O IBALidé na IBA

Lidé na IBA Bc. Klára Benešová

analytička

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 775 892 512
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=374222

Publikace:


2018

Depret, F., Boutin, L., Jarkovský, J., Chaussard, M., Soussi, S., Bataille, A., Oueslati, H., Moreno, N., Tymowski, C.d., Pařenica, J., Benešová, K., Vauchel, T., Ferry, A., Benyamina, M., Cupaciu, A., Coutrot, M., Garnier, J., Serror, K., Chaouat, M., Me: Prediction of major adverse kidney events in critically ill burn patients. Burns 2018; 44(8): 1887-1894.

Ganovská, E., Jarkovský, J., Kala, P., Poloczek, M.a, Toman, O., Pávková Goldbergová, M., Kluz, K., Kubková, L., Tesák, M., Elbl, L., Cermáková, Z., Dastych, M., Jeřábek, P., Boček, O., Littnerová, S., Benešová, K., Špinar, J., Parenica, J.: Zvýšená hladina NP u stabilních pacientů 3 m?síce po STEMI je jednoduchý nástroj k predikci dlouhodobé nepříznivé prognózy. Kardiologická revue - Interní medicína 2018; 20(1): 71-76.

Hlavička, J., Vaněk, T., Jarkovský, J., Benešová, K.: Use of OPCAB in Czechia 2010-2015: Have we learned any lessons? Cor et Vasa 2018; 60(4): E393-E399.

Janíková, A., Bortlíček, Z., Campr, V., Kopalova, N., Benesova, K., Hamouzova, M., Belada, D., Prochazka, V., Pytlik, R., Vokurka, S., Pirnos, J., Duras, J., Mocikova, H., Mayer, J., Trneny, M.: The incidence of biopsy-proven transformation in follicular lymphoma in the rituximab era. A retrospective analysis from the Czech Lymphoma Study Group (CLSG) database. Annals of Hematology 2018; 97(4): 669-678.

Kunovský, L., Mitáš, L., Marek, F., Dolina, J., Poredská, K., Kučerová, L., Benešová, K., Kala, Z.: Impact of surgery on quality of life in Crohn´s disease patients: final results of Czech cohort. Vnitřní lékařství 2018; 64(4): 347-354.

Lábr, K., Špinar, J., Pařenica, J., Špinarová, L., Málek, F., Špinarová, M., Ludka, O., Jarkovský, J., Benešová, K., Pávková Goldbergová, M., Lábrová, R.: Renal functions and prognosis stratification in chronic heart failure patients and the importance of neutrophil gelatinase-associated lipocalin. Kidney and Blood Pressure Research 2018; 43(6): 1865-1877.

Maňousek, J., Andršová, I., Stejskal, V., Vlašínová, J., Sepši, M., Kuta, J., Klánová, J., Mazík, M., Jarkovský, J., Šnajdrová, L., Benešová, K., Novotný, T., Zadáková, A., Špinar, J.: Hypersensitivity to material and environmental burden as a possible cause of late complications of cardiac implantable electronic devices. EP Europace 2018; 20(9): E140-E147.

Pavlušová, M., Klimes, J., Špinar, J., Zeman, K., Jarkovský, J., Benešová, K., Miklík, R., Pohludková, L., Felšőci, M., Veselá, V., Blahovcová, M., Dostál, F., Vonka, R., Pařenica, J.: Chronic heart failure - Impact of the condition on patients and the healthcare system in the Czech Republic: A retrospective cost-of-illness analysis. Cor et Vasa 2018; 60(3): E224-E233.

Pavlušová, M., Miklík, R., Spacek, R., Benešová, K., Zeman, K., Cohen-Solal, A., Mebazaa, A., Littnerová, S., Felšőci, M., Pohludkova, L., Dušek, L., Špinarová, L., Vítovec, J., Špinar, J., Jarkovský, J., Pařenica, J.: Increased dose of diuretics correlates with severity of heart failure and renal dysfunction and does not lead to reduction of mortality and rehospitalizations due to acute decompensation of heart failure; data from AHEAD registry. Cor et Vasa 2018; 60(3): E215-E223.

Teringova, E., Kozel, M., Knot, J., Kocka, V., Benešová, K., Tousek, P.: Relationship between TRAIL and left ventricular ejection fraction in patients with ST-elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Biomed Research International 2018; 2018: 3709084.

