O IBALidé na IBA

Lidé na IBA RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

vědecký, výzkumný a vývojový pracovník

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 775 892 507
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=1574

statistická analýza dat, epidemiologie, výukové aktivity

Publikace:


2019

Dorňák, T., Justanová, M., Konvalinková, R., Říha, M., Mužík, J., Hoskovcová, M., Srp, M., Navrátilová, D., Otruba, P., Gal, O., Svobodová, I., Dušek, L., Bareš, M., Kaňovský, P., Jech, R.: Prevalence and evolution of spasticity in patients suffering from first-ever stroke with carotid origin: a prospective, longitudinal study. European Journal of Neurology 2019; 26(6): 880-886.

Klugar, M., Hunčovský, M., Pokorná, A., Dolanová, D., Benešová, K., Jarkovský, J., Mužík, J., Líčeník, R., Nečas, T., Búřilová, P., Dušek, L., Melicharová, H., Klugarová, J.: Epidemiological analyses for preparation of Clinical Practice Guidelines related to acute coronary syndromes in the Czech Republic. International Journal of Evidence-Based Healthcare 2019; 17(Supplement 1): S43–S47.

Klugar, M., Klugarová, J., Pokorná, A., Benešová, K., Jarkovský, J., Dolanová, D., Mužík, J., Líčeník, R., Prázný, M., Búřilová, P., Hunčovský, M., Nečas, T., Kelnarová, Z., Dušek, L.: Use of epidemiological analyses in Clinical Practice Guideline development focused on the diabetic patients treated with insulin. International Journal of Evidence-Based Healthcare 2019; 17(Supplement 1): S48–S52.

Klugar, M., Klugarová, J., Pokorná, A., Líčeník, R., Dolanová, D., Mužík, J., Nečas, T., Búřilová, P., Hunčovský, M., Dušek, L.: Czech national project ‘Clinical Practice Guidelines’ methodology and current results. International Journal of Evidence-Based Healthcare 2019; 17(Supplement 1): S3–S5.

Klugarová, J., Klugar, M., Mužík, J., Jarkovský, J., Líčeník, R., Búřilová, P., Dolanová, D., Hunčovský, M., Dušek, L., Svobodová, I., Krejčí, D., Pokorná, A.: Use of epidemiological analyses in development of colorectal cancer clinical practice guidelines in the Czech Republic. International Journal of Evidence-Based Healthcare 2019; 17(Supplement 1): S57-S61.

Líčeník, R., Klugarová, J., Pokorná, A., Bezděková, M., Jarkovský, J., Búřilová, P., Nečas, T., Mužík, J., Šebestová, S., Dolanová, D., Hunčovský, M., Dušek, L., Klugar, M.: Epidemiological analyses to inform stroke clinical practice guidelines development. International Journal of Evidence-Based Healthcare 2019; 17(Supplement 1): S53–S56.

Pokorná, A., Pospíšil, M., Mužík, J., Kučerová, J., Štrombachová, V., Dolanová, D., Búřilová, P., Cetlová, L.: Pilot analysis of pressure ulcers - nationwide data from central adverse event reporting system. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie 2019; 82(Supplement 1): S8-S14.

Zapletalová, M., Krejčí, D., Jarkovský, J., Mužík, J., Dušek, L., Pour, L.: Epidemiology of plasma cell leukemia in the Czech Republic. Klinická onkologie 2019; 31(1): 47-97.

2018

Dornak, T., Justanová, M., Konvalinkova, R., Mužík, J., Hoskovcova, M., Srp, M., Riha, M., Navratilova, D., Otruba, P., Gal, O., Dušek, L., Jech, R., Bareš, M., Kanovsky, P.: Early manifestation of spasticity after first stroke in the territory of the internal carotid artery: A prospective multicenter study. Biomedical Papers 2018; 162(4): 319-323.

Kodytková, D., Bajčiová, V., Krejčí, D., Zapletalová, M., Dusek, V., Jarkovský, J., Mužík, J., Klimeš, D., Stary, J., Smelhaus, V., Vrzalova, A., Janotova, I., Štěrba, J., Dušek, L.: Trends in incidence of childhood cancers in the Czech Republic: population-based analysis of national registries (1994-2014). Neoplasma 2018; 65(4): 620-629.

Mužík, J., Májek, O., Svobodová, I., Šlampa, P., Dušek, L.: Epidemiologie gliomů podle dat Národního onkologického registru. In Radek Lakomý, Tomáš Kazda, Pavel Šlampa (eds). Gliomy. 2. vydání. Praha: Maxdorf Jessenius, 2018: 14-23. 2018 978-80-7345-561-3

Pokorná, A., Mužík, J., Búřilová, P., Saibertová, S., Kubátová, L., Kelbich, T., Koblihová, E., Müllerová, N., Camprová, P., Svobodová, D.: Monitoring tlakových lézí – validace datasetu po druhém pilotním sběru dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(Suppl. 1): 6-12.

Volný, O., Justanová, M., Cimflová, P., Kasickova, L., Svobodová, I., Mužík, J., Bareš, M.: 24-hour Alberta Stroke Program Early CT Score Assessment in post-stroke spasticity development in patients with a first documented anterior circulation ischemic stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2018; 27(1): 240-245.

2017

Malúšková, D., Svobodová, I., Kučerová, M., Brožová, L., Mužík, J., Jarkovský, J., Hájek, R., Maisnar, V., Dušek, L.: Epidemiology of multiple myeloma in the Czech Republic. Klinická onkologie 2017; 30(Suppl. 2): 2S35-2S42.

Pokorná, A., Benešová, K., Jarkovský, J., Mužík, J., Beeckman, D.: Pressure injuries in inpatient care facilities in the Czech Republic. Analysis of a national electronic database. Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing 2017; 44(4): 331-335.

Pokorná, A., Benešová, K., Mužík, J., Jarkovský, J., Dušek, L.: Data sources for monitoring of non-healing wounds in a National Health Information System – epidemiology of non-healing wounds – analysis of the National Register of Hospitalized Patients in 2007–2015. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(Suppl. 1): S8-S17.

2016

Abrahámová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Rozbor léčebné zátěže a pilotní prezentace výsledků KOC Praha. Praktický lékař 2016; 96(3): 128-134.

Dušek, L., Mužík, J., Uher, M., Koptíková, J., Abrahámová, J.: Epidemiologie nádorů hlavy a krku. In: Šlampa, P., Smilek, P. (eds.) Nádory hlavy a krku. Praha: Mladá fronta, 2016: 13-23. Mladá fronta 2016 978-80-204-3743-3

Mužík, J., Uher, M., Malúšková, D., Pokorná, A.: Přehled epidemiologie zhoubných nádorů měkkých tkání z dat Národního onkologického registru. Ortopedie 2016; 10(2): 65-68.

