Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


MEFANET 2015 v novém a zároveň při starém

15.12.2015 | Další informace...

Změny, jimiž konference MEFANET prošla před svým devátým ročníkem, lze označit možná za facelift, možná za nový model. Určitě ale zůstala chuť sdílet zkušenosti s moderními přístupy a technologiemi ve výuce lékařských a zdravotnických oborů a zároveň získávat nové informace a nápady z této oblasti.


Nový registr pacientů s achondroplazií

10.11.2015 | Další informace...

Achondroplazie je vzácná genetická porucha růstu. Proto je důležité, aby pacienti, jejich rodiny i lékaři měli možnost společně sdílet informace o této nemoci. Za tímto účelem byl ve spolupráci LF MU a IBA MU vytvořen nový registr nazvaný ReACH.


Nové Registry.cz

3.11.2015 | Další informace...

Počátkem listopadu 2015 jsme spustili novou verzi webového portálu Registry.cz, který přináší zejména přehled projektů multicentrického sběru dat, na nichž se IBA MU podílí obvykle jako koordinátor či dodavatel technologického, informačního a analytického zázemí. Kromě toho zde ale naleznete i mnoho užitečných informací z oblasti tvorby klinických registrů, bezpečnosti dat či související legislativy.


Krátký film o konferenci ECCD 2015

5.10.2015 | Další informace...

Atmosféru konference 4. evropské dny kolorektálního karcinomu, která se konala 29.–30. května 2015 v Brně, si můžete připomenout v krátkém filmu. Film přináší mj. i nejzajímavější postřehy významných hostů konference.


Konference MEFANET 2015

16.9.2015 | Další informace...

9. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů, Brno, 25.-26. listopadu 2015


Česká republika se v onkologické prevenci stává součástí vyspělé Evropy

22.6.2015 | Další informace...

Po mnoha letech negativních zpráv to na první pohled vypadá, že Česká republika začíná sklízet první úspěchy v náročném boji s nádorovými onemocněními. Podařilo se nastartovat celopopulační adresné zvaní do preventivních screeningových programů, incidence většiny diagnóz, včetně těch nejrozšířenějších, je stabilizována, prodlužuje se dlouhodobé přežití pacientů. V žádném případě to ale neznamená, že by před českou onkologickou péčí neležely výzvy, které je třeba řešit a které stále mohou ovlivňovat životy desetitisíců současných i budoucích onkologických pacientů.


Rovnováha mezi centralizací a dostupností onkologické péče – Institut biostatistiky a analýz LF MU buduje evropský model Comprehensive Cancer Care Networking

Česká republika se stává důležitým článkem evropských aktivit zaměřených na rozvoj a hodnocení onkologické péče. Mezi ty nejprestižnější patří bezpochyby i Cancer Control Joint Action (CanCon), kde byla ČR se svým onkologickým informačním systémem vybrána jako model budování sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN). Koordinátor této části projektu, prof. Lucio Luzzatto z Istituto Toscano Tumori v Itálii, navštívil 24. dubna 2015 Brno, aby se seznámil nejen s dosavadními výsledky, ale i s onkologickým výzkumem a organizací péče o pacienty se zhoubnými nádory v ČR a v Jihomoravském kraji.


Přehled vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti IBA MU v roce 2014

14.4.2015 IBA MU | Další informace...

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) v roce 2014 pokračoval v dlouhodobě nastaveném trendu zpracování velkého množství dat zejména z klinické oblasti, významně se podílel na uspořádání několika konferencí a v neposlední řadě zajišťoval výuku pregraduálních i postgraduálních studentů LF a PřF.


Evropské dny kolorektálního karcinomu 2015

16.2.2015 | Další informace...

Již čtvrtý ročník mezinárodní konference European Colorectal Cancer Days se bude konat 29.–30. května v Brně.


Konference MEFANET poosmé: virtuální realita bourá bariéry

S jistou nadsázkou lze říci, že konference MEFANET dosáhla svým osmým ročníkem hranic sluneční soustavy, která se taktéž může pochlubit osmi planetami. V reálu jsou ambice československé spolupráce na poli medicínského vzdělávání samozřejmě poněkud skromnější, ale jak ukázal letošní program, zcela jistě přesahuje i další hranice než jen tu bývalou federální.Zpět