Archiv

Rok: 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Analyzovat vědecká data je jako slízávat smetanu

Ladislav Dušek je ve svém oboru průkopníkem. Když do něj před dvaceti šesti lety přišel, tak se biostatistikou v Česku prakticky nikdo profesionálně nezabýval. Dnes Dušek na Masarykově univerzitě vede celý Institut biostatistiky a analýz, který vědcům a lékařům nejen z tuzemska nabízí zázemí pro vyhodnocování jejich výzkumných dat.

Kromě toho se ale vydal ještě na jednu cestu. Rozhodl se vyhlásit válku rakovině tlustého střeva a konečníku a bojuje za větší rozšíření prevence tohoto onemocnění, se kterým mají právě Češi obzvláště velký problém.


Rakovina tlustého střeva: tisíce zbytečných úmrtí

17.5.2013 | Další informace...

Zhruba 8700 lidem letos diagnostikují lékaři v České republice kolorektální karcinom neboli rakovinu tlustého střeva a konečníku. Přes 57 tisíc lidí bude koncem roku s touto nemocí léčeno, nebo ji bude mít ve své zdravotní historii. A počet těchto lidí podle ředitele Institutu biostatistiky a analýz MU Ladislava Duška každoročně narůstá. I proto institut, který mimo jiné vyhodnocuje tento preventivní program a jeho účinnost a bezpečnost, spoluorganizoval Evropské dny kolorektálního karcinomu, které se v Brně letos konaly podruhé.


Kolorektální screening v bodě zlomu

13.5.2013 | Další informace...

Na kolorektální karcinom v Česku umírají každý rok čtyři tisíce lidí. Jestli je nějaká smrt zbytečná, pak tato. Teoreticky lze vzniku tohoto nádoru velmi dobře zabránit – v praxi se to ale nedaří, a to nikde na světě. Nicméně celá řada států tento boj prohrává alespoň čestně, Českou republiku nevyjímaje – i u nás mortalita začíná zvolna klesat. K tomu, aby došlo k výraznější změně na populační úrovni, však síly zdravotníků nestačí. Je nutné z problematiky vytvořit téma, které bude zajímat novináře, politiky, plátce i organizátory péče. Dostat (skoro) všechny zainteresované v jednu chvíli na jedno místo se již podruhé podařilo v rámci Evropských dnů kolorektálního karcinomu, jež se konaly koncem dubna v Brně.


Na preventivní prohlídky rakoviny střeva chodí nejméně Pražané

Na preventivní prohlídky, které mohou zjistit rakovinu střeva a konečníku, takzvaný screening kolorektálního karcinomu, chodí nejméně lidé z Prahy. Vyplynulo to z údajů, které ČTK poskytl vedoucí analýz screeningových programů Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně Ondřej Málek. Údaje jsou z let 2010 a 2011.


O problematice kolorektálního karcinomu a připravované konferenci

23.4.2013 | Další informace...

Ředitel IBA MU doc. Ladislav Dušek byl hostem dvou jihomoravských rádií v souvislosti s připravovanou konferencí II. evropské dny kolorektálního karcinomu. Hovořil zde o prevenci a screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku i o tom, jaká je úspěšnost léčby tohoto zákeřného onemocnění.


Přírodovědci analyzují kontaminaci prostředí pro OSN

27.3.2013 online.muni.cz | Další informace...

Závažné zdravotní poruchy provázející současnou civilizaci mají řadu příčin. K nim patří mimo jiné toxické látky, které se v důsledku nejrůznějších lidských aktivit dostávají do životního prostředí, ať už úmyslně, nebo jako vedlejší produkty průmyslové výroby.Zpět