventabilní frakce. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(2): 236-238.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LVII. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - IV. Hodnocení populačního efektu preventivních programů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(3): 365-369.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LVIII. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - V. Hodnocení dopadu preventivních programů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(4): 486-490.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIX. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií - VI. Kauzalita vztahů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(5): 613-615.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LX. Analýza trendu ve vztahu kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79(6): 729-731.

Dvorak, J., Nikolov, D.H., Dušek, L., Filipova, A., Richter, I., Buka, D., Ryska, A., Mokry, J., Filip, S., Melichar, B., Buchler, T., Abrahamova, J.: Prognostic significance of the frequency of primary cilia in cells of small bowel and colorectal adenocarcinoma. Journal of BUON 2016; 21(5): 1233-1241.

Eisenberger, M., Bulava, A., Kautzner, J., Neuzil, P., Mokracek, A., Hanis, J., Dušek, L.: Sequential Hybrid CryoMaze Ablation versus Surgical CryoMaze Alone for the Treatment of Atrial Fibrillation (SurHyb): study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2016; 17): 518.

Gescheidt, T., Losada, V.I.L.Y., Mensikova, K., Dusek, L., Czekoova, K., Menclova, P., Kanovsky, P., Roth, J., Bares, M.: Impulse control disorders in patients with young-onset Parkinson's disease: A cross-sectional study seeking associated factors. Basal Ganglia 2016; 6(4): 197-205.

Grega, T., Májek, O., Ngo, O., Král, N., Seifert, B., Dušek, L., Zavoral, M., Suchánek, Š.: Současné principy screeningu kolorektálního karcinomu - od oportunního k populačnímu screeningovému programu. Gastroenterologie a hepatologie 2016; 70(5): 383-392.

Hofer, M., Falk, M., Komůrková, D., Falková, I., Bačíková, A., Klejdus, B., Pagáčová, E., Štefančíková, L., Weiterová, L., Angelis, K.J., Kozubek, S., Dušek, L., Galbavý, Š.: Two New Faces of Amifostine: Protector from DNA Damage in Normal Cells and Inhibitor of DNA Repair in Cancer Cells. Journal of Medicinal Chemistry 2016; 59(7): 3003-3017.

Hoch, J., Ferko, A., Blaha, M., Ryška, A., Čapov, I., Dušek, L., Feit, J., Grega, M., Hermanová, M., Hovorková, E., Chmelová, R., Kala, Z., Klos, D., Kodet, R., Langer, D., Hadži-Nikolov, D., Örhalmi, J., Páral, J., Tichý, M., Tučková, I., Vjaclovský, M.,: Parametrické sledování kvality totální mezorektální excize a chirurgické léčby karcinomu rekta - výsledky multicentrické studie. Rozhledy v chirurgii 2016; 95(7): 262-271.

Kovaľová, I., Keřkovský, M., Kadaňka, Z., Kadaňka, Z., Němec, M., Jurova, B., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.: Prevalence and Imaging Characteristics of Nonmyelopathic and Myelopathic Spondylotic Cervical Cord Compression. Spine 2016; 41(24): 1908-1916.

Loveček, M., Skalický, P., Ryska, M., Gürlich, R., Hlavsa, J., Čečka, F., Krška, Z., Krška, Z., Strnad, R., Peteja, M., Klein, J., Šiller, J., Zajak, J., Krejčí, T., Rupert, K., Kočík, M., Šefr, R., Straka, m., Dušek, L., Jarkovský, J., Havlík, R., Neoral: Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v České republice. Rozhledy v chirurgii 2016; 95(4): 151-155.

Minárikova, P., Benesova, L., Halkova, T., Belsanova, B., Tuckova, I., Belina, F., Dušek, L., Zavoral, M., Minárik, M.: Prognostic Importance of Cell Cycle Regulators Cyclin D1 (CCND1) and Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor 1B (CDKN1B/p27) in Sporadic Gastric Cancers. Gastroenterology Research and Practice 2016; 2016): 9408190.

Pavelka, K., Šedová, L., Hejduk, K., Dušek, L.: 15 let zkušeností s biologickou léčbou zánětlivých revmatických onemocnění v národním registru ATTRA. Časopis lékařů českých 2016; 155(6): 285-293.

Pokorná, A., Benešová, K., Mužík, J., Búřilová, P., Jarkovský, J., Dušek, L.: Sledování dekubitálních lézí u pacientů s neurologickým onemocněním - analýza Národního registru hospitalizovaných. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79, Supplement 1):

Popovici, V., Budinská, E., Čápková, L., Schwarz, D., Dušek, L., Feit, J., Jaggi, R.: Joint analysis of histopathology image features and gene expression in breast cancer. BMC Bioinformatics 2016; 17: 209.

Poprach, A., Lakomý, R., Bortlíček, Z., Melichar, B., Pavlík, T., Slabý, O., Vyzula, R., Svoboda, M., Kiss, I., Študentová, H., Zemanová, M., Fiala, O., Kubáčková, K., Dušek, L., Hornová, J., Büchler, T.: Efficacy of Sunitinib in Elderly Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma: Data from Real-World Clinical Practice. Drugs & Aging, 2016; 33(9), September): 655-663.

Ruiz, M., Goldblatt, P., Morrison, J., Porta, D., Forastiere, F., Hryhorczuk, D., Antipkin, Y., Saurel-Cubizolles, M., Lioret, S., Vrijheid, M., Torrent, M., Iniguez, C., Larranaga, I., Bakoula, Ch., Veltsista, A., van Eijsden, M., Vrijkotte, T.G., Andrýs: Impact of Low Maternal Education on Early Childhood Overweight and Obesity in Europe. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2016; 30(3): 274-284.

Seifert, B., Král, N., Ngo, O., Májek, O., Suchánek, Š., Dušek, L., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu a praktičtí lékaři. Medicína po promoci 2016; 17(3): 283-288.

Skřičková, J., Dušek, L., Malúšková, D., Mužík, J., Gregor, J., Hejduk, K., Koptíková, J., Brabec, P.: Epidemiologie karcinomu plic v ČR. In: Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016: 3–6. ISBN 978-80-7471-165-7. Solen 2016 978-80-7471-165-7

Skřičková, J., Venclíček, O., Kadlec, B., Tomíšková, M., Jakubíková, L., Špeldová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Nemalobuněčný karcinom plic. Postgraduální medicína 2016; 18(1): 21-27.

Skřivanová, K., Anderková, Ľ., Brančíková, D., Jarkovský, J., Benešová, K., Elfmarková, N., Svěrák, T., Bendova, M., Peterková, H., Nedved, J., Protivánková, M., Minář, L., Holoubková, E., Dušek, L.: Predicting Vitality Change in Older Breast Cancer Survivors after Primary Treatment – an Approach Based on Using Time-related Difference of Pro-inflammatory Marker C-reactive Protein. Klinická onkologie 2016; 29(1): 52-58.

Slama, J., Cerny, A., Dušek, L., Fischerova, D., Zikan, M., Kocian, R., Germanova, A., Cibula, D.: Results of less radical fertility-sparing procedures with omitted parametrectomy for cervical cancer: 5 years of experience. Gynecologic Oncology 2016; 142(3): 401-404.

Suchanek, S., Grega, T., Ngo, O., Vojtechova, G., Májek, O., Minárikova, P., Brogyuk, N., Bunganic, B., Seifert, B., Dušek, L., Zavoral, M.: How significant is the association between metabolic syndrome and prevalence of colorectal neoplasia? World Journal of Gastroenterolog 2016; 22(36): 8103-8111.

Svěrák, T., Skřivanová, K., Anderková, Ľ., Bendova, M., Brančíková, D., Elfmarková, N., Peterková, H., Jarkovský, J., Benešová, K., Minář, L., Dušek, L., Nedvěd, J., Protivánková, M.: Screening of Psychological Distress 4.5 Years after Diagnosis in Breast Cancer Patients Compared to Healthy Population. Klinická onkologie 2016; 29(3): 210-215.

Špinar, J., Jarkovský, J., Špinarová, L., Mebazaa, A., Gayat, E., Vítovec, J., Linhart, A., Widimsky, P., Miklik, R., Zeman, K., Belohlavek, J., Malek, F., Felšőci, M., Kettner, J., Ostadal, P., Cihalik, C., Vaclavik, J., Taborsky, M., Dušek, L., Littnero: AHEAD score - Long-term risk classification in acute heart failure. International Journal of Cardiology 2016; 202: 21-26.

Uvizl, R., Adamus, M., Cerny, V., Dušek, L., Jarkovský, J., Šrámek, V., Matejovic, M., Štourač, P., Kula, R., Maláska, J., Sevcik, P.: Patient survival, predictive factors and disease course of severe sepsis in Czech intensive care units: a multicentre, retrospective, observational study. Biomedical Papers 2016; 160(2): 287-297.

Weinberger, V., Fischerova, D., Semeradova, I., Slama, J., Dundr, P., Dušek, L., Cibula, D., Zikan, M.: Prospective Evaluation of Ultrasound Accuracy in the Detection of Pelvic Carcinomatosis in Patients with Ovarian Cancer. Ultrasound in Medicine and Biology 2016; 42(9): 2196-2202.

Zavoral, M., Vojtěchová, G., Májek, O., Ngo, O., Grega, T., Seifert, B., Dušek, L., Suchánek, Š.: Populační screening kolorektálního karcinomu v České republice. Časopis lékařů českých 2016; 155(1): 7-12.

2015

Adamová, B., Voháňka, S., Dušek, L., Jarkovský, J., Chaloupka, R., Bednařík, J.: Outcomes and their predictors in lumbar spinal stenosis: a 12-year follow-up. European Spine Journal 2015; 24(2): 369-380.

Basaran, D., Dušek, L., Májek, O., Cibula, D.: Oncological outcomes of nerve-sparing radical hysterectomy for cervical cancer: a systematic review. Annals of Surgical Oncology 2015; 22(9): 3033-3040.

Bencsiková, B., Bortlíček, Z., Halámková, J., Ostřížková, L., Kiss, I., Melichar, B., Pavlík, T., Dušek, L., Valík, D., Vyzula, R., Zdražilová Dubská, L.: Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: broadening KRAS-focused clinical view. BMC Gastroenterology 2015; 15: 37.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Malúšková, D., Pavlík, T., Gregor, J., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M.: Epidemiologie a populační screening nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice na podkladě nově dostupných dat. Gastroenterologie a hepatologie 2015; 69(6): 509-517.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: LI. Yuleovo Q – užitečný nástroj pro srovnávání různých odhadů poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(3): 367-369.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIX. Vzájemná srovnatelnost a aproximace odhadů relativního rizika a poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(1): 100-102.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIII. Atributivní riziko. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(5): 598-600.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : L. Vybrané komentáře k odhadům a interpretaci poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(2): 240-243.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIV. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií – I. Aplikace v různých typech studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(6): 717-720.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LII. Odhad poměru šancí u složitějších tabulek četností. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(4): 491-493.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Májek, O., Koptíková, J.: Biostatistika v molekulární medicíně. In: Slabý, O. (ed.) Molekulární medicína. Praha: Galén, 2015: 179-208. 2015 978-80-7492-121-6

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Büchler, T., Mužík, J., Malúšková, D., Koptíková, J., Bortlíček, Z., Abrahámová, J.: Estimating cancer incidence, prevalence, and the number of cancer patients treated with anti-tumor therapy in 2015 and 2020 analysis of the Czech national cancer registry. Klinická onkologie 2015; 28(1): 30-43.

Dušek, T., Ferko, A., Blaha, M., Dušek, L., Malúšková, D., Örhalmi, J., Dolejš, J., Vošmik, M.: Současný stav strategie léčby karcinomu rekta v České republice s ohledem na výskyt kompletní patologické odpovědi při neoadjuvantní léčbě--studie PATOD C20 2011-2012. Rozhledy v chirurgii 2015; 94(7): 276-282.

Eisenberger, M., Bulava, A., Mokráček, A., Hanis, J., Kurfirst, V., Dušek, L.: Sequential hybrid surgical CryoMaze and transvenous catheter ablation of atrial fibrillation. PACE–Pacing and Clinical Electrophysiology 2015; 38(12): 1379-1385.

Hofer, M., Pospíšil, M., Dušek, L., Hoferová, Z., Komůrková, D.: Enhanced survival of lethally irradiated adenosine A(3) receptor knockout mice. A role for hematopoietic growth factors?. Purinergic Signalling 2015; 11(1): 79-85.

Hofer, M., Pospíšil, M., Dušek, L., Hoferová, Z., Komůrková, D.: Hematopoiesis in 5-fluorouracil-treated adenosine A(3) receptor knock-out mice. Physiological Research 2015; 64(2): 255-262.

Chrapek, O., Jarkovský, J., Studnička, J., Šín, M., Kolář, P., Jirková, B., Dušek, L., Pitrová, S., Řehák, J.: The efficacy of ranibizumab treatment in clinical practice in patients with the wet form of age-related macular degeneration. The results of the Czech National Registry. Biomedical Papers-Olomouc 2015; 159(3): 407-412.

Chrapek, O., Jarkovský, J., Šín, M., Studnička, J., Kolář, P., Jirková, B., Dušek, L., Pitrová, Š., Řehák, J.: Prognostic factors of early morphological response to treatment with ranibizumab in patients with wet age-related macular degeneration. Journal of Ophthalmology 2015; 2015: 867479.

Izakovičová Hollá, L., Bořilová Linhartová, P., Lučanová, S., Kaštovský, J., Musilová, K., Bartošová, M., Kukletová, M., Kukla, L., Dušek, L.: GLUT2 and TAS1R2 polymorphisms and susceptibility to dental caries. Caries Research 2015; 49(4): 417-424.

Kalina, J., Hůlek, R., Borůvková, J., Jarkovský, J., Klánová, J., Dušek, L.: Three levels of R language involvement in global monitoring plan warehouse architecture. In: Denzer, R., Argent, R.M., Schimak, G., Hřebíček, J. (eds.) Environmental Software Systems: Infrastructures, Services and Applications. IFIP Advances in Information and Communication Technology 2015; 448: 426-433. 2015 978-3-319-15994-2

Koblížek, V., Novotná, B., Kočová, E., Popelková, P., Plutinský, M., Zatloukal, J., Dvořák, T., Sobotík, O., Šafránek, P., Šnelerová, B., Heribanová, L., Musilová, P., Majerčiaková, M., Vencálek, T., Hejduk, K., Praus, R., Vytřísalová, M., Hronek, M., Kov: Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN). Studia pneumologica et phthiseologica 2015; 75(1): 20-28.

Kocáková, I., Melichar, B., Kocák, I., Bortlíček, Z., Büchler, T., Dušek, L., Petruželka, L., Kohoutek, M., Prausová, J., Fínek, J., Mohelníková-Duchoňová, B., Vyzula, R.: Bevacizumab with FOLFIRI or XELIRI in the first-line therapy of metastatic colorectal carcinoma: results from Czech observational registry. Anticancer Research 2015; 35(6): 3455-3461.

Komenda, M., Schwarz, D., Švancara, J., Vaitsis, Ch., Zary, N., Dušek, L.: Practical use of medical terminology in curriculum mapping. Computers in Biology and Medicine 2015; 63(1): 74-82.

Komenda, M., Schwarz, D., Vaitsis, C., Zary, N., Štěrba, J., Dušek, L.: OPTIMED platform: curriculum harmonisation system for medical and healthcare education. Studies in Health Technology and Informatics 2015; 210: 511-515. 2015

Komenda, M., Víta, M., Vaitsis, Ch., Schwarz, D., Pokorná, A., Zary, N., Dušek, L.: Curriculum mapping with academic analytics in medical and healthcare education. PLoS One 2015; 10(12): e0143748.

Kubáčková, K., Melichar, B., Bortlíček, Z., Pavlík, T., Poprach, A., Svoboda, M., Lakomý, R., Vyzula, R., Kiss, I., Dušek, L., Prausová, J., Büchler, T.: Comparison of two prognostic models in patients with metastatic renal cancer treated with sunitinib: a retrospective, registry-based study. Targeted Oncology 2015; 10(4): 557-563.

Littnerová, S., Kala, P., Jarkovský, J., Kubková, L., Kluz, K., Kubena, P., Tesák, M., Toman, O., Poloczek, M., Špinar, J., Dušek, L., Pařenica, J.: GRACE score among six risk scoring systems (CADILLAC, PAMI, TIMI, Dynamic TIMI, Zwolle) demonstrated the best predictive value for prediction of long-term mortality in patients with ST-elevation myocardial infarction. PLoS One 2015; 10(4): e0123215.

Littnerová, S., Pařenica, J., Špinar, J., Vítovec, J., Linhart, A., Widimský, P., Jarkovský, J., Miklík, R., Špinarová, L., Zeman, K., Bělohlávek, J., Málek, F., Felšőci, M., Kettner, J., Ošťádal, P., Číhalík, Č., Špác, J., Al-Hiti, H., Fedorco, M., Fojt,: Positive influence of being overweight/obese on long term survival in patients hospitalised due to acute heart failure. PLoS One 2015; 10(2): e0117142.

Obermannová, R., Dušek, L., Greplová, K., Jarkovský, J., Štěrba, J., Vyzula, R., Demlová, R., Zdražilová-Dubská, L., Valík, D.: Time-course pattern of blood 25-hydroxycholecalciferol is significant predictor of survival outcome in metastatic colorectal cancer: a clinical practice-based study. Neoplasma 2015; 62(6): 958-65.

Petera, J., Dušek, L., Sirák, I., Soumarová, R., Jarkovský, J.: Cancer in the elderly in the Czech Republic. European Journal of Cancer Care 2015; 24(2): 163-178.

Peterková, H., Skřivanová, K., Zamastilová, H., Svěrák, T., Brančíková, D., Elfmarková, N., Anderková, Ľ., Bendová, M., Jarkovský, J., Benešová, K., Minář, L., Nedvěd, J., Holoubková, E., Protivánková, M., Dušek, L.: Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 2015 978-80-210-8042-3

Poprach, A., Bortlíček, Z., Melichar, B., Lakomý, R., Svoboda, M., Kiss, I., Zemanová, M., Fiala, O., Kubáčková, K., Coufal, O., Pavlík, T., Dušek, L., Vyzula, R., Büchler, T.: Efficacy of sunitinib in patients with metastatic or unresectable renal cell carcinoma and renal insufficiency. European Journal of Cancer 2015; 51(4): 507-513.

Ramlau, R., Cufer, T., Berzinec, P., Dziadziuszko, R., Oslzewski, W., Popper, H., Bajcic, P., Dušek, L., Zbožínková, Z., Pirker, R.: Epidermal growth factor receptor mutation-positive non-small-cell lung cancer in the real-world setting in central Europe the INSIGHT study. Journal of Thoracic Oncology 2015; 10(9): 1370-1374.

Rudá, J., Amchová, P., Babinská, Z., Dušek, L., Micale, V., Šulcová, A.: Sex differences in the reinstatement of methamphetamine seeking after forced abstinence in Sprague-Dawley rats. Frontiers in Psychiatry 2015; 6(91): 1-8.

Skřivanová, K., Anderková, Ľ., Brančíková, D., Bendová, M., Elfmarková, N., Svěrák, T., Peterková, H., Jarkovský, J., Benešová, K., Minář, L., Dušek, L.: Vztah kvality života a typu léčby u žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie 2015; 19(1): 25-37.

Skřivanová, K., Brančíková, D., Svěrák, T., Anderková, Ľ., Elfmarková, N., Bendová, M., Peterková, H., Holoubková, E., Jarkovský, J., Benešová, K., Protivánková, M., Minář, L., Dušek, L.: Vztah socioekonomických determinant, sociální opory a průběhu onkologické léčby u českých starších žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie 2015; 19(3): 172-181.

Skřivanová, K., Svěrák, T., Brančíková, D., Jarkovský, J., Benešová, K., Anderková, Ľ., Elfmarková, N., Peterková, H., Bendová, M., Minář, L., Holoubková, E., Nedvěd, J., Protivánková, M., Dušek, L.: Predicting psychological distress after primary oncological treatment in elderly breast cancer survivors: Retrospective study. Praktická gynekologie 2015; 19(4): 210-218.

Sláma, J., Sehnal, B., Dušek, L., Zima, T., Cibula, D.: Impact of risk factors on prevalence of anal HPV infection in women with simultaneous cervical lesion. Neoplasma 2015; 62(2): 308-314.

Sobande, F., Dušek, L., Matejková, A., Rozkoš, T., Laco, J., Ryška, A.: EGFR in triple negative breast carcinoma: significance of protein expression and high gene copy number. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství 2015; 51(2): 80-86.

Šrotová, I., Vlčková, E., Straková, J., Kincová, S., Adamová, B., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.: Validace české verze komplexního protokolu kvantitativního testování senzitivity. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(4): 442-452.

Šrotová, I., Vlčková, E., Straková, J., Kincová, S., Ryba, L., Dušek, L., Adamová, B., Bednařík, J.: Validace české verze Neuropathic Pain Symp tom Inventory (NPSIcz). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(1): 45-56.

Zikán, M., Fischerová, D., Pinkavová, I., Sláma, J., Weinberger, V., Dušek, L., Cibula, D.: A prospective study examining the incidence of asymptomatic and symptomatic lymphoceles following lymphadenectomy in patients with gynecological cancer. Gynecologic Oncology 2015; 137(2): 291-298.

2014

Adamová, B., Kopáčik, R., Voháňka, S., Dušek, L., Bednařík, J.: Is electrophysiology useful in the differential diagnostics of lumbar spinal stenosis and diabetic polyneuropathy? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(6): 684-690.

