IBA MU je členem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI)

15. května 2013 se Institut biostatistiky a analýz MU stal přidruženým členem prestižní evropské sítě OECI (Organization of European Cancer Institutes). Je tak jediným nelékařským institutem ve společnosti špičkových evropských pracovišť zabývajících se výzkumem a léčbou onkologických onemocnění.


OECI je nevládní nezisková organizace založená v roce 1979 ve Vídni. Jejím hlavním cílem je především koordinace a podpora aktivit v onkologickém výzkumu, přenosu poznatků do klinické praxe a komunikace špičkových pracovišť a odborníků na evropské úrovni.

Pro IBA MU je členství v OECI vyvrcholením dlouholeté činnosti v oblasti hodnocení onkologické péče a prevence. Jeho pozice byla o to obtížnější, že se jedná o instituci, která onkologickou péči neposkytuje, ale hodnotí a poskytuje pro ni informační zázemí. Na druhé straně je třeba zmínit dlouhodobou spolupráci s Českou onkologickou společností, onkologickými centry a dalšími organizacemi, desítky úspěšných výzkumných projektů, informační zázemí všem třem českým screeningovým onkologickým programům, hodnocení a predikce epidemiologie nádorových onemocnění a kvality péče na úrovni jednotlivých nemocnic i celé populace, pořádání evropských konferencí s onkologickou tematikou.

Členství v OECI je další z významných mezinárodních aktivit IBA MU. Z těch předchozích připomeňme například dva úspěšné ročníky konference Evropské dny kolorektálního karcinomu, poskytování komplexního IT řešení pro sběr a vizualizaci dat Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy o POPs, či koordinaci technologického vývoje v rámci mezinárodní sítě lékařských fakult MEFANET.

Členstvím v OECI se IBA MU otevírá velká šance zapojit se do velmi významných mezinárodních projektů, které mají reálnou šanci přičinit se o výrazné zlepšení onkologické prevence a v dlouhodobějším horizontu i snížení mortality nádorových onemocnění v EU.

29.5.2013


Zpět