Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro tým z FN Brno, LF MU a IBA MU

Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za nejvýznamnější příspěvek k rozvoji klinické medicíny za rok 2016 byla udělena autorům za článek „Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues“, který vyšel v odborném časopise Journal of Assisted Reproduction and Genetics.


V týmu autorů je i Jiří Jarkovský z IBA MU, který se podílel na statistické analýze dat. Tato prospektivní observační studie analyzovala plodnost pacientek s Hodgkinovým lymfomem (HL), které byly léčeny různými typy chemoterapie a zároveň užívaly analoga gonadoliberinu (GnRH), aby byla zachována funkce vaječníků.

Citace:

 

20.1.2017


Zpět