Konference, semináře a další akce (spolu)pořádané IBA MU v roce 2011

IBA MU jakožto akademické pracoviště pořádá nebo se podílí na organizaci řady konferencí a seminářů, a to ve všech oblastech svého zájmu. Rok 2011 byl na tyto akce mimořádně bohatý; pojďme si tedy připomenout, která setkání odborníků z oblasti medicíny, environmentálních věd, informatiky a medicínského vzdělávání nesla náš rukopis.


Zastavme kolorektální karcinom

Datum konání: 10. března a 14. dubna

Cyklus regionálních seminářů pro praktické lékaře, gastroenterology a gynekology je součástí Programu kolorektálního screeningu v ČR a jeho informační podpory. V roce 2011 jsme uspořádali dvě tyto akce – v Chomutově a v Českých Budějovicích. Primárním cílem tohoto programu je komunikace s odbornou veřejností a adekvátní informování všech instancí zapojených do kolorektálního screeningu, včetně plátců zdravotní péče a státní správy.

IBA MU také spolupracuje s občanským sdružením Onkomaják, které pořádá Střevo Tour a další osvětové kampaně pro širokou veřejnost, které mají za cíl informovat o riziku rakoviny tlustého střeva a konečníku a dostat cílovou populaci do screeningového programu.

Kdo za to může:
L. Dušek, O. Májek, R. Lopuchovská, J. Gregor, D. Klimeš

Kde se dozvím víc:
http://www.kolorektum.cz/index.php?pg=pro-odborniky--regionalni-seminare-zastavme-kolorektalni-karcinom

Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání v klinické medicíně

Datum konání: 14. června

V rámci projektu MEFANET byl uspořádán seminář, jehož hlavní náplň tvořily sdělení související s platformami pro interaktivní kasuistickou výuku a vícerozměrným hodnocením kvality elektronicky publikovaných výukových materiálu napříč sítí MEFANET. Naše pozvání přijali hosté z Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze - prof. Ryška a jeho kolegové, kteří přednesli velmi zajímavé a inspirující příspěvky o vyvíjeném projektu, který se bezprostředně dotýká začleněním virtuálních kasuistik do výuky.

Kdo za to může:
D. Schwarz, M. Komenda

Kde se dozvím víc:
http://www.mefanet.cz/index.php?pg=aktuality&aid=47

ISESS 2011

Datum konání: 27.–29. června

Zřejmě nejprestižnější konferencí letošního roku bylo International Symposium on Environmental Software Systems 2011, které pořádal IBA MU ve spolupráci s Centrem pro toxické látky v prostředí PřF MU (CETOCOEN). V prostorách kampusu se setkaly světové špičky z oblasti environmentální informatiky. Bohatý odborný program byl doplněn kulturními (koncert sboru kantiléna) i společenskými (večere na Staré poště) příležitostmi. Důležitým výstupem konference je i elektronický sborník indexovaný na Web of Science, který vydalo nakladatelství Springer.

Kdo za to může:
J. Hřebíček, M. Kubásek, M. Komenda, J. Gregor

Kde se dozvím víc:
Web konference
Sborník

Letní škola matematické biologie

Datum konání: 15.–17. září

Biodiverzita od genetiky po geografii a od matematiky po management bylo téma již sedmé letní školy matematické biologie. Ta se již podruhé konala v příjemném prostředí My Hotelu v Lednici. Studenti oboru, jehož výuku IBA MU garantuje, se mohli seznámit s problematikou diverzity společenstev ze všech stran a samozřejmě si i neformálně popovídat se svými učiteli i externími přednášejícími. No a unikátní areál lednického zámku byl hned naproti hotelu…:-)

Kdo za to může:
J. Jarkovský, J. Holčík, S. Schneiderová

Kde se dozvím víc:
http://www.iba.muni.cz/summer-school2011/

Listopad se již několik let nese ve znamení tradičních akcí okolo mamografického screeningu a lékařského vzdělávání, které letos zaznamenaly svůj devátý, resp. pátý ročník.