Pokorná, A., Benešová, K., Mužík, J., Búřilová, P., Jarkovský, J., Dušek, L.: Sledování dekubitálních lézí u pacientů s neurologickým onemocněním - analýza Národního registru hospitalizovaných. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79, Supplement 1):

Pokorná, A., Jarkovský, J., Mužík, J., Vasmanská, S., Saibertová, S., Krejčiříková, P.: A new online software tool for pressure ulcer monitoring as an educational instrument for unified nursing assessment in clinical settings. MEFANET Journal 2016; 4(1): 26-32.

Pokorná, A., Mužík, J., Švancara, J., Gregor, J.: Perceived effectiveness and attitudes of health professionals towards the Czech Incident Reporting System. Ošetrovateľstvo 2016; 6(2): 44-51.

Skřičková, J., Dušek, L., Malúšková, D., Mužík, J., Gregor, J., Hejduk, K., Koptíková, J., Brabec, P.: Epidemiologie karcinomu plic v ČR. In: Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016: 3–6. ISBN 978-80-7471-165-7. Solen 2016 978-80-7471-165-7

Skřičková, J., Venclíček, O., Kadlec, B., Tomíšková, M., Jakubíková, L., Špeldová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Nemalobuněčný karcinom plic. Postgraduální medicína 2016; 18(1): 21-27.

2015

Bartáková, V., Malúšková, D., Mužík, J., Bělobrádková, J., Kaňková, K.: Possibility to predict early postpartum glucose abnormality following gestational diabetes mellitus based on the results of routine mid-gestational screening. Biochemia Medica 2015; 25(3): 460-468.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Malúšková, D., Pavlík, T., Gregor, J., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M.: Epidemiologie a populační screening nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice na podkladě nově dostupných dat. Gastroenterologie a hepatologie 2015; 69(6): 509-517.

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Büchler, T., Mužík, J., Malúšková, D., Koptíková, J., Bortlíček, Z., Abrahámová, J.: Estimating cancer incidence, prevalence, and the number of cancer patients treated with anti-tumor therapy in 2015 and 2020 analysis of the Czech national cancer registry. Klinická onkologie 2015; 28(1): 30-43.

Krajsová, I., Arenberger, P., Lakomý, R., Kubala, E., Březinová, I., Poprach, A., Šťastný, M., Mužík, J., Melichar, B.: Long-term survival with ipilimumab: experience from a national expanded access program for patients with melanoma. Anticancer Research 2015; 35(11): 6303-6310.

2014

Dušek, L., Blaha, M., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Klika, P., Klimeš, D., Malúšková, D., Gregor, J., Burger, M., Brabec, P.: Vývoj a současná funkčnost informační základny české onkologické péče. Vnitřní lékařství 2014; 60(suppl. 2): 28-62.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J.: Objektivní potřeba a stav nádorové prevence v České republice a v Evropě. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S7-2S18.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Gregor, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S40-2S48.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J., Brabec, P., Abrahámová, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S19-2S39.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Melichar, B., Büchler, T., Fínek, J., Cibula, D., Babjuk, M., Svoboda, M., Vyzula, R., Ryška, A., Ryska, M., Petera, J., Abrahámová, J.: Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klinická onkologie 2014; 27(6): 406-423.

Pavlík, T., Májek, O., Büchler, T., Vyzula, R., Petera, J., Ryska, M., Ryška, A., Cibula, D., Babjuk, M., Abrahámová, J., Vorlíček, J., Mužík, J., Dušek, L.: Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer epidemiology 2014; 38(1): 28-34.

Ráčil, Z., Rázga, F., Klamová, H., Voglová, J., Bělohlávková, P., Malásková, L., Potěšil, D., Mužík, J., Žáčková, D., Poláková, K.M., Zdráhal, Z., Maláková, J., Suttnar, J., Dyr, J., Mayer, J.: No clinical evidence for performing trough plasma and intracellular imatinib concentrations monitoring in patients with chronic myelogenous leukaemia. Hematological Oncology 2014; 32(2): 87-93.

Šálek, D., Veselá, P., Boudová, L., Janíková, A., Klener, P., Vokurka, S., Jankovská, M., Pytlík, R., Belada, D., Pirnos, J., Moulis, M., Kodet, R., Michal, M., Janoušová, E., Mužík, J., Mayer, J., Trněný, M.: Retrospective analysis of 235 unselected patients with mantle cell lymphoma confirms prognostic relevance of Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index and Ki-67 in the era of rituximab: long-term data from the Czech Lymphoma Project Database. Leukemia & Lymphoma 2014; 55(4): 802-810.

Uher, M., Pavlík, T., Májek, O., Mužík, J., Büchler, T., Abrahámová, J., Vyzula, R., Fínek, J., Vorlíček, J., Dušek, L.: Význam standardizace v hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR - Metodický koncept a výsledky analýzy dat Národního onkologického registru. Klinická onkologie 2014; 27(2): 127-135.

2013

Blaha, M., Janča, D., Klika, P., Mužík, J., Dušek, L.: Project I-COP – Architecture of software tool for decision support in oncology. In: Studies in Health Technology and Informatics, 2013: 130-134. 2013 ISSN 0926-9630.

Dušek, L., Blaha, M., Komenda, M., Klika, P., Mužík, J., Schwarz, D.: I-COPedu - Informační centrum onkologických pracovišť. Masarykova univerzita, 2013 2013

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Pavlík, T., Gregor, J., Skovajsová, M., Daneš, J.: Vývoj epidemiologie zhoubných nádorů prsu u žen dle nových dat Národního onkologického registru ČR a dalších datových zdrojů. Praktická gynekologie 2013; 17(1): 31-39.

Dvořáčková, J., Žmolíková, J., Mužík, J., Uvírová, M.: Využití fluorescenční in situ hybridizace v diagnostice melanocytárních lézí. Onkologie 2013; 7(2): 74-77.

Jindra, P., Mužík, J., Indrák, K., Zak, P., Sabty, F.A., Kozák, T., Cetkovský, P., Koza, V., Karas, M., Raida, L., Szotkowski, T.: The outcome of allogeneic HSCT in older AML patients is determined by disease biology and not by the donor type: An analysis of 96 allografted AML patients >= 50 years from the Czech acute leukaemia clinical register (alert). Neoplasma 2013; 60(5): 576-583.

