PreVOn 2017

Konference PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností se koná 25. září 2017 a představí aktuální informace v oblasti časné diagnostiky onemocnění. Tato konference je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, který je spolufinancován Evropskou unií.


Důležitým cílem konference je také představit aktivity nově vznikajícího Národního koordinačního centra programů časného záchytu onemocnění. Diskutovány budou stávající screeningové programy, jejich metodika a výsledky, ale také nově plánované programy časného záchytu onemocnění. Dále budou představeny návrhy konceptů metodik pro zavádění programů časného záchytu onemocnění do praxe a jejich hodnocení. V rámci konference budou rovněž diskutovány zahraniční zkušenosti v oblasti časné diagnostiky závažných onemocnění.

19.7.2017


Zpět