Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Česko-slovenská síť lékařských a zdravotnických fakult MEFANET oslavila jubileum

16.12.2016 | Další informace...

Rychlost vývoje a běhu událostí vnímáme vždy relativně. Z pohledu naší planety či života na ní je deset let jen nepatrný zlomek v dlouhé linii času. Pro organismus s názvem MEFANET (MEdical FAculties NETwork) je to ale plnohodnotná evoluční perioda, v níž se postupně stal důležitým členem evropské komunity medicínského vzdělávání. A když si uvědomíme, že v aktivitách sítě MEFANET hrají klíčovou roli moderní informační a komunikační technologie, je jasné, že doba jejího vzniku už může zejména mladším kolegům poněkud splývat se stoletím páry.


Publikace založená na datech z projektu CHOPN získala cenu Výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

15.12.2016 | Další informace...

Článek nazvaný „Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN)“ získal cenu Výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP za 2. nejlepší publikovanou práci v kategorii originální sdělení v časopise Studia pneumologica et phthiseologica v roce 2015.


Konference DRG Restart 2016 – stav projektu rok před dokončením

14.11.2016 | Další informace...

Již třetí ročník konference věnované revitalizaci českého systému úhrad akutní lůžkové péče proběhl 9. a 10. listopadu 2016 v Kongresovém centru Praha. Zástupci poskytovatelů i plátců zdravotní péče, odborníci i političtí představitelé tak měli opět možnost seznámit se s aktuálním průběhem projektu DRG Restart a s plány na poslední rok jeho řešení.


Onkologická péče v Kraji Vysočina je modelem pro státy Evropy

13.10.2016 IBA MU | Další informace...

Masarykova univerzita ve spolupráci s Krajem Vysočina a s Jihomoravským krajem společně vytvářejí v rámci evropského projektu CanCon pilotní model sítě komplexní onkologické péče, který bude sloužit jako vzor pro ostatní členské země EU. Na odborném semináři, který se konal 30. září 2016 v Jihlavě, byly představeny dosavadní výsledky spolupráce onkologických pracovišť v obou krajích a principy fungování pilotního modelu, jehož provoz byl v uplynulých týdnech zahájen.


Článek autorů z IBA MU mezi význačnými pracemi časopisu Computers in Biology and Medicine

25.5.2016 | Další informace...

Článek autorů z IBA MU nazvaný „Practical use of medical terminology in curriculum mapping“ byl zařazen mezi Meritorious Papers 2015 v odborném časopise Computers in Biology and Medicine.


IBA MU v roce 2015

10.5.2016 | Další informace...

Následující text byl publikován ve výroční zprávě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a shrnuje nejdůležitější události a aktivity IBA MU v uplynulém roce.Zpět