Jonášová, A., Čermák, J., Červinek, L., Nováková, L., Bělohlávková, P., Vondráková, J., Černá, O., Sýkora, M., Seifertová, N., Walterová, L., Libiger, J., Hochová, I., Ullrychová, J., Rohoň, P., Obernauerová, J., Schutzová, M., Vozobulová, V., Poláčková,: První zkušenosti České MDS skupiny s terapií 5-azacytidinem u nemocných s myelodysplastickým syndromem s vyšším rizikem (IPSS střední 2 a vysoké riziko), akutní myeloidní leukemií do 30 % myeloblastů a chronickou myelomonocytární leukemií II. Transfuze a hematologie dnes 2013; 19(3): 125-133.

Kopřiva, F., Godava, M., Marková, M., Vodička, R., Dušek, L., Mužík, J., Schneiderová, E., Vrtěl, R., Mihál, V.: Possible control of paternal imprinting of polymorphisms of the ADAM33 gene by epigenetic mechanisms and association with level of airway hyperresponsiveness in asthmatic children. Biomedical Papers 2013; 157(4): 367-373.

Kubásek, M., Hřebíček, J., Dušek, L., Mužík, J., Kalina, J.: SVOD – system for visualizing of oncological data and their semantic enhancement. In: International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2013), 2013: 597-607. 2013 ISBN 978-3-642-41150-2.

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Seifert, B., Dušková, J., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Beková, A., Malík, T., Klimeš, D., Blaha, M., Pavlík, T., Gregor, J., Mužík, J., Dušek, L.: Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2013 ISBN 978-80-210-6504-8

Mašlaňová, I., Doškař, J., Varga, M., Kuntová, L., Mužík, J., Malúšková, D., Růžičková, V., Pantůček, R.: Bacteriophages of Staphylococcus aureus efficiently package various bacterial genes and mobile genetic elements including SCCmec with different frequencies. Environmental Microbiology Reports 2013; 5(1): 66-73.

Matoušková, M., Abrahámová, J., Drlík, P., Dušek, L., Fínek, J., Hanek, P., Hanuš, M., Hiblbauer, J., Holečková, P., Jarolím, L., Kubíček, V., Macek, P., Mužík, J., Nouza, K., Nováková, D., Petřík, A., Zámečník, L.: Praktická urologie v kazuistikách. Praha: Axonite, 2013. 2013 ISBN 978-80-904899-4-3

Mužík, J., Pavlík, T., Májek, O., Kandrnal, V., Kramář, F., Šlampa, P., Dušek, L.: Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. In: Šlampa, P.: Gliomy. Praha: Maxdorf, 2013: 24-33. 2013 ISBN 978-80-7345-321-3

Pavlík, T., Janoušová, E., Mayer, J., Indrák, K., Jarošová, M., Klamová, H., Žáčková, D., Voglová, J., Faber, E., Karas, M., Poláková Machová, K., Ráčil, Z., Demečková, E., Demitrovičová, L., Tóthová, E., Chudej, J., Markuljak, I., Cmunt, E., Kozák, T., M: Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology 2013; 88(9): 790-797.

Ráčil, Z., Weinbergerová, B., Kocmanová, I., Mužík, J., Kouba, M., Drgoňa, L., Masárová, L., Guman, T., Tóthová, E., Forsterová, K., Haber, J., Žiaková, B., Bojtárová, E., Vydra, J., Múdry, P., Heklová, R., Sejnová, D., Mallátová, N., Kandrnal, V., Cetkov: Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in the Czech and Slovak republics: Fungal InfectioN Database (FIND) analysis, 2005-2009. International Journal of Infectious Diseases 2013; 17(2): e101-e109.

Rusek, J., Klumplerová, M., Molinková, D., Sedlinská, M., Dušek, L., Mužík, J., Putnová, L., Vrtková, I., Celer, V., Hořín, P.: Genetics of anti-EHV antibody responses in a horse population. Research in Veterinary Science 2013; 95(1): 137-142.

Vítek, P., Strenková, J., Sedláčková, E., Barkmanová, J., Mužík, J., Louthan, O.: Registr neuroendokrinních nádorů (NET) v ČR po třech letech sběru dat. Klinická onkologie 2013; 26(4): 271-280.

Žáčková, D., Klamová, H., Mužík, J., Cmunt, E., Ráčil, Z., Machová Poláková, K., Dvořáková, D., Jurček, T., Rázga, F., Cetkovský, P., Dušek, L., Mayer, J.: Efficacy and tolerance of dasatinib after imatinib failure or intolerance for patients with chronic myeloid leukemia treated in three different hospitals compare well with results achievable in formal clinical trials. Leukemia & Lymphoma 2013; 54(10): 2310-2313.

2012

Dušek, L., Abrahámová, J., Bortlíček, Z., Brabec, P., Fínek, J., Gregor, J., Hoch, J., Klimeš, D., Koptíková, J., Kožený, P., Májek, O., Malúšková, D., Mužík, J., Pavlík, T., Poc, P., Ryska, M., Seifert, B., Slavíček, L., Suchánek, Š., Tomášek, J., Vorlíč: Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 2012 ISBN 978-80-87347-07-2

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Schwarz, D., Klimeš, D., Blaha, M., Hoch, J.: Rektum.cz – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby nádorů rekta. Masarykova univerzita, 2012 2012

Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T.: Kolorektální karcinom v ČR - data minulá a budoucí. Rozhledy v chirurgii 2012; 91(1): 39-43.

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů trávicího traktu v České republice - současný stav a predikce. Gastroenterologie a hepatologie 2012; 66(5): 331-339.

Futas, J., Vychodilová, L., Hofmanová, B., Vránová, M., Putnová, L., Mužík, J., Vyskočil, M., Vrtková, I., Dušek, L., Majzlík, I., Hořín, P.: Genomic analysis of resistance/susceptibility to melanoma in Old Kladruber greying horses. Tissue Antigens 2012; 79(4): 247-248.

Godava, M., Kopřiva, F., Böhmová, J., Vodička, R., Dušek, L., Cvanová, M., Mužík, J., Marková, M., Schneiderová, E., Vrtěl, R.: Association of STAT6 and ADAM33 single nucleotide polymorphisms with asthma bronchiale and IgE level and its possible epigenetic background. Biomedical Papers 2012; 156(3): 236-247.

Godava, M., Kopřiva, F., Böhmová, J., Vodička, R., Vrtěl, R., Cvanová, M., Dušek, L., Mužík, J.: Asociace haplotypů polymorfismů v STAT6 s hladinou IgE a rozdíl v četnosti těchto haplotypů vzhledem k jejich rodičovském původu u dětí s asthma bronchiale. Alergie 2012; 14(2): 134-139.