Amchová, P., Kučerová, J., Giugliano, V., Babinská, Z., Zanda, M.T., Scherma, M., Dušek, L., Fadda, P., Micale, V., Šulcová, A., Fratta, W., Fattore, L.: Enhanced self-administration of the CB1 receptor agonist WIN55,212-2 in olfactory bulbectomized rats: evaluation of possible serotonergic and dopaminergic underlying mechanisms. Frontiers in Pharmacology 2014; 5: 44.

Blaha, M., Kala, P., Klimeš, D., Jarkovský, J., Branny, M., Šťástek, J., Vojáček, J., Kočka, V., Želízko, M., Červinka, P., Mates, M., Němec, P., Dušek, L.: Czech TAVI Registry – technické zajištění multicentrického sběru parametrických dat. Intervenční a akutní kardiologie 2014; 13(1): 11-14.

Büchler, T., Bortlíček, Z., Poprach, A., Kubáčková, K., Kiss, I., Zemanova, M., Fiala, O., Dušek, L., Vyzula, R., Melichar, B.: Efficacy of everolimus in second- and third-line therapy for metastatic renal cell carcinoma: A registry-based analysis. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 2014; 32(5): 569-575.

Büchler, T., Pavlík, T., Melichar, B., Bortlíček, Z., Usiaková, Z., Dušek, L., Kiss, I., Kohoutek, M., Benešová, V., Vyzula, R., Abrahámová, J., Obermannová, R.: Bevacizumab with 5-fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin versus bevacizumab with capecitabine and oxaliplatin for metastatic colorectal carcinoma: results of a large registry-based cohort analysis. BMC Cancer 2014; 14: 323

Dušek, L., Blaha, M., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Klika, P., Klimeš, D., Malúšková, D., Gregor, J., Burger, M., Brabec, P.: Vývoj a současná funkčnost informační základny české onkologické péče. Vnitřní lékařství 2014; 60(suppl. 2): 28-62.

Dušek, L., Májek, O., Blaha, M., Daneš, J., Zavoral, M., Seifert, B., Dvořák, V., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Jung, T., Brzková, M., Klika, P., Klimeš, D., Koptíková, J., Gregor, J.: Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů. Klinická onkologie 2014; 27 (suppl. 2): 2S59-2S68.

Dušek, L., Májek, O., Klimeš, D., Blaha, M., Brabec, P., Gregor, J.: Stav a vývoj informační základny pro hodnocení onkologických screeningových programů v České republice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S49-2S58.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J.: Objektivní potřeba a stav nádorové prevence v České republice a v Evropě. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S7-2S18.

Dušek, L., Májek, O., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu v ČR po zavedení adresného zvaní - dosavadní výsledky dle dostupných dat. Gastroenterologie a hepatologie 2014; 68(5): 401-407.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Gregor, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S40-2S48.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J., Brabec, P., Abrahámová, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S19-2S39.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Melichar, B., Büchler, T., Fínek, J., Cibula, D., Babjuk, M., Svoboda, M., Vyzula, R., Ryška, A., Ryska, M., Petera, J., Abrahámová, J.: Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klinická onkologie 2014; 27(6): 406-423.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích – II. Zdroj dat jako zavádějící faktor. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(2): 256-260.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích - III. Spojitá data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(3): 389-392.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVII. Modelové příklady spojování výsledků vzájemně nezávislých asociačních studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(5): 651-653.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVIII. "Rare disease assumption" v asociačních studiích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(6): 784-786.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIII. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích - I. Kategoriální data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(1): 125-129.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVI. Různé typy observačních studií nesou různá rizika zkreslení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(4): 519-523.

Dušek, L., Poc, P., Májek, O., Suchánek, Š., Seifert, B., Gregor, J., Zavoral, M.: Nová evropská konferenční a informační platforma usilující o zlepšení péče o pacienty s kolorektálním karcinomem – www.crcprevention.eu. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S131-2S137.

Dušková, J., Beková, A., Dvořák, V., Májek, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S79-2S86.

Fischerová, D., Frühauf, F., Zikan, M., Pinkavová, I., Kocian, R., Dundr, P., Němejcová, K., Dušek, L., Cibula, D.: Factors affecting sonographic preoperative local staging of endometrial cancer. Ultrasound In Obstetrics & Gynecology 2014; 43(5): 575-585.

Gregor, J., Dušek, L., Májek, O., Šnajdrová, L.: Národní portály jako oficiální komunikační platforma screeningových programů. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S124-2S127.

Gregor, J., Májek, O., Dušek, L., Šnajdrová, L.: Role a význam občanských aktivit v podpoře screeningu zhoubných nádorů. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S128-2S130.

Grodecká, L., Lockerová, P., Ravčuková, B., Buratti, E., Baralle, F.E., Dušek, L., Freiberger, T.: Exon first nucleotide mutations in splicing: evaluation of in silico prediction tools. PLoS One 2014; 9(2): e89570

Hofer, M., Pospíšil, M., Dušek, L., Hoferová, Z., Komůrková, D.: Agonist of the adenosine A(3) receptor, IB-MECA, and inhibitor of cyclooxygenase-2, meloxicam, given alone or in a combination early after total body irradiation enhance survival of gamma-irradiated mice. Radiation and Environmental Biophysics 2014; 53(1): 211-215.

Hofer, M., Pospíšil, M., Dušek, L., Hoferová, Z., Komůrková, D.: Combined pharmacological therapy of the acute radiation disease using a cyclooxygenase-2 inhibitor and an adenosine A(3) receptor agonist. Central European Journal of Biology 2014; 9(6): 642-646.

Hofer, M., Pospíšil, M., Dušek, L., Hoferová, Z., Komůrková, D.: Lack of adenosine A(3) receptors causes defects in mouse peripheral blood parameters. Purinergic Signalling 2014; 10(3): 509-514.

Jansa, P., Jarkovský, J., Al-Hiti, H., Popelová, J., Ambroz, D., Zatočil, T., Votavová, R., Poláček, P., Marešová, J., Aschermann, M., Brabec, P., Dušek, L., Linhart, A.: Epidemiology and long-term survival of pulmonary arterial hypertension in the Czech Republic: a retrospective analysis of a nationwide registry. BMC Pulmonary Medicine 2014; 14: 45.

Kadlec, B., Skřičková, J., Merta, Z., Dušek, L., Jarkovský, J.: The incidence and predictors of thromboembolic events in patients with lung cancer. The Scientific World Journal 2014; 2014: 125706.

Kalina, J., Borůvková, J., Klánová, J., Dušek, L.: Effect of recalculations of air quality monitoring results on awareness on persistent organic pollutants concentrations. In: Rojas Ruiz, I., Ruiz Garcia, G. (eds.) International Work-Conference on Time Series 2014: 772-780. 2014 978-84-15814-97-9

Kalina, J., Jarkovský, J., Dušek, L., Klánová, J., Borůvková, J., Šnábl, I., Šmíd, R.: Time series assessment in the era of Stockholm Convention & GMP. http://www.genasis.cz/time-series/ 2014

Kalina, J., Klánová, J., Dušek, L., Harner, T., Borůvková, J., Jarkovský, J.: GENASIS: Global ENvironmental ASsessment Information System (GENASIS) computational tools. https://cran.r-project.org/web/packages/genasis/index.html 2014

Kiss, I., Bortlíček, Z., Melichar, B., Poprach, A., Halámková, J., Vyzula, R., Dušek, L., Büchler, T.: Efficacy and toxicity of bevacizumab on combination with chemotherapy in different lines of treatment for metastatic colorectal carcinoma. Anticancer Research 2014; 34(2): 949-954.

Komenda, M., Schwarz, D., Hřebíček, J., Holčík, J., Dušek, L.: A framework for curriculum management - the use of outcome-based approach in practice. In: Zvacek, S., Restivo, M. T., Onohuome Uhomoibhi, J., Helfert, M. (eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Computer Supported Education 2014: 473-478 2014 978-989-758-020-8

Májek, O., Dušek, L., Daneš, J., Skovajsová, M.: Proč využíváme mamografii pro screening nádorů prsu a nepřestaneme ji využívat ani po vydání „aktuální“ kanadské studie?. Praktická gynekologie 2014; 18(1): 66-68.

Májek, O., Ngo, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Klimeš, D., Dušek, L.: Indikátory kvality screeningových programů. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S106-2S112.

Paulíková, S., Petera, J., Sirák, I., Vosmik, M., Draštíková, M., Dušek, L., Cvanová, M., Soumarová, R., Špaček, J., Beránek, M.: ATM and TGFB1 genes polymorphisms in prediction of late complications of chemoradiotherapy in patients with locally advanced cervical cancer. Neoplasma 2014; 61(1): 70-76.

Pavlík, T., Májek, O., Büchler, T., Vyzula, R., Petera, J., Ryska, M., Ryška, A., Cibula, D., Babjuk, M., Abrahámová, J., Vorlíček, J., Mužík, J., Dušek, L.: Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer epidemiology 2014; 38(1): 28-34.

Petera, J., Dušek, L.: Nádorová onemocnění ve starším věku. Klinická onkologie 2014; 27(3): 210-218.

Poprach, A., Pavlík, T., Melichar, B., Kubáčková, K., Bortlíček, Z., Svoboda, M., Lakomý, R., Vyzula, R., Kiss, I., Dušek, L., Büchler, T.: Clinical and laboratory prognostic factors in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib and sorafenib after progression on cytokines. Urologic Oncology: Seminars And Original Investigations 2014; 32(4): 488-495.

Řehák, J., Dušek, L., Šín, M., Babková, B., Prachařová, Z., Řehák, M.: Long term visual outcome after arteriolar constriction in patients with branch retinal vein occlusion. Biomedical Papers–Olomouc 2014; 158(4): 577-582.

Sehnal, B., Dušek, L., Cibula, D., Zima, T., Halaska, M., Driak, D., Slama, J.: The relationship between the cervical and anal HPV infection in women with cervical intraepithelial neoplasia. Journal of Clinical Virology 2014; 59(1): 18-23.

Seifert, M., Májek, O., Zavoral, M., Král, N., Suchánek, Š., Ngo, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – testy na okultní krvácení do stolice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S87-2S97.

Schwarz, D., Dušek, L., Bareš, M., Bienertová Vašků, J., Feberová, J., Kofránek, J., Komenda, M., Ludíková, B., Mayer, J., Majerník, J., Polčák, R., Potomková, J., Procházka, M., Raudaschl, A., Štourač, P., Štěrba, J., Štípek, S., Štuka, Č., Tachecí, I.,: Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. Brno: Facta Medica, 2014. 2014 978-80-904731-9-5

Skovajsová, M., Májek, O., Daneš, J., Bartoňková, H., Ngo, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S69-2S78.

Skřivanová, K., Gregor, J., Bendová, M., Brančíková, D., Elfmarková, N., Svěrák, T., Peterková, H., Dušek, L.: Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu. Klinická onkologie 2014; 27(2): 103-107.

Slavíček, L., Pavlík, T., Tomášek, J., Bortlíček, Z., Büchler, T., Melichar, B., Vyzula, R., Prausová, J., Fínek, J., Májek, O., Dušek, L.: Efficacy and safety of bevacizumab in elderly patients with metastatic colorectal cancer: results from the Czech population-based registry. BMC Gastroenterology 2014; 14: 53.

Soška, V., Dobšák, P., Pohanka, M., Špinarová, L., Vítovec, J., Krejčí, J., Hude, P., Homolka, P., Nováková, M., Eicher, J., Wolf, J., Dušek, L., Siegelová, J.: Exercise training combined with electromyostimulation in the rehabilitation of patients with chronic heart failure: A randomized trial. Biomedical Papers–Olomouc 2014; 158(1): 98-106.

Suchánek, Š., Májek, O., Grega, T., Ngo, O., Mináriková, P., Brogyuk, N., Seifert, B., Dušek, L., Zavoral, M.: Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem - První průbežné výsledky multicentrické prospektivní studie. Gastroenterologie a hepatologie 2014; 68(5): 411-416.

Suchánek, Š., Májek, O., Vojtěchová, G., Minaříková, P., Rotnáglová, B., Seifert, B., Minarik, M., Kožený, P., Dušek, L., Zavoral, M.: Colorectal cancer prevention in the Czech Republic: time trends in performance indicators and current situation after 10 years of screening. European Journal of Cancer Prevention 2014; 23(1): 18-26.

Suchánek, Š., Májek, O., Zavoral, M., Seifert, B., Ngo, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – kolonoskopická vyšetření. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S98-2S105.

Šedo, J., Blaha, M., Pavlík, T., Klika, P., Dušek, L., Büchler, T., Abrahámová, J., Šrámek, V., Šlampa, P., Komínek, L., Pospíšil, P., Sláma, O., Vyzula, R.: Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového modelu. Klinická onkologie 2014; 27(3): 192-202.

Uher, M., Pavlík, T., Májek, O., Mužík, J., Büchler, T., Abrahámová, J., Vyzula, R., Fínek, J., Vorlíček, J., Dušek, L.: Význam standardizace v hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR - Metodický koncept a výsledky analýzy dat Národního onkologického registru. Klinická onkologie 2014; 27(2): 127-135.

Václavík, J., Špinar, J., Vindiš, D., Vítovec, J., Widimslý, P., Číhalík, Č., Linhart, A., Málek, F., Táborský, M., Dušek, L., Jarkovský, J., Fedorco, M., Felšőci, M., Miklík, R., Pařenica, J.: ECG in patients with acute heart failure can predict in-hospital and long-term mortality. Internal and Emergency Medicine 2014; 9(3): 283-291.

Vaňásek, J., Odrážka, K., Doležel, M., Dušek, L., Jarkovský, J., Hlávka, A., Valentová, E., Kolářová, I: Searching for an appropriate image-guided radiotherapy method in prostate cancer – implications for safety margin. Tumori 2014; 100(5): 518-523.

Vojtěchová, G., Suchánek, Š., Grega, T., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu. Kardiologická revue - Interní medicína 2014; 16(3): 235-239.

Widimský, P., Moťovská, Z., Havlůj, L., Ondráková, M., Bartoška, R., Bittner, L., Dušek, L., Džupa, V., Knot, J., Krbec, M., Mencl, L., Pachl, J., Grill, R., Haninec, P., Waldauf, P., Gürlich, R.: Perioperative cardiovascular complications versus perioperative bleeding in consecutive patients with known cardiac disease undergoing non-cardiac surgery. Focus on antithrombotic medication. The PRAGUE-14 registry. Netherlands Heart Journal 2014; 22(9): 372-379.

Zaal, A., Zweemer, R.P., Zikán, M., Dušek, L., Querleu, D., Lécuru, F., Bats, A.S., Jach, R., Sevcik, L., Graf, P., Klat, J., Dyduch, G., Mensdorff-Poully, S.v., Kenter, G.G., Verheijen, R.H., Cibula, D.: Pelvic lymphadenectomy improves survival in patients with cervical cancer with low-volume disease in the sentinel node: A retrospective multicenter cohort study. International Journal of Gynecological Cancer 2014; 24(2): 303-311.

Zavoral, M., Suchánek, S., Májek, O., Fric, P., Mináriková, P., Minárik, M., Seifert, B., Dušek, L.: Colorectal cancer screening: 20 years of development and recent progress. World Journal of Gastroenterology 2014; 20(14): 3825-3834.

2013

Bednářová, Z., Kuta, J., Kohút, L., Machát, J., Klánová, J., Holoubek, I., Jarkovský, J., Dušek, L., Hilscherová, K.: Spatial patterns and temporal changes of heavy metal distributions in river sediments in a region with multiple pollution sources. Journal of Soils and Sediments 2013; 13(7): 1257-1269.

Blaha, M., Janča, D., Klika, P., Mužík, J., Dušek, L.: Project I-COP – Architecture of software tool for decision support in oncology. In: Studies in Health Technology and Informatics, 2013: 130-134. 2013 ISSN 0926-9630.

Duda, M., Žaloudík, J., Ryska, M., Dušek, L.: Stav onkochirurgické péče a vzdělávání v onkochirurgii v České republice. Gastroenterologie a hepatologie 2013; 67(5): 381-389.

Dušek, L., Blaha, M., Komenda, M., Klika, P., Mužík, J., Schwarz, D.: I-COPedu - Informační centrum onkologických pracovišť. Masarykova univerzita, 2013 2013

Dušek, L., Blaha, M., Májek, O., Klika, P.: Metodika zavedení populačního screeningu zhoubných nádorů a IT zázemí adresného zvaní občanů. Masarykova univerzita, 2013 2013

Dušek, L., Klánová, J., Jarkovský, J., Gregor, J., Hůlek, R., Holoubek, I., Hřebíček, J.: Estimating impacts of environmental interventions in monitoring programs requires conceptual data models and robust statistical processing. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 204-221. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Dušek, L., Klánová, J., Jarkovský, J., Hůlek, R., Borůvková, J.: Methodology of data collection, management, analysis, and reporting under the Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants. Masarykova univerzita, 2013. 2013

Dušek, L., Májek, O., Blaha, M., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M.: Metodika adresného zvaní občanů do českého programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku. Gastroenterologie a hepatologie 2013; 67(5): 342-347.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Pavlík, T., Gregor, J., Skovajsová, M., Daneš, J.: Vývoj epidemiologie zhoubných nádorů prsu u žen dle nových dat Národního onkologického registru ČR a dalších datových zdrojů. Praktická gynekologie 2013; 17(1): 31-39.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XLII. Simpsonův paradox a faktory modifikující účinek v analýze asociačních studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(6): 783-787.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XLI. Simpsonův paradox. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(5): 655-656.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XL. Studium vlivu zavádějících faktorů; na odhad poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(4): 519-523.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIX. Statistické nástroje pro posouzení homogenity a korekci odhadů poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(3): 374-378.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVIII. Možnosti grafického znázornění výstupů asociačních analýz kontingenčních tabulek. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(2): 251-256.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVII. Statistické testy srovnávající odhady poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(1): 114-118.

Dušek, L., Schwarz, D., Burger, M., Blaha, M., Kožený, P., Němeček, K., Brabec, P., Klimeš, D., Májek, O., Pavlík, T.: Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky. Masarykova univerzita, 2013 2013

Gregor, J., Hůlek, R., Jarkovský, J., Borůvková, J., Kalina, J., Šebková, K., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L.: Tools for collection, analysis and visualization of data from the Stockholm Convention Global Monitoring Plan on Persistent Organic Pollutants. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 222-229. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Hanuš, M., Matoušková, M., Dušek, L.: Karcinom prostaty, aktuální dilema uroonkologie. Jak prospět ohroženým pacientům a neuškodit těm ostatním. Klinická onkologie 2013; 26(3): 170-178.

Hofer, M., Pospíšil, M., Dušek, L., Hoferová, Z., Weiterová, L., Komůrková, D.: Erythropoiesis- and thrombopoiesis-characterizing parameters in adenosine A(3) receptor knock-out mice. Physiological Research 2013; 62(3): 305-311.

Hůlek, R., Jarkovský, J., Borůvková, J., Kalina, J., Gregor, J., Šebková, K., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L.: Global Monitoring Plan of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: visualization and on-line analysis of data from the monitoring reports. Masarykova univerzita, 2013 2013

Hůlek, R., Jarkovský, J., Kubásek, M., Gregor, J., Hřebíček, J., Dušek, L., Klánová, J., Šebková, K., Borůvková, J., Holoubek, I.: GENASIS system architecture on the way from environmental data repository towards a research infrastructure. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 230-239. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Hůlek, R., Kalina, J., Dušek, L., Jarkovský, J.: Integration of R statistical environment into ICT infrastructure of GMP and GENASIS. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 240-252. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Janoušová, E., Pavlík, T., Mayer, J., Dušek, L.: currentSurvival: Estimation of CCI and CLFS Functions. Masarykova univerzita, 2013 2013

Jarkovský, J., Dušek, L., Kubásek, M., Hůlek, R., Gregor, J., Hřebíček, J., Klánová, J., Šebková, K., Borůvková, J., Holoubek, I.: GENASIS: on-line data browser for environmental monitoring and associated information systems. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 253-261. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Klimeš, D., Májek, O., Dušek, L., Šnábl, I.: MaSc. Masarykova univerzita, 2013 2013

Klimeš, D., Šmíd, R., Kubásek, M., Vyzula, R., Dušek, L.: DIOS - database of formalized chemotherapeutic regimens. Studies in Health Technology and Informatics 2013; (186): 165-169.

Klumplerová, M., Vychodilová, L., Bobrová, O., Cvanová, M., Futas, J., Jánová, E., Vyskočil, M., Vrtková, I., Putnová, L., Dušek, L., Marti, E., Hořín, P.: Major histocompatibility complex and other allergy-related candidate genes associated with insect bite hypersensitivity in Icelandic horses. Molecular Biology Reports 2013; 40(4): 3333-3340.

Kopřiva, F., Godava, M., Marková, M., Vodička, R., Dušek, L., Mužík, J., Schneiderová, E., Vrtěl, R., Mihál, V.: Possible control of paternal imprinting of polymorphisms of the ADAM33 gene by epigenetic mechanisms and association with level of airway hyperresponsiveness in asthmatic children. Biomedical Papers 2013; 157(4): 367-373.

Kubásek, M., Hřebíček, J., Dušek, L., Mužík, J., Kalina, J.: SVOD – system for visualizing of oncological data and their semantic enhancement. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 597-607. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Littnerová, S., Jarkovský, J., Pařenica, J., Pavlík, T., Špinar, J., Dušek, L.: Proč používat propensity skóre v observačních studiích?. Cor et Vasa 2013; 55(4): 483-490.

Ludka, O., Štípal, R., Šenkyříková, M., Musil, V., Trna, J., Jarkovský, J., Dušek, L., Špinar, J.: Význam stanovení BNP při přijetí a při propuštění u pacientů hospitalizovaných pro akutní dekompenzaci chronického systolického srdečního selhání. Cor et Vasa 2013; 55(4): 379-386.

