Konference ISESS 2011

Institut biostatistiky a analýz MU a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí MU ve spolupráci s IFIP, MŽP ČR, EU a EEA uspořádaly ve dnech 27.-29. června 2011 8. ročník mezinárodního sympozia o environmentální informatice ISESS 2011.


Konference se konala v nových moderních přednáškových sálech Univerzitního kampusu MU v Brně-Bohunicích a přinesla prostor pro setkání environmentálních informatiků a dalších spřízněných odborníků z celého světa. Publikované přednášky z tohoto významného setkání jsou k dispozici ve sborníku, který vydalo nakladatelství Springer a který bude indexován v databázi Web of Science.

11.7.2011


Zpět