Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


Screeningové programy zhoubných nádorů a jejich informační podpora: situace v ČR v roce 2014

18.12.2014 | Další informace...

Ve zvláštním vydání časopisu Klinická onkologie byl publikován souhrn článků hodnotících celkovou situaci v oblasti prevence nádorových onemocnění v České republice. Kolektiv autorů se zaměřil nejen na popis současného stavu screeningových programů zhoubných nádorů v ČR, ale také kriticky poukázal na dosud slabá místa v protinádorové prevenci.


Nová kniha o medicínském vzdělávání a síti MEFANET

2.12.2014 | Další informace...

V nakladatelství Facta Medica vyšla v listopadu 2014 kniha „Computer Applications, Systems and Networks for Medical Education“. Jejími editory jsou dr. Daniel Schwarz a doc. Ladislav Dušek z IBA MU.


Videoabstrakt k projektu CHOPN

19.11.2014 | Další informace...

IBA MU spolupracuje s odbornými lékařskými společnostmi na řadě výzkumných projektů a klinických registrů. Jedním z nich je i výzkumná databáze chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), projekt garantovaný Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP.


MEFANET 2014

11.8.2014 | Další informace...

Osmý ročník tradiční mezinárodní konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů se bude konat tradičně v Brně 26.–27. listopadu 2014.


Evropské dny kolorektálního karcinomu 2014 - přerod českého screeningového programu a důležitá role praktických lékařů

Institut biostatistiky a analýz MU ve spolupráci s Kanceláří poslance Evropského parlamentu RNDr. Pavla Poce, statutárním městem Brnem, United European Gastroenterology, Asociací evropských lig proti rakovině (ECL) a dalšími partnery uspořádal třetí ročník tradiční konference Evropské dny kolorektálního karcinomu.


Evropské dny kolorektálního karcinomu 2014

Institut biostatistiky a analýz MU ve spolupráci s dalšími partnery si vás dovolují pozvat na 3. ročník mezinárodní konference Evropské dny kolorektálního karcinomu.


Environmentální databáze vytvořená IBA MU a RECETOX je součástí GEOSS

22.1.2014 | Další informace...

Mezinárodní kongresové centrum ve švýcarské Ženevě hostilo ve dnech 15.–17. ledna 2014 desáté plenární zasedání Skupiny pro sledování Země (GEO-X, Group on Earth Observation) a Ministerský summit pro zástupce 90 členských vlád, Evropskou komisi a 77 spolupracujících organizací a průmyslu.Zpět