Archiv

Rok: 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007


Zastavme kolorektální karcinom

12.7.2011 | Další informace...

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ve spolupráci s ČLK "Zastavme kolorektální karcinom". Seminář je součástí propagační kampaně, jejímž cílem je informovat odbornou i laickou veřejnost o Národním programu screeningu, včasné diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu v České republice. Více na www.kolorektum.cz.


Datový audit mamografického screeningu v praxi

12.7.2011 | Další informace...

9. ročník konference pro odborníky zapojené do mamografického screeningu. Více informací na www.mamo.cz.


MEFANET 2011

12.7.2011 | Další informace...

5. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Více na www.mefanet.cz.


Zastavme kolorektální karcinom

16.2.2011 | Další informace...

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ve spolupráci s ČLK "Zastavme kolorektální karcinom". Seminář je součástí propagační kampaně, jejímž cílem je informovat odbornou i laickou veřejnost o Národním programu screeningu, včasné diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu v České republice. Více na www.kolorektum.cz.


ISESS 2011

14.2.2011 | Další informace...

8. ročník mezinárodního sympozia o environmentální informatice


Zastavme kolorektální karcinom

11.2.2011 | Další informace...

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ve spolupráci s ČLK "Zastavme kolorektální karcinom". Seminář je součástí propagační kampaně, jejímž cílem je informovat odbornou i laickou veřejnost o Národním programu screeningu, včasné diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu v České republice. Více na www.kolorektum.cz.Zpět