Archiv

Rok: 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007


MEFANET 2007

21.11.2007 Hotel Voroněž, Brno

kolektiv přednášejících
1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů

Cílem aktivity je ustavit platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti mezi pedagogy, studenty a tvůrci moderních učebních pomůcek na bázi informačních technologií. Hlavními oblastmi jsou e-learning, telemedicína a moderní informační technologie ve výuce lékařských oborů. Program konference je cíleně mezioborový a očekávány jsou příspěvky nejen z klinické oblasti, ale i odborná sdělení informatiků a analytiků dat. Konference poskytne významný prostor také studentské sekci, kde mohou být prezentovány původní studentské práce z této oblasti, případně diskutovány zkušenosti s aplikacemi různých řešení v reálné výuce. Program konference je flexibilní a kromě standardních sekcí a prezentací je možno iniciovat i diskusní panely zaměřené na problematická témata.

http://www.mefanet.cz


3D vizualizace buněk

15.5.2007 učebna IBA 6. patro, Kamenice 3 | Další informace...

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (FSI VUT)
Katedra aplikované matematiky a Institut biostatistiky a analýz si Vás dovoluje pozvat na semináře v jarním semestru šk.r. 2006/2007.


Projektivní metody v numerické lineární algebře

24.4.2007 posluchárna M2 Ústavu matematiky a statistiky na Janáčkově nám. 2a | Další informace...

Doc. RNDr. Jan Zítko, CSc. (MFF UK)
Katedra aplikované matematiky a Institut biostatistiky a analýz si Vás dovoluje pozvat na semináře v jarním semestru šk.r. 2006/2007.


Aktuální trendy v kartografii a GIS

17.4.2007 učebna IBA 6. patro, Kamenice 3 | Další informace...

Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. (KL PřF MU)
Katedra aplikované matematiky a Institut biostatistiky a analýz si Vás dovoluje pozvat na semináře v jarním semestru šk.r. 2006/2007.


Téma bude upřesněno později

10.4.2007 posluchárna M2 Ústavu matematiky a statistiky na Janáčkově nám. 2a | Další informace...

Mgr. Michal Kulich, Ph.D. (MFF UK)
Katedra aplikované matematiky a Institut biostatistiky a analýz si Vás dovoluje pozvat na semináře v jarním semestru šk.r. 2006/2007.


Stochastické rovnice v nekonečné dimenzi

3.4.2007 posluchárna M2 Ústavu matematiky a statistiky na Janáčkově nám. 2a | Další informace...

RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. (MÚ AV)
Katedra aplikované matematiky a Institut biostatistiky a analýz si Vás dovoluje pozvat na semináře v jarním semestru šk.r. 2006/2007.


Elimination Tree Based Sparse Graph Repartitioning

27.3.2007 posluchárna M2 Ústavu matematiky a statistiky na Janáčkově nám. 2a | Další informace...

Ing. Tomáš Pěnička (ÚMS MÚ)
Katedra aplikované matematiky a Institut biostatistiky a analýz si Vás dovoluje pozvat na semináře v jarním semestru šk.r. 2006/2007.


Bifurkace a nelineární dynamika v aplikacích

13.3.2007 posluchárna M2 Ústavu matematiky a statistiky na Janáčkově nám. 2a | Další informace...

RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. (ÚMS MU)
Katedra aplikované matematiky a Institut biostatistiky a analýz si Vás dovoluje pozvat na semináře v jarním semestru šk.r. 2006/2007.


Fuzzy stochastické modely

6.3.2007 učebna IBA 6. patro, Kamenice 3 | Další informace...

Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek,CSc. (FSI VUT)
Katedra aplikované matematiky a Institut biostatistiky a analýz si Vás dovoluje pozvat na semináře v jarním semestru šk.r. 2006/2007.


Sémantická interoperabilita

20.2.2007 učebna IBA 6. patro, Kamenice 3 | Další informace...

Prof. RNDr. J. Hřebíček, CSc. (IBA MU)
Katedra aplikované matematiky a Institut biostatistiky a analýz si Vás dovoluje pozvat na semináře v jarním semestru šk.r. 2006/2007.Zpět