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Seifert, B., Dušková, J., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Beková, A., Malík, T., Klimeš, D., Blaha, M., Pavlík, T., Gregor, J., Mužík, J., Dušek, L.: Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2013 ISBN 978-80-210-6504-8

Maláska, J., Slezák, M., Schwarz, D., Jarkovský, J., Adamus, M., Cvachovec, K., Černý, V., Dostál, P., Fořtová, M., Havel, E., Herold, I., Kasal, E., Kula, R., Maňák, J., Matějovič, M., Nalos, D., Pařízková, R., Sobáňová, A., Šrámek, V., Tichý, J., Turek,: Léčba těžke sepse na pracovištích intenzivní péče v České republice – pilotní výsledky projektu EPOSS. Vnitřní lékařství 2013; 59(11): 962-970.

Matoušková, M., Abrahámová, J., Drlík, P., Dušek, L., Fínek, J., Hanek, P., Hanuš, M., Hiblbauer, J., Holečková, P., Jarolím, L., Kubíček, V., Macek, P., Mužík, J., Nouza, K., Nováková, D., Petřík, A., Zámečník, L.: Praktická urologie v kazuistikách. Praha: Axonite, 2013. 2013 ISBN 978-80-904899-4-3

Meluzín, J., Hude, P., Krejčí, J., Špinarová, L., Podroužková, H., Leinveber, P., Dušek, L., Soška, V., Tomandl, J., Němec, P.: Noninvasive prediction of the exercise-induced elevation in left ventricular filling pressure in post-heart transplant patients with normal left ventricular ejection fraction. Experimental and Clinical Cardiology 2013; 18(2): 63-72.

Mičánková Adamová, B., Voháňka, S., Hnojčíková, M., Okáčová, I., Dušek, L., Bednařík, J.: Neurological impairment score in lumbar spinal stenosis. European Spine Journal 2013; 22(8): 1897-1906.

Mužík, J., Pavlík, T., Májek, O., Kandrnal, V., Kramář, F., Šlampa, P., Dušek, L.: Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. In: Šlampa, P.: Gliomy. Praha: Maxdorf, 2013: 24-33. 2013 ISBN 978-80-7345-321-3

Ondruš, J., Dvořák, V., Dušek, L., Májek, O.: Screening karcinomu děložního hrdla. Brno: Maxdorf, 2013. 2013 ISBN 978-80-7345-322-0

Pařenica, J., Špinar, J., Vítovec, J., Widimský, P., Linhart, A., Fedorco, M., Vaclavík, J., Miklík, R., Felšőci, M., Horáková, K., Čihalík, Č., Málek, F., Špinarová, L., Bělohlávek, J., Kettner, J., Zeman, K., Dušek, L., Jarkovský, J.: Long-term survival following acute heart failure: The Acute Heart Failure Database Main registry (AHEAD Main). European Journal of Internal Medicine 2013; 24(2): 151-160.

Pavlík, T., Janoušová, E., Mayer, J., Indrák, K., Jarošová, M., Klamová, H., Žáčková, D., Voglová, J., Faber, E., Karas, M., Poláková Machová, K., Ráčil, Z., Demečková, E., Demitrovičová, L., Tóthová, E., Chudej, J., Markuljak, I., Cmunt, E., Kozák, T., M: Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology 2013; 88(9): 790-797.

Pinkavová, I., Fischerová, D., Zikán, M., Burgetová, A., Sláma, J., Svárovský, J., Dundr, P., Dušek, L., Cibula, D.: Transrectal ultrasound and magnetic resonance imaging in the evaluation of tumor size following neoadjuvant chemotherapy for locally advanced cervical cancer. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2013; 42(6): 705-712.

Prausová, J., Kubáčková, K., Dušek, L., Vinakurau, S., Pikus, T., Malinová, B., Hoch, J., Kodet, R., Linke, Z.: Influence of neoadjuvant treatment of rectal carcinoma on operability and incidence of distant metastases. Bratislava Medical Journal 2013; 14(8): 469-473.

Rusek, J., Klumplerová, M., Molinková, D., Sedlinská, M., Dušek, L., Mužík, J., Putnová, L., Vrtková, I., Celer, V., Hořín, P.: Genetics of anti-EHV antibody responses in a horse population. Research in Veterinary Science 2013; 95(1): 137-142.

Schwarz, D., Adamus, M., Černý, V., Dušek, L., Maláska, J., Matějovič, M., Ševčík, P., Šrámek, V., Slezák, M.: EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice. Anesteziologie a intenzivní medicína 2013; 24(4): 240-249.

Schwarz, D., Hůlek, R., Klimeš, D., Šnábl, I., Štourač, P., Dušek, L.: ICT infrastruktura EPOSS & SepsisQ. Masarykova univerzita, 2013 2013

Schwarz, D., Štourač, P., Komenda, M., Harazim, H., Kosinová, M., Gregor, J., Hůlek, R., Smékalová, O., Křikava, I., Štoudek, R., Dušek, L.: Interactive algorithms for teaching and learning acute medicine in the network of medical faculties MEFANET. Journal of Medical Internet Research 2013; 15(7): 298-311.

Sláma, J., Adamcová, K., Dušek, L., Sosna, O., Cibula, D.: Umbilication is a strong predictor of high-grade cervical intraepithelial neoplasia. Journal of Lower Genital Tract Disease 2013; 17(3): 303-307.

Sláma, J., Dundr, P., Dušek, L., Cibula, D.: High false negative rate of frozen section examination of sentinel lymph nodes in patients with cervical cancer. Gynecologic Oncology 2013; 129(2): 384-388.

Soška, V., Frantisova, M., Dobšák, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Nováková, M., Shirai, K., Fajkusová, L., Freiberger, T.: Cardio-ankle vascular index in subjects with dyslipidaemia and other cardiovascular risk factors. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis 2013; 20(5): 443-451.

Suchánek, Š., Grega, T., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu. Onkologie 2013; 7(4): 176-178.

Suchánek, Š., Minárik, M., Benešová, L., Belšánová, B., Mináriková, P., Hrabal, P., Frič, P., Dušek, L., Zavoral, M.: Vliv klinických a molekulárních faktorů na odhad rekurence kolorektálních adenomů u dlouhodobě sledovaných pacientů. Gastroenterologie a hepatologie 2013; 67(5): 348-353.

Švancara, J., Šnábl, I., Šustr, R., Jarkovský, J., Andrýsková, L., Matoušková, P., Novotná, M., Gregor, J., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L.: Zdravotní a sociální ukazatele české populace a vybrané ukázky z dat studie ELSPAC (1991–2012). Masarykova univerzita, 2013 2013

Tomčíková, D., Felšőci, M., Špinar, J., Miklík, R., Mikušová, T., Vítovec, J., Špinarová, L., Widimský, P., Linhart, A., Bělohlávek, J., Fedorco, M., Čihalík, Č., Málek, F., Bambuch, M., Vaclavik, J., Kettner, J., Jarkovský, J., Dušek, L., Pařenica, J.: Risk of in-hospital mortality identified according to the typology of patients with acute heart failure: Classification tree analysis on data from the Acute Heart Failure Database-Main registry. Journal of Critical Care 2013; 28(3): 250-258.

Urbánek, P., Kreidlová, M., Dušek, L., Bruha, R., Mareček, Z., Petrtýl, J.: Anemia as a predictor of response to antiviral therapy in chronic hepatitis C. Bratislava Medical Journal 2013; 114(4): 213-217.

Vaňásek, J., Odrážka, K., Doležel, M., Kolářová, I., Jarkovský, J., Pavlík, T., Hlávka, A., Dušek, L.: Statistical analysis of dose-volume profiles and its implication for radiation therapy planning in prostate carcinoma. International Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics 2013; 86(4): 769-776.

Vaňásek, J., Odrážka, K., Dušek, L., Jarkovský, J., Michálek, R., Chrobok, V., Doležel, M., Kolářová, I.: Experience with intensity-modulated radiotherapy in the treatment of head and neck cancer. Journal of BUON 2013; 18(4): 970-976.

Vychodilová, L., Matiašovič, J., Bobrová, O., Futas, J., Klumplerová, M., Stejskalová, K., Cvanová, M., Jánová, E., Osičková, J., Vyskočil, M., Sedlinská, M., Dušek, L., Marti, E., Hořín, P.: Immunogenomic analysis of insect bite hypersensitivity in a model horse population. Veterinary Immunology and Immunopathology 2013; 152(3-4): 260-268.

Žáčková, D., Klamová, H., Mužík, J., Cmunt, E., Ráčil, Z., Machová Poláková, K., Dvořáková, D., Jurček, T., Rázga, F., Cetkovský, P., Dušek, L., Mayer, J.: Efficacy and tolerance of dasatinib after imatinib failure or intolerance for patients with chronic myeloid leukemia treated in three different hospitals compare well with results achievable in formal clinical trials. Leukemia & Lymphoma 2013; 54(10): 2310-2313.

2012

Büchler, T., Klapka, R., Melichar, B., Brabec, P., Dušek, L., Vyzula, R., Abrahamova, J.: Sunitinib followed by sorafenib or vice versa for metastatic renal cell carcinoma-data from the Czech registry. Annals of Oncology 2012; 23(2): 395-401.

Büchler, T., Nohejlová Medková, A., Kupec, M., Blaha, M., Pavlík, T., Dušek, L., Abrahámová, J.: Porovnání nákladů u režimů XELOX a FOLFOX-4 v léčbě kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie 2012; 25(6): 440-444.

Cibula, D., Abu-Rustum, N. R., Dušek, L., Sláma, J., Zikán, M., Zaal, A., Ševčík, L., Kenter, G., Querleu, D., Jach, R., Bats, A., Dyduch, G., Graf, P., Klat, J., Meijer, Ch.J., Mery, E., Verheijen, R., Zweemer, R. P.: Bilateral ultrastaging of sentinel lymph node in cervical cancer: Lowering the false-negative rate and improving the detection of micrometastasis. Gynecologic Oncology 2012; 127(3): 462-466.

Cibula, D., Abu-Rustum, R., Dušek, L., Zikán, M., Zaal, A., Sevcik, L., Kenter, G., Querleu, D., Jach, R., Bats, A., Dyduch, G., Graf, P., Klat, J., Lacheta, J., Meijer, C., Mery, E., Verheijen, R., Zweemer, R.: Prognostic significance of low volume sentinel lymph node disease in early-stage cervical cancer. Gynecologic Oncology 2012; 124(3): 496-501.

Divišová, Š., Vlčková, E., Hnojčíková, M., Němec, M., Dubový, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bělobrádková, J., Bednařík, J.: Validita a prediktivní hodnota skríningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(5): 562-572.

Divišová, Š., Vlčková, E., Hnojčíková, M., Škorňa, M., Němec, M., Dubový, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bělobrádková, J., Bednařík, J.: Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. Journal of the Peripheral Nervous System 2012; 17(3): 341-350.

Dobšák, P., Homolka, P., Svojanovský, J., Reichertova, A., Souček, M., Nováková, M., Dušek, L., Vašků, J., Eicher, J., Siegelová, J.: Intra-dialytic electrostimulation of leg extensors may improve exercise tolerance and quality of life in hemodialyzed patients. Artificial Organs 2012; 36(1): 71-78.

Dobšák, P., Tomandl, J., Špinarová, L., Vítovec, J., Dušek, L., Nováková, M., Jarkovský, J., Krejčí, J., Hude, P., Honek, T., Siegelová, J., Homolka, P.: Effects of neuromuscular electrical stimulation and aerobic exercise training on arterial stiffness and autonomic functions in patients with chronic heart failure. Artificial Organs 2012; 36(10): 920-930.

Duda, M., Adamčík, L., Dušek, L., Škrovina, M., Jínek, T.: Zhoubné nádory jícnu v České republice. Rozhledy v chirurgii 2012; 91(3): 132-140.

Duda, M., Dušek, L.: Nádory jícnu. In: Jícen: pohled z mnoha úhlů v zrcadle zkušeností olomoucké jícnové školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012: 259-310. 2012 ISBN 978-80-244-3266-3

Dušek, L., Abrahámová, J., Bortlíček, Z., Brabec, P., Fínek, J., Gregor, J., Hoch, J., Klimeš, D., Koptíková, J., Kožený, P., Májek, O., Malúšková, D., Mužík, J., Pavlík, T., Poc, P., Ryska, M., Seifert, B., Slavíček, L., Suchánek, Š., Tomášek, J., Vorlíč: Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 2012 ISBN 978-80-87347-07-2

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Schwarz, D., Klimeš, D., Blaha, M., Hoch, J.: Rektum.cz – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby nádorů rekta. Masarykova univerzita, 2012 2012

Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T.: Kolorektální karcinom v ČR - data minulá a budoucí. Rozhledy v chirurgii 2012; 91(1): 39-43.

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů trávicího traktu v České republice - současný stav a predikce. Gastroenterologie a hepatologie 2012; 66(5): 331-339.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXI. Bayesovská vs klasická statistika v medicínských aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(1): 103-107.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXII. Bayesovská vs klasická statistika v klinických aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(2): 255-258.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIII. Bayesovská statistika v klinických a neurovědních aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(3): 383-388.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIV. Bayesovské sítě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(4): 504-507.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXV. Rozlišujme poměr šancí a relativní riziko. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(5): 642-645.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVI. Hodnocení statistické významnosti poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(6): 764-767.

Futas, J., Vychodilová, L., Hofmanová, B., Vránová, M., Putnová, L., Mužík, J., Vyskočil, M., Vrtková, I., Dušek, L., Majzlík, I., Hořín, P.: Genomic analysis of resistance/susceptibility to melanoma in Old Kladruber greying horses. Tissue Antigens 2012; 79(4): 247-248.

Godava, M., Kopřiva, F., Böhmová, J., Vodička, R., Dušek, L., Cvanová, M., Mužík, J., Marková, M., Schneiderová, E., Vrtěl, R.: Association of STAT6 and ADAM33 single nucleotide polymorphisms with asthma bronchiale and IgE level and its possible epigenetic background. Biomedical Papers 2012; 156(3): 236-247.

Godava, M., Kopřiva, F., Böhmová, J., Vodička, R., Vrtěl, R., Cvanová, M., Dušek, L., Mužík, J.: Asociace haplotypů polymorfismů v STAT6 s hladinou IgE a rozdíl v četnosti těchto haplotypů vzhledem k jejich rodičovském původu u dětí s asthma bronchiale. Alergie 2012; 14(2): 134-139.

Halámka, M., Feltl, D., Cvek, J., Dušek, L.: Projekt HARDROCK: parametrický sběr a analýza dat pacientů s nádory hlavy a krku na Klinice onkologické FN Ostrava – důraz na význam frakcionace a definice cílového objemu v radioterapii. Klinická onkologie 2012; 25(4): 274-281.

Hofer, M., Pospíšil, M., Dušek, L., Hoferová, Z., Komůrková, D.: IB-MECA, an adenosine A3 receptor agonist, does not influence survival of lethally gamma-irradiated mice. Physiological Research 2012; 61(6): 649-654.

Hofmanová, J., Cigánek, M., Slavík, J., Kozubík, A., Stixová, L., Vaculová, A., Dušek, L., Machala, M.: Lipid alterations in human colon epithelial cells induced to differentiation and/or apoptosis by butyrate and polyunsaturated fatty acids. Journal of Nutritional Biochemistry 2012; 23(6): 539-548.

Hřebíček, J., Dušek, L., Kalina, J., Kubásek, M., Holoubek, I., Klánová, J.: Ontology-based approach to the discovery of human health and environmental risks assessment. In: 6th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs), 2012: 500-507. 2012 ISBN 978-88-903574-2-8.

Jarkovský, J., Dušek, L., Kubásek, M., Klánová, J., Hůlek, R., Gregor, J., Šebková, K., Borůvková, J., Hřebíček, J., Holoubek, I.: On-line data browser for environmental monitoring and associated information systems. Masarykova univerzita, 2012 2012

Kala, P., Kaňovský, J., Rokyta, R., Šmíd, M., Pospíšil, J., Knot, J., Roháč, F., Poloczek, M., Ondrúš, T., Holická, M., Špinar, J., Jarkovský, J., Dušek, L.: Age – related treatment strategy and long-term outcome in acute myocardial infarction patients in the PCI era. BMC Cardiovascular Disorders 2012; 12(): 31.

Keřkovský, M., Bednařík, J., Dušek, L., Šprláková-Puková, A., Urbanek, I., Mechl, M., Válek, V., Kadaňka, Z.: Magnetic resonance diffusion tensor imaging in patients with cervical spondylotic spinal cord compression: correlations between clinical and electrophysiological findings. Spine 2012; 37(1): 48-56.

Kolářová, I., Vaňásek, J., Kandrnal, V., Odrážka, K., Dušek, L., Chrobok, V., Bělohlávek, O., Doležel, M., Petruželka, L., Michálek, R.: PET/CT significance for planning radiotherapy of head and neck cancer. Neoplasma 2012; 59(5): 536-540.

Komenda, M., Schwarz, D., Feberová, J., Štípek, S., Mihál, V., Dušek, L.: Medical faculties educational network: Multidimensional quality assessment. Computer Methods and Programs in Biomedicine 2012; 108(3): 900-909.

Košťálová, M., Bednařík, J., Mitášová, A., Dušek, L., Michalčáková, R., Keřkovský, M., Kašpárek, T., Ježková, M., Balabánová, P., Voháňka, S.: Towards a predictive model for post-stroke delirium. Brain Injury 2012; 26(7-8): 962-971.

Májek, O., Daneš, J., Skovajsová, M., Zavoral, M., Suchánek, Š., Dvořák, V., Dušková, J., Malík, T., Seifert, B., Kožený, P., Klimeš, D., Pavlík, T., Dušek, L.: Informační zázemí onkologických screeningových programů ČR a jejich výsledky hodnocené z mezinárodního hlediska. Acta Medicinae 2012; 1(2): 41852.

Majerník, J., Schwarz, D., Komenda, M., Dušek, L.: A unified educational platform of multimedia support in education at medical faculties of MEFANET Project. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012; 55(): 476-484.

Mališová, B., Němcová, E., Pol, J., Šorm, Z., Wurmová, Š., Novotná, K., Vaněrková, M., Holá, V., Růžička, F., Dušek, L., Němec, P., Freiberger, T.: Value of PCR in surgically treated patients with staphylococcal infective endocarditis: a 4-year retrospective study. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 2012; 31(6): 1187-1194.

Matušková, V., Kolář, P., Vysloužilová, D., Vlková, E., Dušek, L., Kandrnal, V., Jarkovský, J., Uher, M.: Ranibizumab v léčbě vlhké formy VMPD - dvouleté výsledky léčby z registru AMADEuS. Česká a slovenská oftalmologie 2012; 68(5): 171-177.

Mičánková Adamová, B., Hnojčíková, M., Voháňka, S., Dušek, L.: Oswestry dotazník, verze 2.1a - Výsledky u pacientů s lumbální spinální stenózou, srovnání se starší verzí dotazníku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(4): 460-467.

Mičánková Adamová, B., Voháňka, S., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.: Prediction of long-term clinical outcome in patients with lumbar spinal stenosis. European Spine Journal 2012; 21(12): 2611-2619.

Mitášová, A., Košťálová, M., Bednařík, J., Michalčáková, R., Kašpárek, T., Balabánová, P., Dušek, L., Voháňka, S., Ely, E. W.: Poststroke delirium incidence and outcomes: validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Critical Care Medicine 2012; 40(2): 484-490.

Motovská, Z., Víchová, T., Toušek, P., Dušek, L., Widimský, P.: Circulating osteoprotegerin and Dickkopf-1 changed significantly after surgical aortic valve replacement but remained without any significant differences after transcatheter aortic valve implantation. International Journal of Cardiology 2012; 158(2): 300-301.

Ondruš, D., Ondrušová, M., Dušek, L.: Recent patterns in testicular cancer incidence, mortality and survival in the Slovak republic with reference to international comparisons. Cancer Investigation 2012; 30(8): 545-551.

Pavlík, T., Májek, O., Mužík, J., Koptíková, J., Slavíček, L., Fínek, J., Feltl, D., Vyzula, R., Dušek, L.: Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti-tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health 2012; 12(): 117.

Poprach, A., Bortlíček, Z., Büchler, T., Melichar, B., Lakomý, R., Vyzula, R., Brabec, P., Svoboda, M., Dušek, L., Gregor, J.: Patients with advanced and metastatic renal cell carcinoma treated with targeted therapy in the Czech Republic: twenty cancer centres, six agents, one database. Medical Oncology 2012; 29(5): 3314-3320.

Poprach, A., Büchler, T., Bortlíček, Z., Dušek, L., Vyzula, R.: Klinický registr RENIS. Klinická onkologie 2012; 25(4): 299-301.

Poprach, A., Pavlík, T., Melichar, B., Puzanov, I., Dušek, L., Bortlíček, Z., Vyzula, R., Abrahámová, J., Büchler, T.: Skin toxicity and efficacy of sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma: a national registry-based study. Annals of Oncology 2012; 23(12): 3137-3143.

Ryska, M., Dušek, L., Pohnán, R., Bunganič, B., Bieberová, L., Ryska, O., Loveček, M., Jon, B., Rupert, K., Krejčí, M., Jarkovský, J.: Kvalita života je důležitým faktorem indikační rozvahy u nemocných s pokročilým karcinomem pankreatu – multicentrická prospektivní studie. Rozhledy v chirurgii 2012; 91(4): 199-208.

Schwarz, D., Jarkovský, J., Štourač, P., Harazim, H., Maláska, J., Ševčík, P., Dušek, L.: Advanced clinical case player for data-driven education based on real severe sepsis cases. In: MEFANET 2012, 2012: 72-78. 2012 ISBN 978-80-904731-3-3.