Kořístek, Z., Pohlreich, D., Lysák, D., Lánská, M., Novák, J., Kepák, T., Skoumalová, I., Mužík, J.: Mobilizace krvetvorných buněk pomocí plerixaforz-zkušenosti transplantačních center v České republice. Transfuze a hematologie dnes 2012; 18(1): 42710.

Mallátová, N., Haber, J., Mužík, J.: Rezistence Aspergillus fumigatus k azolovým derivátům. Postgraduální medicína 2012; 14(Suppl. 5): 39-44.

Ondrušová, M., Mužík, J., Durdík, S., Ondruš, D.: Long-term trends in the development of the epidemiology of breast cancer in the Slovak and Czech Republic with reference to applied screening and international comparisons. Neoplasma 2012; 59(1): 70-78.

Ondrušová, M., Mužík, J., Huňáková, L., Belohorská, B., Tomek, D., Ondruš, D., Kavcová, E.: Trends in the lung cancer incidence and mortality in the Slovak and Czech Republics in the contexts of an international comparison. Clinical and Translational Oncology 2012; 14(9): 659-666.

Pavlík, T., Májek, O., Mužík, J., Koptíková, J., Slavíček, L., Fínek, J., Feltl, D., Vyzula, R., Dušek, L.: Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti-tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health 2012; 12(): 117.

Skřičková, J., Kolek, V., Adam, Z., Bortlíček, Z., Brabec, P., Brhel, P., Burkoň, P., Červinková, I., Čoupek, P., Doubek, M., Doubková, M., Dušek, L., Hanke, I., Hejduk, K., Jakubcová, T., Jakubec, P., Jakubíková, L., Janíková, A., Jedlička, V., Kabelka,: Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 2012 ISBN 978-80-7345-298-8

Tanhäuserová, V., Tomandl, J., Pácal, L., Klepárník, M., Malúšková, D., Bartáková, V., Kuricová, K., Řehořová, J., Štěpánková, S., Svojanovský, J., Olšovský, J., Bělobrádková, J., Krusová, D., Jurajda, M., Mužík, J., Pavlík, T., Kaňková, K.: ADMA, SDMA and L-arginine/ADMA ratio but not DDAH genetic polymorphisms are reliable predictors of diabetic nephropathy progression as identified by competing risk analysis. Kidney & Blood Pressure Research 2012; 36(1): 200-208.

2011

Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J., Adamová, Z., Bačovský, J., Bajčiová, V., Bednařík, O., Blatný, J., Büchler, T., Crha, I., Čermák, A., Doleželová, H., Dušek, L., Dvořák, K., Fabian, P., Fait, V., Fassmann, A., Fiala, J., Fiala, L., Fínek, J., Foretová,: Obecná onkologie. Praha: Galén, 2011. 2011 ISBN 978-80-7262-715-8

Faber, E., Mužík, J., Koza, V., Demečková, E., Voglová, J., Demitrovičová, L., Chudej, J., Markuljak, I., Cmunt, E., Kozák, T., Tóthová, E., Jarošová, M., Dušek, L., Indrák, K.: Treatment of consecutive patients with chronic myeloid leukaemia in the cooperating centres from the Czech Republic and the whole of Slovakia after 2000 – a report from the population-based CAMELIA Registry. European Journal of Haematology 2011; 87(2): 157-168.

Fialová, K., Blahák, J., Motola, M., Jarkovský, J., Mužík, J., Nováková, M.: Effect of perphenazine on electrogram of rat isolated heart. Acta Veterinaria Brno 2011; 80(1): 87-92.

Májek, O., Dušek, L., Mužík, J., Brabec, P., Klimeš, D., Suchý, M., Gregor, J., Daneš, J., Zavoral, M., Seifert, B., Suchánek, Š., Dvořák, V., Skovajsová, M., Kožený, P.: Systém informační podpory národních programů screeningu zhoubných nádorových onemocnění v ČR. Lékař a technika 2011; 41(1): 55-66.

Pácal, L., Tomandl, J., Svojanovský, J., Krusová, D., Štěpánková, S., Řehořová, J., Olšovský, J., Bělobrádková, J., Tanhäuserová, V., Tomandlová, M., Mužík, J., Kaňková, K.: Role of thiamine status and genetic variability in transketolase and other pentose phosphate cycle enzymes in the progression of diabetic nephropathy. Nephrology, Dialysis, Transplantation 2011; 26(4): 1229-1236.

Pavlík, T., Janoušová, E., Pospíšil, Z., Mužík, J., Žáčková, D., Ráčil, Z., Klamová, H., Cetkovský, P., Trněný, M., Mayer, J., Dušek, L.: Estimation of current cumulative incidence of leukaemia-free patients and current leukaemia-free survival in chronic myeloid leukaemia in the era of modern pharmacotherapy. BMC Medical Research Methodology 2011; 11(11): 140.

Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J., Adam, Z., Adámková Krákorová, D., Babičková, L., Balšíková, K., Bartošová, D., Bednařík, O., Beneš, Z., Berger, R., Bohatá, Š., Brhel, P., Brychta, T., Brychtová, Y., Buliková, A., Burkoň, P., Čapov, I., Čermák, A., Č: Vnitřní lékařství. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 2011 ISBN 978-80-247-2110-1

Štefančíková, L., Moulis, M., Fabian, P., Vášová, I., Zedek, F., Ravčuková, B., Mužík, J., Kuglík, P., Vranová, V., Falková, I., Hrabálková, R., Šmardová, J.: Prognostic impact of p53 aberrations for R-CHOP-treated patients with diffuse large B-cell lymphoma. International Journal of Oncology 2011; 39(6): 1413-1420.

Voglová, J., Mužík, J., Faber, E., Žáčková, D., Klamová, H., Steinerová, K., Michalovičová, Z., Demitrovičová, L., Cmunt, E., Nováková, L., Tóthová, E., Bělohlávková, P., Mayer, J., Indrák, K.: Incidence of second malignancies during treatment of chronic myeloid leukemia with tyrosine kinase inhibitors in the Czech Republic and Slovakia. Neoplasma 2011; 58(3): 256-262.

Žáčková, D., Klamová, H., Dušek, L., Mužík, J., Machová Polaková, K., Moravcová, J., Jurcek, T., Dvořáková, D., Ráčil, Z., Pospíšil, Z., Oltová, A., Michalová, K., Březinová, J., Razga, F., Doubek, M., Cetkovský, P., Trněný M., Mayer J.: Imatinib as the first line treatment of patients with chronic myeloid leukemia diagnosed in the chronic phase: Can we compare real life data to the results from clinical trials?. American Journal of Hematology 2011; 86(3): 318-321.

