Společná díla IBA MU a RECETOX slavila úspěch na konferenci ISESS 2013

Již desátý ročník tradičního sympozia o environmentální informatice ISESS 2013 se konal ve dnech 9.–11. října 2013 v rakouském městečku Neusiedl am See. Bohaté zastoupení měla v programu i Masarykova univerzita, zejména v podobě několika prezentací z dílny IBA MU a RECETOX o informačních systémech GENASIS (Global Environmental Assessment Information System) a GMP DWH (Global Monitoring Plan Data Warehouse).


V sekci „Information Tools for Global Environmental Assessment“ zaznělo v podání pracovníků obou pracovišť MU hned pět příspěvků týkajících se zpracování globálních environmentálních dat, jejich analýzy a veřejné prezentace prostřednictvím moderních webových technologií. O ohlasu této práce svědčí mj. i dvě ceny udělené odbornou porotou v kategorii pro nejlepší příspěvek (L. Dušek et al.: Estimating Impacts of Environmental Interventions in Monitoring Programs Requires Conceptual Data Models and Robust Statistical Processing) a nejlepší studentský příspěvek (R. Hůlek et al.: GENASIS System Architecture on the Way from Environmental Data Repository towards a Research Infrastructure).

Kromě GENASIS a GMP DWH se ale dostalo i na další témata, jimiž se IBA MU v rámci svých výzkumných aktivit zabývá: představen byl systém vizualizace onkologických epidemiologických dat SVOD a dostalo se i na souhrnný přehled metod, technik a dostupných nástrojů používaných k vizualizaci dat, které spadají do oblasti environmentálního výzkumu.

Celý sborník konference ISESS 2013 je k dispozici v podobě knihy ze série „IFIP Advances in Information and Communication Technology“ nazvané „Environmental Software Systems: Fostering Information Sharing“, která byla vydána nakladatelstvím Springer, a to ve formě tištěné i elektronické.

Seznam příspěvků prezentujících aktivity IBA MU:

  • Dušek, L., Klánová, J., Jarkovský, J., Gregor, J., Hůlek, R., Holoubek, I., Hřebíček, J. Estimating Impacts of Environmental Interventions in Monitoring Programs Requires Conceptual Data Models and Robust Statistical Processing. (přednášející: J. Hřebíček)
  • Gregor, J., Hůlek, R., Jarkovský, J., Borůvková, J., Kalina, J., Šebková, K., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L. Tools for Collection, Analysis and Visualization of Data from the Stockholm Convention Global Monitoring Plan on Persistent Organic Pollutants. (přednášející: J. Gregor)
  • Hůlek, R., Jarkovský, J., Kubásek, M., Gregor, J., Hřebíček, J., Dušek, L., Klánová, J., Šebková, K., Borůvková, J., Holoubek, I. GENASIS System Architecture on the Way from Environmental Data Repository towards a Research Infrastructure. (přednášející: R. Hůlek)
  • Hůlek, R., Kalina, J., Dušek, L., Jarkovský, J. Integration of R Statistical Environment into ICT Infrastructure of GMP and GENASIS. (přednášející: J. Kalina)
  • Jarkovský, J., Dušek, L., Kubásek, M., Hůlek, R., Gregor, J., Hřebíček, J., Klánová, J., Šebková, K., Borůvková, J., Holoubek, I. GENASIS: On-Line Data Browser for Environmental Monitoring and Associated Information Systems. (přednášející: J. Jarkovský)
  • Kubásek, M., Hřebíček, J., Dušek, L., Mužík, J., Kalina, J. SVOD – System for Visualizing of Oncological Data and Their Semantic Enhancement. (přednášející: J. Mužík)
  • Komenda, M., Schwarz, D. Visual Analytics in Environmental Research: A Survey on Challenges, Methods and Available Tools. (přednášející: M. Komenda)
  • Prášek, J., Valta, J., Hřebíček, J. National INSPIRE Geoportal of the Czech Republic.
  • Sidorov, E., Ritschelová, I., Hřebíček, J. Waste Management Statistics in the Czech Republic.
  • Soukopová, J., Malý, I., Hřebíček, J., Struk, M. Decision Support of Waste Management Expenditures Efficiency Assessment.

ISESS 2013
Prof. Jiří Hřebíček
Prof. Jiří Hřebíček
Dr. Jakub Gregor
Dr. Jakub Gregor
Bc. Richard Hůlek
Bc. Richard Hůlek
Dr. Martin Komenda
Dr. Martin Komenda
Dr. Jiří Jarkovský
Dr. Jiří Jarkovský
Dr. Jiří Kalina
Dr. Jiří Kalina
Dr. Jan Mužík
Dr. Jan Mužík
Cena za nejlepší studentský příspěvek (R. Hůlek)
Cena za nejlepší studentský příspěvek (R. Hůlek)
Cena za nejlepší příspěvek (J. Jarkovský za autorský tým Dušek et al.)
Cena za nejlepší příspěvek (J. Jarkovský za autorský tým Dušek et al.)
Tým IBA MU u Neziderského jezera
Tým IBA MU u Neziderského jezera

14.10.2013


Zpět