Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Síť lékařských fakult MEFANET uspořádala 6. ročník své tradiční a prestižní konference s mezinárodní účastí

20.12.2012 | Další informace...

V brněnském hotelu International se ve dnech 27.–28. listopadu 2012 konal již 6. ročník konference MEFANET, na které se pravidelně potkávají pedagogové a studenti všech lékařských fakult z České republiky a ze Slovenska spolu s odborníky v oblasti zdravotnické informatiky a elektronické podpory výuky. Vedle metodických a pedagogických aspektů e-learningu na lékařských fakultách se letošní konference opět zabývala i dopadem tohoto fenoménu na konkrétní obor medicíny – tematicky zaměřené sympozium tentokrát směřovalo do oblasti ortopedie, revmatologie a fyzioterapie.


Genetická informace úspěchu na setkání TEDx Prague Salon č. 1

8.11.2012 | Další informace...

Genetická informace je úzce spjata se svým nositelem a přetrvá v čase, jenom pokud její nositelé přežijí. Natália Martínková jakožto laureátka stipendia L'Oréal Pro ženy ve vědě vysvětlovala signál času v sekvencích DNA na setkání TEDx Prague Salon s názvem Nenápadný půvab vědy.


Experti na monitoring perzistentních organických polutantů v Brně

20.6.2012 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz (IBA MU) a Sekretariátem Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech uspořádaly ve dnech 13-15. června 2012 expertní zasedání k budoucnosti sběru a managementu dat o perzistentních organických látkách v rámci Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy (GMP) s ohledem na aktuální potřeby mezinárodního společenství.


Původci krvácivých horeček často mění hostitele

19.6.2012 Zdroj: IBA MU, tisková zpráva AV ČR | Další informace...

Arenaviry Nového světa způsobují krvácivé horečky, na které umírá až třetina pacientů. Mnohem víc druhů virů ale u hlodavců nevede k závažnějším onemocněním. Dlouhodobý společný vývoj se považoval za důvod, proč jsou hlodavci odolní vůči nákaze. Tento názor však vyvrací studie, na níž se podílely i české badatelky Natália Martínková a Michaela Bayerlová.


Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku a jeho informační zázemí na Masarykově univerzitě podpořil v Brně i eurokomisař J. Dalli

14.5.2012 IBA MU | Další informace...

V České republice v současné době běží tři onkologické screeningové programy, které mají za cíl vyhledávat v cílové populaci méně pokročilá a tedy snadněji léčitelná stadia nádorových onemocnění. Informační podporu, tedy sběr dat, jejich analýzu a hodnocení, těmto programům poskytuje Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU. Především kolorektální screening však navzdory solidnímu medicínskému a informačnímu zázemí bojuje s nízkou účastí veřejnosti a vysokým podílem onemocnění diagnostikovaných v pokročilé fázi. Jedním z impulsů k obrácení tohoto trendu byla i konference Evropské dny kolorektálního karcinomu, která se konala 4.–5. května 2012 v Brně.


Evropské dny kolorektálního karcinomu: Brno 2012

Víte, jak se vyhnout nebo bojovat s rakovinou tlustého střeva a konečníku? Jste pacient, lékař, politik, nebo ani jedno z toho, ale chcete vědět víc?


Syndrom bílého nosu u netopýrů: společný výzkum AV ČR, MU a VFU

23.1.2012 Zdroj: tisková zpráva AV ČR | Další informace...

Vědci z brněnských pracovišť Akademie věd ČR, Masarykovy univerzity a Veterinární a farmaceutické univerzity prokázali, že netopýři u nás trpí syndromem bílého nosu ‒ plísňovým onemocněním, které v Severní Americe ohrožuje ekosystém.Zpět