Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


Konference, semináře a další akce (spolu)pořádané IBA MU v roce 2011

30.11.2011 | Další informace...

IBA MU jakožto akademické pracoviště pořádá nebo se podílí na organizaci řady konferencí a seminářů, a to ve všech oblastech svého zájmu. Rok 2011 byl na tyto akce mimořádně bohatý; pojďme si tedy připomenout, která setkání odborníků z oblasti medicíny, environmentálních věd, informatiky a medicínského vzdělávání nesla náš rukopis.


Konference ISESS 2011

11.7.2011 | Další informace...

Institut biostatistiky a analýz MU a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí MU ve spolupráci s IFIP, MŽP ČR, EU a EEA uspořádaly ve dnech 27.-29. června 2011 8. ročník mezinárodního sympozia o environmentální informatice ISESS 2011.


Seminář Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání v klinické medicíně

15.6.2011 | Další informace...

14. června proběhl na půdě LF MU seminář s názvem Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání v klinické medicíně, který organizoval IBA MU. Pro cílovou skupinu, kterou tvořili pedagogové a studenti lékařských a zdravotnických oborů, zde byla prezentována sdělení související s platformami pro interaktivní kasuistickou výuku a vícerozměrným hodnocením kvality elektronicky publikovaných výukových materiálu napříč sítí MEFANET.


IBA MU se podílí na neintervenčním sběru klinických dat v ČR

V rámci spolupráce s britskými partnery z Compliance Healthcheck Consulting Ltd. publikoval tým IBA MU článek o historii a zkušenostech s neintervenčním sběrem dat v České republice. Přinášíme vám jeho plné znění.


ISESS 2011

14.2.2011 | Další informace...

8. ročník mezinárodního sympozia o environmentální informatice


Den otevřených dveří IBA MU a oboru matematická biologie

4. února jsme na IBA MU uspořádali den otevřených dveří pro zájemce o studium oboru matematická biologie. Studenti středních škol se mohli seznámit jak s naším pracovištěm, tak i se studiem oboru jako takovým.Zpět