Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a význam adresného zvaní občanů

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s Kanceláří WHO v ČR, Iniciativou Kolorektum.cz a Kanceláří poslance Evropského parlamentu RNDr. Pavla Poce pořádají odborný seminář "Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a význam adresného zvaní občanů".


Seminář se koná 5. prosince 2013 v Praze-Vysočanech v Clarion Congress Hotel Prague a bude se věnovat především problematice adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů. Prosíme zájemce, aby svou účast potvrdili e-mailem na adresu lopuchovska@iba.muni.cz.

Záštitu nad seminářem převzali:

  • MUDr. Martin Holcát, MBA, ministr zdravotnictví ČR
  • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, ředitelka Kanceláře WHO v ČR
  • RNDr. Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu

 

Program

14.00–15.00
Celostátní tisková konference na téma „Stav prevence a screeningu zhoubných nádorů v ČR“

15.00–15.10 | Zahájení
PhDr. Pavla Kortusová, Ph.D. (Kancelář WHO v ČR)
RNDr. Pavel Poc (poslanec Evropského parlamentu)
zástupce MZ ČR
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (IBA MU)

15.10–15.20
zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR
Aktuální stav projektu IOP pro podporu screeningu zhoubných nádorů v ČR

15.20–15.30
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
(Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity)
Metodika adresného zvaní populace ke screeningovému vyšetření

15.30–15.45
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
(Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity)
Kvalita a dostupnost screeningových programů zhoubných nádorů pro občany ČR

15.45–16.00
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
(Rada pro screening kolorektálního karcinomu)
Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

16.00–16.15
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
(Komise odborníků pro mamární diagnostiku)
Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

16.15–16.30
MUDr. Vladimír Dvořák
(Komise pro screening karcinomu děložního hrdla MZ ČR)
Stav cervikálního screeningu v ČR a význam adresného zvaní

16.30–16.45
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
(Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP)
Úloha praktických lékařů ve screeningu a adresném zvaní

16.45–16.55
MUDr. Hana Šustková
(Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR)
Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu VZP ČR

16.55–17.05
MUDr. Renata Knorová, MBA
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu Svazu zdravotních pojišťoven

17.05–17.40
Moderovaná diskuze
 

11.11.2013


Zpět