Vychází první číslo časopisu MEFANET Journal

Ve spolupráci IBA MU a nakladatelství Facta Medica vychází v těchto dnech první číslo nového časopisu MEFANET Journal – oficiálního periodika sítě českých a slovenských lékařských fakult MEFANET.


Role moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) v medicínském vzdělávání už dávno překonala fázi, kdy se jednalo o téma pro skupinu nadšenců a dobrovolníků. E-learning, multimédia či interaktivní simulace se již staly důležitou součástí výuky nejen v medicíně. Časopis podobného zaměření však mezi českými a slovenskými odbornými periodiky doposud chyběl. MEFANET Journal tuto mezeru vyplňuje a klade si za cíl seznamovat odbornou veřejnost s aktuálním vývojem v medicínském vzdělávání, ať už z hlediska technologického nebo pedagogického.

MEFANET Journal (zkrácený název MEFANET J) je recenzovaným odborným časopisem, jehož posláním je prezentovat nejnovější poznatky a postřehy z oblasti aplikace ICT nejen v medicínském vzdělávání, ale i v medicíně obecně. Navazuje na tradici postkonferečních sborníků MEFANET Report, v nichž byly každý rok prezentovány nejzajímavější příspěvky z aktuální výroční konference sítě MEFANET (viz také webové stránky konference).

Úvodní číslo MEFANET Journalu obsahuje 4 původní práce, jedno review a reportáž z posledního ročníku konference MEFANET. Časopis vychází v tištěné i elektronické formě; on-line verze článků i veškeré další informace o časopise jsou k dispozici na http://mj.mefanet.cz. Předpokládaná periodicita časopisu je dvě čísla za rok a již v tuto chvíli bychom rádi pozvali kolegy a autory k zasílání příspěvků do následujících čísel.

1.8.2013


Zpět