Schwarz, D., Komenda, M., Dušek, L., Vejražka, M., Feberová, J.: Strengthening the cooperation in education among medical faculties: the MEFANET project experience and its extensions. In: MEFANET 2012, 2012: 23-30. 2012 ISBN 978-80-904731-3-3.

Skřičková, J., Kolek, V., Adam, Z., Bortlíček, Z., Brabec, P., Brhel, P., Burkoň, P., Červinková, I., Čoupek, P., Doubek, M., Doubková, M., Dušek, L., Hanke, I., Hejduk, K., Jakubcová, T., Jakubec, P., Jakubíková, L., Janíková, A., Jedlička, V., Kabelka,: Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 2012 ISBN 978-80-7345-298-8

Sláma, J., Dundr, P., Dušek, L., Fischerová, D., Pinkavová, I., Zikán, M., Vrzáčková, P., Kojanová, M., Cibula, D.: Sentinel lymph node status in patients with locally advanced cervical cancers and impact of neoadjuvant chemotherapy. Gynecologic Oncology 2012; 125(2): 303-306.

Slavíček, L., Benešová, V., Cahová, S., Janovský, V., Bartoš, J., Lysý, M., Brabec, P., Dušek, L., Bortlíček, Z.: Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu v České republice. Farmakoterapie 2012; 8(2): .

Smilek, P., Neuwirthová, J., Jarkovský, J., Dušek, L., Rottenberg, J., Kostřica, R., Srovnal, J., Hajdúch, M., Drábek, J., Klozar, J.: Epidermal growth factor receptor (EGFR) expression and mutations in the EGFR signaling pathway in correlation with anti-EGFR therapy in head and neck squamous cell carcinomas. Neoplasma 2012; 59(5): 508-515.

Soška, V., Dobšák, P., Dušek, L., Shirai, K., Jarkovský, J., Nováková, M., Brhel, P., Šťastná, J., Fajkusová, L., Freiberger, T., Yambe, T.: Cardio-ankle vascular index in heterozygous familial hypercholesterolemia. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis 2012; 19(5): 453-461.

Šnajdrová, L., Gregor, J., Komenda, M., Schwarz, D., Dušek, L.: Five years of MEFANET: progress and developments. In: MEFANET 2012, 2012: 41456. 2012 ISBN 978-80-904731-3-3.

Špinarová, L., Špinar, J., Vítovec, J., Linhart, A., Widimsky, P., Fedorco, M., Malek, F., Cihalik, Č., Miklík, R., Dušek, L., Židová, K., Jarkovský, J., Littnerová, S., Pařenica, J.: Gender differences in total cholesterol levels in patients with acute heart failure and its importance for short and long time prognosis. Biomedical Papers 2012; 156(1): 21-28.

Vepřeková, G., Suchánek, Š., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Quality control of colonoscopies in the national colorectal cancer screening programme in the Czech Republic. In: Quality in Endoscopy: Colonoscopy and colonic neoplasms symposium, 2012. 2012

Zavoral, M., Suchánek, Š., Májek, O., Seifert, B., Dušek, L.: Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice - minulost, přítomnost a budoucnost. Gastroenterologie a hepatologie 2012; 66(5): 345-349.

Zeman, K., Pohludková, L., Nováková, L., Dušek, L., Littnerová, S., Miklík, R., Pařenica, J., Špinar, J., Jarkovský, J.: Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Praktický lékař 2012; 92(8): 465-469.

Zeman, K., Pohludková, L., Špinar, J., Jarkovský, J., Littnerová, S., Dušek, L., Miklík, R., Felšőci, M., Pařenica, J.: Krátkodobá prognóza a léčba pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání v regionální nemocnici bez kardiocentra. Vnitřní lékařství 2012; 58(4): 273-279.

2011

Abrahámová, J., Dušek, L., Brabec, P., Vyzula, R., Donátová, Z.: Lapatinib v léčbě pokročilého karcinomu prsu. Praktický lékař 2011; 91(7): 417-421.

Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J., Adamová, Z., Bačovský, J., Bajčiová, V., Bednařík, O., Blatný, J., Büchler, T., Crha, I., Čermák, A., Doleželová, H., Dušek, L., Dvořák, K., Fabian, P., Fait, V., Fassmann, A., Fiala, J., Fiala, L., Fínek, J., Foretová,: Obecná onkologie. Praha: Galén, 2011. 2011 ISBN 978-80-7262-715-8

Bednařík, J., Sládková, D., Kadaňka, Z., Dušek, L., Keřkovský, M., Voháňka, S., Novotný, O., Urbánek, I., Němec, M.: Are subjects with spondylotic cervical cord encroachment at increased risk of cervical spinal cord injury after minor trauma?. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2011; 82(7): 779-781.

Brabec, P., Dušek, L.: Klinické registry jako nezbytná podpora personalizované medicíny. Česko-slovenská patologie 2011; 47(4): 173-175.

Büchler, T., Dušek, L., Fínek, J., Poprach, A., Budňáková, D., Kandrnal, V., Jarkovský, J., Bortlíček, Z., Klimeš, D., Abrahámová, J., Vyzula, R.: Výsledky terapie metastatického renálního karcinomu lékem everolimus - analýza údajů z klinického registru RENIS. Klinická onkologie 2011; 24(5): 389-392.

Cibula, D., Pinkavová, I., Dušek, L., Sláma, J., Zikán, M., Fischerová, D., Freitag, P., Dundr, P.: Local control after tailored surgical treatment of early cervical cancer. International Journal of Gynecological Cancer 2011; 21(4): 690-698.

Cibula, D., Verheijen, R., Lopes, A., Dušek, L., ESGO Council: Current clinical practice in cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer: a European survey. International Journal of Gynecological Cancer 2011; 21(7): 1219-1224.

Cibula, D., Widschwendter, M., Zikan, M., Dušek. L.: Underlying mechanisms of ovarian cancer risk reduction after tubal ligation. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2011; 90(6): 559-563.

Cibula, D., Zikán, M., Dušek, L., Májek, O.: Oral contraceptives and risk of ovarian and breast cancers in BRCA mutation carriers: a meta-analysis. Expert Review of Anticancer Therapy 2011; 11(8): 1197-1207.

Dhaifalah, I., Dušek, L., Šantavý, J.: Nová metoda screeningu Downova syndromu v I. trimestru: One-Stop-Clinic for Assessment of Risk (OSCAR). Česká gynekologie 2011; 76(4): 292-306.

Dobšák, P., Homolka, P., Svojanovský, J., Reichertová, A., Souček, M., Nováková, M., Dušek, L., Vašků, J., Eicher, J., Siegelová, J.: Intra-dialytic electrostimulation of leg extensors may improve exercise tolerance and quality of life in hemodialyzed patients. Artificial Organs 2011; 36(1): 71-78.

Doležal, T., Říhová, B., Demlová, R., Dušek, L.: Principy farmakoekonomického hodnocení - světové trendy a česká realita. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 825-827.

Dušek, L., Hřebíček, J., Kubásek, M., Jarkovský, J., Kalina, J., Baroš, R., Bednářová, Z., Klánová, J., Holoubek, I.: Conceptual model enhancing accessibility of data from cancer–related environmental risk assessment studies. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 461-479. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Dušek, L., Kandrnal, V., Brabec, P., Demlová, R., Koptíková, J., Gregor, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity onkologické péče z hlediska dostupnosti a analýzy klinických dat. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 836-844.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXV. Hodnocení diagnostických testů – senzitivita a specificita. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(1): 97-103.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVI. Hodnocení diagnostických testů – věrohodnostní poměr a diagnostický poměr šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(2): 221-225.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVII. Hodnocení diagnostických testů – vliv prevalence nemoci. 2011; 74(3): 362-366.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVIII. Hodnocení diagnostických testů – křivky ROC. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(4): 493-499.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXIX. Spolehlivost (reliabilita) klinických testů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(5): 594-599.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXX. Validita klinických testů v širším kontextu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(6): 711-713.

Dušek, L., Vyzula, R., Abrahámová, J., Fínek, J., Skřičková, J., Vorlíček, J., Brabec, P., Klimeš, D., Kandrnal, V., Bortlíček, Z., Májek, O., Pavlík, T.: Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 863-871.

Dušek, L., Vyzula, R., Abrahámová, J., Vorlíček, J., Bortlíček, Z., Klimeš, D., Brabec, P., Pavlík, T., Májek, O., Gregor, J.: Role klinických registrů České onkologické společnosti ČLS JEP v hodnocení cílené léčby nádorových onemocnění. Medicína po promoci 2011; 12(6): 66-74.

Faber, E., Mužík, J., Koza, V., Demečková, E., Voglová, J., Demitrovičová, L., Chudej, J., Markuljak, I., Cmunt, E., Kozák, T., Tóthová, E., Jarošová, M., Dušek, L., Indrák, K.: Treatment of consecutive patients with chronic myeloid leukaemia in the cooperating centres from the Czech Republic and the whole of Slovakia after 2000 – a report from the population-based CAMELIA Registry. European Journal of Haematology 2011; 87(2): 157-168.

Halamka, M., Cvek, J., Kubeš, J., Závadová, E., Komínek, P., Horáček, J., Dušek, L., Feltl, D.: Plasma levels of vascular endothelial growth factor during and after radiotherapy in combination with celecoxib in patients with advanced head and neck cancer. Oral Oncology 2011; 47(8): 763-767.

Hofer, M., Dušek, L., Hoferová, Z., Stixová, L., Pospíšil, M.: Expression of mRNA for adenosine A1, A2a, A2b, and A3 receptors in HL-60 cells: dependence on cell cycle phases. Physiological Research 2011; 60(6): 913-920.

Hofer, M., Pospíšil, M., Dušek, L., Hoferová, Z., Weiterová, L.: A single dose of an inhibitor of cyclooxygenase 2, meloxicam, administered shortly after irradiation increases survival of lethally irradiated mice. Radiation Research 2011; 176(2): 269-272.

Holoubek, I., Dušek, L., Klánová, J., Kubásek, M., Jarkovský, J., Baroš, R., Komprdová, K., Bednářová, Z., Hůlek, R., Hřebíček, J.: GENASIS information system: a global environmental assessment of persistent organic pollutants. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 480-485. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Jarkovský, J., Dušek, L., Janoušová, E.: Is on-line data analysis safety? Pitfalls steaming from automated processing of heterogeneous environmental data and possible solutions. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 486-490. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Kadaňka, Z., Bednařík, J., Novotný, O., Urbánek, I., Dušek, L.: Cervical spondylotic myelopathy: conservative versus surgical treatment after 10 years. European Spine Journal 2011; 20(9): 1533-1538.

Kandrnal, V., Říhová, B., Lakomý, R., Demlová, R., Májek, O., Dušek, L.: Metodika CEA na příkladu temozolomidu a intratékálně aplikovaného karmustinu u pacientů s glioblastoma multiforme. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 850-853.

Klánová, J., Bláha, L., Damborský, J., Klán, P., Dušek, L., Holoubek, I.: CETOCOEN project: from the laboratory to the field and beyond. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 491-499. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Kružíková, K., Dušek, L., Jarkovský, J., Hejtmánek, M., Vostradovský, J., Poleszczuk, G., Svobodová, Z.: Long-term monitoring of mercury content in fish from the Želivka reservoir-syndrom of newly filled reservoir. International Journal of Electrochemical Science 2011; 6(12): 5956-5967.

Kubásek, M., Hřebíček, J., Kalina, J., Dušek, L., Holoubek, I.: Semantics annotations of ontology for scenario: anthropogenic impact and climate change issues. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 398-406. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Kubásek, M., Hřebíček, J., Kalina, J., Dušek, L., Urbánek, J., Holoubek, I.: Global environmental assessment requires global functional searching engines: robust application of TaToo tools. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2011), 2011: 507-518. 2011 ISBN 978-3-642-22284-9.

Kučerová, J., Pistovčáková, J., Vršková, D., Dušek, L., Šulcová, A.: The effects of methamphetamine self-administration on behavioural sensitization in the olfactory bulbectomy rat model of depression. International Journal of Neuropsychopharmacology 2011; 15(10): 1503-1511.

Májek, O., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Burešová, L., Klimeš, D., Brabec, P., Kožený, P., Dušek, L.: Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme. . BMC Public Health 2011; 11(): 288.

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Seifert, B., Suchánek, Š., Kožený, P., Dušek, L.: Aktuální výsledky programů screeningu zhoubných nádorů. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2011; 60(5): 42587.

Májek, O., Dušek, L., Mužík, J., Brabec, P., Klimeš, D., Suchý, M., Gregor, J., Daneš, J., Zavoral, M., Seifert, B., Suchánek, Š., Dvořák, V., Skovajsová, M., Kožený, P.: Systém informační podpory národních programů screeningu zhoubných nádorových onemocnění v ČR. Lékař a technika 2011; 41(1): 55-66.

Májek, O., Dušek, L., Suchánek, Š., Demlová, R., Kožený, P., Suchý, M., Zavoral, M.: Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu: edukační přehled a modelování účinku programu v České republice. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 854-862.

Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M., Suchánek, Š., Seifert, B., Daneš, J., Dvořák, V., Kožený, P.: Dosavadní průběh screeningu onkologických onemocnění v ČR a jeho význam pro dostupnost léčby. Medicína po promoci 2011; 12(4): 71-77.

Meluzín, J., Sitar, J., Křístek, J., Prosecký, R., Pešl, M., Podroužková, H., Soška, V., Panovský, R., Dušek, L.: The role of exercise echocardiography in the diagnostics of heart failure with normal left ventricular ejection fraction. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging 2011; 12(8): 591-602.

Meluzín, J., Špinarová, L., Hude, P., Krejčí, J., Podroužková, H., Pešl, M., Orban, M., Dušek, L., Jarkovský, J., Kořínek, J.: Estimation of left ventricular filling pressures by speckle tracking echocardiography in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging 2011; 12(1): 43405.

Papajík, T., Mysliveček, M., Skopalová, M., Malan, A., Buriánková, E., Koza, V., Hnátková, M., Trněný, M., Šedová, Z., Kubová, Z., Koranda, P., Flodr, P., Jarkovský, J., Dušek, L., Indrák, K.: Determining the extent and stage of disease in patients with newly diagnosed non-Hodgkin’s lymphoma using 18F-FDG-PET/CT. Neoplasma 2011; 58(4): 291-297.

Papajík, T., Mysliveček, M., Šedová, Z., Buriánková, E., Procházka, V., Koranda, P., Raida, L., Kubová, Z., Palová, M., Kučerová, L., Flodr, P., Jarkovský, J., Dušek L., Indrák K.: Standardised uptake value of 18F-FDG on staging PET/CT in newly diagnosed patients with different subtypes of non-Hodgkin's lymphoma. European Journal of Haematology 2011; 86(1): 32-37.

Pavlík, T., Janoušová, E., Pospíšil, Z., Mužík, J., Žáčková, D., Ráčil, Z., Klamová, H., Cetkovský, P., Trněný, M., Mayer, J., Dušek, L.: Estimation of current cumulative incidence of leukaemia-free patients and current leukaemia-free survival in chronic myeloid leukaemia in the era of modern pharmacotherapy. BMC Medical Research Methodology 2011; 11(11): 140.

Řehák, J., Dušek, L., Chrápek, O., Fric, E., Řehák, M.: Initial visual acuity is an important prognostic factor in patients with branch retinal vein occlusion. Ophthalmic Research 2011; 45(4): 205-209.

Schwarz, D., Komenda, M., Majerník, J., Mihál, V., Štípek, S., Dušek, L.: MEFANET after four years of progressing: standardization of educational web platform among medical faculties. In: MEFANET 2011, 2011: 119-124. 2011 ISBN 978-80-210-5539-1.

Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J., Adam, Z., Adámková Krákorová, D., Babičková, L., Balšíková, K., Bartošová, D., Bednařík, O., Beneš, Z., Berger, R., Bohatá, Š., Brhel, P., Brychta, T., Brychtová, Y., Buliková, A., Burkoň, P., Čapov, I., Čermák, A., Č: Vnitřní lékařství. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 2011 ISBN 978-80-247-2110-1

Suchánek, Š., Vepřeková, G., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Epidemiologie, etiologie, screening a diagnostika kolorektálního karcinomu, včetně diagnosticko-terapeutických zákroků na tlustém střevě. Onkologie 2011; 5(5): 261-265.

Suchánek, Š., Vepřeková, G., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu v České republice. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2011; 60(7): 18-19.

Svačinová, V., Vodička, R., Vrtěl, R., Godava, M., Kvapilová, M., Krejčiříková, E., Dušek, L., Bortlíček, Z., Šantavý, J.: Sequence recombination in exon 1 of the TSPY gene in men with impaired fertility. Biomedical Papers 2011; 155(3): 287-298.

Špinar, J., Pařenica, J., Vítovec, J., Widimský, P., Linhart, A., Fedorco, M., Malek, F., Čihalík, Č., Špinarová, L., Miklik, R., Felšőci, M., Bambuch, M., Dušek, L., Jarkovský, J.: Baseline characteristics and hospital mortality in the Acute Heart Failure Database (AHEAD) Main registry. Critical Care 2011; 15(6): R291.

Urbánek, P., Leníček, M., Muchová, L., Subhanová, I., Dušek, L., Kaspříková, N., Hrabal, P., Bruha, R., Vítek, L.: No association of promoter variations of HMOX1 and UGT1A1 genes with liver injury in chronic hepatitis C. Annals of Hepatology 2011; 10(4): 445-451.

Vodička, R., Vrtěl, R., Böhmová, J., Kratochvílová, R., Dušek, L., Dhaifalah, I., Šantavý, J.: Noninvasive prenatal nucleic acid diagnostics of Down syndrome. In: Genetics and Etiology of Down Syndrome. Rijeka (Croatia): InTech, 2011: 313-328. 2011 ISBN 978-953-307-631-7

Vorlíček, J., Fínek, J., Dušek, L.: Síť komplexních onkologických center České republiky. Vnitřní lékařství 2011; 57(3): 317-319.

Zavoral, M., Suchánek, Š., Vepřeková, G., Májek, O., Gregor, J., Dušek, L.: Screening a včasný záchyt kolorektálního karcinomu - současný stav v jednotlivých krajích České republiky. Onkologie 2011; 5(4): 210-214.

Žáčková, D., Klamová, H., Dušek, L., Mužík, J., Machová Polaková, K., Moravcová, J., Jurcek, T., Dvořáková, D., Ráčil, Z., Pospíšil, Z., Oltová, A., Michalová, K., Březinová, J., Razga, F., Doubek, M., Cetkovský, P., Trněný M., Mayer J.: Imatinib as the first line treatment of patients with chronic myeloid leukemia diagnosed in the chronic phase: Can we compare real life data to the results from clinical trials?. American Journal of Hematology 2011; 86(3): 318-321.

2010

Abrahámová, J., Černovská, M., Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T.: Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušky a plíce (C34) v ČR. Remedia 2010; 19(6): 451-455.

Bednařík, J., Sládková, D., Kadaňka, Z., Dušek, L., Keřkovský, M., Voháňka, S., Novotný, O., Urbánek, I., Němec, M.: Existuje zvýšené riziko míšní léze po lehkém poranění krční páteře u nemocných s asymptomatickou spondylogenní kompresí krční míchy?. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(Suppl. 2): S100.

Brabec, K., Dušek, L., Holoubek, I., Hřebíček, J., Kubásek, M., Urbánek, J.: GENASIS national and international monitoring networks for persistent organic pollutants. In: EGU (European Geosciences Union) General Assembly 2010, 2010. 2010

Burešová, L., Májek, O., Daneš, J., Bartoňková, H., Skovajsová, M., Dušek, L.: Overdiagnosis in breast cancer screening programme in the Czech Republic. In: 21th ICSN Biennial Meeting, 2010. 2010

Cibula, D., Gompel, A., Mueck, A., La Vecchia, C., Hannaford, P., Skouby, S., Zikan, M., Dušek, L.: Hormonal contraception and risk of cancer. Human Reproduction Update 2010; 16(6): 631-650.

Cibula, D., Widschwendter, M., Májek, O., Dušek, L.: Tubal ligation and the risk of ovarian cancer: review and meta-analysis. Human Reproduction Update 2010; 17(1): 55-67.

Dušek, L., Koptíková, J., Mužík, J., Májek, O.: Základy biostatistiky pro onkology. In: Klinická a radiačná onkológia - prvý diel. Martin: Osveta, 2010: 529-550. 2010 ISBN 978-80-8063-302

Dušek, L., Májek, O., Pavlík, T., Vyzula, R., Abrahámová, J., Fínek, J., Mužík, J., Koptíková, J., Brabec, P., Kožený, P., Daneš, J., Ryška, A., Vorlíček, J.: Nová data pro plánování a optimalizaci léčebné péče o pacientky s karcinomem prsu v České republice v období 2010-2011. Farmakoterapie 2010; 6(): 4-13.

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J., Vyzula, R., Fínek, J., Vorlíček, J.: Epidemiologie solidních nádorů v ČR podle dat Národního onkologického registru za období 1977-2007. Postgraduální medicína 2010; 12(3): 268-277.

Dušek, L., Mužík, J., Gelnarová, E., Fínek., Vyzula R,. Abrahámová J.: Incidence a mortalita nádorových onemocnění v České republice. Klinická onkologie 2010; 23(5): 311-324.

Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Babjuk, M., Vyzula, R., Fínek, J., Petruželka, L.: Epidemiologie zhoubných nádorů ledvin v ČR: dlouhodobé trendy a predikce pro rok 2010. Farmakoterapie 2010; 6(Suppl.): 5-10.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXI. Kontingenční tabulky, test nezávislosti kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(3): 315-320.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXII. Rozbor složitějších kontingenčních tabulek je účinným nástrojem pro studium vztahů kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(4): 444-447.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXIII. Kontingenční tabulky neslouží jen pro testy hypotézy o nezávislosti znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(5): 591-594.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXIV. Vybrané příklady hodnocení kategoriálních dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(6): 742-748.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XIX. Statistické testy pro četnosti kategorií, binomické a Poissonovo rozdělení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(1): 81-84.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XX. Statistické testy pro četnosti kategorií, test dobré shody. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(2): 191-195.

Dušek, L., Pitrová, Š., Řehák, J., Vlková, E., Chrapek, O., Klimeš, D., Brabec, P., Kandrnal, V., Jarkovský, J.: Informační zázemí České oftalmologické společnosti ČLS JEP pro monitoring a hodnocení léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace - národní projekt AMADEUS. Česká a slovenská oftalmologie 2010; 66(3): 99-109.

Dušek, L., Zavoral, M., Seifert, B., Kožený, P., Májek, O., Mužík, J., Suchánek, Š., Klimeš, D., Brabec, P., Andres, P., Jaklová, L., Gregor, J.: Informační základna programu kolorektálního screeningu v ČR - přehled dostupných dat z období 2000-2009. Praktický lékař 2010; 90(2): 124-132.

Fínek, J., Holubec, L., Wiesnerová, A., Pav, Z., Dušek, L.: Darbepoetin alfa versus epoetin alfa for treatment of chemotherapy-induced anaemia: a health economic evaluation. In: 35th ESMO Congress, 2010. 2010

Havránek, O., Krhút, J., Němec, D., Feltl, D., Hájek, J., Cvek, J., Dušek, L.: Long-term outcomes of patients treated for testicular cancer. In: European Urology Supplements, 2010: 640. 2010 .

Hilscherová, K., Dušek, L., Štěpánková, T., Jálová, V., Čupr, P., Giesy, J., Nehyba, S., Jarkovský, J., Klánová, J., Holoubek, I.: Seasonally and regionally determined indication potential of bioassays in contaminated river sediments. Environmental Toxicology and Chemistry 2010; 29(3): 522-534.

Hofer, M., Pospíšil, M., Dušek, L., Holá, J., Hoferová, Z., Weiterová, L.: Basal and induced granulopoiesis in outbred, F1 hybrid and inbred mice: can inbreeding depression influence the experimental practice?. Experimental Biology and Medicine 2010; 235(8): 928-931.

Hofer, M., Pospíšil, M., Ševc, L., Dušek, L., Vacek, A., Holá, J., Hoferová, Z., Streitová, D.: Activation of adenosine A(3) receptors supports hematopoiesis-stimulating effects of granulocyte colony-stimulating factor in sublethally irradiated mice. International Journal of Radiation Biology 2010; 86(8): 649-656.

Hřebíček, J., Brabec, K., Dušek, L., Holoubek, I., Kubásek, M., Urbánek, J.: Assessment of environmental impact by persistent organic pollutants. In: SEGH 2010 International Conference and Workshops: Environmental Quality and Human Health, 2010. 2010

Hřebíček, J., Dušek, L., Kubásek, M., Jarkovský, J., Brabec, K., Holoubek, I., Kohút, L., Urbánek, J.: Validation scenario for anthropogenic impact and global climate change for Tatoo. In: Environmental Information Systems and Services: Infrastructures and Platforms Workshop 2010, 2010. 2010

Chrapek, O., Pitrová, Š., Dušek, L., Jarkovský, J., Kandrnal, V., Řehák, J.: Výsledky léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace u pacientů evidovaných v celonárodním registru AMADEUS. Česká a slovenská oftalmologie 2010; 66(3): 110-118.

Kincl, V., Panovský, R., Meluzín, J., Seménka, J., Groch, L., Tomčíková, D., Jarkovský, J., Dušek, L.: Association between laboratory markers and presence of coronary artery disease. Biomedical Papers 2010; 154(3): 227-233.

Klamová, H., Žáčková, D., Faber E., Steinerová, K., Karas, M., Demečková, E., Voglová, J., Demitrovičová, L., Tóthová, E., Chudej, J., Markuljak, I., Kozák, T., Cmunt, E., Jarošová, M., Machová-Poláková, K., Michalová, K., Dušek, L., Mužík, J., Mistřík, M: The outcome of unselected patients with chronic myeloid leukemia (CML) in chronic phase (CP) treated with imatinib in the first line and the prognostic value of ELN defined responses – population based analysis of 458 patients treated between 2003-2009. In: ASH 2010 Annual Meeting and Exposition, 2010. 2010

Komenda, M., Schwarz, D., Šnábl, I., Dušek, L., Štípek, S., Mihál, V.: The common portal platform in the MEFANET. In: AMEE 2010, 2010. 2010

Košťálová, M., Bednařík, J., Skutilová, S., Mitášová, A., Bártková, E., Šajgalíková, K., Dolenská, A., Dušek, L.: Porovnání tíže afázie u demence a cévní mozkové příhody pomocí MASTcz a její vztah k tíži kognitivního deficitu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(3): 246-252.

Král, N., Seifert, B., Dušek, L., Májek, O.: Změny ve screeningu kolorektálního karcinomu - krok správným směrem?. Onkologie 2010; 4(4): 251-255.

Májek, O., Daneš, J., Bartoňková, H., Skovajsová, M., Dušek, L.: Provider profiling in the screening programme using a hierarchical model. In: 31st Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics, 2010. 2010

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Suchánek, Š., Seifert, B., Kožený, P., Pánová, S., Dušek, L.: Czech National Cancer Screening Programmes in 2010. Klinická onkologie 2010; 23(5): 343-353.

Májek, O., Dušek, L., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Klimeš, D., Burešová, L., Andres, P.: Performance indicators of breast cancer screening in elderly women. In: 21th ICSN Biennial Meeting, 2010. 2010

Miklík, R., Špinar, J., Pařenica, J., Dušek, L., Jarkovský, J., Felšöci, M.: Registry akutního srdečního selhání. Kardiologická praxe 2010; 8(2): 67-73.

Mikulík, R., Dušek, L., Hill, M.D., Fulep, E., Grotta, J.C., Ribo, M., Molina, C., Alexandrov, A.: Pattern of response of National Institutes of Health Stroke Scale components to early recanalization in the CLOTBUST trial. Stroke 2010; 41(3): 466-470.

Mužík, J., Abrahámová, J., Májek, O., Daneš, J., Dušek, L.: Aktuální stav a trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

Mužík, J., Babjuk, M., Abrahámová, J., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny - aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

Mužík, J., Babjuk, M., Abrahámová, J., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře - aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Epidemiologie nádorů - stručný úvod do problematiky. In: Speciální onkologie. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-648

Nehyba, S., Hilscherová, K., Jarkovský, J., Dušek, L., Kuchovský, T., Zeman, J., Klánová, J., Holoubek, I.: Grain size, geochemistry and organic pollutants in modern fluvial deposits in eastern Moravia (Czech Republic). Environmental Earth Sciences 2010; 60(3): 591-602.

Petera, J., Soumarová, R., Růžičková, J., Neumanová, R., Dušek, L., Širák, I., Macingová, Z., Paluška, P., Kasalová, L., Hodek, M., Vosmik, M.: Perioperative hyperfractionated high-dose rate brachytherapy for the treatment of soft tissue sarcomas: multicentric experience. Annals of Surgical Oncology 2010; 17(1): 206-210.

Ryska, M., Pantoflíček, J., Dušek, L.: Chirurgická léčba jaterních metastáz kolorektálního původu v České republice: současný celostátní survey. Rozhledy v chirurgii 2010; 89(2): 100-108.

Seifert, B., Král, N., Dušek, L., Suchánek, Š., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu a jeho perspektivy. Postgraduální medicína 2010; 12(Suppl. 4): 56-58.

Schwarz, D., Komenda, M., Štípek, S., Mihál, V., Dušek, L.: MEFANET report 03: Edukační sborník z 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 2010 ISBN 978-80-210-5302

Schwarz, D., Šnábl, I., Komenda, M., Dušek, L.: Jednotná portálová platforma pro sdílení a nabídku elektronického vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET. Verze 1.7 [2010]. Masarykova univerzita, 2010 2010

Suchý, M., Bednařík, J., Škoda, O., Voháňka, S., Ehler, E., Pátá, M., Kožený, P., Klika, P., Dušek, L.: Vývoj Národní sady klinických standardů a ukazatelů zdravotní péče a první výsledky v oboru neurologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(5): 569-577.

Szotkowski, T., Mužík, J., Voglová, J., Koza, V., Maaloufova, J., Kozák, T., Jarošová, M., Michalová, K., Žák, P., Steinerová, K., Vydra, J., Lánská, M., Katrincsáková, B., Sičová, K., Pavlík, T., Dušek, L., Indrák, K.: Prognostic factors and treatment outcome in 1,516 adult patients with de novo and secondary acute myeloid leukemia in 1999-2009 in 5 hematology intensive care centers in the Czech Republic. Neoplasma 2010; 57(6): 578-589.

Ščudla, V., Ordeltová, M., Faber, E., Minařík, J., Pika, T., Bačovský, J., Rytíková, N., Indrák, K., Dušek, L.: Vliv vysokodávkované chemoterapie s podporou autologní transplantace kmenových buněk na proliferační a apoptotické vlastnosti plazmatických buněk u mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes 2010; 16(2): 92-100.

Špinar, J., Ludka, O., Sepši, M., Schildberger, J., Dušek, L., Jarkovský, J.: Registr BRNO 2: farmakoterapie po infarktu myokardu. Vnitřní lékařství 2010; 56(6): 533-540.

Špinar, J., Pařenica, J., Vítovec, J., Widimský, P., Linhart, A., Miklík, R., Špinarová, L., Špác, J., Dušek, L., Tomčíková, D.: Do women with acute heart failure differ from men?. In: ESC Congress 2010, 2010. 2010

Špinar, J., Vítovec, J., Souček, M., Dušek, L., Pavlík, T.: Studie CORD - analýza nemocných starších 80 let a nemocných s izolovanou systolickou hypertenzí. Kardiologická revue 2010; 12(1): 21-27.

Špinarová, L., Meluzín, J., Hude, P., Krejčí, J., Podroužková, H., Orban, M., Dušek, L.: The role of speckle tracking echocardiography in the estimation of left ventricular filling pressure in patients with heart failure due to idiopathic dilated cardiomyopathy. In: Heart Failure Congress 2010, 2010. 2010

Špinarová, L., Meluzín, J., Hude, P., Krejčí, J., Podroužková, H., Pešl, M., Orban, M., Panovský, R., Dušek, L.: The relationship of new echocardiographic indexes to pulmonary wedge pressure in patients with heart failure. In: Euroecho 2010, 2010. 2010

Urbánek, J., Brabec, K., Dušek, L., Holoubek, I., Hřebíček, J., Kubásek, M.: Monitoring and assessment of environmental impact by persistent organic pollutants. In: 20th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN 2010), 2010. 2010

Voháňka, S., Mičánková-Adamová, B., Bálintová, Z., Dušek, L.: Pain in patients with lumbar spinal stenosis. In: 14th World Pain Clinic Congress, 2010. 2010

2009

Babjuk, M., Brabec, P., Dušek, L., Pavlík, T., Fínek, J., Pacík, D., Petruželka, L., Matoušková, M.: Moderní řešení mezioborové komunikace urologů a onkologů a jeho implementace na příkladu hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Česká urologie 2009; 13(2): 149-160.

Bednařík, J., Vlčková, E., Buršová, Š., Bělobrádková, J., Dušek, L., Sommer, C.: Etiology of small-fiber neuropathy. Journal of the Peripheral Nervous System 2009; 14(3): 177-183.

Brabec, K, Jarkovský, J., Dušek, L., Holoubek, I.: Ecosystem concept in assessment of running waters degradation Proceedings of the European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe. In: , 2009. 2009

Brabec, K, Jarkovský, J., Dušek, L., Kubásek, M., Hřebíček, J., Holoubek, I., Čupr, P., Klánová, J.: GENASIS: System for the Assessment of Environmental Contamination by Persistent Organic Pollutants. In: 23th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2009), 2009. 2009

Duda, M., Žaloudík, J., Ryska, M., Dušek, L.: Surgical Oncology. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 283-291. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L, Abrahámová, J., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Populační odhady počtu nemocných s kolorektálním karcinomem - jeden z nástrojů včasné diagnostiky časných stadií a rekurence onemocnění. Farmakoterapie 2009; 5(): 11-20.

Dušek, L, Dvořák, V., Chroust, K., Májek, O., Mužík, J., Klimeš, D., Brabec, P., Michal, M., Ondruš, J.: Nový informační systém a datový audit cervikálního screeningu v ČR. Postgraduální medicína 2009; 11(5): 543-552.

Dušek, L, et al.: Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L, Hoch, J., Mužík, J., Pavlík, T.: Epidemiologie a léčba kolorektálního karcinomu v českých populačních datech. Rozhledy v chirurgii 2009; 88(6): 295-302.

Dušek, L, Holoubek, I., Jarkovský, J.: Methodological approaches in ecological risk assessment (EcoRA) Proceedings of the European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe. In: , 2009. 2009

Dušek, L, Mužík, J., Babjuk, M., Pavlík, T., Koptíková, J., Májek, O., Fínek, J., Petruželka, L.: Přehled epidemiologie urologických malignit v České republice. In: V Konsenzuální doporučené postupy v uroonkologii. Praha: Galén, 2009: . 2009 ISBN 978-80-7262-639-7

Dušek, L, Mužík, J., Koptíková, J.: Výskyt rakoviny prsu. In: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 25-31. 2009 ISBN 978-80-247-3063-9

Dušek, L, Ondrušová, M., Mužík, J., Koptíková, J., Pavlík, T., Májek, O., Kubásek, M., Ondruš, D., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Nový informační systém pro prediktivní hodnocení onkologické zátěže: spolupráce Slovenské a České republiky. Onkológia 2009; 4(3): 255-257.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XV. Vyzkoušejte zvláštní typ neparametrického testování hypotéz: permutační tesy - obecné aplikace. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(3): 285-287.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XVI. Zlatý standard statistického testování: t-test. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(4): 389-393.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XVII. Neparametrické testy jako alternativa t-testu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(5): 482-486.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J., Jarkovský J.: Analýza dat v neurologii XVIII. O t-testu jsme ještě nenapsali vše. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(6): 589-596.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J., Mužík, J., Májek, O., Abrahámová, J., Vyzula, R., Fínek, J., Študent, V., Babjuk, M.: Nový informační systém umožňující predikce epidemiologické a léčebné zátěže u urologických malignit v České republice. Česká urologie 2009; 13(1): 99-100.

Dušek, L, Zavoral, M., Májek, O., Suchánek, Š., Mužík, J., Pavlík, T., Šnajdrová, L., Gregor, J., Andres, P.: Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Fínek, J., Vyzula, R.: Data and Background Information on Czech Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 61-78. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XIII. Úvod do statistického usuzování - postupy a terminologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(1): 83-86.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XIV. Vyzkoušejte zvláštní typ neparametrického testování hypotéz: permutační tesy - Fisherův exaktní test. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(2): 183-185.

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J., Gelnarová, E., Mužík, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Information System for Predictive Evaluation of Cancer Epidemiology and the Number of Cancer Patients in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 255-273. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Šnajdrová, L., Vorlíček, J.: The Czech Health Care System. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 16-23. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Vyzula, R., Feltl, D., Hajdúch, M., Fínek, J., Suchý, M., Mužík, J., Pavlík, T.: Monitoring of the Results and Quality of Cancer Care in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 311-338. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Fínek, J., Prausová, J., Čmejlová, V., Cwiertka, K., Švébišová, H., Vyzula, R., Holánek, M., Bodorová, M., Slavíček, L., Kubecová, M., Loukotková, L., Neumanová, R., Lepeyová, K., Lysý, M., Šmejkal, J., Soumarová, R., Ryšková, J., Kališová, K., Machanová,: Projekt IKARUS - zjištění incidence kostních příhod u karcinomu prsu. Retrospektivní analýza nemocných dispenzarizovaných v onkologických centrech České a Slovenské republiky. Klinická onkologie 2009; 22(4): 154-162.

Fínek, J., Vyzula, R., Petera, J., Indrák, K., Štěrba, J., Vorlíček, J., Dušek, L.: Network of Cancer Care in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 24-60. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Fínek, J., Vyzula, R., Vorlíček, J., Dušek, L.: The Czech Society for Oncology Guarantees the Quality of Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 303-310. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Havrdova, E, Zivadinov, R., Krasensky, J., Dwyer, M. G., Novakova, I., Dolezal, O., Ticha, V., Dušek, L., Houzvickova, E., Cox, J. L., Bergsland, N., Hussein, S., Svobodnik, A., Seidl, Z., Vaneckova, M., Horakova, D.: Randomized study of interferon beta-1a, low-dose azathioprine, and low-dose corticosteroids in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis 2009; 15(8): 965-976.

Holoubek, I., Dušek, L., Klánová, J., Jarkovský, J.: Cancer-Related Environmental Risk Assessment in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 390-413. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Humpoliková-Adámková, L., Kovařík, J., Dušek, L., Lauerová, L., Boudný, V., Fait, V., Fojtová, M., Krejčí, E., Kovařík, A.: Interferon-alpha treatment may negatively influence disease progression in melanoma patients by hyperactivation of STAT3 protein. European Journal of Cancer 2009; 45(7): 1315-1323.

Chroust, K., Fínek, J., Zemánek, P., Brabec, P., Dušek, L.: Zkušenosti s managementem dat retrospektivního klinického projektu v podmínkách české a slovenské onkologie (projekt IKARUS). Klinická onkologie 2009; 22(4): 163-167.

Klimeš, D., Kubásek, M., Šmíd, R., Dušek, L.: Internet-based system for anti-tumor chemotherapy evaluation. Computer Methods and Programs in Biomedicine 2009; 93(3): 292-296.

Komprda, K, Komprda, J., Jarkovský, J., Sáňka, M., Hájek, O., Dušek, L., Holoubek, I., Klánová, J.: Spatially Resolved Distribution Models of POP Concentrations in Soil: A Stochastic Approach Using Regression Trees. Environmental Science & Technology 2009; 43(24): 9230-9236.

Májek, O, Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Šnajdrová, L., Gregor, J., Mužík, J., Andres, P., Dušek, L.: Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Májek, O, Dvořák, V., Dušek, L., Mužík, J., Andres, P., Šnajdrová, L., Gregor, J.: Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Májek, O., Dušek, L., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Michal, M., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Suchánek, Š., Kolek, V., Študent, V., Šachlová, M., Šnajdrová, L.: Cancer Prevention and National Cancer Screening Programmes in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Brno: Grada Publishing, a.s., 2009: 207-254. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Meluzin, J, Spinarova, L., Hude, P., Krejci, J., Poloczkova, H., Podrouzkova, H., Pesl, M., Orban, M., Dušek, L., Korinek, J.: Left Ventricular Mechanics in Idiopathic Dilated Cardiomyopathy: Systolic-Diastolic Coupling and Torsion. Journal of the American Society of Echocardiography 2009; 22(5): 486-493.

Mužík, J., Dušek, L., Abrahámová, J., Koptíková, J.: Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice. Onkologie 2009; 3(1): 13-17.

Ondruš, D, Ondrušová, M., Dušek, L., Spaniková, B.: Hormonal profile and osteological parameters examination - part of testicular cancer survivors long-term follow-up. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy 2009; 110(3): 200-210.

Ondrušová, M, Ondruš, D., Dušek, L., Špániková, B.: Damage of hormonal function and bone metabolism in long-term survivors of testicular cancer. Neoplasma 2009; 56(6): 473-479.

Ondrušová, M, Pleško, I., Safaei-Diba, Ch., Obšitníková, A., Štefaňáková, D., Ondruš, D., Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L.: Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice. Verze 2.0 [2009]. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Papajik, T, Pikalova, Z., Raida, L., Skoumalova, I., Vondrakova, J., Faber, E., Prochazka, V., Kubova, Z., Kucerova, L., Pavlík, T., Dušek, L., Indrak, K.: Rituximab does not adversely affect the stem cells mobilization and engkraftment after high dose therapy and autologous transplantation in patients with diffuse large B cell lymphoma in first complete or partial remission. Biomedical Papers 2009; 153(3): 211-214.

Papajik, T, Trněný, M., Vášová, I., Belada, D., Jankovská, M., Jindra, P., Mužík, J., Pavlík, T., Dušek, L., Indrák, K.: Epidemiologie ne-hodgkinových lymfomů v České republice, Evropě a Severní Americe. Onkologie 2009; 3(3): 41487.

Pavelka, K., Jarošová, K., Suchý, D., Šenolt, L., Chroust, K., Dušek, L., Vencovský, J.: Increasing the infliximab dose in rheumatoid arthritis patients: a randomized, double blind study failed to confirm its efficacy. Annals of the Rheumatic Diseases 2009; 68(8): 1285-1289.

Pavlík, T., Dušek, L., Májek, O., Žaloudík, J.: Five-Year Survival Rates of Cancer Patients in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 339-376. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Salaj, P., Brabec, P., Penka, M., Pohlreichová, V., Smejkal, P., Cetkovský, P., Dušek, L., Hedner, U.: Effect of rFVIIa dose and time to treatment on patients with haemophilia and inhibitors: analysis of HemoRec registry data from the Czech Republic. Haemophilia 2009; 15(3): 752-759.

