Publikace založená na datech z projektu CHOPN získala cenu Výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

Článek nazvaný „Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN)“ získal cenu Výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP za 2. nejlepší publikovanou práci v kategorii originální sdělení v časopise Studia pneumologica et phthiseologica v roce 2015.


Abstrakt článku je publikován na webových stránkách časopisu. Více o projektu CHOPN se dozvíte na http://chopn.registry.cz.

Citace:

  • Koblížek V, Novotná B, Kočová E, Popelková P, Plutinský M, Zatloukal J, Dvořák T, Sobotík O, Šafránek P, Šnelerová B, Heribanová L, Musilová P, Majerčiaková M, Vencálek T, Hejduk K, Praus R, Vytřísalová M, Hronek M, Kovařík M, Neumannová K, Kopecký M, Zbožínková Z, Jarkovský J, Švancara J, Pavlíková L, Konečný T, Orban M, Vaník P, Liptáková Z, Marel M, Vlachová A, Prachařová Š, Kudela O, Pejchal J, Jašková J, Voláková E, Brat K, Jarešová Š, Kolek V, Dušek L, tým Celostátní výzkumné databáze těžké CHOPN. Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN). Studia pneumologica et phthiseologica 2015, 75(1): 20–28.

 

15.12.2016


Zpět