O IBALidé na IBA

Lidé na IBA Mgr. Ondřej Ngo

analytik

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 775 892 509
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=356747

Publikace:


2018

Martinek, J., Svecova, H., Vackova, Z., Dolezel, R., Ngo, O., Krajciova, J., Kieslichova, E., Janousek, R., Pazdro, A., Harustiak, T., Zdrhova, L., Loudova, P., Stirand, P., Spicak, J.: Per-oral endoscopic myotomy (POEM): mid-term efficacy and safety. Surgical Endoscopy 2018; 32(3): 1293-1302.

Ngo, O., Bučková, B., Suchánek, Š., Zavoral, M., Dušek, L., Májek, O.: Hodnocení výkonnosti center pro screeningovou koloskopii v České republice. Gastroenterologie a hepatologie 2018; 72(5): 379-384.

2017

Ngo, O., Bučková, B., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M., Dušek, L., Májek, O.: Účast české populace na screeningu kolorektálního karcinomu - vývoj a aktuální stav. Gastroenterologie a hepatologie 2017; 71(5): 377-383.

2016

Grega, T., Májek, O., Ngo, O., Král, N., Seifert, B., Dušek, L., Zavoral, M., Suchánek, Š.: Současné principy screeningu kolorektálního karcinomu - od oportunního k populačnímu screeningovému programu. Gastroenterologie a hepatologie 2016; 70(5): 383-392.

Seifert, B., Král, N., Ngo, O., Májek, O., Suchánek, Š., Dušek, L., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu a praktičtí lékaři. Medicína po promoci 2016; 17(3): 283-288.

Suchanek, S., Grega, T., Ngo, O., Vojtechova, G., Májek, O., Minárikova, P., Brogyuk, N., Bunganic, B., Seifert, B., Dušek, L., Zavoral, M.: How significant is the association between metabolic syndrome and prevalence of colorectal neoplasia? World Journal of Gastroenterolog 2016; 22(36): 8103-8111.

Zavoral, M., Vojtěchová, G., Májek, O., Ngo, O., Grega, T., Seifert, B., Dušek, L., Suchánek, Š.: Populační screening kolorektálního karcinomu v České republice. Časopis lékařů českých 2016; 155(1): 7-12.

2014

Májek, O., Ngo, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Klimeš, D., Dušek, L.: Indikátory kvality screeningových programů. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S106-2S112.

Seifert, M., Májek, O., Zavoral, M., Král, N., Suchánek, Š., Ngo, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – testy na okultní krvácení do stolice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S87-2S97.

Skovajsová, M., Májek, O., Daneš, J., Bartoňková, H., Ngo, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S69-2S78.

Suchánek, Š., Májek, O., Grega, T., Ngo, O., Mináriková, P., Brogyuk, N., Seifert, B., Dušek, L., Zavoral, M.: Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem - První průbežné výsledky multicentrické prospektivní studie. Gastroenterologie a hepatologie 2014; 68(5): 411-416.

Suchánek, Š., Májek, O., Zavoral, M., Seifert, B., Ngo, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – kolonoskopická vyšetření. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S98-2S105.


Zpět na výpis