O IBALidé na IBA

Lidé na IBA RNDr. Denisa Krejčí (Malúšková)

analytička

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 775 892 512
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=211283

Publikace:


2016

Bartáková, V., Klimešová, L., Kianičková, K., Dvořáková, V., Malúšková, D., Řehořová, J., Svojanovský, J., Olšovský, J., Bělobrádková, J., Kaňková, K.: Resting heart rate does not predict cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetic patients. Journal of Diabetes Research 2016; 2016: 6726492.

Bartáková, V., Kuricová, K., Pácal, L., Nová, Z., Dvořáková, V., Švrčková, M., Malúšková, D., Svobodová, I., Řehořová, J., Svojanovský, J., Olšovský, J., Bělobrádková, J., Kaňková, K.: Hyperuricemia contributes to the faster progression of diabetic kidney disease in type 2 diabetes mellitus. Journal of Diabetes and its Complications 2016; 30(7): 1300-1307.

Hoch, J., Blaha, M., Malúšková, D.: Kolorektální karcinom ve stáří. Rozhledy v chirurgii 2016; 95(1): 13-18.

Mužík, J., Uher, M., Malúšková, D., Pokorná, A.: Přehled epidemiologie zhoubných nádorů měkkých tkání z dat Národního onkologického registru. Ortopedie 2016; 10(2): 65-68.

Skřičková, J., Dušek, L., Malúšková, D., Mužík, J., Gregor, J., Hejduk, K., Koptíková, J., Brabec, P.: Epidemiologie karcinomu plic v ČR. In: Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016: 3–6. ISBN 978-80-7471-165-7. Solen 2016 978-80-7471-165-7

2015

Bartáková, V., Malúšková, D., Mužík, J., Bělobrádková, J., Kaňková, K.: Possibility to predict early postpartum glucose abnormality following gestational diabetes mellitus based on the results of routine mid-gestational screening. Biochemia Medica 2015; 25(3): 460-468.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Malúšková, D., Pavlík, T., Gregor, J., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M.: Epidemiologie a populační screening nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice na podkladě nově dostupných dat. Gastroenterologie a hepatologie 2015; 69(6): 509-517.

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Büchler, T., Mužík, J., Malúšková, D., Koptíková, J., Bortlíček, Z., Abrahámová, J.: Estimating cancer incidence, prevalence, and the number of cancer patients treated with anti-tumor therapy in 2015 and 2020 analysis of the Czech national cancer registry. Klinická onkologie 2015; 28(1): 30-43.

Dušek, T., Ferko, A., Blaha, M., Dušek, L., Malúšková, D., Örhalmi, J., Dolejš, J., Vošmik, M.: Současný stav strategie léčby karcinomu rekta v České republice s ohledem na výskyt kompletní patologické odpovědi při neoadjuvantní léčbě--studie PATOD C20 2011-2012. Rozhledy v chirurgii 2015; 94(7): 276-282.

Kalita, O., Kramář, F., Neuman, E., Hrbáč, T., Bolcha, M., Brabec, R., Jančálek, R., Štěpánek, D., Bláha, M., Jurek, P., Malúšková, D., Strenková, J.: Současný stav léčby anaplastických gliomů v České republice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(3): 306-316.

2014

Dušek, L., Blaha, M., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Klika, P., Klimeš, D., Malúšková, D., Gregor, J., Burger, M., Brabec, P.: Vývoj a současná funkčnost informační základny české onkologické péče. Vnitřní lékařství 2014; 60(suppl. 2): 28-62.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Gregor, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S40-2S48.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J., Brabec, P., Abrahámová, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S19-2S39.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Melichar, B., Büchler, T., Fínek, J., Cibula, D., Babjuk, M., Svoboda, M., Vyzula, R., Ryška, A., Ryska, M., Petera, J., Abrahámová, J.: Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klinická onkologie 2014; 27(6): 406-423.

2013

Mašlaňová, I., Doškař, J., Varga, M., Kuntová, L., Mužík, J., Malúšková, D., Růžičková, V., Pantůček, R.: Bacteriophages of Staphylococcus aureus efficiently package various bacterial genes and mobile genetic elements including SCCmec with different frequencies. Environmental Microbiology Reports 2013; 5(1): 66-73.

2012

Dušek, L., Abrahámová, J., Bortlíček, Z., Brabec, P., Fínek, J., Gregor, J., Hoch, J., Klimeš, D., Koptíková, J., Kožený, P., Májek, O., Malúšková, D., Mužík, J., Pavlík, T., Poc, P., Ryska, M., Seifert, B., Slavíček, L., Suchánek, Š., Tomášek, J., Vorlíč: Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 2012 ISBN 978-80-87347-07-2

Tanhäuserová, V., Tomandl, J., Pácal, L., Klepárník, M., Malúšková, D., Bartáková, V., Kuricová, K., Řehořová, J., Štěpánková, S., Svojanovský, J., Olšovský, J., Bělobrádková, J., Krusová, D., Jurajda, M., Mužík, J., Pavlík, T., Kaňková, K.: ADMA, SDMA and L-arginine/ADMA ratio but not DDAH genetic polymorphisms are reliable predictors of diabetic nephropathy progression as identified by competing risk analysis. Kidney & Blood Pressure Research 2012; 36(1): 200-208.


Zpět na výpis