Původci krvácivých horeček často mění hostitele

Arenaviry Nového světa způsobují krvácivé horečky, na které umírá až třetina pacientů. Mnohem víc druhů virů ale u hlodavců nevede k závažnějším onemocněním. Dlouhodobý společný vývoj se považoval za důvod, proč jsou hlodavci odolní vůči nákaze. Tento názor však vyvrací studie, na níž se podílely i české badatelky Natália Martínková a Michaela Bayerlová.


Křeček bavlníkový je hostitelem arenaviru Tamiami. Foto: Michael Drummond.

Podle nových poznatků arenaviry často mění hostitelské druhy a rychle se přizpůsobí novým hostitelům. Natália Martínková a Michaela Bayerlová z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně spolu s Nancy Irwin a Olivier Missa z Univerzity v Yorku ve Velké Británii studovali evoluční vztahy hostitelů s viry ze skupiny Tacaribe. Jedná se o arenaviry z Jižní a Severní Ameriky a pět z nich způsobuje u lidí krvácivé horečky s vysokou úmrtností. Celkem dvacet tři známých druhů virů napadá asi třicet dva druhů savců, především hlodavců. Dlouho se předpokládalo, že arenaviry se během evoluce vyvíjely společně se svými hostiteli, ale autoři této studie dokázali, že tomu tak není. „Výzkum tohoto rozsahu si vyžádal spolupráci odborníků z různých specializací, abychom rozpletli složité vztahy, jakými postupuje evoluce těchto významných patogenů,” říká Natália Martínková.

S použitím metod využívaných v ekologii a bioinformatice vědci zjistili, že čtyři skupiny arenavirů mají různé mechanismy vztahů s hostiteli. Zarážející ovšem je, že skupina virů patogenních pro člověka napadá hlodavce žijící v daném regionu náhodně. Výskyt několika hlodavců ve stejné oblasti dává virům příležitost snadno přeskočit na jiného hostitele, což vítězí nad potřebou najít blízce příbuzného hostitele s podobnými vlastnostmi a obrannými schopnostmi. „Již si nemůžeme myslet, že se arenaviry Nového světa vyvinuly společně s hostitelskými hlodavci. Mnohé z nich přeskakují na nové hostitele, když se jim naskytne vhodná příležitost. Tyto výsledky představují důležitou informaci pro pochopení, které patogenní linie virů jsou potenciálně nebezpečné a mohly by se dál rozšířit,” říká Martínková.

Výysledky studie byly publikovány v článku Complex patterns of host switching in New World arenaviruses v časopise Molecular Ecology. První důležité informace pro tuto studii přinesla mj. i bakalářská práce studentky oboru matematická biologie Michaely Bayerlové.

19.6.2012 Zdroj: IBA MU, tisková zpráva AV ČR


Zpět