Videoabstrakt k projektu CHOPN

IBA MU spolupracuje s odbornými lékařskými společnostmi na řadě výzkumných projektů a klinických registrů. Jedním z nich je i výzkumná databáze chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), projekt garantovaný Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP.


Jedním z významných výstupů tohoto poměrně nového projektu je i článek v mezinárodním odborném časopise International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (IF 2,732). Jeho součástí je v online verzi časopisu i krátký film, který popisuje projekt jako takový, jeho východiska, design i cíle. Film vznikl ve spolupráci FN Hradec Králové a IBA MU.

Zdroj: Novotná et al. Czech multicenter research database of severe COPD. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014, 9: 1265-1274.

19.11.2014


Zpět