Schwarz, D., Dušek, L., Štípek, S., Mihál, V., Paton, C.: MEFANET report 02: Edukační sborník z 2. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 2009 ISBN 978-80-210-4851-5

Schwarz, D., Klimeš, D., Dušek, L., Hajdúch, M., Brabec, P., Štípek, S., Štuka, Č., Mihál, V.: eHealth Principles and their Implementation in Czech Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 377-389. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Skřičková, J., Pešek, M., Kolek, V., Zatloukal, P., Petruželka, L., Tomíšková, M., Krákorová, G., Grygárková, I., Havel, P., Zemanová, M., Minárik, M., Svobodník, A., Dušek, L., Chroust, K., Kaisarová, P., Šlégrová, Z., Berkovcová, J., Hajdúch, M.: Výsledky klinického hodnocení účinnosti a toxicity gefitinibu v rámci programu časného přístupu u nemalobuněčného karcinomu plic v České republice. Studia Pneumologica et Phthiseologica 2009; 69(2): 61-68.

Sláma, O., Mužík, J., Skřičková, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Management and Monitoring of Palliative Care in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 292-302. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Součková, K, Kovařík, A., Dušek, L., Humpolíková-Adámková, L., Lauerová, L., Krejčí, E., Matoušková, E.: Reduced inducibility of SOCS3 by interferon gamma associates with higher resistance of human breast cancer lines as compared to normal mammary epithelial cells. Neoplasma 2009; 56(5): 379-386.

Stankušová, H., Petera, J., Dušek, L.: Management and Control of Radiotherapy in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 274-282. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Šnajdrová, L., Dušek, L., Vorlíček, J.: The Main Medical Societies Involved in Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 42278. 2009 ISBN 978-80-247-3244

Špinar, J, Vítovec, J., Souček, M., Dušek, L., Pavlik, T.: Comparing recommended doses of angiotensin receptor blockers and ACE inhibitors (CORD Study). Cardiovascular Therapy and Prevention 2009; 8(4): 63-70.

Špinar, J., Vítovec, J., Souček, M., Dušek, L., Pavlík, T.: CORD: COmparison of Recommended Doses of ace inhibitors and angiotensin II receptor blockers. International Journal of Cardiology 2009; 144(2): 293-294.

Urbánek, P, Subhanová, I., Janoušová, E., Dušek, L., Mareček, Z., Brůha, R., Petrtýl, J., Brodanová, M.: Účinnost terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV infekcí. Vnitřní lékařství 2009; 55(5): 474-479.

Vorlíček, J., Fínek, J., Dušek, L.: The Czech National Cancer Control Programme. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 42614. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Zavoral, M, Suchánek, S., Závada, F., Dušek, L., Mužík, J., Seifert, B., Frič, P.: Colorectal cancer screening in Europe. World Journal of Gastroenterology 2009; 15(47): 5907-5915.

Zavoral, M, Suchánek, Š., Májek, O., Dušek, L., Frič, P.: Populační screening kolorektálního karcinomu v České republice. Rozhledy v chirurgii 2009; 88(6): 292-294.

Zavoral, M, Suchánek, Š., Závada, F., Májek, O., Dušek, L., Frič, P.: Screening kolorektálního karcinomu v České republice. Farmakoterapie 2009; 5(): 24-26.

2008

Abrahámová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Léčebné postupy u pokročilých testikulárních germinálních nádorů. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 221-242. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Abrahámová, J., Dušek, L., Vyzula, R.: Etiologie a rizikové faktory zhoubných nádorů varlat. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 57-78. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Abrahámová, J., Povýšil, C., Dušek, L., Malbohan, I., Novák, J.: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Babjuk, M., Dušek, L.: Léčba hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2008; 57(14): 22-24.

Bednařík, J., Kadaňka, Z., Dušek, L., Keřkovský, M., Voháňka, S., Novotný, O., Urbánek, I., Kratochvílová, D.: Presymptomatic spondylotic cervical myelopathy: an updated predictive model. European Spine Journal 2008; 17(3): 421-431.

Bednařík, J., Kadaňka, Z., Dušek, L., Keřkovský, M., Voháňka, S., Novotný, O., Urbánek, I., Němec, M.: Presymptomatická spondylogenní cervikální myelopatie - update prediktivního modelu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(Suppl. 3): 19-20.

Bednařík, J., Kadaňka, Z., Voháňka, S., Keřkovský, M., Urbánek, I., Novotný, O., Dušek, L.: Presymptomatic spondylotic cervical myelopathy - an updated predictive model. In: 2nd World Congress on Controversies in Neurology (CONy), 2008. 2008

Dušek, L., Abrahámová, J., Koptíková, J., Mužík, J., Povýšil, C., Gelnarová, E., Pavlík, T., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 10959. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Dušek, L., Abrahámová, J., Lakomý, R., Vyzula, R., Koptíková, J., Pavlík, T., Mužík, J., Klimeš, D.: Multivariate analysis of risk factors for testicular cancer: a hospital-based case-control study in the Czech Republic. Neoplasma 2008; 55(4): 356-368.

Dušek, L., Daneš, J., Mužík, J., Koptíková, J., Májek, O., Abrahámová, J.: Hlavní trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice a vliv organizovaného screeningového programu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XII. Praha: Galén, 2008: . 2008 ISBN 978-80-7262-595-6

Dušek, L., Haruštiaková, D., Martínková, N.: Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008. 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

Dušek, L., Mihál, V., Štípek, S., Potomková, J., Schwarz, D., Šnajdrová, L., Štuka, Č.: MEFANET report 01: Edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 2008 ISBN 978-80-210-4539-2

Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Abrahámová, J.: Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny mimo pánvičku (C64) v České republice – aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XII. Praha: Galén, 2008: . 2008 ISBN 978-80-7262-595-6

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Babjuk, M.: Epidemiologie urologických nádorů v České republice. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2008; 57(14): 42586.

Dušek, L., Pavlík, T., Abrahámová, J., Koptíková, J., Mužík, J., Gelnarová, E.: Referenční data pro hodnocení léčebné péče u zhoubných nádorů varlat. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 31-56. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii VII. Reprodukovatelnost a opakovatelnost měření u spojitých dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(1): 106-109.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii VIII. Binomické rozdělení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(2): 229-232.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii IX. Poissonovo rozdělení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(3): .

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii X. Vybrané otázky sumární statistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(4): 491-493.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XI. Úvod do statistického usuzování - velikost účinku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(5): 603-606.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XII. Úvod do statistického usuzování - postupy a terminologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(6): 735-739.

Dušek, L., Štípek, S., Schwarz, D.: Barriers and motivators for e-learning in everyday routine - how to keep progressing. In: AMEE 2008, 2008. 2008

Havelková, M., Dušek, L., Némethová, D., Poleszczuk, G., Svobodová, Z.: Comparison of mercury distribution between liver and muscle: a biomonitoring of fish from lightly and heavily contaminated localities. Sensors 2008; 8(7): 4095-4109.

Holoubek, I., Hřebíček, J., Dušek, L.: ICT tools for environmental and human risk assessment. In: 4th Biennial meeting of the International Environmental Modelling and Software Society, 2008. 2008

Jarkovský, J., Kubošová, K., Némethová, D., Dušek, L., Zahrádková, S.,Ráček, J., Hodovský, J.: The evaluation of ecological status of surface waters in the implementation of the WFD in the Czech Republic. In: SETAC Europe 18th Annual Meeting, 2008. 2008

Klimeš, D., Dušek, L., Kubásek, M., Novotný, J., Fínek, J., Vyzula, R.: The structured storage of oncological chemoterapeutic regimens. In: 1st International Conference on Health Informatics (Healthinf 2008), 2008. 2008

Koblížková, M., Dušek, L., Jarkovský, J., Hofman, J., Bucheli, T., Klánová, J.: Can physicochemical and microbial soil properties explain enantiomeric shifts of chiral organochlorines?. Environmental Science & Technology 2008; 42(16): 5978-5984.

Koptíková, J., Dušek, L., Holoubek, I., Abrahámová, J.: Nádory varlat a rizikové faktory životního prostředí. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 79-92. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Košťálová, M., Bártková, E., Šajgalíková, K., Dolenská, A., Dušek, L., Bednařík, J.: A standardization study of the Czech version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) in stroke patients and control subjects . Brain Injury 2008; 22(10): 793-801.

Košťálová, M., Bártková, E., Šajgalíková, K., Dolenská, A., Dušek, L., Bednařík, J.: A standardization study of the Czech version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) in stroke patients and control subjects. In: 2nd World Congress on Controversies in Neurology (CONy), 2008. 2008

Kubošová, K., Komprda, J., Jarkovský, J., Hájek, O., Dušek, L., Sáňka, M., Holoubek, I., Klánová, J.: Predictive spatial modelling of POPs background concentrations in the area of Czech Republic. In: SETAC Europe 18th Annual Meeting, 2008. 2008

Májek, O., Daneš, J., Bartoňková, H., Skovajsová, M., Burešová, L., Klimeš, D., Chroust, K., Dušek, L.: Effect of mammography examination volume on the incidence of breast cancer in the Czech Republic. In: 20th ICSN Biennial Meeting, 2008. 2008

Májek, O., Kokrment, L., Zavoral, M., Suchánek, Š., Frič, P., Chroust, K., Dušek, L.: Implementation of on-line data management system for evaluation of the colorectal cancer screening programme in the Czech Republic. In: 20th ICSN Biennial Meeting, 2008. 2008

Meluzín, J., Janoušek, S., Mayer, J., Groch, L., Horňáček, I., Hlinomaz, O., Kala, P., Panovský, R., Prášek, J., Kamínek, M., Staníček, J., Klabusay, M., Kořístek, Z., Navrátil, M., Dušek, L., Vinklárková, J.: Three-, 6-, and 12-month results of autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction. International Journal of Cardiology 2008; 128(2): 185-192.

Meluzín, J., Vlašín, M., Groch, L., Mayer, J., Křen, L., Raušer, P., Tichý, B., Horňáček, I., Sitar, J., Palša, S., Klabusay, M., Kořístek, Z., Doubek, M., Pospíšilová, S., Lexmaulová, L., Dušek, L.: Intracoronary delivery of bone marrow cells to the acutely infarcted myocardium: optimization of the delivery technique. Cardiology 2008; 112(2): 98-106.

Mikulík, R., Bunt, L., Hrdlička, D., Dušek, L., Václavík, D., Kryza, J.: Calling 911 in response to stroke: a nationwide study assessing definitive individual behavior. Stroke 2008; 39(6): 1844-1849.

Novák, M., Lipoldová, J., Meluzín, J., Krejčí, J., Hude, P., Feitová, V., Dušek, L., Kamarýt, P., Vítovec, J.: Contribution to the V-V interval optimization in patients with cardiac resynchronization therapy. Physiological Research 2008; 57(5): 693-700.

Ondrušová, M., Ondruš, D., Dušek, L., Mužík, J.: National portal of cancer epidemiology in the Slovak Republic . Bratislavské lekárske listy 2008; 109(7): 329-330. 4

Ondrušová, M., Ondruš, D., Dušek, L., Mužík, J.: What is the information availability to the cancer epidemiology data? . Iranian Red Crescent Medical Journal 2008; 10(3): 159-162.

Ošlejšková, H., Dušek, L., Makovská, Z., Dujíčková, E., Autrata, R., Šlapák, I.: Výskyt epileptických záchvatů a/nebo epileptiformní EEG abnormity u dětí s dětským a atypickým autizmem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(4): 435-444.

Ošlejšková, H., Dušek, L., Makovská, Z., Pejčochová, J., Autrata, R., Šlapák, I.: Complicated relationship between autism with regression and epilepsy. Neuroendocrinology Letters 2008; 29(4): 558-570.

Panovský, R., Meluzín, J., Janoušek, S., Mayer, J., Kamínek, M., Groch, L., Prášek, J., Staníček, J., Dušek, L., Hlinomaz, O., Kala, P., Klabusay, M., Kořístek, Z., Navrátil, M.: Cell therapy in patients with left ventricular dysfunction due to myocardial infarction. Echocardiography 2008; 25(8): 888-897.

Papajík, T., Raida, L., Faber, E., Vondráková, J., Procházka, V., Kubová, Z., Skoumalová, I., Jarošová, M., Kučerová, L., Tichý, M., Pauček, B., Mysliveček, M., Neoral, C., Oral, I., Jarkovský, J., Dušek, L., Indrák, K.: High-dose therapy and autologous stem cell transplantation in patients with diffuse large B-cell lymphoma in first complete or partial remission. Neoplasma 2008; 55(3): 215-221.

Pavlík, T., Dušek, L.: Introduction to multivariate data analysis with respect to gene expression data. In: Dušek L., Haruštiaková D., Martínková N. (eds.): Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008: . 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

Pavlík, T., Dušek, L., Mužík, J.: Moving windows based metod for population survival estimation. In: XXIVth International Biometric Conference, 2008. 2008

Penka, M., Schwarz, J., Pavlík, T., Pytlík, R., Doubek, M., Dulíček, P., Kissová, J., Hluší, A., Schutzová, M., Černá, O., Brychtová, Y., Szotkowski, T., Volková, Z., Seghetová, J., Vozobulová, V., Hadačová, I., Hochová, I., Voglová, J., Dušek, L.: Jak léčíme nemocné s esenciální trombocytemií a dalšími myeloproliferacemi provázenými trombocytemií a co může být prediktivní známkou rizika trombózy u těchto nemocných - zpráva z registru pacientů. Vnitřní lékařství 2008; 54(7-8): 775-782.

Rektorová, I., Baláž, M., Svátová, J., Zárubová, K., Honig, I., Dostál, V., Sedláčková, S., Nestrašil, I., Mastík, J., Bareš, M., Velísková, J., Dušek, L.: Effects of ropinirole on nonmotor symptoms of early and advanced Parkinson disease: a prospective multicentre study. Clinical Neuropharmacology 2008; 31(5): 261-266.

Schwarz, D., Dušek, L.: Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET. Masarykova univerzita, 2008 2008

Schwarz, D., Dušek, L., Štuka, Č., Štípek, S., Mihál, V.: A uniform solution to offer and share multimedia education content in the community of Czech and Slovak medical faculties - MEFANET. In: AMEE 2008, 2008. 2008

Schwarz, D., Penka, M., Dušek, L., Brabec, P.: Telehematology - ICT solution of a shared digital image repository. In: 1st International Conference on Health Informatics (Healthinf 2008), 2008. 2008

Szotkowski, T., Voglová, J., Doubek, M., Steinerová, K., Maaloufová, J., Kozák, T., Michalová, K., Jarošová, M., Žák, P., Koza, V., Cetkovský, P., Hubáček, J., Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L., Indrák, K.: Analýza záznamů Národního onkologického registru z období let 1977–2002 o akutních leukemiích ve světle dat klinického registru akutních leukemií (ALERT) Leukemické sekce ČHS ČLS JEP a literárních údajů. Transfuze a hematologie dnes 2008; 14(2): 71-78.

Špinar, J., Aschermann, M., Al-Hiti, H., Bělohlávek, J., Dušek, L., Hlinomaz, O., Kettner, J., Linhart, A., Málek, I., Miklík, R., Novák, M., Pařenica, J., Vítovec, J.: Databáze akutního srdečního selhání na specializovaných kardiologických klinikách. Cor et Vasa 2008; 50(1): 44531.

Špinar, J., Ludka, O., Musil, V., Pozdíšek, Z., Pavlík, T., Dušek, L., Vítovec, J., Špinarová, L., Souček, M.: The profile and prognosis of patients hospitalised with heart failure. The value of discharge blood pressure and cholesterol. International Heart Journal 2008; 49(6): 691-705.

Vlčková, E., Bednařík, J., Dušek, L., Toyka, K.V., Sommer, C.: Diagnostic validity of epidermal nerve fiber densities in painful sensory neuropathies. Muscle & Nerve 2008; 37(1): 50-60.

Vodička, R., Vrtěl, R., Dušek, L., Procházka, M., Schneiderová, E., Vrbická, D., Krejčiříková, E., Dhaifalah, I., Šantavá, A., Šantavý, J.: Refined fluorescent STR quantification of cell-free fetal DNA during pregnancy in physiological and Down syndrome fetuses. Prenatal Diagnosis 2008; 28(5): 425-33.

Voháňka, S., Balintová, Z., Mičánková, B., Andrašinová, T., Dušek, L.: Mohou elektrofyziologická vyšetření přispět k dlouhodobé predikci nemocných s lumbální spinální stenózou?. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(Suppl. 3): 18.

2007

Brabec, P., Klimeš, D., Andres, P., Dušek, L., Vyzula, R.: Možnosti využití informačních systémů nemocnic k hlášení populačních dat - zkušenosti Masarykova onkologického ústavu. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 120-123.

Čupr, P., Koptíková, J., Šantroch, J., Bartoš, T., Bednářová, Z., Mužík, J., Holoubek, I., Dušek, L.: Metodické možnosti hodnocení zdravotních rizik na populační úrovni s využitím dostupných environmentálních a epidemiologických dat. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 190-196.

Doubek, M., Mužík, J., Szotkowski, T., Koza, V., Cetkovský, P., Kozák, T., Žák, P., Voglová, J., Štruncová, S., Dušek, L., Indrák, K.: Is FLT3 internal tandem duplication significant indicator for allogeneic transplantation in acute myeloid leukemia? An analysis of patients from the Czech Acute Leukemia Clinical Register (ALERT). Neoplasma 2007; 54(1): 89-94.

Dušek, L., Jarkovský, J., Koptíková, J., Némethová, D., Kubík, V., Ráček, J., Hřebíček, J.: Biodiversity: a principle of life in the hands of computational science. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Žaloudík, J., Klimeš, D., Bourek, A., Indrák, K., Mihál, V., Hajdúch, M., Štěrba, J., Vyzula, R., Abrahámová, J.: Registrace dat tvoří nezbytnou informační základnu současné onkologie. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 53-62.

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Ondrušová, M.: Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice. Masarykova univerzita, 2007 2007

Dušek, L., Némethová, D., Hřebíček, J.: Proceedings of the 3rd International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University in Brno, 2007. 2007 ISBN 978-80-210-4370-1

Dušek, L., Pavlík, T., Gelnarová, E., Mužík, J., Koptíková, J., Abrahámová, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: A new concept for modelling the number of cancer patients potentially treated in the Czech Republic. In: TIES 2007: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2007. 2007

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii I. Úvod a vymezení pojmů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(1): 99-100.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii II. Frekvenční analýza jako první vhled do dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(2): 214-217.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii III. Nebojme se mediánu a robustních statistik. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(3): 343-345.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii IV. Variabilita měření není vždy „chyba“. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(4): 446-449.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii V. Přínos a důsledky transformace dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(5): 600-603.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii VI. Přesnost, spolehlivost a reprodukovatelnost měření u diskrétních dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(6): 719-721.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J., Mužík, J., Gelnarová, E., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Národní onkologický registr ČR jako zdroj referenčních standardů pro hodnocení výsledků léčebné péče. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 77-95.

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Vorlíček, J.: Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - dokumentováno na příkladu karcinomu prsu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 157-159. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Žaloudík, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Přežití dosahované u onkologických pacientů v ČR. Praktický lékař 2007; 87(9): 531-536.

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Žaloudík, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - reakce na výsledky publikované ve studii EUROCARE 4. Klinická onkologie 2007; 20(6): 399-404.

Dušek, L., Žaloudík, J., Indrák, K.: Klinická onkologie, Supplement 1/2007 - monografické vydání. Informační zázemí pro využití onkologických populačních dat v ČR.. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007. 2007 ISSN 0862-495 X

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Brabec, P., Pavliš, P., Abrahámová, J., Vyzula, R.: Informační systém pro analytické zpracování dat Národního onkologického registru - projekt SVOD v roce 2006. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 96-108.

Gelnarová, E., Neuvirtová, L., Svobodník, A., Komolíková, L., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Využití Národního onkologického registru pro modelování vlivu screeningových programů v cílové populaci: age-period-cohort modely. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 167-175.

Hájek, R., Mužík, J., Maisnar, V., Koptíková, J., Dušek, L.: Mnohočetný myelom, MKN klasifikace a Národní onkologický registr České republiky. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 147-151.

Hilscherová, K., Dušek, L., Kubík, V., Hofman, J., Čupr, P., Klánová, J., Holoubek, I.: Redistribution of organic pollutants in river sediments and alluvial soils related to major floods. Journal of Soils and Sediments 2007; 7(3): 167-177.

Hilscherová, K., Dušek, L., Kubík, V., Holoubek, I.: Redistribution of organic pollutants in river sediments and alluvial soils related to major floods. In: SETAC Europe 17th Annual Meeting, 2007. 2007

Hřebíček, J., Dušek, L., Ráček, J., Hejč, M.: Data quality in biodiversity information management. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Indrák, K., Papajík, T., Faber, E., Hájek, R., Čermák, J., Raida, L., Hubáček, J., Szotkowski, T., Mužík, J., Dušek, L.: Návrh populační registrace hematoonkologických diagnóz vycházející z WHO klasifikace nádorových chorob z roku 1999, z hodnocení základních léčebných přístupů a z požadavků Národního onkologického registru ČR. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 156-160.

Indrák, K., Papajík, T., Faber, E., Hubáček, J., Raida, L., Szotkowski, T., Mužík, J., Dušek, L.: Kritická analýza dat o akutních a chronických leukémiích v Národním onkologickém registru České republiky. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 132-141.

Jarkovský, J., Kubošová, K., Klapka, R., Némethová, D., Kubík, V., Ráček, J., Dušek, L., Hodovský, J.: Model of the evaluation of ecological state of surface waters in the Czech Republic: the ARROW project for the implementation of the WFD EU. In: TIES 2007: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2007: 56. 2007 ISBN 978-80-210-4333-6.

