Seminář Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání v klinické medicíně

14. června proběhl na půdě LF MU seminář s názvem Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání v klinické medicíně, který organizoval IBA MU. Pro cílovou skupinu, kterou tvořili pedagogové a studenti lékařských a zdravotnických oborů, zde byla prezentována sdělení související s platformami pro interaktivní kasuistickou výuku a vícerozměrným hodnocením kvality elektronicky publikovaných výukových materiálu napříč sítí MEFANET.


Naše pozvání přijali vážení hosté z Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze - prof. Ryška a jeho kolegové, kteří přednesli velmi zajímavé a inspirující příspěvky o vyvíjeném projektu, který se bezprostředně dotýká začleněním virtuálních kasuistik do výuky.

Program pořádaného semináře byl následující:

  • MEFANET v lékařských a zdravotnických oborech (Mgr. Martin Komenda)
  • MEFANET a nástroje elektronické kazuistické výuky pro LF MU (Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.)
  • Nové možnosti v multidisciplinárním klinickém vzdělávání založené na bázi virtuálních klinických případů
    • úvodní představení: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
    • zkušenosti s vývojem: MUDr. Marek Uhrin
    • praktická ukázka: MUDr. Ilja Tachecí

Nepřehlédněte:

15.6.2011


Zpět