Vondrak, J., Marek, D., Vecera, J., Benešová, K., Vojtisek, P.: Cardiac resynchronization therapy - A comparison of VV delay optimization by 3D echocardiography using systolic dyssynchrony index and QRS width assessment at 6 months after CRT implantation. Cor et Vasa 2018; 60(4): E367-E376.

2017

Budera, P., Kurfirst, V., Černý, S., Němec, P., Pirk, J., Lindner, J., Rohn, V., Mokráček, A., Hájek, T., Pojar, M., Brat, R., Šantavý, P., Branny, P., Benešová, K., Jarkovský, J., Straka, Z.: Reality of surgical treatment of atrial fibrillation in the Czech Republic - Data from the National Register of Cardiac Surgery (2010-2015). Cor et Vasa 2017; 59(4): e305-e311.

Jarkovský, J., Benešová, K., Hejduk, K., Dušek, L., Lukáš, M.: Epidemiologie, hospitalizační léčba a migrace IBD pacientů za specializovanou péčí v České republice. Gastroenterologie a hepatologie 2017; 71(6): 501-509.

Jarkovský, J., Skřivanová, K., Benešová, K., Šnajdrová, L., Gregor, J., Peterková, H., Bendová, M., Brančíková, D., Němcová Elfmarková, N., Svěrák, T., Anderková, Ľ., Minář, L., Protivánková, M., Nedvěd, J., Dušek, L., Themoshok, L.: Predictors of quality of life in Czech female breast cancer survivors following treatment with special interest to coping strategies. Vnitřní lékařství 2017; 63(6): 389-396.

Kala, P., Novotný, T., Andršová, I., Benešová, K., Holická, M., Jarkovský, J., Hnatkova, K., Koc, L., Mikolášková, M., Nováková, T., Ondrúš, T., Přívarová, L., Špinar, J., Malik, M.: Higher incidence of hypotension episodes in women during the sub-acute phase of ST elevation myocardial infarction and relationship to covariates. PLoS One 2017; 12(3): e0173699.

Kociánová, E., Václavík, J., Tomková, J., Ondra, P., Jarkovský, J., Benešová, K., Václavík, T., Kamasová, M., Táborský, M.: Heart rate is a useful marker of adherence to beta-blocker treatment in hypertension. Blood Pressure 2017; 26(5): 311-318.

Lábr, K., Špinar, J., Pařenica, J., Špinarová, L., Málek, F., Špinarová, M., Ludka, O., Jarkovský, J., Benešová, K., Lábrová, R.: Betablokátory v registru chronického srdečního selhání FAR NHL. Kardiologická revue - Interní medicína 2017; 19(1): 68-72.

Pokorná, A., Benešová, K., Jarkovský, J., Mužík, J., Beeckman, D.: Pressure injuries in inpatient care facilities in the Czech Republic. Analysis of a national electronic database. Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing 2017; 44(4): 331-335.

Pokorná, A., Benešová, K., Mužík, J., Jarkovský, J., Dušek, L.: Data sources for monitoring of non-healing wounds in a National Health Information System – epidemiology of non-healing wounds – analysis of the National Register of Hospitalized Patients in 2007–2015. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(Suppl. 1): S8-S17.

2016

Anderková, Ľ., Elfmarková, N., Svěrák, T., Peterková, H., Brancikova, D., Bendova, M., Protivankova, M., Benešová, K., Dušek, L., Jarkovský, J., Minar, L., Skřivanová, K.: Change in Quality of Life Measured over Time in Czech Women with Breast Cancer. Klinická onkologie 2016; 29(2): 113-121.

Janíková, A., Bortlíček, Z., Campr, V., Kopalova, N., Benesova, K., Hamouzova, J., Belada, D., Prochazka, V., Pytlik, R., Vokurka, S., Pirnos, J., Duras, J., Mocikova, H., Mayer, J., Trneny, M.: Impact of rituximab maintenance and maintenance schedule on prognosis in first-line treatment of follicular lymphoma. Retrospective analysis from Czech Lymphoma Study Group (CLSG) database. Leukemia & Lymphoma 2016; 57(5): 1094-1103.

