O IBALidé na IBA

Lidé na IBA Mgr. Matyáš Kuhn

analytik

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 49 8006
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=269560

Publikace:


2016

Skřičková, J., Fröhlich, K., Kuhn, M., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Kolek, V., Grygárková, Y., Koubková, L., Černovská, M., Tomíšková, M., Roubec, J., Havel, L., Salajka, F., Zemanová, M., Čoupková, H., Sixtová, D., Šatánková, M., Marel, M.: Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice. Onkologie 2016; 10(1): 31-36.

2015

Košťálová, M., Poláková, B., Ulreichová, M., Šmíd, P., Janoušová, E., Kuhn, M., Klenková, J., Bednařík, J.: Dotazník funkcionální komunikace (DFK) – validace originálního českého testu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(2): 188-195.


Zpět na výpis