MEFANET 2017

Tradiční konference MEFANET proběhne 28.–29. listopadu 2017 v Brně v hotelu Continental.


Hlavní témata konference:

 • Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských a nelékařských zdravotnických oborů:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archivy, výukové portály,
  • multimediální a interaktivní učební pomůcky,
  • moderní didaktické přístupy,
  • simulace v medicíně.
 • Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách i fakultách nelékařských zdravotnických věd
 • Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků
 • Hodnocení kvality obsahu elektronických informačních zdrojů
 • Metodiky pro efektivní tvorbu a využití elektronických učebních pomůcek
 • Legislativní problematika, autorská práva

Již tradičně bude jedna sekce věnována dopadu informačních technologií a e-learningu na výuku v konkrétním oboru medicíny. Pro letošní rok bylo vybráno porodnictví a gynekologie.

Další informace:

1.8.2017


Zpět