2010

Abrahámová, J., Černovská, M., Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T.: Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušky a plíce (C34) v ČR. Remedia 2010; 19(6): 451-455.

Brychtová, Y., Krejčí, M., Mužík, J., Doubek, M., Mayer, J.: Long-term results of allogeneic stem cell transplantation after reduced-intensity conditioning regimen fludarabin, busulfan and ATG. Bone Marrow Transplant 2010; 45(2): 294.

Dušek, L., Koptíková, J., Mužík, J., Májek, O.: Základy biostatistiky pro onkology. In: Klinická a radiačná onkológia - prvý diel. Martin: Osveta, 2010: 529-550. 2010 ISBN 978-80-8063-302

Dušek, L., Májek, O., Pavlík, T., Vyzula, R., Abrahámová, J., Fínek, J., Mužík, J., Koptíková, J., Brabec, P., Kožený, P., Daneš, J., Ryška, A., Vorlíček, J.: Nová data pro plánování a optimalizaci léčebné péče o pacientky s karcinomem prsu v České republice v období 2010-2011. Farmakoterapie 2010; 6(): 4-13.

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J., Vyzula, R., Fínek, J., Vorlíček, J.: Epidemiologie solidních nádorů v ČR podle dat Národního onkologického registru za období 1977-2007. Postgraduální medicína 2010; 12(3): 268-277.

Dušek, L., Mužík, J., Gelnarová, E., Fínek., Vyzula R,. Abrahámová J.: Incidence a mortalita nádorových onemocnění v České republice. Klinická onkologie 2010; 23(5): 311-324.

Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Babjuk, M., Vyzula, R., Fínek, J., Petruželka, L.: Epidemiologie zhoubných nádorů ledvin v ČR: dlouhodobé trendy a predikce pro rok 2010. Farmakoterapie 2010; 6(Suppl.): 5-10.

Dušek, L., Zavoral, M., Seifert, B., Kožený, P., Májek, O., Mužík, J., Suchánek, Š., Klimeš, D., Brabec, P., Andres, P., Jaklová, L., Gregor, J.: Informační základna programu kolorektálního screeningu v ČR - přehled dostupných dat z období 2000-2009. Praktický lékař 2010; 90(2): 124-132.

Klamová, H., Žáčková, D., Faber E., Steinerová, K., Karas, M., Demečková, E., Voglová, J., Demitrovičová, L., Tóthová, E., Chudej, J., Markuljak, I., Kozák, T., Cmunt, E., Jarošová, M., Machová-Poláková, K., Michalová, K., Dušek, L., Mužík, J., Mistřík, M: The outcome of unselected patients with chronic myeloid leukemia (CML) in chronic phase (CP) treated with imatinib in the first line and the prognostic value of ELN defined responses – population based analysis of 458 patients treated between 2003-2009. In: ASH 2010 Annual Meeting and Exposition, 2010. 2010

Mužík, J., Abrahámová, J., Májek, O., Daneš, J., Dušek, L.: Aktuální stav a trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

Mužík, J., Babjuk, M., Abrahámová, J., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny - aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

Mužík, J., Babjuk, M., Abrahámová, J., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře - aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

Mužík, J., Faber, E.: Epidemiologie. In: Chronická myeloidní leukémie. Praha: Galén, 2010: 42614. 2010 ISBN 978-80-7262-680

Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Epidemiologie nádorů - stručný úvod do problematiky. In: Speciální onkologie. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-648

Szotkowski, T., Mužík, J., Voglová, J., Koza, V., Maaloufova, J., Kozák, T., Jarošová, M., Michalová, K., Žák, P., Steinerová, K., Vydra, J., Lánská, M., Katrincsáková, B., Sičová, K., Pavlík, T., Dušek, L., Indrák, K.: Prognostic factors and treatment outcome in 1,516 adult patients with de novo and secondary acute myeloid leukemia in 1999-2009 in 5 hematology intensive care centers in the Czech Republic. Neoplasma 2010; 57(6): 578-589.

Šlampa, P., Fadrus, P., Mužík, J., Kalina, P., Kramář, F., Janeková, E., Malinová, B., Bolješíková, E., Mačingová, Z., Bartoš, R., Belánová, K.: Průběh a závěry mezioborového setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2010. Klinická onkologie 2010; 23(3): 188-189.

Štefančíková, L., Moulis, M., Fabian, P., Ravčuková, B., Vášová, I., Mužík, J., Malčíková, J., Falková, I., Slováčková, J., Šmardová, J.: Loss of the p53 tumor suppressor activity is associated with negative prognosis of mantle cell lymphoma. International Journal of Oncology 2010; 36(3): 699-706.

2009

Abrahámová, J, Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J: Možnosti prevence, časný záchyt karcinomu prsu. In: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 42-52. 2009 ISBN 978-80-247-3063-9

Abrahámová, J, Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Petráková, K.: Příčiny vzniku karcinomu prsu a rizikové faktory. In: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 33-43. 2009 ISBN 978-80-247-3063-9

Dušek, L, Abrahámová, J., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Populační odhady počtu nemocných s kolorektálním karcinomem - jeden z nástrojů včasné diagnostiky časných stadií a rekurence onemocnění. Farmakoterapie 2009; 5(): 11-20.

Dušek, L, Dvořák, V., Chroust, K., Májek, O., Mužík, J., Klimeš, D., Brabec, P., Michal, M., Ondruš, J.: Nový informační systém a datový audit cervikálního screeningu v ČR. Postgraduální medicína 2009; 11(5): 543-552.

Dušek, L, Hoch, J., Mužík, J., Pavlík, T.: Epidemiologie a léčba kolorektálního karcinomu v českých populačních datech. Rozhledy v chirurgii 2009; 88(6): 295-302.

Dušek, L, Ondrušová, M., Mužík, J., Koptíková, J., Pavlík, T., Májek, O., Kubásek, M., Ondruš, D., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Nový informační systém pro prediktivní hodnocení onkologické zátěže: spolupráce Slovenské a České republiky. Onkológia 2009; 4(3): 255-257.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J., Mužík, J., Májek, O., Abrahámová, J., Vyzula, R., Fínek, J., Študent, V., Babjuk, M.: Nový informační systém umožňující predikce epidemiologické a léčebné zátěže u urologických malignit v České republice. Česká urologie 2009; 13(1): 99-100.

