Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Kde soudruzi z Dánska udělali chybu?

29.3.2010 | Další informace...

J. Daneš, M. Skovajsová, O. Májek, L. Dušek

Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen a mezi zhoubnými nádory stojí také na předních místech v úmrtnosti. Plošný screening tohoto onemocnění je celosvětově uznáván jako účinný nástroj vedoucí k včasnému záchytu onemocnění a v konečném důsledku i ke snížení mortality. Přesto byla v časopise British Medical Journal 23. března zveřejněna studie dánských autorů vedených Karstenem J. Jørgensenem, kteří se snažili vyhodnotit účinek mamografického screeningu na mortalitu tohoto onemocnění v dánském regionálním screeningovém programu.Zpět