Archiv

Rok: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


Preventivní a screeningové programy mají na národní úrovni zelenou

12.10.2017 | Další informace...

Prevence onemocnění je téma prostupující napříč zdravotnickými disciplínami a ve finále téměř vždy ušetří nemalé prostředky vynakládané na zdravotní péči. Poměrně triviální a jasné sdělení, o jehož pravdivosti lze jen málokdy pochybovat a diskutovat. Při bližším vhledu do klinické praxe však zjistíme, že realita často dosud připomínala překážkový dostih po třídenním lijáku, kterému navíc kdosi zapomněl vytyčit kurz. I tak lze vnímat sdělení prvního ročníku konference PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností, která se konala 25. září 2017 v Kongresovém centru Praha.


13. letní škola matematické biologie

18.9.2017 | Další informace...

Již třináctý ročník letní školy byl věnován tématu dolování dat z různých informačních zdrojů, jejich efektivního zpracování a následné vizualizace na webu. Cílem akce bylo poskytnout posluchačům komplexní pohled na proces vytěžování informací z datových podkladů a v praxi upozornit na možná úskalí při řešení projektů.


European Digestive Cancer Days 2017 – prevence a screening

21.7.2017 | Další informace...

Ve dnech 26.–27. září 2017 se v Praze bude konat mezinárodní konference European Digestive Cancer Days 2017, která je zaměřena na prevenci zhoubných nádorů trávicího traktu.


Konference PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

19.7.2017 | Další informace...

Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností: Výzkum → Implementace → Kvalita → Bezpečnost → Přínos → Nákladová efektivita

Konference PREVON 2017 se bude konat 25. září 2017 v Praze a přinese aktuální informace v oblasti časné diagnostiky onemocnění.


Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro tým z FN Brno, LF MU a IBA MU

20.1.2017 | Další informace...

Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za nejvýznamnější příspěvek k rozvoji klinické medicíny za rok 2016 byla udělena autorům za článek „Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues“, který vyšel v odborném časopise Journal of Assisted Reproduction and Genetics.Zpět