Experti na monitoring perzistentních organických polutantů v Brně

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz (IBA MU) a Sekretariátem Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech uspořádaly ve dnech 13-15. června 2012 expertní zasedání k budoucnosti sběru a managementu dat o perzistentních organických látkách v rámci Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy (GMP) s ohledem na aktuální potřeby mezinárodního společenství.


V Brně se sešli odborníci z regionů OSN a hlavních monitorovacích programů přispívajících do GMP, aby projednali, jak dále a efektivněji naplňovat metodické pokyny a další úkoly vyplývající z rozšíření počtu látek ve Stockholmské úmluvě.

Experti prezentovali národní i mezinárodní monitorovací programy včetně datových systémů, správy a analýzy dat i elektronických výstupů. RECETOX představil svůj informační systém pro správu a vizualizaci environmentálních dat GENASIS a návrh možného elektronického nástroje pro správu dat z prvního monitorovacího období v GMP (2005–2008), které byly vytvořeny ve spolupráci s vývojáři a programátory IBA MU.

Expertní diskuse o budoucí podobě nástrojů pro GMP budou pokračovat v říjnu 2012 v Ženevě.

GMP expert meeting - fotogalerie

20.6.2012


Zpět