Jarkovský, J., Kubošová, K., Klapka, R., Némethová, D., Kubík, V., Ráček, J., Dušek, L., Hodovský, J.: Predictive modeling of biological communities in biomonitoring network: case study of ARROW: the Arrow project for the implementation of the WFD EU. In: TIES 2007: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2007: 56. 2007 ISBN 978-80-210-4333-6.

Jarkovský, J., Kubošová, K., Némethová, D., Dušek, L., Zahrádková, S., Ráček, J., Hodovský, J.: The evaluation of ecological status of surface waters in the ARROW project: implementation of the WFD in the Czech Republic. In: Conference on Risk Assessment in European River Basins, 2007. 2007

Jarkovský, J., Némethová, D., Kubík, V., Dušek, L.: Species-abundance diversity: from biodiversity indices to multivariate analyses and computer-assisted simulations. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Klimeš, D., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Brabec, P., Abrahámová, J., Dušek, L.: Edukační verze on-line dostupné elektronické hlášenky NOR. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 124-131.

Komolíková, L., Svobodník, A., Gelnarová, E., Klimeš, D., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Mužík, J., Dušek, L.: Stochastické modely hodnocení efektivity screeningových programů se zaměřením na diagnózu karcinom prsu. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 176-181.

Mužík, J., Abrahámová, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Gelnarová, E., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice - detailní analýza dat NOR 1977-2004. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 51-52. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Mužík, J., Abrahámová, J., Vyzula, R., Pavlík, T., Koptíková, J., Dušek, L.: Populační a environmentální rizikové faktory zhoubných nádorů varlat u současné populace českých mužů. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 53-55. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Mužík, J., Dušek, L., Kubásek, M., Koptíková, J., Schwarz, D., Zemánek, P., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů ČR on-line na webovém portálu projektu SVOD. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 109-119.

Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L., Žaloudík, J., Vyzula, R., Abrahámová, J.: Analýza historických dat Národního onkologického registru ČR: informační potenciál a rizika zkreslení. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 63-76.

Némethová, D., Dušek, L., Jarkovský, J.: Multivariate analyses of diversity data for community ecology. In: 3rd International Summer School on Computational Biology, 2007. 2007

Neumanová, R., Petera, J., Frgala, T., Dušek, L., Jarkovský, J., Kuřička, R.: Long-term outcome with interstitial brachytherapy boost in the treatment of women with early-stage breast cancer. Neoplasma 2007; 54(5): 413-423.

Ondrušová, M., Dušek, L., Ondruš, D., Mužík, J.: Aká je dostupnosť údajov o epidemiológii zhubných nádorov v Slovenskej republike. Onkológia 2007; 2(5): 292-293.

Ondrušová, M., Ondruš, D., Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M.: Webový informačný systém o epidemiológii zhubných nádorov v SR. Revue medicíny v praxi 2007; 5(6): 42556.

Ošlejšková, H., Kontrová, I., Foralová, R., Dušek, L., Némethová, D.: The course of diagnosis of autistic patients: the delay between recognition of the first symptoms by parents and correct diagnosis. Neuroendocrinology Letters 2007; 28(6): 895-900.

Papajík, T., Raida, L., Mužík, J., Dušek, L., Indrák, K.: Analýza záznamů diagnóz maligních lymfomů v databázi Národního onkologického registru ČR. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 142-146.

Pavelka, K., Gatterová, J., Tegzová, D., Jarošová, K., Studýnková, J.T., Svobodník, A., Švihálek, J., Dušek, L., Vencovský, J.: Radiographic progression of rheumatoid arthritis in patients from the Czech National Registry receiving infiiximab treatment. Clinical and Experimental Rheumatology 2007; 25(4): 540-545.

Smejkal, P., Mužík, J., Buliková, A., Matýšková, M., Dušek, L., Penka, M.: Effect of the first dose size of recombinant factor VII on treatment efficacy of frequent joint bleeds in patient with haemophilia and inhibitor. In: XXIst Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, 2007. 2007

Svobodník, A., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Klimeš, D., Komolíková, L., Dušek, L.: Aktuální výsledky mamografického screeningu v České republice. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 161-165.

Šlampa, P., Pavelka, Z., Dušek, L., Hynková, L., Štěrba, J., Ondrová, B., Princ, D., Novotný, T., Košťáková, Š.: Longterm treatment results of childhood medulloblastoma by craniospinal irradiation in supine position. Neoplasma 2007; 54(1): 62-67.

Špinar, J., Ludka, O., Dušek, L., Vítovcová, L., Sobotová, D., Špinarová, L., Tomandl, J., Vítovec, J.: Neurohumoral activity, heart failure and prognosis in patients with end-stage renal disease treated by hemodialysis. Kidney and Blood Pressure Research 2007; 30(5): 347-357.

Vodička, R., Vrtěl, R., Dušek, L., Singh, A.R., Křížová, K., Svačinová, V., Horinová, V., Dostál, J., Oborná, I., Březinová, J., Sobek, A., Šantavý, J.: TSPY gene copy number as a potential new risk factor for male infertility. Reproductive Biomedicine Online 2007; 14(5): 579-587.

2006

Bourek, A., Dušek, L.: Evidence based strategy and everyday healthcare reality: friends or enemies? Rational information handling for benefit of all stakeholders. In: 1st International Symposium Evidence-Based Health Care, 2006. 2006

Černohlávková, J., Hofman, J., Bezchlebová, J., Dušek, L., Holoubek, I.: Effects of toxaphene on soil microorganisms in laboratory incubation test. In: SETAC Europe 16th Annual Meeting, 2006. 2006

Doubek, M., Muzik, J., Szotkowski, T., Koza, V., Tetkovsky, P., Kozak, T., Voglova, J., Dusek, L., Indrak, K.: Are FLT3 ITD and D835 mutations sufficient indicators for allogeneic transplantation in acute myeloid leukemia? An analysis of patiens from the Czech Acute Leukemia Clinical Register (ALERT). In: EHA 11th Annual Congress 2006, 2006. 2006

Dušek, L.: Possibilities of real utilisation of oncologic registry for medicines policy and PhE in oncology. In: Medicines Policy and Equity in Health, 2006. 2006

Dušek, L., Brabec, P., Šnajdrová, L., Koptíková, J., Schwarz, D.: NOP on-line (Národní onkologický program on-line). Masarykova univerzita, 2006 2006

Dušek, L., Holoubek, I., Hřebíček, J., Jarkovský, J., Némethová, D.: Can we monitor biodiversity as complex endpoint for ecological risk assessment? In: TIES 2006: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2006. 2006

Dušek, L., Holoubek, I., Koptíková, J., Jarkovský, J., Kubík, V., Ráček, J., Hřebíček, J.: Contribution of ICTs to the environmental and human risk. In: 2nd International Summer School on Computational Biology, 2006. 2006

Dušek, L., Hřebíček, J., Žižka, J.: Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University in Brno, 2006. 2006 ISBN 80-7355-070-9

Dušek, L., Jarkovský, J., Pavliš, P., Šmíd, R., Gelnar, M., Anděl, P., Hodovský, J., Holoubek, I.: Biodiversity as complex endpoint for ecological risk assessment. Can we get both early warning signaling and retrospectively valuable information?. In: 14th International Conference on Environmental Bioindicators (ICEBI), 2006. 2006

Dušek, L., Žaloudík, J., Vyzula, R., Koptíková, J., Brabec, P., Vorlíček, J.: How to increase effectiveness of cost effectiveness evaluation in clinical practice - data management case study. In: 11th European Forum on Quality Improvement in Health Care, 2006. 2006

Dušek, L., Žaloudík, J., Vyzula, R., Koptíková, J., Brabec, P., Vorlíček, J.: Electronic documentation and health care quality assessment: Czech experience from national implementation in the field of oncology. In: 11th European Forum on Quality Improvement in Health Care, 2006. 2006

Holoubek, I., Dušek, L., Hřebíček, J., Jarkovský, J., Čupr, P.: Environmental risk assessment & data evaluation. In: 2nd Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, 2006. 2006

Indrák, K., Doubek, M., Voglová, J., Koza, V., Kozák, T., Szotkowski, T., Mayer, J., Žák, P., Tetkovský, P., Michalová, K., Jarošová, M., Steinerová, K., Mužík, J., Dušek, L., Maaloufová, J.: Analysis of 1458 acute myeloid leukemia from the ALERT project (Acute Leukemia Clinical Register) in the Czech Republic in 1996-2006. In: EHA 11th Annual Congress 2006, 2006. 2006

Jarkovský, J., Dušek, L., Gelnarová, E., Némethová, D., Kubošová, K., Hodovský, J.: Searching for sufficient level of taxonomic determination that can be accepted in biomonitoring networks - statistical case study on macrozoobenthos communities. In: 14th International Conference on Environmental Bioindicators (ICEBI), 2006. 2006

Jarkovský, J., Dušek, L., Némethová, D., Kubošová, K., Šmíd, R., Švihálek, J., Hodovský, J.: Pragmatic implementation of demands of the Water Framework Directive of the European Union requires robust models applicable for predictive assessment of surface water quality. In: 14th International Conference on Environmental Bioindicators (ICEBI), 2006. 2006

Jarkovský, J., Hodovský, J., Dušek, L., Ráček, J.: Automated processing and visualization of data from environmental biomonitoring networks: case study on freshwater ecosystems. In: 2nd International Summer School on Computational Biology, 2006. 2006

Kincl, V., Meluzín, J., Špinarová, L., Hude, O., Krejčí, J., Panovský, R., Jarkovský, J., Dušek, L.: The prognostic value of right ventricular isovolumic relaxation time assessed by tissue Doppler imaging in patients with chronic heart failure. Vnitřní lékařství 2006; 52(11): 1111-1112.

Kincl, V., Meluzín, J., Špinarová, L., Hude, P., Krejčí, J., Panovský, R., Jarkovský, J., Dušek, L.: Risk stratification in patients with chronic heart failure by assesment of right ventricular isovolumic relaxation time using tissue Doppler imaging. Cor et Vasa 2006; 48(9): 305-310.

Klimeš, D., Svobodník, A., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Švihálek, J., Dušek, L.: Kvalita dat mamografického screeningu v České republice. Zkušenosti z centrálního zpracování dat prvního roku programu. Česká radiologie 2006; 60(2): 86-91.

Meluzín, J., Mayer, J., Groch, L., Janoušek, S., Horňáček, I., Hlinomaz, O., Kala, P., Panovský, R., Prášek, J., Kamínek, M., Staníček, J., Klabusay, M., Kořístek, Z., Navrátil, M., Dušek, L.: Autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction: the effect of the dose of transplanted cells on myocardial function.. American Heart Journal 2006; 152(5): 975e9-975e15.

Némethová, D., Jarkovský, J., Dušek, L., Hřebíček, J., Pavliš, P., Brabec, P., Kubošová, K., Gelnarová, E.: Methodology of evaluation of ecological state of surface waters in the Czech Republic. In: CIS workshop on surface waters monitoring networks and classification systems, 2006. 2006

Némethová, D., Jarkovský, J., Dušek, L., Hřebíček, J., Pavliš, P., Brabec, P., Kubošová, K., Gelnarová, E.: Pragmatic implementation of demands of the Water Framework Directive of the European Union requires robust models applicable for predictive assessment of surface water quality. In: Workshop Ecostat, 2006. 2006

Novotný, J., Pecen, L., Petruželka, L., Svobodník, A., Dušek, L., Daneš, J., Skovajsová, M.: Breast cancer risk assessment in the Czech female population - an adjustment of the original Gail model. Breast Cancer Research And Treatment 2006; 95(1): 29-35.

Papajík, T., Raida, L., Faber, E., Procházka, V., Vondráková, J., Rozmanová, S., Kubová, Z., Jarošová, M., Kučerová, L., Jarkovský, J., Dušek, L., Indrák, K.: Myeloablative chemotherapy and autologous stem cell transplantation in poor prognosis patients with advanced diffuse large B-cell and follicular lymphoma - effective therapy in first remission. In: EHA 11th Annual Congress 2006, 2006. 2006

Sčudla, V., Ordeltová, M., Minařík, J., Dušek, L., et al.: Prognostic significance of plasma cell propidium iodide and annexin-V indices and their mutual ratio in multiple myeloma. Neoplasma 2006; 54(3): 213-218.

Sčudla, V., Zemanová, M., Dušek, L., et al.: International prognostic index (IPI) - a critical comparison with five multiple myeloma staging systems in the group of 270 patients treated by conventional chemotherapy. Neoplasma 2006; 53(4): 277-284.

Schwarz, D., Dušek, L.: Report RITM II: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 2006 ISBN 80-210-4213-3

Schwarz, D., Dušek, L.: Webový portál LF MU pro multimediální podporu výuky klinických a zdravotnických oborů. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Masarykova univerzita, 2006 2006

Smejkal, P., Mužík, J., Penka, M., Buliková, A., Matýšková, M., Šlechtová, M., Kissová, J., Chlupová, G., Dušek, L.: The use of Feiba® and Novoseven® for treatment of bleeding episodes in patiens with hemophilia A and factor VIII inhibitor: a single centre experience. In: EHA 11th Annual Congress 2006, 2006. 2006

Smilek, P., Dušek, L., Veselý, K., Rottenberg, J., Kostřica, R.: Correlation of Expression of Ki-67, EGFR, c-erbB-2,MMP-9, p53, bcl-2, CD34 and Cell Cycle Analysis with Survival in Head and Neck Squamous Cell Cancer. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2006; 25(4): 549-555.

Svobodník, A., Dušek, L.: Clinical trials: Data analysis and interpretation publications. In: Research and Innovation Management Summer School, 2006. 2006

Šmíd, R., Kubásek, M., Klimeš, D., Dušek, L., Jarkovský, J., Maršálek, B., Hilscherová, K., Bláha, L., Čupr, P., Holoubek, I.: Web Portal for Management of Bioindication Methods and Ecotoxicological Tests in Ecological Risk Assessment. Ecotoxicology 2006; 15(8): 623-627.

Štěrba, J., Dušek, L., Demlová, R., et al.: Pretreatment plasma folate modulates the pharmacodynamic effect of high-dose methotrexate in children with acute lymphoblastic leukemia and non-Hodgkin lymphoma: "Folate overrescue" concept revisited.. Clinical Chemistry 2006; 52(4): 692-700.

Vyzula, R., Kočáková, I., Demlová, R., Dušek, L., et al.: Raltitrexed plus oxaliplatin in the second-line treatment of metastatic colorectal cancer. Neoplasma 2006; 53(2): 119-127.

2005

Adamová, B., Voháňka, S., Dušek, L.: Dynamic electrophysiological examination in patients with lumbar spinal stenosis: Is it useful in clinical practice?. European Spine Journal 2005; 14(3): 269-276.

Bednařík, J., Vondráček, P., Dušek, L., et al.: Risk factors for critical illness polyneuromyopathy. Journal of Neurology 2005; 252(3): 343-351.

Boudný, V., Dušek, L., Adámková, L., et al.: Lack of STAT 1 phosphorylation at TYR 701 by IFN gamma correlates with disease outcome in melanoma patients. Neoplasma 2005; 52(4): 330-337.

Buliková, A., Némethová, D., Penka, M., Dušek, L., Šlechtová, M., Meluzínová, H.: Ovlivňuje přítomnost lupus antikoagulans antikoagulační léčbu u pacientů s antifosfolipidovým syndromem?. Transfuze a hematologie dnes 2005; 11(4): 148-153.

Buliková, A., Némethová, D., Penka, M., Zavřelová, J., Dušek, L.: ProC®global u pacientů s antifosfolipidovými protilátkami. Transfuze a hematologie dnes 2005; 11(4): 154-161.

Buliková, A., Zavřelová, J., Némethová, D., Penka, M., Dušek, L.: Přínos různé citlivosti aPTT reagencie pro diagnostiku inhibitoru lupus antikoagulans. Transfuze a hematologie dnes 2005; 11(3): 98-103.

Dušek, L., Hofman, J., Švihálek, J., Pavliš, P., Holoubek, I.: An attempt to improve benchmarking of changes in biological potential of stressed soils. In: Fate and Impact of Persistent Pollutants in Agroecosystems, 2005. 2005

Dušek, L., Holoubek, I., Jarkovský, J., Koptíková, J., Kohout, J., Šmíd, R., Pavliš, P., Mužík, J., Hřebíček, J.: Tutorial: Human and ecological risk assessment, expert systems. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 948-953. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Dušek, L., Hřebíček, J., Jarkovský, J., eds.: Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University in Brno, 2005. 2005 ISBN 80-210-3907-8

Dušek, L., Hřebíček, J., Jarkovský, J., Kohout, J.: Environmental Risk Assessment - ECORA Approach. In: TIES 2005: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2005. 2005

Dušek, L., Jarkovský, J., Anděl, P., Gelnar, M., Holoubek, I.: Biodiversity in environmental bioindication: model measures suitable for various biological communities under different type of stress. In: 13th International Conference on Environmental Bioindicators (ICEBI), 2005. 2005

Dušek, L., Jarkovský, J., Šmíd, R.: Model evaluation of biodiversity as valuable support for ecological risk assessment. In: ECOTOX 2005, 2005. 2005

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptiková, J., Brabec, P., Žaloudík, J., Vyzula, R.: The national web portal for cancer epidemiology in the Czech Republic. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005. 2005

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice. Masarykova univerzita, 2005 2005

Dušek, L., Mužík, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: National web portal on cancer epidemiologiy and its information potential to the human and ecological risk assessment. In: ECOTOX 2005, 2005. 2005

Dušek, L., Svobodová, Z., Janoušková, D., Vykusová, B., Jarkovský, J., Šmíd, R., Kukleta, P.: Bioaccumulation of mercury in muscle tissue of fish in the Elbe River (the Czech republic): multispecies monitoring study 1991 - 1996. Ecotoxicology and Environmental Safety 2005; 61(2): 256-267.

Dušek, L., Svobodová, Z., Janoušková, D., Vykusová, B., Jarkovský, J., Šmíd, R., Pavliš,, P.: Bioaccumulation of mercury in fish tissues: age-adjusted multi-species models for fresh water ecosystems. In: 13th International Conference on Environmental Bioindicators (ICEBI), 2005. 2005

Dušek, L., Švihálek, J., Hofman, J., Holoubek, I.: Activity of soil chemolithotrophic nitrifiers as an early-warning indicator for contaminated soils. In: 13th International Conference on Environmental Bioindicators (ICEBI), 2005. 2005

Jarkovský, J., Dušek, L., Hřebíček, J., Ráček, J., Brabec, P., Hodovský, J.: Komplexní systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod - projekt ARROW. Planeta 2005; 13(12): 39-42.

Jarkovský, J., Dušek, L., Pavliš, P., Kubošová, K., Hodovský, J., Hřebíček, J.: Classification of biological communities in biomonitoring programs - suggestion of robust solution. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 73-79. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Jarkovský, J., Gelnar, M., Dušek, L.: Parasite communities of leuciscus cephalus under different environmental conditions. In: ECOTOX 2005, 2005. 2005

Jarkovský, J., Pavliš, P., Dušek, L., Hodovský, J.: Triton - a system for analysis of biomonitoring data and its robust solution for multivariate typology of river localities. In: IADIS International Conference on Applied Computing, 2005: 333-338. 2005 ISBN 972-99353-6-X.

Kadaňka, Z., Mareš, M., Bednařík, J., Smrčka, V., Krbec, M., Chaloupka, R., Dušek, L.: Predictive factors for spondylotic cervical myelopathy treated conservatively or surgically. European Journal Of Neurology 2005; 12(1): 55-63.

Kadaňka, Z., Mareš, M., Bednařík, J., Smrčka, V., Krbec, M., Chaloupka, R., Dušek, L.: Predictive factors for mild forms of spondylotic cervical myelopathy treated conservatively or surgically. European Journal Of Neurology 2005; 12(1): 16-24.

Klimeš, D., Dušek, L., Fínek, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Brabec, P., Novotný, J., Vyzula, R., Abrahámová, J., Petruželka, L.: Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení. Projekt DIOS: Dose Intensity as Oncology Standard. Masarykova univerzita, 2005 2005

Lidman, P., Staníček, Z., Procházka, F., Dušek, L., Jarkovský, J., Budinská, E.: Rule-based systems: employing intelligent computer assistant in biomedicine and clinical practice. In: 1st International Summer School on Computational Biology, 2005. 2005

Meluzín, J., Špinarová, L., Hude, P., Dušek, L., et al.: Prognostic importance of various echocardiographic right ventricular functional parameters in patients with symptomatic heart failure. Journal Of The American Society Of Echocardiography 2005; 18(5): 435-444.

Meluzín, J., Špinarová, L., Hude, P., Krejčí, J., Dušek, L., Vítovec, J., Panovský, R.: Combined right ventricular systolic and diastolic dysfunction represents a strong determinant of poor prognosis in patients with symptomatic heart failure. International Journal of Cardiology 2005; 105(2): 164-173.

Mužík, J., Dušek, L., Pavliš, P., Koptíková, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Analysis of population cancer risk factors in national information system SVOD. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005. 2005

Pavliš, P., Jarkovský, J., Dušek, L., Skočovský, L.: TRITON - complex system for surface water quality assesment. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 63-67. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Penka, M., Dušek, L., Blatný, J., Mužík, J., Smejkal, P., Komrska, V., Salaj, P., Zdráhalová, K., Klimeš, D., Zapletal, O., Šnábl, I., Matýšková, M., Pták, J., Hrachovinová, I., Ptoszková, H., Blažek, B., Buliková, A., Krčová, V.: Haemophilia inhibitor analysis - results of multicentric information system HemIS (Haemophilia - Information System). In: EHA 10th Annual Congress 2005, 2005. 2005

Schwarz, D., Dušek, L.: Report RITM: Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 2005 ISBN 80-210-3924-8

Smejkal, P., Penka, M., Mužík, J., Buliková, A., Matýšková, M., Šlechtová, M., Kissová, J., Chlupová, G., Dušek, L.: Treatment of bleeding episodes using FEIBA in patients with heamophilia A and factor VIII inhibitor in comparison with NovoSeven: one centre experience. In: 3rd Inhibitor Workshop for Opinion Leaders in Hemophilia, 2005. 2005

Smilek, P., Dušek, L., Veselý, K., et al.: Prognostic significance of mitotic and apoptotic index and the DNA cytometry in head and neck cancer. Neoplasma 2005; 52(3): 199-207.

