Virtuální výuka mediků – IBA MU a AKUTNĚ.CZ v Hospodářských novinách

Že do výuky budoucích lékařů intenzivně pronikají moderní technologie, je známý fakt. Příkladem budiž i oficiální síť českých a slovenských lékařských fakult MEFANET, která má právě toto mezi svými primárními cíli. IBA MU a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno však dlouhodobě spolupracují i na dalších projektech, z nichž v současné době nejviditelnější je portál AKUTNĚ.CZ.


Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Ten studentům i lékařů přibližuje oblast akutní medicíny ze všech stran a jeho součástí jsou i interaktivní algoritmy, pomocí nichž studenti virtuálně léčí pacienty, kteří jsou sice jen shlukem jedniček a nul, ale jsou založeni na konkrétních případech.

Nyní se tomuto tématu dostalo pozornosti i v tisku – viz článek v Hospodářských novinách ze 2. března 2012, v němž Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., z IBA MU a MUDr. Petr Štourač z KARIM FN Brno představili AKUTNĚ.CZ jako moderní nástroj výuky studentů medicíny.

Další společné projekty IBA MU a KARIM FN Brno:

2.3.2012


Zpět