O IBALidé na IBA

Lidé na IBA doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

docentka

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 49 4515
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=98239

Publikace:


2017

Komenda, M., Karolyi, M., Pokorná, A., Vaitsis, C.: Medical and healthcare curriculum exploratory analysis. In Randell, R., Cornet, R., McCowan, C., Peek, N., Scott, P.J. (eds.) Studies in Health Technology and Informatics, vol. 235. Amsterdam: IOS Press, 2017: 231-235. IOS Press 2017 978-1-61499-752-8

Pokorná, A., Benešová, K., Jarkovský, J., Mužík, J., Beeckman, D.: Pressure injuries in inpatient care facilities in the Czech Republic. Analysis of a national electronic database. Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing 2017; 44(4): 331-335.

Pokorná, A., Benešová, K., Mužík, J., Jarkovský, J., Dušek, L.: Data sources for monitoring of non-healing wounds in a National Health Information System – epidemiology of non-healing wounds – analysis of the National Register of Hospitalized Patients in 2007–2015. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(Suppl. 1): S8-S17.

2016

Mužík, J., Uher, M., Malúšková, D., Pokorná, A.: Přehled epidemiologie zhoubných nádorů měkkých tkání z dat Národního onkologického registru. Ortopedie 2016; 10(2): 65-68.

Pokorná, A., Benešová, K., Mužík, J., Búřilová, P., Jarkovský, J., Dušek, L.: Sledování dekubitálních lézí u pacientů s neurologickým onemocněním - analýza Národního registru hospitalizovaných. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79, Supplement 1):

Pokorná, A., Jarkovský, J., Mužík, J., Vasmanská, S., Saibertová, S., Krejčiříková, P.: A new online software tool for pressure ulcer monitoring as an educational instrument for unified nursing assessment in clinical settings. MEFANET Journal 2016; 4(1): 26-32.

Pokorná, A., Mužík, J., Švancara, J., Gregor, J.: Perceived effectiveness and attitudes of health professionals towards the Czech Incident Reporting System. Ošetrovateľstvo 2016; 6(2): 44-51.

2015

Komenda, M., Víta, M., Vaitsis, Ch., Schwarz, D., Pokorná, A., Zary, N., Dušek, L.: Curriculum mapping with academic analytics in medical and healthcare education. PLoS One 2015; 10(12): e0143748.

Pokorná, A., Knight, A.: Development opportunities of emotional intelligence with reflective strategies using video-based training. MEFANET Journal 2015; 3(2): 43-47.

Víta, M., Komenda, M., Pokorná, A.: Exploring medical curricula using social network analysis methods. In: Ganzha, M., Maciaszek, L., Paprzycki, M. Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems 2015; 5: 297-302. 2015 978-83-60810-66-8

2011

Pokorná, A., Komenda, M.: Computer-based knowledge evaluation in health workers education. In: MEFANET 2011, 2011: 101-105. 2011 ISBN 978-80-210-5539-1.


Zpět na výpis