Smilek, P., Dušek, L., Veselý, K., Kostřica, R., Rottenberg, J.: Predictive parameters of the head and neck carcinomas. In: XVIII IFOS World Congress, 2005. 2005

Svobodník, A., Coufal, O., Dušek, L.: Základní pojmy v designu, analýze dat a interpretaci výsledků klinických hodnocení léčiv. Klinická onkologie 2005; 18(Suppl. 2005): 238-241.

Šmíd, R., Klimeš, D., Dušek, L., Jarkovský, J., Maršálek, B., Hofman, J., Bláha, L., Čupr, P., Holoubek, I.: Interactive information system for ecotoxicological tests - DATEST 2.0. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 441-445. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Šmíd, R., Maršálek, B., Dušek, L., Hofman, J., Čupr, P.: Ecotoxicological tests with soil organisms in educational interactive database. In: Integrated Sediment and Soil Assessment Workshop, 2005. 2005

Štěrba, J., Valík, D., Dušek, L., Otevřelová, K., Gregorová, V., Mendelová, D., Kadlecová, V.: Homocystein and MTX levels in NHL patients. In: 16th Annual Meeting of the I-BFM SG 2005, 2005. 2005

Švihálek, J., Hofman, J., Kubošová, K., Dušek, L.: Community-level physiological profiles of soil bacteria - statistical analyses. In: ECOTOX 2005, 2005. 2005

Vyzula, R., Dušek, L., Žaloudník, J., Demlová, R., Klimeš, D., Selvekerová, S.: Breast cancer and neoadjuvant therapy: any predictive marker?. Neoplasma 2005; 51(6): 471-480.

Žaloudík, J., Dušek, L., Pavliš, P., Hanák, L.: Benefits and risks of colorectal cancer chemotherapy - a still questionable field. In: XV. World Congress of IASG, 2005. 2005

2004

Bednařík, J., Kadaňka, Z., Dušek, L., Novotný, O., Surelová, D., Urbánek, I., Prokeš, B.: Presymptomatic spondylotic cervical cord compression. Spine 2004; 29(20): 2260-2269.

Bláha, L., Maršálek, B., Hilscherová, K., Čupr, P.,Hofman, J., Dušek, L., Holoubek, I.: Current ecotoxicology research and education at RECETOX - status, topics and ideas for our region. In: 1st conference of Central & East European branch of SETAC Europe, 2004. 2004

Coufal, O., Svobodník, A., Žaloudík, J., Šefr, R., Fait, V., Dušek, L., Dorociak, F.: Faktory ovlivňující vyšetřování mízních uzlin v resekátech karcinomů kolon a rekta. Klinická onkologie 2004; 17(3): 96-100.

Dušek, L., Abrahámová, J., Indrák, K., Vyzula, R., Žaloudík, J., Vorlíček, J. ": Registrace epidemiologických dat v onkologii a její význam pro hodnocení léčebné péče. Klinická onkologie 2004; 17(Suppl. 1): 39-44.

Dušek, L., Švihálek, J., Hofman, J., Holoubek, I.: Activity of soil chemolithotrophic nitrifiers as a suitable model for eco-physiological evaluation of contaminated soils. In: SETAC Europe 14th Annual Meeting, 2004. 2004

Dušek, L., Žaloudík, J., (eds.): Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. Brno: Klinická onkologie 17 - Supplement, 2004. 2004 ISSN 0862 - 49

Dušek, L., Žaloudík, J., Bourek, A., Kay, J., (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Dušek, L., Žaloudík, J., Indrák, K., Vyzula, R., Pavliš, P., Koptíková, J., Abrahámová, J.: Data model for complex HTA in oncology: a computerized proposal suitable both for individual specific real time evaluation and for population health care registries. In: 1st Annual Meeting HTAi 2004 (Health Technology Assessment International), 2004. 2004

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Abrhámová, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Data base for health technology assessment (HTA in oncology - an educational model for HTA information background). In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 25-47. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Vyzula, R., Abrahámová, J., Vorlíček, J.: Datová základna pro hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. Klinická onkologie 2004; 17(Suppl. 1): 11-26.

Dušek, L., Žaloudík, J., Mužík, J., Abrahámová, J., Indrák, K., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Contribution of cancer epidemiology data to health technology assessment process. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 69-77. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Dušek, L., Žaloudík, J., Mužík, J., Pavliš, P., Koptíková, J.: Expert information system for environmentally related assessment of cancer risks (application on data from Czech Republic, 1977-2003). In: SETAC Europe 14th Annual Meeting, 2004. 2004

Gelnarová, E., Svobodník, A., Klimeš, D., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Dušek, L.: Systém centrální validace dat mamografického screeningu v České republice. Česká radiologie 2004; 58(4): 210-213.

Hajduch, M., Palacova, M., Trojanec, R., Dušek, L., et al.: Anthracycline based chemotherapy decreases amplification status of Her-2/neu and topoisomerase II alpha genes in locally advanced breast cancer. Journal of Clinical Oncology 2004; 22(Suppl. 14): 9521.

Hofman, J., Bezchlebová, J., Klánová, J., Dušek, L., Holoubek, I.: Summary results of monitoring soil contamination and soil microorganisms in Czech Republic. In: SETAC Europe 14th Annual Meeting, 2004. 2004

Hofman, J., Dušek, L., Klanová, J., Bezchleba, J., Holoubek, I.: Monitoring microbial biomass and respiration in different soils from the Czech Republic - a summary of results. Environment International 2004; 30(1): 19-30.

Indrák, K., Dušek, L., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., et al.: The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 55-69. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Indrák, K., Dušek, L., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., Szotkowski, T., Vorlíček, J., Voglová, J., Čermák, J., Kozák, T., Mayer, J., Malý, J., Cetkovský, P., Koza, V. , Michalová, K., Hubáček, J., Buchtová, I., Maaloufová, J., Žikešová, E., Schwarz, J: The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry (model project ALERT, the Czech Republic). In: EHA 9th Annual Congress 2004, 2004. 2004

Indrák, K., Dušek, L., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., Szotkowski, T., Vorlíček, J., Voglová, J., Mayer, J., et al.: Model populačního klinického registru umožň ujícího hodnocení léčebné péče: projekt ALERT (akutní leukemie-klinický registr). Klinická onkologie 2004; 17(Suppl. 1): 79-83.

Indrák, K., Dušek, L., Papajík, T., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., Szotkowski, T., Vorlíček, J., Voglová, J., Čermák, J., Kozák, T., Mayer, J., Malý, J., Cetkovský, P., Koza, V., Michalová, K., Hubáček, J., Buchtová, I., Maaloufová, J., Klimeš, D.,: The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry (model project ALERT, the Czech Republic). In: 1st Annual Meeting HTAi 2004 (Health Technology Assessment International), 2004. 2004

Jarkovský, J., Hodovský, J., Pavliš, P., Dušek, L.: Czech national expert system for freshwater quality monitoring - a multivariate tool for automatic processing of biotic and abiotic data. In: SETAC Europe 14th Annual Meeting, 2004. 2004

Jarkovský, J., Hodovský, J., Pavliš, P., Dušek, L.: A multivariate robust approach for validation of reference sites in biomonitoring networks: a case study on 450 river sites under environmental stress. In: SETAC Europe 14th Annual Meeting, 2004. 2004

Jarošová, K., Švihálek, J., Dušek, L., Vencovský, J.: TNF alfa blocking treatment in adult patients with juvenile idiopathic arthritis. In: 5th Central European Congress of Rheumatology, 2004. 2004

Jarošová, M., Papajík, T., Holzerová, M., Dušek, L., Pikalová, Z., Lakomá, Raida, E., Faber, M., Divoká, L., Vlachová, I., Prekopová, A., Novosadová, S., Pospíšilová, H., Indrák, K.: High incidence of unbalanced chromosomal changes in mantle cell lymphoma detected by comparative genomic hybridization. Leukemia and Lymphoma 2004; 45(9): 1835-1846.

Kadaňka, Z., Bednařík, J., Dušek, L.: Conservative vs. surgical treatment in spondylotic cervical myelopathy: 4-yr follow-up. In: 8th Congress of the European Federation of Neurological Societies, 2004. 2004

Klimeš, D., Svobodník, A., Gelnarová, E., Daneš, J., Bartoňková, H., Skovajsová, M., Dušek, L.: Vedení datového auditu a správná interpretace ukazatelů efektivity mamografického screeningu v České republice. Česká radiologie 2004; 58(4): 222-227.

Klimeš, D., Šmíd, R., Pavliš, P., Svobodník, A., Dušek, L.: Informační technologie pro současnou onkologii - sběr a analýza dat. Klinická onkologie 2004 2004; 17(Suppl. 1): 97-100.

Meluzín, J., Novák, M., Mullerová, J., Krejčí, J., Hude, P., Eisenberger, M., Dušek, L., Dvořák, I., Špinarová, L.: A fast and simple echocardiographic method of determination of the optimal atrioventricular delay in patients after biventricular stimulation. Pacing and Clinical Electrophysiology 2004; 27(1): 58-64.

Pavelka, K., Tegzová, D., Dušek, L., Vencovský, J.: Clinical register for treatment with antiTNF alpha therapies of Czech Rheumatological Society. Clinical efficacy. In: 3rd Workshop of European Biologics Registries, 2004. 2004

Pavelka, K., Tegzová, D., Dušek, L., Vencovský, J.: Clinical register for treatment with antiTNF alpha therapies of Czech Rheumatological Society. Clinical safety. In: 3rd Workshop of European Biologics Registries, 2004. 2004

Penka, M., Dušek, L., Smejkal, P., Matýšková, M., Komrska, V., Salaj, P., Blatný, J., Klimeš, D., Mužík, J., Šnábl, I., Krčová, V., Hrachovinová, I., Pták, J., Blažek, B., Buliková, A., Ptoszková, H.: Project HemIS (Haemophilia - Information System): multicentric information system. In: 35. Hämophilie-Symposion, 2004. 2004

Penka, M., Dušek, L., Smejkal, P., Matýšková, M., Komrska, V., Salaj, P., Blatný, J., Klimeš, D., Mužík, J., Šnábl, I., Krčová, V., Hrachovinová, I., Pták, J., Blažek, B., Čermáková, Z., Buliková, A., Novák, P., Ptoszková, H., Čaniga, M.: Project HemIS (Haemophilia - Information System): multicentric information system for evaluation of clinical data of patients with haemophilia. In: XXVIth International Congress of The World Federation of Haemophilia, 2004. 2004

Petráková, K., Trojanec, R., Palácová, M., Dušek, L., Špačková K., Vyzula, R., Hajdúch, M.: Anthracycline based chemotherapy decreases amplification status of erbB-2 and topoisomerase II alpha genes in locally advanced breast cancer. In: 2004 ASCO Annual Meeting, 2004. 2004

Smilek, P., Kostřica, R., Rottenberg, J., Veselý, K., Dušek, L.: Predictive parameters of the Waldeyer`s ring carcinomas (a retrospective study). In: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, 2004. 2004

Svobodník, A., Coufal, O., Švihálek, J., Šmíd, R., Dušek, L.: Možnosti a limity využití dat randomizovaných klinických studií v projektech HTA. Klinická onkologie 2004; 17(Suppl. 1): 101-104.

Svobodník, A., Klimeš, D., Bartoňková, H., Daneš, J., Skovajsová, M., Krejčová, L., Dušek, L.: Health technology assessment in practice: evaluation of the costs and benefits of screening for breast cancer in Czech Republic. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 77-82. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Svobodová, Z., Žlábek, V., Randák, T., Máchová, J., Kolářová, J., Hajšlová, J., Suchan, P., Dušek, L., Jarkovský, J.: Profiles of PCBs in Tissues of Marketable Common Carp and Bottom Sediments from Selected Ponds in South and West Bohemia. Acta Vet. Brno 2004; 73(1): 133-142.

Šlégrová, O., Dušek, L., Olejárová, M., Hornátová, H., Draská, L., Vencovský, J., Pavelka, K.: Hodnocení stavu a kvality života u pacientů s amkylozující spondylitidou. Česká revmatologie 2004; 12(1): 43-54.

Vodička, R., Vrtěl, R., Scheinost, O., Zapletalová, J., Dušek, L., Geierová, M., Šantavý, J.: Refined quantitative fluorescent PCR of Y-chromosome DNA sequences mosaics in Turner`s syndrome patients-alternative to real-time PCR. Journal of Biochemical and Biophysical Methods 2004; 60(2): 151-162.

Žaloudík, J., Dušek, L., Mužík, J., Pavliš, P., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Equity issue in cancer treatment and prevention. In: World Conference for Cancer Organizations, 2004. 2004

Žaloudík, J., Dušek, L., Vyzula, R.: Health technology assessment (HTA) in oncology. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 13-25. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Žaloudík, J., Vyzula, R., Dušek, L.: Fundamental concepts of HTA in oncology: an approach for clinical practice. In: 1st Annual Meeting HTAi 2004 (Health Technology Assessment International), 2004. 2004

2003

Abrahámová, J., Dušek, L., (eds.): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. 2003 ISBN 80-247-0499-4

Adamová, B., Voháňka, S., Dušek, L.: Differential diagnostics in patients with mild lumbar spinal stenosis - the contributions and limits of various tests. European Spine Journal 2003; 12(2): 190-196.

Bednařík, J., Vondráček, P., Dušek, L.: Critical illness polyneuromyopathy II. Risk factors. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2003; 66(3): 168-173.

Dušek, L.: Analýza klinických dat v onkologii. In: Z. Adam, J. Vorlíček, J. Koptíková (ed): Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: 729-748. 2003 ISBN 80-247-0677-6

Dušek, L., Abrahámová, J.: Populační rizika související se současným vývojem populace českých žen. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VII. Praha: Galén, 2003: 94-96. 2003 ISBN 80-7262-196-3

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Koptíková, J., Svobodník, A., Geryk, E., Holub, J.: Epidemiologie karcinomu prsu žen v České republice, srovnání se světem. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Pecen, L., Koptíková, J., Matýšek, R., Svobodník, A.: Populační a individuální rizika související s karcinomem prsu - možnosti predikce u české populace. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Hofman, J., Dušek, L.: Biochemical analysis of soil organic matter and microbial biomass composition - a pilot study. European Journal Soil Biology 2003; 39(4): 217-224.

Hofman, J., Dušek, L.: Novel approach to monitoring of the soil biological quality. Environment International 2003; 28(8): 771-778.

Jarošová, M., Holzerová, M., Mihál, V., Lakomá, I., Divoký, V., Blažek, B., Pospíšilová, D., Novák, Z., Dušek, L., Koptíková, J., Blatný, K., Indrák, J.: Complex karyotypes in childhood acute lymphoblastic leukaemia: cytogenetic and molecular cytogenetic study of 21 cases. Cancer Genetics and Cytogenetics 2003; 145(2): 161-168.

Meluzín, J., Špinarová, L., Dušek, L., Toman, J., Hude, P., Krejčí, J.: Prognostic importance of the right ventricular function assessed by Doppler tissue imaging. European Journal Echocardiography 2003; 4(4): 262-271.

Mihál, V., Dušek, L., Hajduch, M., et al.: Electronic registration and documentation of clinical/laboratory data in pediatric oncology - Pilot study on acute lymphoblastic leukemia. Blood 2003; 102(11): 507.

Prokop, Z., Čupr, P., Zlevorová-Zlámalíková, V., Komárek, J., Dušek, L., Holoubek, I.: Mobility, availability and toxic effects of cadmium in soil symplex. Environmental Research 2003; 9(2): 119-126.

Svobodník, A., Abrahámová, J., Foretová, L., Dušek, L.: Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Svobodník, A., Dušek, L., Abrahámová, J.: Hodnocení efektivity a nákladnosti mammografického screeningu. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Zahrádková, S., Dušek, L., Němejcová, D., Mergl, A., Soldán, T.: Ephemeroptera - environmentální profily druhů, rodů a čeledí. Acta Facultatis Ecologie 2003; 33(Suppl. 1): 179-182.

2002

Dušek, L., Pavliš, P., Svobodník, A.: Registrace onkologických onemocnění v ČR - existuje prostor pro vývoj?. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VI. Praha: Galén, 2002: 39792. 2002 ISBN 80-7262-196-3

Dušek, L., Vyzula, R., Klimeš, D., Široký, P., Novák, J., Andres, P., Demlová, R., Žaloudík, J.: Registrace klinických dat pro hodnocení kvality péče v onkologii - případová studie diagnózy C50. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VI. Praha: Galén, 2002: 94-96. 2002 ISBN 80-7262-196-3

Hájek, R., Kořistek, Z., Vinklarková, J., Janovská, E., Klabusay, M., Doubek, M., Dvořáková, D., Bourková, L., Dušek, L., Buchler, J., Adler, Z., Adam, M., Penka, J., Mayer, J., Vorlíček, T.: Interleukin-2 activation of haematopoietic stem cells. Acta Medica Austriaca 2002; 29(2): 61-67.

Lauerová, L., Dušek, L., Simičková, M., Kocak, I., Vagundova, M., Žaloudík, J., Kovařík, J.: Malignant melanoma associates with Th1/Th2 imbalance that coincides with disease progression and immunotherapy response. Neoplasma 2002; 49(3): 159-166.

Malý, S., Hofman, J., Dušek, L.: Bioindicative value of eco-physiological indices in routine evaluation of soils - a pilot monitoring study in the Czech Republic. Bodenkultur. Web of Science 2002; 53(2): 105-114.

Novotný, J., Pecen, L., Petruželka, L., Bárta, M., Červenková, J., Svobodník, A., Dušek, L.: Mathematical model predicting individual breast cancer risk. The result of case-control study of 7,000 women. International Journal Of Cancer 2002; 13(1): 173-173.

Svobodník, A., Abrahámová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Epidemiologie ZN mužských pohlavních orgánů ČR - statistická analýza NOR. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VI. Praha: Galén, 2002: 42339. 2002 ISBN 80-7262-196-3

2001

Abrahámová, J., Kubala, E., Dušek, L., Horák, J.: Mammografický skríning, obecná pravidla, výsledky. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 84-85. 2001 ISBN 80-726-2136X

Abrahámová, J., Svobodník, A., Dušek, L.: Nejnovější trendy v diagnosticko-léčebném programu zhoubných nádorů varlat. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 13-14. 2001 ISBN 80-726-2136X

Dušek, L., Pavliš, P., Svobodník, A., Koptíková, J., Regner, B., Augustin, J., Geryk, E., Žaloudík, J.: Softwarový standard analýz dat Národního onkologického registru - model karcinomu prsu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 78-81. 2001 ISBN 80-726-2136X

Dušek, L., Svobodník, A., Pavliš, Petr, Regner, B., Koptíková, J., Augustin, J., Geryk, E., Žaloudík, J.: Systém vizualizace dat Národního onkologického registru (software SVOD). Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2001; 50(12): 51-52.

Fait, V., Chrenko, V., Pačovský, Z., Dušek, L., Žaloudík, J.: Výsledky léčby pacientek s karcinomem prsu operovaných v MOU v Brně v letech 1980-1984. Praktická gynekologie 2001; 3(1): 42522.

Holoubek, I., Dušek, L., Machala, M., Čupr, P., Bláha, L.: Project IDRIS - Ecological Risk Assessment - Regional Approaches. Assessment and Management of Environmental Risks. In: Methods and Applications in Eastern European and Developing Countries. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001: 283-298. 2001

Lauerová, L., Dušek, L., Spurný, V., Simicková, M., Rovný, A., Rejthar, A., Kocák, I., Kovařík, J.: Relation of prenephrectomy CD profiles and serum cytokines to the disease outcome and response to IFN-alpha/IL-2 therapy in renal cell carcinoma patients. Oncology Reports 2001; 8(3): 685-692.

Machala, M., Dušek, L., Hilscherová, K., Kubinová, R., Jurajda, P., Neca, J., Ulrich, R., Gelnar, M., Studničková, Z., Holoubek, I.: Determination and multivariate statistical analysis of biochemical responses to environmental contaminants in feral freshwater fish Leuciscus cephalus L.. Environmental Toxicology And Chemistry 2001; 20(5): 1141-1148.

Novotný, J., Petruželka, L., Pecen, L., Svobodník, A., Dušek, L., a kol., řešitelů: Matematické modelování rizika vzniku karcinomu prsu. Stav řešení problému v ČR. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 89-90. 2001 ISBN 80-726-2136X

Svobodník, A., Abrahámová, J., Kubala, E., Dušek, L., Foretová, L., Vyzula, R., Smékal, V., Žaloudík, J.: Predikce rizika vzniku karcinomu prsu u žen v české republice-metodika sběru dat pro validaci matematického prediktivního modelu. Klinická onkologie 2001; 4(1): 135-141.

Tomiska, M., Adam, Z., Prokeš, B., Dušek, L., Hájek, R., Vorlíček, J.: Bone mineral density in multiple myeloma patients after intravenous clodronate therapy. Acta Medica Austriaca 2001; 28(2): 38-42.

Vyzula, R., Žaloudík, J., Dušek, L., Vermoušek, I.: Seasonal variation in estrogen and progesterone receptor levels in breast cancer - a factor in data interpretation. Neoplasma 2001; 48(1): 19-25.


Zpět na výpis