Kaňovský, J., Kala, P., Novotný, T., Benešová, K., Holická, M., Jarkovský, J., Koc, L., Mikolášková, M., Ondrúš, T., Malik, M.: Association of the right ventricle impairment with electrocardiographic localization and related artery in patients with ST-elevation myocardial infarction. Journal of Electrocardiology 2016; 49(6): 907-910.

Manousek, J., Stejskal, V., Kubena, P., Jarkovský, J., Němec, P., Lokaj, P., Dostalova, L., Zadakova, A., Pavlušová, M., Benešová, K., Kala, P., Miklík, R., Špinar, J., Pařenica, J.: Delayed-Type Hypersensitivity to Metals of Environmental Burden in Patients with Takotsubo Syndrome - Is There a Clinical Relevance? PLOS ONE 2016; 11(11): e0164786.

Nováková, T., Kaňovský, J., Miklík, R., Boček, O., Poloczek, M., Jeřábek, P., Prýmková, L., Ondrúš, T., Jarkovský, J., Benešová, K., Špinar, J., Kala, P.: Short sheath benefit in radial artery injury after PCI - optical coherence tomography serial study. Biomedical Papers 2016; 160(3): 393-398.

Pokorná, A., Benešová, K., Mužík, J., Búřilová, P., Jarkovský, J., Dušek, L.: Sledování dekubitálních lézí u pacientů s neurologickým onemocněním - analýza Národního registru hospitalizovaných. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79, Supplement 1):

Skřivanová, K., Anderková, Ľ., Brančíková, D., Jarkovský, J., Benešová, K., Elfmarková, N., Svěrák, T., Bendova, M., Peterková, H., Nedved, J., Protivánková, M., Minář, L., Holoubková, E., Dušek, L.: Predicting Vitality Change in Older Breast Cancer Survivors after Primary Treatment – an Approach Based on Using Time-related Difference of Pro-inflammatory Marker C-reactive Protein. Klinická onkologie 2016; 29(1): 52-58.

Svěrák, T., Skřivanová, K., Anderková, Ľ., Bendova, M., Brančíková, D., Elfmarková, N., Peterková, H., Jarkovský, J., Benešová, K., Minář, L., Dušek, L., Nedvěd, J., Protivánková, M.: Screening of Psychological Distress 4.5 Years after Diagnosis in Breast Cancer Patients Compared to Healthy Population. Klinická onkologie 2016; 29(3): 210-215.

2015

Janíková, A., Bortlíček, Z., Campr, V., Kopalová, N., Benešová, K., Belada, D., Procházka, V., Pytlík, R., Vokurka, S., Pirnos, J., Ďuraš, J., Móciková, H., Mayer, J., Trněný, M.: Radiotherapy with rituximab may be better than radiotherapy alone in first-line treatment of earlystage follicular lymphoma: is it time to change the standard strategy?. Leukemia & Lymphoma 2015; 56(8): 2350-2356.

Peterková, H., Skřivanová, K., Zamastilová, H., Svěrák, T., Brančíková, D., Elfmarková, N., Anderková, Ľ., Bendová, M., Jarkovský, J., Benešová, K., Minář, L., Nedvěd, J., Holoubková, E., Protivánková, M., Dušek, L.: Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 2015 978-80-210-8042-3

Skřivanová, K., Anderková, Ľ., Brančíková, D., Bendová, M., Elfmarková, N., Svěrák, T., Peterková, H., Jarkovský, J., Benešová, K., Minář, L., Dušek, L.: Vztah kvality života a typu léčby u žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie 2015; 19(1): 25-37.

Skřivanová, K., Brančíková, D., Svěrák, T., Anderková, Ľ., Elfmarková, N., Bendová, M., Peterková, H., Holoubková, E., Jarkovský, J., Benešová, K., Protivánková, M., Minář, L., Dušek, L.: Vztah socioekonomických determinant, sociální opory a průběhu onkologické léčby u českých starších žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie 2015; 19(3): 172-181.

Skřivanová, K., Svěrák, T., Brančíková, D., Jarkovský, J., Benešová, K., Anderková, Ľ., Elfmarková, N., Peterková, H., Bendová, M., Minář, L., Holoubková, E., Nedvěd, J., Protivánková, M., Dušek, L.: Predicting psychological distress after primary oncological treatment in elderly breast cancer survivors: Retrospective study. Praktická gynekologie 2015; 19(4): 210-218.


Zpět na výpis