Datový audit mamografického screeningu v praxi

Datum konání: 11. listopadu

Každoroční setkání zdravotnických pracovníků zapojených do Programu mamografického screeningu v ČR se jako obvykle konalo v hotelu Voroněž a jako obvykle zde byly prezentovány stále povzbudivější výsledky preventivního vyšetření rakoviny prsu.

Vzácnými hosty konference byli senátor a onkolog prof. Jan Žaloudík a jeden ze zakladatelů švédského screeningového programu MUDr. Bedřich Viták. Vedle obvyklých hodnocení pokrytí cílové populace, výkonnosti center a dalších parametrů kvality programu zaznívaly např. i hlasy o malé propagaci poměrně úspěšného českého screeningu v zahraničí, což před pár měsíci naštěstí alespoň částečně napravila publikace kolegy Ondry Májka a kolektivu autorů, která vyšla v časopise BMC Public Health.

Kdo za to může:
O. Májek, L. Dušek, R. Lopuchovská, J. Gregor, D. Klimeš

Kde se dozvím víc:
http://www.mamo.cz

MEFANET 2011

Datum konání: 24.–25. listopadu

Páté setkání učitelů a studentů českých a slovenských fakult zapojených do sítě MEFANET se mohlo pyšnit rekordní účastí (150 účastníků) i zajímavým programem. Ten obsahoval vedle dvou plenárních sekcí a standardních přednáškových bloků i tři specializované workshopy zaměřené na elektronické testování, autorský zákon a moderní technologické trendy ve výuce. Stejně jako v předchozích letech byla i letos jedna z přednáškových sekcí věnována dopadu elektronické výuky na konkrétní obor medicíny – tentokrát se jednalo o oblast pediatrie.

Během konference byla síť MEFANET několikrát označena za garanta kvality vzdělávacích elektronických materiálů na zapojených lékařských fakultách, přičemž zástupci IBA MU jakožto koordinátora představili několik nástrojů, jak kvalitu publikovaného obsahu hlídat. Novinkou bylo mj. i místo konání společenského večera, který se tentokrát z hotelu Voroněž přesunul do restaurace Sladovna v Černé Hoře.

Kdo za to může:
D. Schwarz, M. Komenda, L. Dušek, J. Gregor, L. Šnajdrová

Kde se dozvím víc:
http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference

Je ovšem více než slušné poděkovat nejen těm, kteří se na organizaci dané akce přímo podíleli, ale i dalším kolegům poskytujícím nezbytný servis a podporu. Jedná se především o Ivo Šnábla a Radima Šustra, kteří vytvářejí těmto akcím webové stránky, letáky, brožury, sborníky a vůbec vše, co souvisí s prezentací a propagací akce. Administrativní zázemí a zařizování důležitých (ne)maličkostí je doménou Radky Lopuchovské a Simony Schneiderové. Všem díky a těšíme se, jak budeme organizovat v roce 2012:-).

Akce pořádané IBA MU v roce 2011 - fotogalerie
Zastavme CRC
Zastavme CRC
Zastavme CRC
Zastavme CRC
Zastavme CRC
Zastavme CRC
Zastavme CRC
Zastavme CRC
Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání
Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání
Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání
Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání
Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání
Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání
Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání
Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání
ISESS 2011
ISESS 2011
ISESS 2011
ISESS 2011
ISESS 2011
ISESS 2011
ISESS 2011
ISESS 2011
Letní škola matematické biologie
Letní škola matematické biologie
Letní škola matematické biologie
Letní škola matematické biologie
Letní škola matematické biologie
Letní škola matematické biologie
Letní škola matematické biologie
Letní škola matematické biologie
Datový audit mamografického screeningu
Datový audit mamografického screeningu
Datový audit mamografického screeningu
Datový audit mamografického screeningu
Datový audit mamografického screeningu
Datový audit mamografického screeningu
Datový audit mamografického screeningu
Datový audit mamografického screeningu
MEFANET 2011
MEFANET 2011
MEFANET 2011
MEFANET 2011
MEFANET 2011
MEFANET 2011
MEFANET 2011
MEFANET 2011

30.11.2011


Zpět