Dušek, L, Zavoral, M., Májek, O., Suchánek, Š., Mužík, J., Pavlík, T., Šnajdrová, L., Gregor, J., Andres, P.: Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Fínek, J., Vyzula, R.: Data and Background Information on Czech Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 61-78. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J., Gelnarová, E., Mužík, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Information System for Predictive Evaluation of Cancer Epidemiology and the Number of Cancer Patients in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 255-273. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Vyzula, R., Feltl, D., Hajdúch, M., Fínek, J., Suchý, M., Mužík, J., Pavlík, T.: Monitoring of the Results and Quality of Cancer Care in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 311-338. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Holzerová, M., Faber, E., Veselovská, J., Urbánková, H., Balcárková, J., Rožmanová, Š., Voglová, J., Mužík, J., Chroust, K., Indrák, K., Jarošová, M.: Imatinib mesylate efficacy in 72 previously treated Philadelphia-positive chronic myeloid leukemia patients with and without additional chromosomal changes: single-center results. Cancer Genetics and Cytogenetics 2009; 191(1): 42614.

Májek, O, Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Šnajdrová, L., Gregor, J., Mužík, J., Andres, P., Dušek, L.: Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Májek, O, Dvořák, V., Dušek, L., Mužík, J., Andres, P., Šnajdrová, L., Gregor, J.: Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Mužík, J, Dušek, L., Babjuk, M., Kubásek, M., Fínek, J., Petruželka, L.: Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit. Verze 1.0.. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Mužík, J., Dušek, J., Koptíková, J., Fínek, J.: Cancer Epidemiology in the Czech Republic: Current Load and the Time Trends. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 79-206. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Mužík, J., Dušek, L., Abrahámová, J., Koptíková, J.: Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice. Onkologie 2009; 3(1): 13-17.

Ondrušová, M, Pleško, I., Safaei-Diba, Ch., Obšitníková, A., Štefaňáková, D., Ondruš, D., Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L.: Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice. Verze 2.0 [2009]. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Papajik, T, Trněný, M., Vášová, I., Belada, D., Jankovská, M., Jindra, P., Mužík, J., Pavlík, T., Dušek, L., Indrák, K.: Epidemiologie ne-hodgkinových lymfomů v České republice, Evropě a Severní Americe. Onkologie 2009; 3(3): 41487.

Sláma, O., Mužík, J., Skřičková, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Management and Monitoring of Palliative Care in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 292-302. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Smejkal, P., Brabec, P., Matýšková, M., Buliková A, Šlechtová, M., Kissová, J., Chlupová, G., Mužík, J., Penka, M.: FEIBA in treatment of acute bleeding episodes in patients with haemophilia A and factor VIII inhibitors: a retrospective survey in regional haemophilia centre. Haemophilia 2009; 15(3): 743-751.

Zavoral, M, Suchánek, S., Závada, F., Dušek, L., Mužík, J., Seifert, B., Frič, P.: Colorectal cancer screening in Europe. World Journal of Gastroenterology 2009; 15(47): 5907-5915.

2008

Abrahámová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Léčebné postupy u pokročilých testikulárních germinálních nádorů. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 221-242. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Dušek, L., Abrahámová, J., Koptíková, J., Mužík, J., Povýšil, C., Gelnarová, E., Pavlík, T., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 10959. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Dušek, L., Abrahámová, J., Lakomý, R., Vyzula, R., Koptíková, J., Pavlík, T., Mužík, J., Klimeš, D.: Multivariate analysis of risk factors for testicular cancer: a hospital-based case-control study in the Czech Republic. Neoplasma 2008; 55(4): 356-368.

Dušek, L., Daneš, J., Mužík, J., Koptíková, J., Májek, O., Abrahámová, J.: Hlavní trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice a vliv organizovaného screeningového programu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XII. Praha: Galén, 2008: . 2008 ISBN 978-80-7262-595-6

Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Abrahámová, J.: Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny mimo pánvičku (C64) v České republice – aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XII. Praha: Galén, 2008: . 2008 ISBN 978-80-7262-595-6

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Babjuk, M.: Epidemiologie urologických nádorů v České republice. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2008; 57(14): 42586.

Dušek, L., Pavlík, T., Abrahámová, J., Koptíková, J., Mužík, J., Gelnarová, E.: Referenční data pro hodnocení léčebné péče u zhoubných nádorů varlat. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 31-56. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Ondrušová, M., Ondruš, D., Dušek, L., Mužík, J.: National portal of cancer epidemiology in the Slovak Republic . Bratislavské lekárske listy 2008; 109(7): 329-330. 4

Ondrušová, M., Ondruš, D., Dušek, L., Mužík, J.: What is the information availability to the cancer epidemiology data? . Iranian Red Crescent Medical Journal 2008; 10(3): 159-162.

Pavlík, T., Dušek, L., Mužík, J.: Moving windows based metod for population survival estimation. In: XXIVth International Biometric Conference, 2008. 2008

Szotkowski, T., Voglová, J., Doubek, M., Steinerová, K., Maaloufová, J., Kozák, T., Michalová, K., Jarošová, M., Žák, P., Koza, V., Cetkovský, P., Hubáček, J., Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L., Indrák, K.: Analýza záznamů Národního onkologického registru z období let 1977–2002 o akutních leukemiích ve světle dat klinického registru akutních leukemií (ALERT) Leukemické sekce ČHS ČLS JEP a literárních údajů. Transfuze a hematologie dnes 2008; 14(2): 71-78.

2007

Adam, Z., Mužík, J.: Rizikové faktory zevního prostředí - Výskyt maligních chorob, solidních nádorů i maligních krevních chorob v České republice a v Evropě. In: Adam Z., Vorlíček J. et al.: Hematologie pro praktické lékaře. Galén: Praha, 2007: 239-250. 2007 ISBN 978-80-7262-453

Čupr, P., Koptíková, J., Šantroch, J., Bartoš, T., Bednářová, Z., Mužík, J., Holoubek, I., Dušek, L.: Metodické možnosti hodnocení zdravotních rizik na populační úrovni s využitím dostupných environmentálních a epidemiologických dat. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 190-196.

Doubek, M., Mužík, J., Szotkowski, T., Koza, V., Cetkovský, P., Kozák, T., Žák, P., Voglová, J., Štruncová, S., Dušek, L., Indrák, K.: Is FLT3 internal tandem duplication significant indicator for allogeneic transplantation in acute myeloid leukemia? An analysis of patients from the Czech Acute Leukemia Clinical Register (ALERT). Neoplasma 2007; 54(1): 89-94.

Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Žaloudík, J., Klimeš, D., Bourek, A., Indrák, K., Mihál, V., Hajdúch, M., Štěrba, J., Vyzula, R., Abrahámová, J.: Registrace dat tvoří nezbytnou informační základnu současné onkologie. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 53-62.

