Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Přežití onkologických pacientů v České republice se výrazně prodloužilo

19.12.2013 IBA MU, ČTK | Další informace...

Navzdory značnému pokroku v diagnostických a léčebných metodách, který byl zaznamenán na začátku 21. století, se délka přežití onkologických pacientů v jednotlivých evropských zemích poměrně výrazně liší. Výsledky byly právě zveřejněny v nejnovější studii EUROCARE-5. Dobrou zprávou pro občany České republiky je významně delší přežití onkologických pacientů v ČR ve srovnání se pacienty v ostatních zemích východní Evropy.


Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny

16.12.2013 | Další informace...

V České republice bude od ledna 2014 zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů. Ve čtvrtek 5. prosince 2013, tedy dva dny poté, co Ministerstvo zdravotnictví ČR oficiálně oznámilo zahájení tohoto projektu, se v Praze sešli na odborném semináři zástupci institucí a odborností, které jsou do screeningových programů zapojeny, aby zde diskutovali krátkodobé i dlouhodobé dopady tohoto nepochybně pozitivního kroku, o nějž bojovali několik let.


MEFANET 2013: život je kruh

11.12.2013 | Další informace...

Číslo sedm je obvykle považováno za šťastné či magické, dokonce i v matematice patří mezi tzv. příznivá čísla. Míra štěstí a okouzlení u účastníků sedmého ročníku konference MEFANET byla sice asi různá, ale o jejich velké přízni věnované síti českých a slovenských lékařských fakult nelze pochybovat.


Společná díla IBA MU a RECETOX slavila úspěch na konferenci ISESS 2013

14.10.2013 | Další informace...

Již desátý ročník tradičního sympozia o environmentální informatice ISESS 2013 se konal ve dnech 9.–11. října 2013 v rakouském městečku Neusiedl am See. Bohaté zastoupení měla v programu i Masarykova univerzita, zejména v podobě několika prezentací z dílny IBA MU a RECETOX o informačních systémech GENASIS (Global Environmental Assessment Information System) a GMP DWH (Global Monitoring Plan Data Warehouse).


Experti na monitoring jednali v Brně

30.9.2013 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Institut biostatistiky a analýz (IBA MU) ve spolupráci se sekretariátem Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech pořádaly ve dnech 17-20. září 2013 v hotelu Continental Brně jednání členů regionálních organizačních skupin a globální koordinační skupiny z celého světa k monitorování perzistentních organických polutantů (POPs).


Vychází první číslo časopisu MEFANET Journal

Ve spolupráci IBA MU a nakladatelství Facta Medica vychází v těchto dnech první číslo nového časopisu MEFANET Journal – oficiálního periodika sítě českých a slovenských lékařských fakult MEFANET.


IBA MU je členem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI)

29.5.2013 | Další informace...

15. května 2013 se Institut biostatistiky a analýz MU stal přidruženým členem prestižní evropské sítě OECI (Organization of European Cancer Institutes). Je tak jediným nelékařským institutem ve společnosti špičkových evropských pracovišť zabývajících se výzkumem a léčbou onkologických onemocnění.


II. evropské dny kolorektálního karcinomu 2013 - o další krok blíže k úspěšnější prevenci kolorektálního karcinomu

Zvýšení účasti ve screeningu a následně i úspěšnosti léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku bylo jedním z hlavních témat konference II. evropské dny kolorektálního karcinomu, které se konaly ve dnech 26.–27. dubna 2013 v Brně.


Publikační činnost IBA MU v roce 2012

Mezi důležité výstupy výzkumné činnosti IBA MU patří publikace, zejména původní práce v mezinárodních i domácích odborných časopisech.


II. evropské dny kolorektálního karcinomu

28.3.2013 | Další informace...

Víte, jak se vyhnout nebo bojovat s rakovinou tlustého střeva a konečníku? Jste pacient, lékař, politik, nebo ani jedno z toho, ale chcete vědět víc?


Nový globální informační portál zpřístupněn veřejnosti

Projektový tým složený z expertů Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Institutu biostatistiky a analýz (IBA MU) Masarykovy univerzity úspěšně dokončil vývoj komplexního softwarového a vizualizačního nástroje a 22. února 2013 zpřístupnil globální informační portál o hladinách perzistentních organických polutantů (POPs) ve světě ve volném ovzduší a v lidských tkáních (mléko, krev).


Hynieho cena pro tým z CEITEC, IBA MU a 1. LF UK

Cena prof. MUDr. Josefa Hynieho, DrSc., za nejlepší publikaci v oboru sexuologie v roce 2012 byla udělena za článek "MDR1 in Paroxetine-Induced Sexual Dysfunction", který vyšel v časopise Journal of Sex & Marital Therapy.Zpět