O IBALidé na IBA

Lidé na IBA prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

výzkumný a vývojový pracovník

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 224 434 801
Osobní stránka:http://is.muni.cz/lide/?uco=

Publikace:


2014

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Melichar, B., Büchler, T., Fínek, J., Cibula, D., Babjuk, M., Svoboda, M., Vyzula, R., Ryška, A., Ryska, M., Petera, J., Abrahámová, J.: Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klinická onkologie 2014; 27(6): 406-423.

Pavlík, T., Májek, O., Büchler, T., Vyzula, R., Petera, J., Ryska, M., Ryška, A., Cibula, D., Babjuk, M., Abrahámová, J., Vorlíček, J., Mužík, J., Dušek, L.: Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer epidemiology 2014; 38(1): 28-34.

2012

Büchler, T., Dušek, P., Brisuda, A., Šimonová, K., Fencl, P., Jarkovský, J., Babjuk, M., Abrahámová, J.: Positron emission tomography and clinical predictors of survival in primary extragonadal germ cell tumors. Klinická onkologie 2012; 25(3): 178-183.

2010

Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Babjuk, M., Vyzula, R., Fínek, J., Petruželka, L.: Epidemiologie zhoubných nádorů ledvin v ČR: dlouhodobé trendy a predikce pro rok 2010. Farmakoterapie 2010; 6(Suppl.): 5-10.

Mužík, J., Babjuk, M., Abrahámová, J., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny - aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

Mužík, J., Babjuk, M., Abrahámová, J., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře - aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

2009

Babjuk, M., Brabec, P., Dušek, L., Pavlík, T., Fínek, J., Pacík, D., Petruželka, L., Matoušková, M.: Moderní řešení mezioborové komunikace urologů a onkologů a jeho implementace na příkladu hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Česká urologie 2009; 13(2): 149-160.

Dušek, L, Mužík, J., Babjuk, M., Pavlík, T., Koptíková, J., Májek, O., Fínek, J., Petruželka, L.: Přehled epidemiologie urologických malignit v České republice. In: V Konsenzuální doporučené postupy v uroonkologii. Praha: Galén, 2009: . 2009 ISBN 978-80-7262-639-7

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J., Mužík, J., Májek, O., Abrahámová, J., Vyzula, R., Fínek, J., Študent, V., Babjuk, M.: Nový informační systém umožňující predikce epidemiologické a léčebné zátěže u urologických malignit v České republice. Česká urologie 2009; 13(1): 99-100.

Mužík, J, Dušek, L., Babjuk, M., Kubásek, M., Fínek, J., Petruželka, L.: Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit. Verze 1.0.. Masarykova univerzita, 2009. 2009

2008

Babjuk, M., Dušek, L.: Léčba hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2008; 57(14): 22-24.

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Babjuk, M.: Epidemiologie urologických nádorů v České republice. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2008; 57(14): 42586.


Zpět na výpis