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Ondrušová, M.: Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice. Masarykova univerzita, 2007 2007

Dušek, L., Pavlík, T., Gelnarová, E., Mužík, J., Koptíková, J., Abrahámová, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: A new concept for modelling the number of cancer patients potentially treated in the Czech Republic. In: TIES 2007: Annual Conference of the International Environmetrics Society, 2007. 2007

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J., Mužík, J., Gelnarová, E., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Národní onkologický registr ČR jako zdroj referenčních standardů pro hodnocení výsledků léčebné péče. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 77-95.

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Vorlíček, J.: Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - dokumentováno na příkladu karcinomu prsu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 157-159. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Žaloudík, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Přežití dosahované u onkologických pacientů v ČR. Praktický lékař 2007; 87(9): 531-536.

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Žaloudík, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - reakce na výsledky publikované ve studii EUROCARE 4. Klinická onkologie 2007; 20(6): 399-404.

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Brabec, P., Pavliš, P., Abrahámová, J., Vyzula, R.: Informační systém pro analytické zpracování dat Národního onkologického registru - projekt SVOD v roce 2006. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 96-108.

Gelnarová, E., Neuvirtová, L., Svobodník, A., Komolíková, L., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Využití Národního onkologického registru pro modelování vlivu screeningových programů v cílové populaci: age-period-cohort modely. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 167-175.

Hájek, R., Mužík, J., Maisnar, V., Koptíková, J., Dušek, L.: Mnohočetný myelom, MKN klasifikace a Národní onkologický registr České republiky. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 147-151.

Indrák, K., Papajík, T., Faber, E., Hájek, R., Čermák, J., Raida, L., Hubáček, J., Szotkowski, T., Mužík, J., Dušek, L.: Návrh populační registrace hematoonkologických diagnóz vycházející z WHO klasifikace nádorových chorob z roku 1999, z hodnocení základních léčebných přístupů a z požadavků Národního onkologického registru ČR. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 156-160.

Indrák, K., Papajík, T., Faber, E., Hubáček, J., Raida, L., Szotkowski, T., Mužík, J., Dušek, L.: Kritická analýza dat o akutních a chronických leukémiích v Národním onkologickém registru České republiky. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 132-141.

Klimeš, D., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Brabec, P., Abrahámová, J., Dušek, L.: Edukační verze on-line dostupné elektronické hlášenky NOR. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 124-131.

Komolíková, L., Svobodník, A., Gelnarová, E., Klimeš, D., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Mužík, J., Dušek, L.: Stochastické modely hodnocení efektivity screeningových programů se zaměřením na diagnózu karcinom prsu. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 176-181.

Mužík, J., Abrahámová, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Gelnarová, E., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice - detailní analýza dat NOR 1977-2004. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 51-52. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Mužík, J., Abrahámová, J., Vyzula, R., Pavlík, T., Koptíková, J., Dušek, L.: Populační a environmentální rizikové faktory zhoubných nádorů varlat u současné populace českých mužů. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 53-55. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Mužík, J., Dušek, L., Kubásek, M., Koptíková, J., Schwarz, D., Zemánek, P., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů ČR on-line na webovém portálu projektu SVOD. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 109-119.

Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L., Žaloudík, J., Vyzula, R., Abrahámová, J.: Analýza historických dat Národního onkologického registru ČR: informační potenciál a rizika zkreslení. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 63-76.

Ondrušová, M., Dušek, L., Ondruš, D., Mužík, J.: Aká je dostupnosť údajov o epidemiológii zhubných nádorov v Slovenskej republike. Onkológia 2007; 2(5): 292-293.

Ondrušová, M., Ondruš, D., Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M.: Webový informačný systém o epidemiológii zhubných nádorov v SR. Revue medicíny v praxi 2007; 5(6): 42556.

Papajík, T., Raida, L., Mužík, J., Dušek, L., Indrák, K.: Analýza záznamů diagnóz maligních lymfomů v databázi Národního onkologického registru ČR. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 142-146.

Smejkal, P., Mužík, J., Buliková, A., Matýšková, M., Dušek, L., Penka, M.: Effect of the first dose size of recombinant factor VII on treatment efficacy of frequent joint bleeds in patient with haemophilia and inhibitor. In: XXIst Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, 2007. 2007

2006

Beneš, P., Macečková, V., Zdráhal, Z., Konečná, H., Zahradníčková, E., Mužík, J., Šmarda, J.: Role of vimentin in regulation of monocyte/macrophage differentiation. Differentiation 2006; 74(6): 265-276.

Brychtová, Y., Doubek, M., Mužík, J., Mayer, J., Vorlíček, J.: Allogeneic stem cell transplantation after reduced intensity conditioning regiment Fludarabin, Busulfan and ATG (Fresenius). In: EHA 11th Annual Congress 2006, 2006. 2006

Doubek, M., Muzik, J., Szotkowski, T., Koza, V., Tetkovsky, P., Kozak, T., Voglova, J., Dusek, L., Indrak, K.: Are FLT3 ITD and D835 mutations sufficient indicators for allogeneic transplantation in acute myeloid leukemia? An analysis of patiens from the Czech Acute Leukemia Clinical Register (ALERT). In: EHA 11th Annual Congress 2006, 2006. 2006

Indrák, K., Doubek, M., Voglová, J., Koza, V., Kozák, T., Szotkowski, T., Mayer, J., Žák, P., Tetkovský, P., Michalová, K., Jarošová, M., Steinerová, K., Mužík, J., Dušek, L., Maaloufová, J.: Analysis of 1458 acute myeloid leukemia from the ALERT project (Acute Leukemia Clinical Register) in the Czech Republic in 1996-2006. In: EHA 11th Annual Congress 2006, 2006. 2006

Izakovičová Hollá, L., Fassman, A., Mužík, J., Vaněk, J., Vašků, A.: Functional polymorphisms in the matrix metalloproteinase 9 (MMP 9) gene in relation to severity of chronic periodontitis.. Journal of Periodontology 2006; 77(11): 1850-1855.

