O IBAInformační technologie Environmentální informatika

Environmentální informatika

Environmentálními tématy se v IBA LF MU zabývá Divize environmentální informatiky ve spolupráci s Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí MU. Oba ústavy tak spojují své výukové a výzkumné kapacity ve velmi funkční celek.

Vědeckovýzkumné zájmy a aktivity divize zahrnují především oblast environmentálních informačních systémů a hodnocení ekologických a humánních rizik. Jedná se zejména o systémy pro sběr, agregaci, zpracování a vizualizaci dat a informací o životním prostředí a o systémech environmentálního managementu a komunikace. Přidanou hodnotou je zcela jistě modelování a predikce environmentálních jevů včetně jejich vztahu k ostatním oborům lidské činnosti, jako je průmysl, doprava či zdravotnictví. Podstatnou část vědecké činnosti v této oblasti představuje analýza environmentálních dat a modelování procesů, hodnocení diverzity biologických společenstev a obecně dat z biomonitoringu životního prostředí. K dispozici jsou i aplikace geografických informačních systémů v hodnocení ekologických rizik.

V oblasti vzdělávání zajišťuje divize vysokoškolskou výuku a realizaci kurzů s tematikou environmentální informatiky a hodnocení ekologických rizik. Dále se podílí na e-learningových projektech, kde se orientuje na multimediální výukové nástroje a zlepšování bezbariérovosti e-learningu pro zdravotně postižené studenty.