O IBAInformační technologie Zdravotnická informatika

Zdravotnická informatika

Divize informačních a komunikačních technologií IBA LF MU vyvíjí a provozuje komplexní systémy pro sběr, validaci a analýzu klinických dat s využitím lokálních i webových technologií. Institut takto v současnosti garantuje několik desítek zdravotnických registrů a výzkumných projektů, z toho je řada mezinárodních. Rozvíjí se zde rovněž rozsáhlá odborná, expertizní a posuzovatelská činnost zaměřená na nemocniční informační systémy, datové sklady a PACS, zdravotnické registry a související legislativu. Kromě vývojové a publikační činnosti divize v rámci několika desítek běžících projektů IBA LF MU přímo zajišťuje implementaci řešení u konečných uživatelů (lékařské odborné společnosti, zdravotnická zařízení, ústavy atd). Součástí služeb je i centrum uživatelské podpory - help desk, které aktivně pomáhá vyvíjená řešení zprovoznit a výrazně zprofesionalizovat i na straně konečných uživatelů.

Vědeckovýzkumná činnost divize je zaměřena zejména na:

  • metody dobývání znalostí z medicínských databází,
  • metody umělé inteligence,
  • expertní systémy v medicíně a jejich vývoj,
  • vývoj multicentrického řešení pro sběr dat (registry),
  • metody dolování dat a následného zpracování (datové sklady),
  • algoritmy pro zpracování biosignálů a obrazů.

V oblasti vzdělávání zajišťuje divize vysokoškolskou výuku v kurzech s tématikou zdravotnické informatiky. V rámci divize pracuje expertní skupina, která je odborně garantuje činnost Rady pro informační technologie v medicíně (RITM) na Lékařské fakultě MU. RITM sdružuje zástupce fakultních nemocnic, akademických ústavů a klinik v rámci projektů zaměřených na výpočetní techniku. Základním smyslem existence RITM je zajištění rozvoje výuky medicíny v oblasti moderních informačních a komunikačních technologií, přičemž hlavní oblast aktivit RITM je zaměřena na koordinaci a realizaci fakultních, univerzitních i meziuniverzitních rozvojových projektů souvisejících s výukou.