Smejkal, P., Mužík, J., Penka, M., Buliková, A., Matýšková, M., Šlechtová, M., Kissová, J., Chlupová, G., Dušek, L.: The use of Feiba® and Novoseven® for treatment of bleeding episodes in patiens with hemophilia A and factor VIII inhibitor: a single centre experience. In: EHA 11th Annual Congress 2006, 2006. 2006

2005

Brychtová, Y., Doubek, M., Mužík, J., Krejčí, M., Buchtová, I., Mayer, J., Vorlíček, J.: Morbidity and mortality with nonmyeloablative compared to myeloablative conditioning before related stem cell transplantation.. In: EHA 10th Annual Congress 2005, 2005. 2005

Dušek, L., Holoubek, I., Jarkovský, J., Koptíková, J., Kohout, J., Šmíd, R., Pavliš, P., Mužík, J., Hřebíček, J.: Tutorial: Human and ecological risk assessment, expert systems. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005: 948-953. 2005 ISBN 80-210-3780-6.

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptiková, J., Brabec, P., Žaloudík, J., Vyzula, R.: The national web portal for cancer epidemiology in the Czech Republic. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005. 2005

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice. Masarykova univerzita, 2005 2005

Dušek, L., Mužík, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: National web portal on cancer epidemiologiy and its information potential to the human and ecological risk assessment. In: ECOTOX 2005, 2005. 2005

Mužík, J.: SVOD - expert system for analysis and presentation of epidemiological data in oncology. In: 1st International Summer School on Computational Biology, 2005. 2005

Mužík, J., Dušek, L., Pavliš, P., Koptíková, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Analysis of population cancer risk factors in national information system SVOD. In: 19th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), 2005. 2005

Penka, M., Dušek, L., Blatný, J., Mužík, J., Smejkal, P., Komrska, V., Salaj, P., Zdráhalová, K., Klimeš, D., Zapletal, O., Šnábl, I., Matýšková, M., Pták, J., Hrachovinová, I., Ptoszková, H., Blažek, B., Buliková, A., Krčová, V.: Haemophilia inhibitor analysis - results of multicentric information system HemIS (Haemophilia - Information System). In: EHA 10th Annual Congress 2005, 2005. 2005

Smejkal, P., Penka, M., Mužík, J., Buliková, A., Matýšková, M., Šlechtová, M., Kissová, J., Chlupová, G., Dušek, L.: Treatment of bleeding episodes using FEIBA in patients with heamophilia A and factor VIII inhibitor in comparison with NovoSeven: one centre experience. In: 3rd Inhibitor Workshop for Opinion Leaders in Hemophilia, 2005. 2005

2004

Dušek, J., Švihálek, J., Hofman, J., Mužík, J., Koptíková, J., Svobodník, A., Klimeš, D., Holoubek, I.: DATEST version 2.0.: educational interactive information system for exotoxicological tests. In: SETAC Europe 14th Annual Meeting, 2004. 2004

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Abrhámová, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Data base for health technology assessment (HTA in oncology - an educational model for HTA information background). In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 25-47. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Vyzula, R., Abrahámová, J., Vorlíček, J.: Datová základna pro hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. Klinická onkologie 2004; 17(Suppl. 1): 11-26.

Dušek, L., Žaloudík, J., Mužík, J., Abrahámová, J., Indrák, K., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Contribution of cancer epidemiology data to health technology assessment process. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 69-77. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Dušek, L., Žaloudík, J., Mužík, J., Pavliš, P., Koptíková, J.: Expert information system for environmentally related assessment of cancer risks (application on data from Czech Republic, 1977-2003). In: SETAC Europe 14th Annual Meeting, 2004. 2004

Indrák, K., Dušek, L., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., et al.: The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 55-69. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Indrák, K., Dušek, L., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., Szotkowski, T., Vorlíček, J., Voglová, J., Čermák, J., Kozák, T., Mayer, J., Malý, J., Cetkovský, P., Koza, V. , Michalová, K., Hubáček, J., Buchtová, I., Maaloufová, J., Žikešová, E., Schwarz, J: The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry (model project ALERT, the Czech Republic). In: EHA 9th Annual Congress 2004, 2004. 2004

Indrák, K., Dušek, L., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., Szotkowski, T., Vorlíček, J., Voglová, J., Mayer, J., et al.: Model populačního klinického registru umožň ujícího hodnocení léčebné péče: projekt ALERT (akutní leukemie-klinický registr). Klinická onkologie 2004; 17(Suppl. 1): 79-83.

Indrák, K., Dušek, L., Papajík, T., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., Szotkowski, T., Vorlíček, J., Voglová, J., Čermák, J., Kozák, T., Mayer, J., Malý, J., Cetkovský, P., Koza, V., Michalová, K., Hubáček, J., Buchtová, I., Maaloufová, J., Klimeš, D.,: The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry (model project ALERT, the Czech Republic). In: 1st Annual Meeting HTAi 2004 (Health Technology Assessment International), 2004. 2004

Penka, M., Dušek, L., Smejkal, P., Matýšková, M., Komrska, V., Salaj, P., Blatný, J., Klimeš, D., Mužík, J., Šnábl, I., Krčová, V., Hrachovinová, I., Pták, J., Blažek, B., Buliková, A., Ptoszková, H.: Project HemIS (Haemophilia - Information System): multicentric information system. In: 35. Hämophilie-Symposion, 2004. 2004

Penka, M., Dušek, L., Smejkal, P., Matýšková, M., Komrska, V., Salaj, P., Blatný, J., Klimeš, D., Mužík, J., Šnábl, I., Krčová, V., Hrachovinová, I., Pták, J., Blažek, B., Čermáková, Z., Buliková, A., Novák, P., Ptoszková, H., Čaniga, M.: Project HemIS (Haemophilia - Information System): multicentric information system for evaluation of clinical data of patients with haemophilia. In: XXVIth International Congress of The World Federation of Haemophilia, 2004. 2004

Žaloudík, J., Dušek, L., Mužík, J., Pavliš, P., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Equity issue in cancer treatment and prevention. In: World Conference for Cancer Organizations, 2004. 2004

2003

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Koptíková, J., Svobodník, A., Geryk, E., Holub, J.: Epidemiologie karcinomu prsu žen v České republice, srovnání se světem. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Pecen, L., Koptíková, J., Matýšek, R., Svobodník, A.: Populační a individuální rizika související s karcinomem prsu - možnosti predikce u české populace. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

2002

Kanková, K., Ehjm, J., Marová, I., Stejskalová, A., Pacal, L., Mužík, J., Vácha, J.: Relations among serum ferritin, C282Y and H63D mutations in the HFE gene and type 2 diabetes mellitus in the Czech population. Experimental And Clinical Endocrinology & Diabetes 2002; 110(5): 223-229.

Svobodník, A., Abrahámová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Epidemiologie ZN mužských pohlavních orgánů ČR - statistická analýza NOR. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VI. Praha: Galén, 2002: 42339. 2002 ISBN 80-7262-196-3


Zpět na výpis